Commit 12c8cd91 authored by Sebastian Ramacher's avatar Sebastian Ramacher
Browse files

Merge branch 'release/0.4.7' into master

parents 91ceee2b 65344f61
project('zathura', 'c',
version: '0.4.6',
version: '0.4.7',
meson_version: '>=0.47',
default_options: ['c_std=c11', 'warning_level=3'],
)
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-27 10:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-27 10:09+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-24 21:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-27 08:12+0000\n"
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n"
"Language-Team: German (http://www.transifex.com/pwmt/zathura/language/de/)\n"
"Language: de\n"
......@@ -664,7 +664,7 @@ msgstr "In einem Nicht-Standardmodus starten"
#: zathura/main.c:160
msgid "Search for the given phrase and display results"
msgstr "Suche nach der gegeben Phrase und anzeigen der Ergebnisse"
msgstr "Suche nach der gegeben Phrase und anzeigen der Ergebnisse"
#: zathura/page-widget.c:654
msgid "Loading..."
......
# zathura - language file (Dutch)
# SPDX-License-Identifier: Zlib
#
# Translators:
# Heimen Stoffels <vistausss@outlook.com>, 2017-2019
# Heimen Stoffels <vistausss@outlook.com>, 2017-2020
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-27 10:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-22 22:48+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-03 21:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-27 15:17+0000\n"
"Last-Translator: Heimen Stoffels <vistausss@outlook.com>\n"
"Language-Team: Dutch (http://www.transifex.com/pwmt/zathura/language/nl/)\n"
"Language: nl\n"
......@@ -22,7 +23,7 @@ msgstr "Zathura"
#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:8 data/org.pwmt.zathura.desktop.in:6
msgid "A minimalistic document viewer"
msgstr "Een minimalistische documentweergave-applicatie"
msgstr "Een minimalistisch documentweergaveprogramma"
#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:10
msgid ""
......@@ -31,9 +32,9 @@ msgid ""
"mainly focuses on keyboard interaction. Zathura makes it possible to "
"completely view and navigate through documents without using a mouse."
msgstr ""
"Zathrua is een zeer aanpasbare en functionele documentweergave-applicatie. "
"Het biedt een minimalistisch en ruimtebesparend uiterlijk en is vooral "
"gefocust op eenvoudig navigeren middels het toetsenbord. Zathura maakt het "
"Zathura is een zeer aanpasbaar en functioneel documentweergaveprogramma. "
"Zathura heeft een minimalistische, ruimtebesparende vormgeving en is vooral "
"gefocust op eenvoudig navigeren middels het toetsenbord. Dit maakt het "
"mogelijk om volledig zonder muis door documenten te kunnen bladeren."
#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:17
......@@ -41,6 +42,8 @@ msgid ""
"Zathura can be extended to support multiple document formats using plugins. "
"Other features include:"
msgstr ""
"Met plug-ins kun je ondersteuning toevoegen voor meerdere bestandsformaten. "
"Andere mogelijkheden zijn:"
#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:22
msgid "SyncTeX forward and backward synchronization support."
......@@ -52,7 +55,7 @@ msgstr "Verwijzingen en bladwijzers."
#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:24
msgid "Automatic document reloading."
msgstr "Automatische documentherlading."
msgstr "Automatisch documenten herladen."
#. Translators: Icon of the desktop entry.
#: data/org.pwmt.zathura.desktop.in:9
......@@ -73,22 +76,22 @@ msgstr "'%s' mag niet op 0 worden ingesteld. Stel in op 1."
#: zathura/callbacks.c:395
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Ongeldige invoer, '%s', opgegeven."
msgstr "Ongeldige invoer '%s' opgegeven."
#: zathura/callbacks.c:433
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Ongeldige index, '%s', opgegeven."
msgstr "Ongeldige index '%s' opgegeven."
