cs.po 18.6 KB
Newer Older
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
1
# zathura - language file (Czech)
2
# SPDX-License-Identifier: Zlib
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
3
#
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
4 5
# Translators:
# fri, 2016
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
6 7 8
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
10 11
"POT-Creation-Date: 2019-09-06 22:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-11 19:46+0000\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
12
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
13
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/pwmt/zathura/language/cs/)\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
14
"Language: cs\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
15
"MIME-Version: 1.0\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
16
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
17
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
18 19
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n >= 2 && n "
"<= 4 && n % 1 == 0) ? 1: (n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;\n"
20

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
21
#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:7 data/org.pwmt.zathura.desktop.in:5
22
msgid "Zathura"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
23
msgstr "Zathura"
24

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
25
#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:8 data/org.pwmt.zathura.desktop.in:6
26 27 28
msgid "A minimalistic document viewer"
msgstr "Jednoduchý prohlížeč dokumentů"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
29 30 31 32 33 34 35
#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:10
msgid ""
"Zathura is a highly customizable and functional document viewer. It provides "
"a minimalistic and space saving interface as well as an easy usage that "
"mainly focuses on keyboard interaction. Zathura makes it possible to "
"completely view and navigate through documents without using a mouse."
msgstr ""
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
36 37 38 39
"Zathura je hodně přizpůsobitelný výborný prohlížeč dokumentů. Vyznačuje se "
"poskytováním minimalistického prostor šetřícího rozhraní a snadným "
"používáním s důrazným zaměřením na používání klávesnice Zathura umožňuje "
"plné zobrazení a pohyb v dokumentech bez použití myšího zařízení \"myšítka\"."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
40 41 42

#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:21
msgid "SyncTeX forward and backward synchronization support."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
43
msgstr "Podpora pro dopředné a zpětné seřízení SyncTeX."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
44 45 46

#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:22
msgid "Quickmarks and bookmarks."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
47
msgstr "Rychlé značky a záložky."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
48 49 50

#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:23
msgid "Automatic document reloading."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
51
msgstr "Automatické znovunahrání dokumentu."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
52

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
53 54 55
#. Translators: Icon of the desktop entry.
#: data/org.pwmt.zathura.desktop.in:9
msgid "org.pwmt.zathura"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
56
msgstr "org.pwmt.zathura"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
57

58 59
#. Translators: Search terms to find this application. Do not translate or
#. localize the semicolons. The list must also end with a semicolon.
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
60
#: data/org.pwmt.zathura.desktop.in:14
61
msgid "PDF;PS;PostScript;DjVU;document;presentation;viewer;"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
62
msgstr "PDF;PS;PostScript;DjVU;dokument;představení;prohlížeč;"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
63

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
64
#: zathura/callbacks.c:310
65
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
66
msgid "'%s' must not be 0. Set to 1."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
67
msgstr "'%s' nesmí být 0. Nastaveno na 1."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
68

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
69
#: zathura/callbacks.c:395
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
70 71 72 73
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Neplatný vstup: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
74
#: zathura/callbacks.c:431
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
75 76
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
77
msgstr "Neplatný rejstřík: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
78

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
79
#: zathura/callbacks.c:670
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
80 81
#, c-format
msgid "Copied selected text to selection %s: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
82
msgstr "Vybraný text zkopírován do výběru %s: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
83

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
84
#: zathura/callbacks.c:703
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
85
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
86
msgid "Copied selected image to selection %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
87
msgstr "Vybraný text zkopírován do výběru %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
88

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
89
#: zathura/commands.c:36 zathura/commands.c:76 zathura/commands.c:103
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
90 91
#: zathura/commands.c:165 zathura/commands.c:281 zathura/commands.c:311
#: zathura/commands.c:337 zathura/commands.c:437 zathura/commands.c:569
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
92 93
#: zathura/shortcuts.c:413 zathura/shortcuts.c:1222 zathura/shortcuts.c:1257
#: zathura/shortcuts.c:1284
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
94 95 96
msgid "No document opened."
msgstr "Není otevřený žádný dokument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
97
#: zathura/commands.c:42 zathura/commands.c:82 zathura/commands.c:442
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
98 99 100
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Špatný počet argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
101
#: zathura/commands.c:53
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
102 103
#, c-format
msgid "Could not update bookmark: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
104
msgstr "Nepodařilo se vytvořit záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
105

