sv.po 18.1 KB
Newer Older
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9
# zathura - language file (Swedish)
# SPDX-License-Identifier: Zlib
#
# Translators:
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2018
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
10
"POT-Creation-Date: 2019-06-01 11:05+0200\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
"PO-Revision-Date: 2018-12-09 23:05+0100\n"
"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/pwmt/zathura/language/sv/)\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:7 data/org.pwmt.zathura.desktop.in:5
msgid "Zathura"
msgstr "Zathura"

#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:8 data/org.pwmt.zathura.desktop.in:6
msgid "A minimalistic document viewer"
msgstr "En minimalistisk dokumentvisare"

#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:10
msgid ""
"Zathura is a highly customizable and functional document viewer. It provides "
"a minimalistic and space saving interface as well as an easy usage that "
"mainly focuses on keyboard interaction. Zathura makes it possible to "
"completely view and navigate through documents without using a mouse."
msgstr ""
"Zathura är en mycket anpassningsbar och funktionell dokumentvisare. Den "
"tillhandahåller ett minimalistiskt och utrymmessparande gränssnitt så väl "
"som enkel användning som i huvudsak fokuserar på tangentbordsinteraktion. "
"Zathur gör det möjligt att helt visa och navigera genom dokument utan att "
"använda en mus."

#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:21
msgid "SyncTeX forward and backward synchronization support."
msgstr "Stöd för SyncTeX-framåt- och -bakåtsynkronisering."

#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:22
msgid "Quickmarks and bookmarks."
msgstr "Snabbmärken och bokmärken."

#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:23
msgid "Automatic document reloading."
msgstr "Läs automatisk om dokument."

#. Translators: Icon of the desktop entry.
#: data/org.pwmt.zathura.desktop.in:9
msgid "org.pwmt.zathura"
msgstr "org.pwmt.zathura"

#. Translators: Search terms to find this application. Do not translate or
#. localize the semicolons. The list must also end with a semicolon.
#: data/org.pwmt.zathura.desktop.in:14
msgid "PDF;PS;PostScript;DjVU;document;presentation;viewer;"
msgstr "PDF;PS;PostScript;DjVU;dokument;presentation;visare;"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
64
#: zathura/callbacks.c:310
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
65 66 67 68
#, c-format
msgid "'%s' must not be 0. Set to 1."
msgstr "”%s” får inte vara 0. Satt till 1."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
69
#: zathura/callbacks.c:395
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
70 71 72 73
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Ogiltig indata ”%s” angiven."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
74
#: zathura/callbacks.c:431
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
75 76 77 78
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Ogiltigt index ”%s” angivet."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
79
#: zathura/callbacks.c:670
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
80 81 82 83
#, c-format
msgid "Copied selected text to selection %s: %s"
msgstr "Kopiera markerad text till marking %s: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
84
#: zathura/callbacks.c:703
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
85 86 87 88 89
#, c-format
msgid "Copied selected image to selection %s"
msgstr "Kopiera markerad bild till markering %s"

#: zathura/commands.c:36 zathura/commands.c:76 zathura/commands.c:103
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
90 91
#: zathura/commands.c:165 zathura/commands.c:281 zathura/commands.c:311
#: zathura/commands.c:337 zathura/commands.c:437 zathura/commands.c:569
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
92 93 94 95 96
#: zathura/shortcuts.c:413 zathura/shortcuts.c:1222 zathura/shortcuts.c:1257
#: zathura/shortcuts.c:1284
msgid "No document opened."
msgstr "Inget dokument öppnat."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
97
#: zathura/commands.c:42 zathura/commands.c:82 zathura/commands.c:442
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Ogiltigt antal argument angivna."

#: zathura/commands.c:53
#, c-format
msgid "Could not update bookmark: %s"
msgstr "Kunde inte uppdatera bokmärke: %s"

#: zathura/commands.c:55
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Kunde inte skapa bokmärke: %s"

#: zathura/commands.c:60
#, c-format
msgid "Bookmark successfully updated: %s"
msgstr "Bokmärke uppdateraderades framgångsrikt: %s"

#: zathura/commands.c:62
#, c-format
msgid "Bookmark successfully created: %s"
msgstr "Bokmärke skapades framgångsrikt: %s"

#: zathura/commands.c:88
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Tog bort bokmärke: %s"

#: zathura/commands.c:90
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
msgstr "Misslyckades med att ta bort bokmärke: %s"

#: zathura/commands.c:119
msgid "No bookmarks available."
msgstr "Inga bokmärken tillgängliga."