#: zathura/callbacks.c:674
#, c-format
msgid "Copied selected text to selection %s: %s"
msgstr "Tekst gekopieerd naar selectie %s: %s"
msgstr "De tekst is gekopieerd naar de selectie %s: %s"
#: zathura/callbacks.c:706
#, c-format
msgid "Copied selected image to selection %s"
msgstr "Afbeelding gekopieerd naar selectie %s"
msgstr "De afbeelding is gekopieerd naar de selectie %s"
#: zathura/commands.c:36 zathura/commands.c:76 zathura/commands.c:103
#: zathura/commands.c:165 zathura/commands.c:281 zathura/commands.c:311
......@@ -96,7 +99,7 @@ msgstr "Afbeelding gekopieerd naar selectie %s"
#: zathura/shortcuts.c:413 zathura/shortcuts.c:1222 zathura/shortcuts.c:1257
#: zathura/shortcuts.c:1284
msgid "No document opened."
msgstr "Geen geopend document."
msgstr "Geen document geopend."
#: zathura/commands.c:42 zathura/commands.c:82 zathura/commands.c:442
msgid "Invalid number of arguments given."
......@@ -105,32 +108,32 @@ msgstr "Ongeldig aantal argumenten opgegeven."
#: zathura/commands.c:53
#, c-format
msgid "Could not update bookmark: %s"
msgstr "Bladwijzer kan niet worden bijgewerkt: %s"
msgstr "De bladwijzer kan niet worden bijgewerkt: %s"
#: zathura/commands.c:55
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Bladwijzer kan niet worden gecreëerd: %s"
msgstr "De bladwijzer kan niet worden toegevoegd: %s"
#: zathura/commands.c:60
#, c-format
msgid "Bookmark successfully updated: %s"
msgstr "Bladwijzer bijgewerkt: %s"
msgstr "De bladwijzer is bijgewerkt: %s"
#: zathura/commands.c:62
#, c-format
msgid "Bookmark successfully created: %s"
msgstr "Bladwijzer gecreëerd: %s"
msgstr "De bladwijzer is toegevoegd: %s"
#: zathura/commands.c:88
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Bladwijzer verwijderd: %s"
msgstr "De bladwijzer is verwijderd: %s"
#: zathura/commands.c:90
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
msgstr "Bladwijzer verwijderen mislukt: %s"
msgstr "De bladwijzer kan niet worden verwijderd: %s"
#: zathura/commands.c:119
msgid "No bookmarks available."
......@@ -139,7 +142,7 @@ msgstr "Geen bladwijzers beschikbaar."
#: zathura/commands.c:129
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Geen bladwijzer: %s"
msgstr "Bladwijzer bestaat niet: %s"
#: zathura/commands.c:175
msgid "Title"
......@@ -151,7 +154,7 @@ msgstr "Onderwerp"
#: zathura/commands.c:177
msgid "Keywords"
msgstr "Sleutelwoorden"
msgstr "Trefwoorden"
#: zathura/commands.c:178
msgid "Author"
......@@ -167,11 +170,11 @@ msgstr "Producent"
#: zathura/commands.c:181
msgid "Creation date"
msgstr "Creatiedatum"
msgstr "Aangemaakt op"
#: zathura/commands.c:182
msgid "Modification date"
msgstr "Bijwerkdatum"
msgstr "Bijgewerkt op"
#: zathura/commands.c:183
msgid "Format"
......@@ -187,7 +190,7 @@ msgstr "Geen informatie beschikbaar."
#: zathura/commands.c:247
msgid "Too many arguments."
msgstr "Teveel argumenten."
msgstr "Te veel argumenten."
#: zathura/commands.c:258
msgid "No arguments given."
......@@ -195,15 +198,15 @@ msgstr "Geen argumenten opgegeven."
#: zathura/commands.c:286
msgid "Printing is not permitted in strict sandbox mode"
msgstr "Afdrukken is niet toegestaan in de strenge sandbox-modus"
msgstr "Afdrukken is niet toegestaan in de strenge sandboxmodus"
#: zathura/commands.c:317 zathura/commands.c:343
msgid "Document saved."
msgstr "Document opgeslagen."
msgstr "Het document is opgeslagen."
#: zathura/commands.c:319 zathura/commands.c:345
msgid "Failed to save document."
msgstr "Document opslaan mislukt."
msgstr "Het document kan niet worden opgeslagen."