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
106
#: zathura/commands.c:55
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
107 108
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
109
msgstr "Nepodařilo se vytvořit záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
110

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
111
#: zathura/commands.c:60
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
112 113 114 115
#, c-format
msgid "Bookmark successfully updated: %s"
msgstr "Záložka úspěšně aktualizována: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
116
#: zathura/commands.c:62
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
117 118 119 120
#, c-format
msgid "Bookmark successfully created: %s"
msgstr "Záložka úspěšně vytvořena: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
121
#: zathura/commands.c:88
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
122 123 124 125
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Záložka smazána: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
126
#: zathura/commands.c:90
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
127 128
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
129
msgstr "Nepodařilo se smazat záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
130

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
131
#: zathura/commands.c:119
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
132
msgid "No bookmarks available."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
133
msgstr "Nejsou dostupné žádné záložky."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
134

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
135
#: zathura/commands.c:129
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
136 137 138 139
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Záložka neexistuje: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
140
#: zathura/commands.c:175
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
141
msgid "Title"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
142
msgstr "Název"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
143

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
144
#: zathura/commands.c:176
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
145
msgid "Subject"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
146
msgstr "Předmět"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
147

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
148
#: zathura/commands.c:177
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
149
msgid "Keywords"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
150
msgstr "Klíčová slova"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
151

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
152 153 154 155
#: zathura/commands.c:178
msgid "Author"
msgstr "Autor"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
156
#: zathura/commands.c:179
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
157
msgid "Creator"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
158
msgstr "Tvůrce"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
159

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
160
#: zathura/commands.c:180
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
161
msgid "Producer"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
162
msgstr "Výrobce"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
163

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
164
#: zathura/commands.c:181
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
165
msgid "Creation date"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
166
msgstr "Datum vytvoření"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
167

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
168
#: zathura/commands.c:182
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
169
msgid "Modification date"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
170
msgstr "Datum změny"
171

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
172 173 174 175 176 177 178 179 180
#: zathura/commands.c:183
msgid "Format"
msgstr ""

#: zathura/commands.c:184
msgid "Other"
msgstr ""

#: zathura/commands.c:189 zathura/commands.c:209
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
181 182 183
msgid "No information available."
msgstr "Nejsou dostupné žádné informace."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
184
#: zathura/commands.c:247
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
185 186 187
msgid "Too many arguments."
msgstr "Příliš mnoho argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
188
#: zathura/commands.c:258
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
189 190 191
msgid "No arguments given."
msgstr "Nezadali jste argumenty."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
192
#: zathura/commands.c:286
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
193
msgid "Printing is not permitted in strict sandbox mode"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
194
msgstr "Tisk není v režimu přísného pískoviště dovolen"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
195

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
196
#: zathura/commands.c:317 zathura/commands.c:343
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
197 198 199
msgid "Document saved."
msgstr "Dokument uložen."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
200
#: zathura/commands.c:319 zathura/commands.c:345
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
201 202 203
msgid "Failed to save document."
msgstr "Nepovedlo se uložit dokument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
204
#: zathura/commands.c:322 zathura/commands.c:348
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
205 206 207
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Špatný počet argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
208
#: zathura/commands.c:461
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
209 210 211 212
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat přílohu '%s' do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
213
#: zathura/commands.c:463
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
214 215 216 217
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Příloha '%s' zapsána do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
218
#: zathura/commands.c:507
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
219 220 221 222
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Obrázek '%s' zapsán do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
223
#: zathura/commands.c:509
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
224 225 226 227
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat obrázek '%s' do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
228
#: zathura/commands.c:516
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
229 230 231 232
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Neznámý obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
233
#: zathura/commands.c:520
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
234 235 236 237
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Neznámá příloha nebo obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
238
#: zathura/commands.c:538
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
239 240 241
msgid "Exec is not permitted in strict sandbox mode"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
242
#: zathura/commands.c:582
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
243 244 245
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentem musí být číslo."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
246
#: zathura/completion.c:287
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
247 248 249 250
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
251
#: zathura/completion.c:330
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
252 253 254 255
msgid "Attachments"
msgstr "Přílohy"

