tr.po 8.78 KB
Newer Older
1 2
# zathura - language file (Turkish)
# See LICENSE file for license and copyright information
3
#
4
# Translators:
5
#   <dead-bodies-everywhere@hotmail.com>, 2012.
6 7 8 9
#   <femnad@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
11
"POT-Creation-Date: 2012-08-30 19:46+0200\n"
12 13
"PO-Revision-Date: 2012-05-01 20:38+0000\n"
"Last-Translator: hsngrms <dead-bodies-everywhere@hotmail.com>\n"
14 15 16
"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.net/projects/p/zathura/language/"
"tr/)\n"
"Language: tr\n"
17 18 19 20 21
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
22
#: ../callbacks.c:204
23 24 25 26
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Hatalı girdi '%s'"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
27
#: ../callbacks.c:232
28 29 30 31
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Hatalı dizin '%s'"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
32 33 34
#: ../commands.c:35 ../commands.c:70 ../commands.c:97 ../commands.c:139
#: ../commands.c:253 ../commands.c:283 ../commands.c:309 ../commands.c:400
#: ../commands.c:521 ../shortcuts.c:454 ../shortcuts.c:919
35 36 37
msgid "No document opened."
msgstr "Açık belge yok."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
38
#: ../commands.c:41 ../commands.c:76 ../commands.c:103 ../commands.c:405
39 40 41
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Yanlış sayıda argüman"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
42
#: ../commands.c:49
43 44 45 46
#, c-format
msgid "Bookmark successfuly updated: %s"
msgstr "Yer imi başarıyla güncellendi: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
47
#: ../commands.c:55
48 49 50 51
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Yer imi yaratılamadı: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
52
#: ../commands.c:59
53 54 55 56
#, c-format
msgid "Bookmark successfuly created: %s"
msgstr "Yer imi yaratıldı: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
57
#: ../commands.c:82
58 59 60 61
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Yer imi silindi: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
62
#: ../commands.c:84
63 64 65 66
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
msgstr "Yer imi silinemedi: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
67
#: ../commands.c:110
68 69 70 71
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Böyle bir yer imi yok: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
72
#: ../commands.c:161 ../commands.c:183
73 74 75
msgid "No information available."
msgstr "Bilgi mevcut değil."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
76
#: ../commands.c:221
77 78 79
msgid "Too many arguments."
msgstr "Çok fazla sayıda argüman."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
80
#: ../commands.c:230
81 82 83
msgid "No arguments given."
msgstr "Argüman verilmedi."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
84
#: ../commands.c:289 ../commands.c:315
85 86 87
msgid "Document saved."
msgstr "Belge kaydedildi."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
88
#: ../commands.c:291 ../commands.c:317
89 90 91
msgid "Failed to save document."
msgstr "Belge kaydedilemedi."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
92
#: ../commands.c:294 ../commands.c:320
93 94 95
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Yanlış sayıda argüman."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
96
#: ../commands.c:424
97 98 99 100
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "'%s' eki '%s' konumuna yazılamadı."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
101
#: ../commands.c:426
102 103 104 105
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "'%s' eki '%s' konumuna yazıldı."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
106
#: ../commands.c:470
107 108 109 110
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "'%s' eki '%s' konumuna yazıldı."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
111
#: ../commands.c:472
112 113 114 115
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "'%s' eki '%s' konumuna yazılamadı."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
116
#: ../commands.c:479
117 118 119 120
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
121
#: ../commands.c:483
122 123 124 125
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
126
#: ../commands.c:534
127 128 129
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argüman bir sayı olmalı."

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
#: ../completion.c:250
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr ""

#: ../completion.c:293
msgid "Attachments"
msgstr "Ekleri kaydet"

#. add images
#: ../completion.c:324
msgid "Images"
msgstr ""

144
#. zathura settings
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
145
#: ../config.c:105
146 147 148
msgid "Database backend"
msgstr "Veritabanı arkayüzü"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
149
#: ../config.c:107
150 151 152
msgid "Zoom step"
msgstr "Yakınlaşma/uzaklaşma aralığı"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
153
#: ../config.c:109
154 155 156
msgid "Padding between pages"
msgstr "Sayfalar arasındaki boşluk"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
157
#: ../config.c:111
158 159 160
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Satır başına sayfa sayısı"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
161
#: ../config.c:113
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
162 163 164
msgid "Column of the first page"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
165
#: ../config.c:115
166 167 168
msgid "Scroll step"
msgstr "Kaydırma aralığı"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
169
#: ../config.c:117
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
170 171 172
msgid "Horizontal scroll step"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
173
#: ../config.c:119
174 175 176
msgid "Zoom minimum"
msgstr "En fazla uzaklaşma"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
177
#: ../config.c:121
178 179 180
msgid "Zoom maximum"
msgstr "En fazla yakınlaşma"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
181
#: ../config.c:123
182
msgid "Life time (in seconds) of a hidden page"
183
msgstr "Gizli pencerenin açık kalma süresi (saniye)"
184

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
185
#: ../config.c:124
186
msgid "Amount of seconds between each cache purge"
187
msgstr "Önbellek temizliği yapılma sıklığı, saniye cinsinden"
188

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
189
#: ../config.c:126
190 191 192
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Renk değişimi (koyu renk)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
193
#: ../config.c:128
194 195 196
msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Renk değişimi (açık renk)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
197
#: ../config.c:130
198 199 200
msgid "Color for highlighting"
msgstr "İşaretleme rengi"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
201
#: ../config.c:132
202 203 204
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "İşaretleme rengi (etkin)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
205
#: ../config.c:136
206 207 208
msgid "Recolor pages"
msgstr "Sayga rengini değiştir"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
209 210 211 212 213
#: ../config.c:138
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr ""