#: zathura/commands.c:129
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Inget sådant bokmärke: %s"

#: zathura/commands.c:175
msgid "Title"
msgstr "Titel"

#: zathura/commands.c:176
msgid "Subject"
msgstr "Ämne"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
148
#: zathura/commands.c:177
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
149 150 151
msgid "Keywords"
msgstr "Nyckelord"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
152 153 154 155
#: zathura/commands.c:178
msgid "Author"
msgstr "Författare"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
#: zathura/commands.c:179
msgid "Creator"
msgstr "Skapare"

#: zathura/commands.c:180
msgid "Producer"
msgstr "Producent"

#: zathura/commands.c:181
msgid "Creation date"
msgstr "Skapningsdatum"

#: zathura/commands.c:182
msgid "Modification date"
msgstr "Modifikationsdatum"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
172 173 174 175 176 177 178 179 180
#: zathura/commands.c:183
msgid "Format"
msgstr ""

#: zathura/commands.c:184
msgid "Other"
msgstr ""

#: zathura/commands.c:189 zathura/commands.c:209
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
181 182 183
msgid "No information available."
msgstr "Ingen information tillgänglig."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
184
#: zathura/commands.c:247
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
185 186 187
msgid "Too many arguments."
msgstr "Allt för många argument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
188
#: zathura/commands.c:258
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
189 190 191
msgid "No arguments given."
msgstr "Inga argument angivna."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
192
#: zathura/commands.c:286
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
193 194 195
msgid "Printing is not permitted in strict sandbox mode"
msgstr "Utskrift stöds inte i strikt sandlådeläge"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
196
#: zathura/commands.c:317 zathura/commands.c:343
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
197 198 199
msgid "Document saved."
msgstr "Dokument sparat."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
200
#: zathura/commands.c:319 zathura/commands.c:345
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
201 202 203
msgid "Failed to save document."
msgstr "Misslyckades med att spara dokument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
204
#: zathura/commands.c:322 zathura/commands.c:348
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
205 206 207
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Ogiltigt antal argument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
208
#: zathura/commands.c:461
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
209 210 211 212
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Kunde inte skriva bilaga ”%s” till ”%s”."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
213
#: zathura/commands.c:463
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
214 215 216 217
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Skrev bilaga ”%s” till ”%s”."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
218
#: zathura/commands.c:507
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
219 220 221 222
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Skrev bild ”%s” till ”%s”."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
223
#: zathura/commands.c:509
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
224 225 226 227
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Kunde inte skriva bild ”%s” till ”%s”."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
228
#: zathura/commands.c:516
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
229 230 231 232
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Okänd bild ”%s”."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
233
#: zathura/commands.c:520
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
234 235 236 237
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Okänd bilaga eller bild ”%s”."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
238
#: zathura/commands.c:538
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
239 240 241
msgid "Exec is not permitted in strict sandbox mode"
msgstr "Exec tillåts inte i strikt sandlådeläge"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
242
#: zathura/commands.c:582
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argument måste vara ett nummer."

#: zathura/completion.c:287
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Sida %d"

#: zathura/completion.c:330
msgid "Attachments"
msgstr "Bilagor"

#. add images
#: zathura/completion.c:361
msgid "Images"
msgstr "Bilder"