#. add images
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
256
#: zathura/completion.c:361
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
257 258 259
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
260
#. zathura settings
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
261
#: zathura/config.c:183
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
262
msgid "Database backend"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
263
msgstr "Databázová vrstva"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
264

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
265
#: zathura/config.c:184
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
266
msgid "File monitor backend"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
267
msgstr "Vrstva pro sledování souboru"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
268

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
269
#: zathura/config.c:186
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
270
msgid "Zoom step"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
271
msgstr "Velikost kroku zvětšení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
272

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
273
#: zathura/config.c:188
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
274 275 276
msgid "Padding between pages"
msgstr "Mezery mezi stránkami"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
277
#: zathura/config.c:190
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
278
msgid "Number of pages per row"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
279
msgstr "Počet stran na řádek"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
280

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
281
#: zathura/config.c:192
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
282
msgid "Column of the first page"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
283
msgstr "Sloupec první strany"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
284

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
285
#: zathura/config.c:194
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
286 287 288
msgid "Render pages from right to left"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
289
#: zathura/config.c:196
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
290
msgid "Scroll step"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
291
msgstr "Velikost kroku posunu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
292

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
293
#: zathura/config.c:198
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
294
msgid "Horizontal scroll step"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
295
msgstr "Velikost kroku vodorovného posunu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
296

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
297
#: zathura/config.c:200
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
298
msgid "Full page scroll overlap"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
299
msgstr "Překrývání při posunování celých stran"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
300

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
301
#: zathura/config.c:202
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
302
msgid "Zoom minimum"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
303
msgstr "Nejmenší stupeň zvětšení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
304

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
305
#: zathura/config.c:204
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
306
msgid "Zoom maximum"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
307
msgstr "Největší stupeň zvětšení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
308

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
309
#: zathura/config.c:206
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
310
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
311
msgstr "Největší počet stran ve vyrovnávací paměti"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
312

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
313
#: zathura/config.c:208
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
314
msgid "Maximum size in pixels of thumbnails to keep in the cache"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
315
msgstr "Největší velikost náhledů v obrazových bodech ve vyrovnávací paměti"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
316

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
317
#: zathura/config.c:210
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
318
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
319
msgstr "Počet poloh k uchování v seznamu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
320

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
321
#: zathura/config.c:212
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
322
msgid "Recoloring (dark color)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
323
msgstr "Přebarvuje se do tmava"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
324

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
325
#: zathura/config.c:213
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
326
msgid "Recoloring (light color)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
327
msgstr "Přebarvuje se do světla"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
328

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
329
#: zathura/config.c:214
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
330 331 332
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Barva zvýrazňovače"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
333
#: zathura/config.c:216
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
334
msgid "Color for highlighting (active)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
335
msgstr "Barva zvýrazňovače (činná)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
336

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
337
#: zathura/config.c:218
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
338
msgid "'Loading ...' background color"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
339
msgstr "Nahrává se barva pozadí..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
340

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
341
#: zathura/config.c:220
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
342
msgid "'Loading ...' foreground color"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
343
msgstr "Nahrává se barva popředí..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
344

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
345
#: zathura/config.c:223
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
346
msgid "Index mode foreground color"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
347
msgstr "Barva popředí režimu rejstříku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
348

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
349
#: zathura/config.c:224
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
350
msgid "Index mode background color"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
351
msgstr "Barva pozadí režimu rejstříku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
352

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
353
#: zathura/config.c:225
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
354
msgid "Index mode foreground color (active element)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
355
msgstr "Barva popředí režimu rejstříku (činný prvek)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
356

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
357
#: zathura/config.c:226
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
358
msgid "Index mode background color (active element)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
359
msgstr "Barva pozadí režimu rejstříku (činný prvek)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
360