#: ../config.c:140
214 215 216
msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Kaydırmayı sarmala"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
217
#: ../config.c:142
218 219 220
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr "Satır başına sayfa sayısı"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
221
#: ../config.c:144
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
222 223 224
msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
225
#: ../config.c:146
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
226 227 228
msgid "Center result horizontally"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
229
#: ../config.c:148
230
msgid "Transparency for highlighting"
231
msgstr "Ön plana çıkarmak için saydamlaştır"
232

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
233
#: ../config.c:150
234 235 236
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "'Yüklüyor ...' yazısını göster"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
237
#: ../config.c:151
238 239 240
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Dosya açarken ayarla"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
241
#: ../config.c:153
242 243 244
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Gizli dosyaları ve dizinleri göster"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
245
#: ../config.c:155
246 247 248
msgid "Show directories"
msgstr "Dizinleri göster"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
249
#: ../config.c:157
250 251 252
msgid "Always open on first page"
msgstr "Her zaman ilk sayfayı aç"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
253
#: ../config.c:159
254 255 256
msgid "Highlight search results"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
257
#: ../config.c:161
258 259 260
msgid "Clear search results on abort"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
261
#: ../config.c:163
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
262 263 264
msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
265 266 267 268
#: ../config.c:165 ../main.c:60
msgid "Enable synctex support"
msgstr ""

269
#. define default inputbar commands
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
270
#: ../config.c:293
271 272 273
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Yer imi ekle"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
274
#: ../config.c:294
275 276 277
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Yer imi sil"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
278
#: ../config.c:295
279 280 281
msgid "List all bookmarks"
msgstr "Yer imlerini listele"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
282
#: ../config.c:296
283 284 285
msgid "Close current file"
msgstr "Geçerli dosyayı kapat"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
286
#: ../config.c:297
287 288 289
msgid "Show file information"
msgstr "Dosya bilgisi göster"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
290 291 292 293 294
#: ../config.c:298
msgid "Execute a command"
msgstr ""

#: ../config.c:299
295 296 297
msgid "Show help"
msgstr "Yardım bilgisi göster"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
298
#: ../config.c:300
299 300 301
msgid "Open document"
msgstr "Belge aç"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
302
#: ../config.c:301
303 304 305
msgid "Close zathura"
msgstr "Zathura'yı kapat"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
306
#: ../config.c:302
307 308 309
msgid "Print document"
msgstr "Belge yazdır"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
310
#: ../config.c:303
311 312 313
msgid "Save document"
msgstr "Belgeyi kaydet"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
314
#: ../config.c:304
315 316 317
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Belgeyi kaydet (ve sormadan üzerine yaz)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
318
#: ../config.c:305
319 320 321
msgid "Save attachments"
msgstr "Ekleri kaydet"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
322
#: ../config.c:306
323 324 325
msgid "Set page offset"
msgstr "Sayfa derinliğini ayarla"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
326
#: ../config.c:307
327 328 329
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Bu belgede bu konumu işaretle"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
330
#: ../config.c:308
331 332 333
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Seçilen işaretlemeleri sil"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
334
#: ../config.c:309
335 336
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr ""
337

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
338
#: ../config.c:310
339 340 341
msgid "Highlight current search results"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
342
#: ../config.c:311
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
343 344 345 346 347 348 349
msgid "Show version information"
msgstr ""

#: ../links.c:162 ../links.c:219
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "xdg-open çalıştırılamadı"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
350
#: ../main.c:52
351 352 353
msgid "Reparents to window specified by xid"
msgstr "Xid tarafından belirlendiği gibi bir üst seviye pencereye bağlı"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
354
#: ../main.c:53
355 356 357
msgid "Path to the config directory"
msgstr "Ayar dizini adresi"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
358
#: ../main.c:54
359 360 361
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Veri dizini adresi"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
362
#: ../main.c:55
363 364 365
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Eklentileri içeren dizinin adresi"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
366
#: ../main.c:56
367 368 369
msgid "Fork into the background"
msgstr "Arka planda işlemden çocuk oluştur"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
370
#: ../main.c:57
371 372 373
msgid "Document password"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
374
#: ../main.c:58
375
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
376
msgstr "Kayıt seviyesi (hata ayıklama, bilgi, uyarı, hata)"
377

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
378
#: ../main.c:59
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
379 380 381
msgid "Print version information"
msgstr "Dosya bilgisi göster"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
382
#: ../main.c:61
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
383 384 385 386 387 388 389
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
msgstr ""

#: ../page-widget.c:456
msgid "Loading..."
msgstr "Yüklüyor ..."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
390
#: ../page-widget.c:643
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
391 392 393 394
#, c-format
msgid "Copied selected text to clipboard: %s"
msgstr "Seçili metin panoya kopyalandı: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
395
#: ../page-widget.c:741
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
396 397 398
msgid "Copy image"
msgstr "Resim kopyala"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
399
#: ../page-widget.c:742
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
400 401 402
msgid "Save image as"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
403
#: ../shortcuts.c:825
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
404 405 406
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Bu belge fihrist içermiyor"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
407
#: ../zathura.c:189 ../zathura.c:843
408 409
msgid "[No name]"
msgstr "[İsimsiz]"