#: zathura/commands.c:322 zathura/commands.c:348
msgid "Invalid number of arguments."
......@@ -212,40 +215,40 @@ msgstr "Ongeldig aantal argumenten."
#: zathura/commands.c:461
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Bijlage '%s' kan niet worden weggeschreven naar '%s'."
msgstr "De bijlage '%s' kan niet worden weggeschreven naar '%s'."
#: zathura/commands.c:463
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Bijlage '%s' weggeschreven naar '%s'."
msgstr "De bijlage '%s' is weggeschreven naar '%s'."
#: zathura/commands.c:507
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Afbeelding '%s' weggeschreven naar '%s'."
msgstr "De afbeelding '%s' is weggeschreven naar '%s'."
#: zathura/commands.c:509
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Afbeelding '%s' kan niet worden weggeschreven naar '%s'."
msgstr "De afbeelding '%s' kan niet worden weggeschreven naar '%s'."
#: zathura/commands.c:516
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Onbekende afbeelding '%s'."
msgstr "Onbekende afbeelding: '%s'."
#: zathura/commands.c:520
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Onbekende bijlage of afbeelding '%s'."
msgstr "Onbekende bijlage of afbeelding: '%s'."
#: zathura/commands.c:538
msgid "Exec is not permitted in strict sandbox mode"
msgstr "Uitvoeren is niet toegestaan in de strenge sandbox-modus"
msgstr "Uitvoeren is niet toegestaan in de strenge sandboxmodus"
#: zathura/commands.c:582
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argument moet een getal zijn."
msgstr "Het argument moet een getal zijn."
#: zathura/completion.c:287
#, c-format
......@@ -264,11 +267,11 @@ msgstr "Afbeeldingen"
#. zathura settings
#: zathura/config.c:183
msgid "Database backend"
msgstr "Database-backend"
msgstr "Databankback-end"
#: zathura/config.c:184
msgid "File monitor backend"
msgstr "Bestandsmonitor-backend"
msgstr "Bestandsmonitorback-end"
#: zathura/config.c:186
msgid "Zoom step"
......@@ -292,11 +295,11 @@ msgstr "Pagina's van rechts naar links tonen"
#: zathura/config.c:196
msgid "Scroll step"
msgstr "Scrollschaal"
msgstr "Scrollsnelheid"
#: zathura/config.c:198
msgid "Horizontal scroll step"
msgstr "Horizontale scrollschaal"
msgstr "Horizontale scrollsnelheid"
#: zathura/config.c:200
msgid "Full page scroll overlap"
......@@ -304,33 +307,32 @@ msgstr "Scrolloverlapping op volledige pagina"
#: zathura/config.c:202
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Minimale zoom"
msgstr "Minimaal zoomniveau"
#: zathura/config.c:204
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Maximale zoom"
msgstr "Maximaal zoomniveau"
#: zathura/config.c:206
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
msgstr "Maximaal aantal pagina's dat moet worden bewaard in de cache"
msgstr "Het maximumaantal pagina's dat moet worden bewaard in de cache"
#: zathura/config.c:208
msgid "Maximum size in pixels of thumbnails to keep in the cache"
msgstr ""
"Maximaal aantal in pixels van voorbeeldweergaven die moeten worden bewaard "
"in de cache"
"Het maximumaantal miniaturen dat moet worden bewaard in de cache (in pixels)"
#: zathura/config.c:210
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
msgstr "Aantal posities dat moet worden onthouden in de jumplist"
msgstr "Het aantal posities dat moet worden onthouden in de jumplist"
#: zathura/config.c:212
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Herkleuren (donkere kleur)"
msgstr "Herinkleuren (donkere kleur)"