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
361
#: zathura/config.c:229
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
362 363 364
msgid "Recolor pages"
msgstr "Přebarvit stránky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
365
#: zathura/config.c:231
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
366
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
367
msgstr "Při přebarvování zachovat původní odstín a přizpůsobit pouze světlost"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
368

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
369
#: zathura/config.c:233
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
370
msgid "When recoloring keep original image colors"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
371
msgstr "Při přebarvování zachovat původní  barvy obrázku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
372

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
373
#: zathura/config.c:235
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
374
msgid "Wrap scrolling"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
375
msgstr "Posunovat přes konce"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
376

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
377
#: zathura/config.c:237
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
378
msgid "Page aware scrolling"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
379
msgstr "Posunovat s ohledem na strany"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
380

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
381
#: zathura/config.c:239
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
382
msgid "Advance number of pages per row"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
383
msgstr "Pokračovat v počtu stran v jednom řádku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
384

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
385
#: zathura/config.c:241
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
386
msgid "Horizontally centered zoom"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
387
msgstr "Vodorovně vystředěné přiblížení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
388

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
389
#: zathura/config.c:243
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
390
msgid "Vertically center pages"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
391
msgstr "Vystředit strany svisle"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
392

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
393
#: zathura/config.c:245
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
394
msgid "Align link target to the left"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
395
msgstr "Zarovnat cíl odkazu nalevo"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
396

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
397
#: zathura/config.c:247
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
398
msgid "Let zoom be changed when following links"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
399
msgstr "Při následování odkazů se mění velikost přiblížení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
400

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
401
#: zathura/config.c:249
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
402
msgid "Center result horizontally"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
403
msgstr "Vystředit výsledky vodorovně"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
404

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
405
#: zathura/config.c:251
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
406 407 408
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Průhlednost při zvýrazňování"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
409
#: zathura/config.c:253
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
410
msgid "Render 'Loading ...'"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
411
msgstr "Vypisovat Nahrává se..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
412

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
413
#: zathura/config.c:254
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
414 415 416
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Přiblížení po otevření souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
417
#: zathura/config.c:256
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
418 419 420
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Zobrazovat skryté soubory"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
421
#: zathura/config.c:258
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
422
msgid "Show directories"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
423
msgstr "Ukázat adresáře"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
424

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
425
#: zathura/config.c:260
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
426
msgid "Show recent files"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
427
msgstr "Ukázat nedávné soubory"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
428

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
429
#: zathura/config.c:262
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
430 431 432
msgid "Always open on first page"
msgstr "Vždy otevírat na první straně"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
433
#: zathura/config.c:264
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
434 435 436
msgid "Highlight search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
437
#: zathura/config.c:267
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
438
msgid "Enable incremental search"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
439
msgstr "Povolit přírůstkové hledání"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
440

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
441
#: zathura/config.c:269
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
442
msgid "Clear search results on abort"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
443
msgstr "Při přerušení smazat výsledky hledání"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
444

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
445
#: zathura/config.c:271
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
446
msgid "Use basename of the file in the window title"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
447
msgstr "Použít základní název souboru v názvu okna"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
448

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
449
#: zathura/config.c:273
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
450
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the window title"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
451
msgstr "Použít ~ místo $HOME v souborovém názvu v názvu okna"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
452

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
453
#: zathura/config.c:275
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
454
msgid "Display the page number in the window title"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
455
msgstr "Zobrazit číslo strany v názvu okna"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
456

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
457
#: zathura/config.c:277
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
458 459 460
msgid "Use first page of a document as window icon"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
461
#: zathura/config.c:279
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
462
msgid "Use basename of the file in the statusbar"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
463
msgstr "Použít základní název souboru ve stavovém řádku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
464

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
465
#: zathura/config.c:281
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
466
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the statusbar"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
467
msgstr "Použít ~ místo $HOME v souborovém názvu ve stavovém řádku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
468

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
469
#: zathura/config.c:283
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
470
msgid "Enable synctex support"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
471
msgstr "Povolit podporu pro synctex"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
472

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
473
#: zathura/config.c:284
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
474
msgid "Synctex editor command"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
475
msgstr "Příkaz pro editor Synctex"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
476