#. zathura settings
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
261
#: zathura/config.c:183
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
262 263 264
msgid "Database backend"
msgstr "Databasbakände"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
265
#: zathura/config.c:184
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
266 267 268
msgid "File monitor backend"
msgstr "Filövervakningsbakände"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
269
#: zathura/config.c:186
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
270 271 272
msgid "Zoom step"
msgstr "Zoomsteg"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
273
#: zathura/config.c:188
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
274 275 276
msgid "Padding between pages"
msgstr "Utrymme mellan sidor"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
277
#: zathura/config.c:190
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
278 279 280
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Antal sidor per rad"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
281
#: zathura/config.c:192
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
282 283 284
msgid "Column of the first page"
msgstr "Kolumn för den första sidan"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
285
#: zathura/config.c:194
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
286 287 288
msgid "Render pages from right to left"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
289
#: zathura/config.c:196
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
290 291 292
msgid "Scroll step"
msgstr "Rullningssteg"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
293
#: zathura/config.c:198
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
294 295 296
msgid "Horizontal scroll step"
msgstr "Horisontellt rullningssteg"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
297
#: zathura/config.c:200
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
298 299 300
msgid "Full page scroll overlap"
msgstr "Överlappning vid helsiddesrullning"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
301
#: zathura/config.c:202
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
302 303 304
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Minsta zoom"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
305
#: zathura/config.c:204
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
306 307 308
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Största zoom"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
309
#: zathura/config.c:206
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
310 311 312
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
msgstr "Maximalt antal sidor att hålla i cachen"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
313
#: zathura/config.c:208
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
314 315 316
msgid "Maximum size in pixels of thumbnails to keep in the cache"
msgstr "Maximal storlek i pixla för miniatyrbilder att hålla i cachen"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
317
#: zathura/config.c:210
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
318 319 320
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
msgstr "Antal position att komma ihåg i hopplistan"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
321
#: zathura/config.c:212
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
322 323 324
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Omfärgning (mörk färg)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
325
#: zathura/config.c:213
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
326 327 328
msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Omfärgning (ljus färg)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
329
#: zathura/config.c:214
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
330 331 332
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Färg för färgmarkering"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
333
#: zathura/config.c:216
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
334 335 336
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Färg för färgmarkering (aktiv)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
337
#: zathura/config.c:218
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
338 339 340
msgid "'Loading ...' background color"
msgstr "Bakgrundsfärg för ”Läser in…”"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
341
#: zathura/config.c:220
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
342 343 344
msgid "'Loading ...' foreground color"
msgstr "Förgrundsfärg för ”Läser in…”"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
345
#: zathura/config.c:223
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
346 347 348
msgid "Index mode foreground color"
msgstr "Förgrundsfärg för indexläge"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
349
#: zathura/config.c:224
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
350 351 352
msgid "Index mode background color"
msgstr "Bakgrundsfärg för indexläge"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
353
#: zathura/config.c:225
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
354 355 356
msgid "Index mode foreground color (active element)"
msgstr "Förgrundsfärg för indexläge (aktivt element)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
357
#: zathura/config.c:226
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
358 359 360
msgid "Index mode background color (active element)"
msgstr "Bakgrundsfärg för indexläge (aktivt element)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
361
#: zathura/config.c:229
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
362 363 364
msgid "Recolor pages"
msgstr "Omfärga sidor"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
365
#: zathura/config.c:231
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
366 367 368
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr "Vid omfärgning behåll originalnyans och justera endast ljushet"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
369
#: zathura/config.c:233
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
370 371 372
msgid "When recoloring keep original image colors"
msgstr "Vid omfärgning behåll originalfärger för bilder"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
373
#: zathura/config.c:235
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
374 375 376
msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Omslagsrullning"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
377
#: zathura/config.c:237
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
378 379 380
msgid "Page aware scrolling"
msgstr "Sidmedveten rullning"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
381
#: zathura/config.c:239
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
382 383 384
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr "Antal sidor per rad att avancera"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
385
#: zathura/config.c:241
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
386 387 388
msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr "Horisontellt centrerad zoom"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
389
#: zathura/config.c:243
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
390 391 392
msgid "Vertically center pages"
msgstr "Centrera sidor vertikalt"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
393
#: zathura/config.c:245
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
394 395 396
msgid "Align link target to the left"
msgstr "Justera länkmål till vänster"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
397
#: zathura/config.c:247
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
398 399 400
msgid "Let zoom be changed when following links"
msgstr "Låt zoom ändras när länkar följs"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
401
#: zathura/config.c:249
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
402 403 404
msgid "Center result horizontally"
msgstr "Centrerar resultat horisontellt"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
405
#: zathura/config.c:251
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
406 407 408
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Tansparens för färgmarkering"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
409
#: zathura/config.c:253
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
410 411 412
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Rendera ”Läser in …”"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
413
#: zathura/config.c:254
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
414 415 416
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Justera till vid öppning av fil"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
417
#: zathura/config.c:256
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
418 419 420
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Visa gömda filer och kataloger"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
421
#: zathura/config.c:258
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
422 423 424
msgid "Show directories"
msgstr "Visa kataloger"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
425
#: zathura/config.c:260
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
426 427 428
msgid "Show recent files"
msgstr "Visa senaste filer"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
429
#: zathura/config.c:262
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
430 431 432
msgid "Always open on first page"
msgstr "Öppna alltid på första sidan"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
433
#: zathura/config.c:264
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
434 435 436
msgid "Highlight search results"
msgstr "Färgmarkera sökresultat"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
437
#: zathura/config.c:267
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
438 439 440
msgid "Enable incremental search"
msgstr "Aktivera inkrementell sökning"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
441
#: zathura/config.c:269
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
442 443 444
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Rensa sökresultat vid avbrott"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
445
#: zathura/config.c:271
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
446 447 448
msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr "Använd basnman för filen i fönstertiteln"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
449
#: zathura/config.c:273
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
450 451 452
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the window title"
msgstr "Använd ~ istället för $HOME i filnamnet i fönstertiteln"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
453
#: zathura/config.c:275
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
454 455 456
msgid "Display the page number in the window title"
msgstr "Visa sidnummer i fönstertiteln"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
457
#: zathura/config.c:277
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
458 459 460
msgid "Use first page of a document as window icon"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
461
#: zathura/config.c:279
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
462 463 464
msgid "Use basename of the file in the statusbar"
msgstr "Använd basnamnet för filen in statusraden"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
465
#: zathura/config.c:281
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
466 467 468
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the statusbar"
msgstr "Använd ~ istället för $HOME i filnamnet i statsraden"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
469
#: zathura/config.c:283
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
470 471 472
msgid "Enable synctex support"
msgstr "Aktivera synctex-stöd"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
473
#: zathura/config.c:284
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
474 475 476
msgid "Synctex editor command"
msgstr "Synctex-redigerarkommando"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
477
#: zathura/config.c:286
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
478 479 480
msgid "Enable D-Bus service"
msgstr "Aktivera D-Bus-tjänst"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
481
#: zathura/config.c:288
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
482 483 484
msgid "Save history at each page change"
msgstr "Spara historik vid varje sidbyte"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
485
#: zathura/config.c:289
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
486 487 488
msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written"
msgstr "Urklipp till vilket musmarkerad data kommer att skrivas"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
489
#: zathura/config.c:291
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
490 491 492
msgid "Enable notification after selecting text"
msgstr "Aktivera avisering efter att ha markerat text"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
493
#: zathura/config.c:294
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
494 495 496 497
msgid "Sandbox level"
msgstr "Sandlådenivå"