#: zathura/config.c:213
msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Herkleuren (lichte kleur)"
msgstr "Herinkleuren (lichte kleur)"
#: zathura/config.c:214
msgid "Color for highlighting"
......@@ -366,13 +368,13 @@ msgstr "Indexmodus-achtergrondkleur (actief element)"
#: zathura/config.c:229
msgid "Recolor pages"
msgstr "Pagina's herkleuren"
msgstr "Pagina's herinkleuren"
#: zathura/config.c:231
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr ""
"Behoudt tijdens het herkleuren de originele tint en pas alleen de belichting "
"aan"
"Behoudt tijdens het herinkleuren de oorspronkelijke tint en pas alleen de "
"belichting aan"
#: zathura/config.c:233
msgid "When recoloring keep original image colors"
......@@ -404,7 +406,7 @@ msgstr "Linkdoel uitlijnen naar links"
#: zathura/config.c:247
msgid "Let zoom be changed when following links"
msgstr "Zoom wijzigen bij volgen van links"
msgstr "Zoom aanpassen bij volgen van links"
#: zathura/config.c:249
msgid "Center result horizontally"
......@@ -412,11 +414,11 @@ msgstr "Resultaat horizontaal centreren"
#: zathura/config.c:251
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Doorzichtigheid bij markeren"
msgstr "Markeerdoorzichtigheid"
#: zathura/config.c:253
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "'Bezig met laden...' renderen"
msgstr "'Bezig met laden...' tonen"
#: zathura/config.c:254
msgid "Adjust to when opening file"
......@@ -432,11 +434,11 @@ msgstr "Mappen tonen"
#: zathura/config.c:260
msgid "Show recent files"
msgstr "Recente bestanden tonen"
msgstr "Onlangs geopende bestanden tonen"
#: zathura/config.c:262
msgid "Always open on first page"
msgstr "Altijd openen op eerste pagina"
msgstr "Altijd de eerste pagina openen"
#: zathura/config.c:264
msgid "Highlight search results"
......@@ -460,7 +462,7 @@ msgstr "~ gebruiken i.p.v. $HOME in de bestandsnaam in de venstertitel"
#: zathura/config.c:275
msgid "Display the page number in the window title"
msgstr "Paginanummer weergeven in de venstertitel"
msgstr "Paginanummer tonen in de venstertitel"
#: zathura/config.c:277
msgid "Use first page of a document as window icon"
......@@ -488,21 +490,21 @@ msgstr "D-Bus-dienst inschakelen"
#: zathura/config.c:288
msgid "Save history at each page change"
msgstr "Geschiedenis opslaan bij elke paginawijziging"
msgstr "Geschiedenis opslaan na elke pagina-omslag"
#: zathura/config.c:289
msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written"
msgstr ""
"Het klembord waarnaar met de muis geselecteerde gegevens moet worden "
"Het klembord waarnaar met de muis geselecteerde gegevens moeten worden "
"weggeschreven"
#: zathura/config.c:291
msgid "Enable notification after selecting text"
msgstr "Melding inschakelen na selecteren van tekst"
msgstr "Melding tonen na selecteren van tekst"
#: zathura/config.c:294
msgid "Sandbox level"
msgstr "Sandbox-niveau"
msgstr "Sandboxniveau"
#. define default inputbar commands
#: zathura/config.c:485
......@@ -552,7 +554,7 @@ msgstr "Document opslaan"
#: zathura/config.c:497
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Document opslaan (en overschrijven forceren)"
msgstr "Document opslaan (en overschrijven afdwingen)"
#: zathura/config.c:498
msgid "Save attachments"
......@@ -584,13 +586,13 @@ msgstr "Versie-informatie tonen"
#: zathura/links.c:233
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Uitvoeren van xdg-open mislukt."
msgstr "xdg-open kan niet worden uitgevoerd."