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
477
#: zathura/config.c:286
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
478
msgid "Enable D-Bus service"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
479
msgstr "Povolit službu D-Bus"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
480

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
481
#: zathura/config.c:288
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
482
msgid "Save history at each page change"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
483
msgstr "Uložit historii při každé změně strany"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
484

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
485
#: zathura/config.c:289
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
486
msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
487
msgstr "Schránka, do níž budou zapsána data vabraná pomocí myši"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
488

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
489
#: zathura/config.c:291
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
490
msgid "Enable notification after selecting text"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
491
msgstr "Povolit oznámení po vybrání textu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
492

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
493
#: zathura/config.c:294
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
494
msgid "Sandbox level"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
495
msgstr "Úroveň pískoviště"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
496

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
497
#. define default inputbar commands
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
498
#: zathura/config.c:483
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
499 500 501
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Přidat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
502
#: zathura/config.c:484
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
503 504 505
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Smazat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
506
#: zathura/config.c:485
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
507
msgid "List all bookmarks"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
508
msgstr "Vypsat všechny záložky"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
509

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
510
#: zathura/config.c:486
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
511
msgid "Close current file"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
512
msgstr "Zavřít nynější soubor"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
513

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
514
#: zathura/config.c:487
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
515
msgid "Show file information"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
516
msgstr "Ukázat informace o souboru"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
517

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
518
#: zathura/config.c:488 zathura/config.c:489
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
519
msgid "Execute a command"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
520
msgstr "Spustit příkaz"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
521 522

#. like vim
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
523
#: zathura/config.c:490
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
524
msgid "Show help"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
525
msgstr "Ukázat nápovědu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
526

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
527
#: zathura/config.c:491
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
528 529 530
msgid "Open document"
msgstr "Otevřít dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
531
#: zathura/config.c:492
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
532 533 534
msgid "Close zathura"
msgstr "Zavřít zathuru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
535
#: zathura/config.c:493
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
536
msgid "Print document"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
537
msgstr "Vytisknout dokument"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
538

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
539
#: zathura/config.c:494
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
540 541 542
msgid "Save document"
msgstr "Uložit dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
543
#: zathura/config.c:495
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
544
msgid "Save document (and force overwriting)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
545
msgstr "Uložit dokument a vynutit jeho přepsání"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
546

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
547
#: zathura/config.c:496
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
548 549 550
msgid "Save attachments"
msgstr "Uložit přílohy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
551
#: zathura/config.c:497
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
552
msgid "Set page offset"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
553
msgstr "Nastavit posun strany"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
554

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
555
#: zathura/config.c:498
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
556
msgid "Mark current location within the document"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
557
msgstr "Označit současnou polohu v dokumentu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
558

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
559
#: zathura/config.c:499
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
560 561 562
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Smazat vybrané značky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
563
#: zathura/config.c:500
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
564 565 566
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Nezvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
567
#: zathura/config.c:501
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
568 569 570
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
571
#: zathura/config.c:502
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
572
msgid "Show version information"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
573
msgstr "Ukázat údaj o verzi"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
574

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
575
#: zathura/links.c:233
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
576
msgid "Failed to run xdg-open."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
577
msgstr "Nepodařilo se spustit xdg-open."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
578

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
579 580 581 582 583
#: zathura/links.c:247
msgid "Opening external applications in strict sandbox mode is not permitted"
msgstr "Otevírání vnějších programů v režimu přísného pískoviště není dovoleno"

#: zathura/links.c:280
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
584
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
585
msgid "Link: page %d"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
586
msgstr "Odkaz: strana %d"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
587

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
588
#: zathura/links.c:287
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
589
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
590
msgid "Link: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
591
msgstr "Odkaz: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
592

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
593
#: zathura/links.c:291
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
594
msgid "Link: Invalid"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
595
msgstr "Odkaz: Neplatný"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
596

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
597
#: zathura/main.c:147
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
598
msgid "Reparents to window specified by xid (X11)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
599
msgstr "Propojí s oknem udaným xid (X11)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
600

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
601
#: zathura/main.c:148
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
602
msgid "Path to the config directory"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
603
msgstr "Cesta k adresáři se souborem s nastavením"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
604