#. define default inputbar commands
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
498
#: zathura/config.c:483
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
499 500 501
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Lägg till ett bokmärke"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
502
#: zathura/config.c:484
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
503 504 505
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Ta bort ett bokmärke"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
506
#: zathura/config.c:485
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
507 508 509
msgid "List all bookmarks"
msgstr "Lista alla bokmärken"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
510
#: zathura/config.c:486
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
511 512 513
msgid "Close current file"
msgstr "Stäng aktuell fil"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
514
#: zathura/config.c:487
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
515 516 517
msgid "Show file information"
msgstr "Visa filinformation"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
518
#: zathura/config.c:488 zathura/config.c:489
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
519 520 521 522
msgid "Execute a command"
msgstr "Exekvera ett kommando"

#. like vim
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
523
#: zathura/config.c:490
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
524 525 526
msgid "Show help"
msgstr "Visa hjälp"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
527
#: zathura/config.c:491
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
528 529 530
msgid "Open document"
msgstr "Öppna dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
531
#: zathura/config.c:492
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
532 533 534
msgid "Close zathura"
msgstr "Stäng zathura"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
535
#: zathura/config.c:493
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
536 537 538
msgid "Print document"
msgstr "Skriv ut dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
539
#: zathura/config.c:494
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
540 541 542
msgid "Save document"
msgstr "Spara dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
543
#: zathura/config.c:495
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
544 545 546
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Spara dokument (och tvinga överskrivning)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
547
#: zathura/config.c:496
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
548 549 550
msgid "Save attachments"
msgstr "Spara bilagor"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
551
#: zathura/config.c:497
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
552 553 554
msgid "Set page offset"
msgstr "Sätt sidposition"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
555
#: zathura/config.c:498
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
556 557 558
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Markera aktuell position inom dokumentet"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
559
#: zathura/config.c:499
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
560 561 562
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Ta bort angivna märken"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
563
#: zathura/config.c:500
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
564 565 566
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Färgmarkera inte sökresultat"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
567
#: zathura/config.c:501
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
568 569 570
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Färgmarkera aktuella sökresultat"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
571
#: zathura/config.c:502
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
572 573 574
msgid "Show version information"
msgstr "Visa versionsinformation"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
575
#: zathura/links.c:233
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
576 577 578
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Misslyckades med att köra xdg-open."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
579 580 581 582 583
#: zathura/links.c:247
msgid "Opening external applications in strict sandbox mode is not permitted"
msgstr "Att öppna externa program i strikt sandlådeläge tillåts inte"