#: zathura/links.c:247
msgid "Opening external applications in strict sandbox mode is not permitted"
msgstr ""
"Het openen van externe applicaties is niet toegestaan in de strenge sandbox-"
"modus"
"Het openen van externe programma's is niet toegestaan in de strenge "
"sandboxmodus"
#: zathura/links.c:280
#, c-format
......@@ -624,7 +626,7 @@ msgstr "Pad naar de cachemap"
#: zathura/main.c:150
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Pad naar de mappen die plug-ins bevatten"
msgstr "Pad naar de plug-inmappen"
#: zathura/main.c:151
msgid "Fork into the background"
......@@ -636,7 +638,7 @@ msgstr "Documentwachtwoord"
#: zathura/main.c:153
msgid "Page number to go to"
msgstr "Paginanummer om naartoe te gaan"
msgstr "Ga naar paginanummer"
#: zathura/main.c:154
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
......@@ -664,7 +666,7 @@ msgstr "Starten in een niet-standaardmodus"
#: zathura/main.c:160
msgid "Search for the given phrase and display results"
msgstr ""
msgstr "Zoeken naar zoekterm en resultaten tonen"
#: zathura/page-widget.c:654
msgid "Loading..."
......@@ -687,7 +689,7 @@ msgstr "Bezig met afdrukken van pagina %d..."
#: zathura/print.c:192
#, c-format
msgid "Printing failed: %s"
msgstr "Afdrukken mislukt: %s"
msgstr "Het afdrukken is mislukt: %s"
#: zathura/shortcuts.c:105
#, c-format
......@@ -697,7 +699,7 @@ msgstr "Ongeldige aanpassingsmodus: %d"
#: zathura/shortcuts.c:974
#, c-format
msgid "Pattern not found: %s"
msgstr "Patroon niet gevonden: %s"
msgstr "Het patroon is niet gevonden: %s"
#: zathura/shortcuts.c:1132
msgid "This document does not contain any index"
......@@ -710,14 +712,14 @@ msgstr "[Naamloos]"
#: zathura/zathura.c:835
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
msgstr ""
"Bestand kan niet worden gelezen uit stdin en worden weggeschreven naar een "
"Het bestand kan niet worden gelezen uit stdin en weggeschreven naar een "
"tijdelijk bestand."
#: zathura/zathura.c:855
msgid "Could not read file from GIO and copy it to a temporary file."
msgstr ""
"Bestand kan niet worden gelezen uit GIO en worden gekopieerd naar een "
"tijdelijk bestand."
"Het bestand kan niet worden gelezen uit GIO en gekopieerd naar een tijdelijk "
"bestand."
#: zathura/zathura.c:952
msgid "Enter password:"
......@@ -729,4 +731,4 @@ msgstr "Niet-ondersteund bestandstype. Installeer de benodigde plug-in."
#: zathura/zathura.c:1001
msgid "Document does not contain any pages"
msgstr "Document bevat geen pagina's"
msgstr "Het document bevat geen pagina's"
......@@ -24,15 +24,17 @@ if check.found()
test('session', session,
timeout: 60*60
)
sandbox = executable('test_sandbox', ['test_sandbox.c', 'tests.c'],
dependencies: build_dependencies + test_dependencies,
include_directories: include_directories,
c_args: defines + flags
)
test('sandbox', sandbox,
timeout: 60*60
)
if seccomp.found()
sandbox = executable('test_sandbox', ['test_sandbox.c', 'tests.c'],
dependencies: build_dependencies + test_dependencies,
include_directories: include_directories,
c_args: defines + flags
)
test('sandbox', sandbox,
timeout: 60*60
)
endif
utils = executable('test_utils', ['test_utils.c', 'tests.c'],
dependencies: build_dependencies + test_dependencies,
......
......@@ -895,7 +895,7 @@ zathura_plaindatabase_class_init(ZathuraPlainDatabaseClass* class)
object_class->set_property = plain_set_property;
g_object_class_install_property(object_class, PROP_PATH,
g_param_spec_string("path", "path", "path to directory where the bookmarks and history are locates",
g_param_spec_string("path", "path", "path to directory where the bookmarks and history are located",
NULL, G_PARAM_WRITABLE | G_PARAM_CONSTRUCT_ONLY | G_PARAM_STATIC_STRINGS));
}
......