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
605
#: zathura/main.c:149
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
606 607 608
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Cesta k adresáři s daty"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
609
#: zathura/main.c:150
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
610
msgid "Path to the cache directory"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
611
msgstr "Cesta k adresáři s vyrovnávací pamětí"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
612

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
613
#: zathura/main.c:151
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
614
msgid "Path to the directories containing plugins"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
615
msgstr "Cesta k adresářům s přídavnými moduly"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
616

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
617
#: zathura/main.c:152
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
618 619 620
msgid "Fork into the background"
msgstr "Forknout se na pozadí"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
621
#: zathura/main.c:153
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
622
msgid "Document password"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
623
msgstr "Heslo k dokumentu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
624

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
625
#: zathura/main.c:154
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
626
msgid "Page number to go to"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
627
msgstr "Číslo strany, na kterou jít"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
628

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
629
#: zathura/main.c:155
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
630 631 632
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Úroveň logování (debug, info, warning, error)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
633
#: zathura/main.c:156
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
634
msgid "Print version information"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
635
msgstr "Zobrazit údaje o verzi"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
636

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
637
#: zathura/main.c:158
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
638
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
639
msgstr "Editor Synctex (předáno příkazu synctex)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
640

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
641
#: zathura/main.c:159
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
642
msgid "Move to given synctex position"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
643
msgstr "Přesunout se na udanou polohu synctex"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
644

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
645
#: zathura/main.c:160
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
646
msgid "Highlight given position in the given process"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
647
msgstr "Zvýraznit zadanou polohu v daném procesu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
648

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
649
#: zathura/main.c:162
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
650
msgid "Start in a non-default mode"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
651
msgstr "Spustit v ne-výchozím režimu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
652

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
653
#: zathura/page-widget.c:654
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
654
msgid "Loading..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
655
msgstr "Nahrává se..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
656

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
657
#: zathura/page-widget.c:1113
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
658
msgid "Copy image"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
659
msgstr "Kopírovat obrázek"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
660

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
661
#: zathura/page-widget.c:1114
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
662
msgid "Save image as"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
663
msgstr "Uložit obrázek jako"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
664

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
665 666 667 668
#. Update statusbar.
#: zathura/print.c:110
#, c-format
msgid "Printing page %d ..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
669
msgstr "Tiskne se strana %d ..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
670 671

#: zathura/print.c:192
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
672 673
#, c-format
msgid "Printing failed: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
674
msgstr "Nepodařilo se vytisknout: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
675

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
676
#: zathura/shortcuts.c:105
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
677 678
#, c-format
msgid "Invalid adjust mode: %d"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
679
msgstr "Neplatný režim úprav: %d"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
680

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
681
#: zathura/shortcuts.c:974
682 683
#, c-format
msgid "Pattern not found: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
684
msgstr "Vzor nenalezen: %s"
685

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
686
#: zathura/shortcuts.c:1132
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
687
msgid "This document does not contain any index"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
688
msgstr "Tento dokument neobsahuje žádný rejstřík"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
689

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
690
#: zathura/zathura.c:304 zathura/zathura.c:1456
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
691 692 693
msgid "[No name]"
msgstr "[Nepojmenovaný]"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
694
#: zathura/zathura.c:831
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
695
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
696 697
msgstr ""
"Nepodařilo se přečíst soubor z stdin a zapsat jej do dočasného souboru."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
698

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
699
#: zathura/zathura.c:847
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
700
msgid "Could not read file from GIO and copy it to a temporary file."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
701 702
msgstr ""
"Nepodařilo se přečíst soubor z GIO a zkopírovat jej do dočasného souboru."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
703

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
704
#: zathura/zathura.c:936
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
705
msgid "Enter password:"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
706
msgstr "Zadat heslo:"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
707

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
708
#: zathura/zathura.c:971
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
709
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
710 711
msgstr ""
"Nepodporovaný typ souboru. Nainstalujte, prosím, nezbytný přídavný modul."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
712

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
713
#: zathura/zathura.c:981
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
714
msgid "Document does not contain any pages"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
715
msgstr "Dokument neobsahuje žádné strany"