#: zathura/links.c:280
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
584 585 586 587
#, c-format
msgid "Link: page %d"
msgstr "Länk: sida %d"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
588
#: zathura/links.c:287
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
589 590 591 592
#, c-format
msgid "Link: %s"
msgstr "Länk: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
593
#: zathura/links.c:291
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
msgid "Link: Invalid"
msgstr "Länk: Ogiltig"

#: zathura/main.c:147
msgid "Reparents to window specified by xid (X11)"
msgstr "Ändrar förälder till förster angivet av xid (X11)"

#: zathura/main.c:148
msgid "Path to the config directory"
msgstr "Sökväg till konfigurationskatalogen"

#: zathura/main.c:149
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Sökväg till datakatlogen"

#: zathura/main.c:150
msgid "Path to the cache directory"
msgstr "Sökväg till cachekatalogen"

#: zathura/main.c:151
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Sökväg till kataloger som innehåller instick"

#: zathura/main.c:152
msgid "Fork into the background"
msgstr "Forka till bakgrunden"

#: zathura/main.c:153
msgid "Document password"
msgstr "Dokumentlösenord"

#: zathura/main.c:154
msgid "Page number to go to"
msgstr "Sidnummer att gå til"

#: zathura/main.c:155
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Loggningsnivå (debug, info, warning, error)"

#: zathura/main.c:156
msgid "Print version information"
msgstr "Skriv ut versionsinformation"

#: zathura/main.c:158
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
msgstr "Synctex-redigerare (vidareskickat till synctex-kommandot)"

#: zathura/main.c:159
msgid "Move to given synctex position"
msgstr "Flytta till angiven synctex-position"

#: zathura/main.c:160
msgid "Highlight given position in the given process"
msgstr "Färgmarkera angiven position i den angivna processen"

#: zathura/main.c:162
msgid "Start in a non-default mode"
msgstr "Starta i ett icke-standardläge"

#: zathura/page-widget.c:654
msgid "Loading..."
msgstr "Läser in…"

#: zathura/page-widget.c:1113
msgid "Copy image"
msgstr "Kopiera bild"

#: zathura/page-widget.c:1114
msgid "Save image as"
msgstr "Spara bild som"

#. Update statusbar.
#: zathura/print.c:110
#, c-format
msgid "Printing page %d ..."
msgstr "Skriver ut sida %d …"

#: zathura/print.c:192
#, c-format
msgid "Printing failed: %s"
msgstr "Utskrift misslyckades: %s"

#: zathura/shortcuts.c:105
#, c-format
msgid "Invalid adjust mode: %d"
msgstr "Ogiltigt justeringsläge: %d"

#: zathura/shortcuts.c:974
#, c-format
msgid "Pattern not found: %s"
msgstr "Mönster hittades inte: %s"

#: zathura/shortcuts.c:1132
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Detta dokument innehåller inget index"

#: zathura/zathura.c:304 zathura/zathura.c:1453
msgid "[No name]"
msgstr "[Namnlös]"

#: zathura/zathura.c:828
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
msgstr "Kunde inte läsa fil från stdin och skriva den till en temporärfil."

#: zathura/zathura.c:844
msgid "Could not read file from GIO and copy it to a temporary file."
msgstr "Kunde inte läsa fil från GIO och kopiera den till en temporärfil."

#: zathura/zathura.c:933
msgid "Enter password:"
msgstr "Ange lösenord:"

#: zathura/zathura.c:968
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
msgstr "Filtyp stöds ej. Installera det nödvändiga insticket."

#: zathura/zathura.c:978
msgid "Document does not contain any pages"
msgstr "Dokument innehåller inga sidor"