......@@ -313,8 +313,8 @@ running_under_wsl(void)
typedef struct zathura_point_s
{
double x;
double y;
unsigned int x;
unsigned int y;
} zathura_point_t;
static int
......@@ -322,13 +322,31 @@ cmp_point(const void* va, const void* vb) {
const zathura_point_t* a = va;
const zathura_point_t* b = vb;
return a->x == b->x && a->y == b->y ? 0 : -1;
if (a->x == b->x) {
if (a->y == b->y) {
return 0;
}
return a->y < b->y ? -1 : 1;
}
return a->x < b->x ? -1 : 1;
}
static unsigned int
ufloor(double f) {
return floor(f);
}
static unsigned int
uceil(double f) {
return ceil(f);
}
static int
cmp_double(const void* vx, const void* vy) {
const double* x = vx;
const double* y = vy;
cmp_uint(const void* vx, const void* vy) {
const unsigned int* x = vx;
const unsigned int* y = vy;
return *x == *y ? 0 : (*x > *y ? 1 : -1);
}
......@@ -338,8 +356,8 @@ cmp_rectangle(const void* vr1, const void* vr2) {
const zathura_rectangle_t* r1 = vr1;
const zathura_rectangle_t* r2 = vr2;
return (r1->x1 == r2->x1 && r1->x2 == r2->x2 && r1->y1 == r2->y1 &&
r1->y2 == r2->y2)
return (ufloor(r1->x1) == ufloor(r2->x1) && uceil(r1->x2) == uceil(r2->x2) &&
ufloor(r1->y1) == ufloor(r2->y1) && uceil(r1->y2) == uceil(r2->y2))
? 0
: -1;
}
......@@ -356,7 +374,7 @@ girara_list_append_unique(girara_list_t* l, girara_compare_function_t cmp, void*
}
static void
append_unique_point(girara_list_t* list, const double x, const double y) {
append_unique_point(girara_list_t* list, const unsigned int x, const unsigned int y) {
zathura_point_t* p = g_try_malloc(sizeof(zathura_point_t));
if (p == NULL) {
return;
......@@ -375,22 +393,22 @@ rectangle_to_points(void* vrect, void* vlist) {
const zathura_rectangle_t* rect = vrect;
girara_list_t* list = vlist;
append_unique_point(list, rect->x1, rect->y1);
append_unique_point(list, rect->x1, rect->y2);
append_unique_point(list, rect->x2, rect->y1);
append_unique_point(list, rect->x2, rect->y2);
append_unique_point(list, ufloor(rect->x1), ufloor(rect->y1));
append_unique_point(list, ufloor(rect->x1), uceil(rect->y2));
append_unique_point(list, uceil(rect->x2), ufloor(rect->y1));
append_unique_point(list, uceil(rect->x2), uceil(rect->y2));
}
static void
append_unique_double(girara_list_t* list, const double v) {
double* p = g_try_malloc(sizeof(double));
append_unique_uint(girara_list_t* list, const unsigned int v) {
double* p = g_try_malloc(sizeof(v));
if (p == NULL) {
return;
}
*p = v;
if (girara_list_append_unique(list, cmp_double, p) == false) {
if (girara_list_append_unique(list, cmp_uint, p) == false) {
g_free(p);
}
}
......@@ -399,24 +417,24 @@ append_unique_double(girara_list_t* list, const double v) {
static void
cut_rectangle(const zathura_rectangle_t* rect, girara_list_t* points, girara_list_t* rectangles) {
// Lists of ordred relevant points
girara_list_t* xs = girara_sorted_list_new2(cmp_double, g_free);
girara_list_t* ys = girara_sorted_list_new2(cmp_double, g_free);
girara_list_t* xs = girara_sorted_list_new2(cmp_uint, g_free);
girara_list_t* ys = girara_sorted_list_new2(cmp_uint, g_free);
append_unique_double(xs, rect->x2);
append_unique_double(ys, rect->y2);
append_unique_uint(xs, uceil(rect->x2));
append_unique_uint(ys, uceil(rect->y2));
GIRARA_LIST_FOREACH(points, zathura_point_t*, i_pt, pt)
if (pt->x > rect->x1 && pt->x < rect->x2) {
append_unique_double(xs, pt->x);
if (pt->x > ufloor(rect->x1) && pt->x < uceil(rect->x2)) {
append_unique_uint(xs, pt->x);
}