tr.po 10.1 KB
Newer Older
1 2
# zathura - language file (Turkish)
# See LICENSE file for license and copyright information
3
#
4
# Translators:
5
#   <dead-bodies-everywhere@hotmail.com>, 2012.
6 7 8 9
#   <femnad@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
11 12
"POT-Creation-Date: 2013-04-28 13:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-04-28 14:46+0200\n"
13
"Last-Translator: hsngrms <dead-bodies-everywhere@hotmail.com>\n"
14 15 16
"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.net/projects/p/zathura/language/"
"tr/)\n"
"Language: tr\n"
17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
20
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
21

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
22
#: ../callbacks.c:304
23 24 25 26
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Hatalı girdi '%s'"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
27
#: ../callbacks.c:342
28 29 30 31
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Hatalı dizin '%s'"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
32
#: ../commands.c:35 ../commands.c:70 ../commands.c:97 ../commands.c:139
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
33
#: ../commands.c:255 ../commands.c:285 ../commands.c:311 ../commands.c:410
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
34 35
#: ../commands.c:531 ../shortcuts.c:486 ../shortcuts.c:1205
#: ../shortcuts.c:1234
36 37 38
msgid "No document opened."
msgstr "Açık belge yok."

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
39
#: ../commands.c:41 ../commands.c:76 ../commands.c:103 ../commands.c:415
40 41 42
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Yanlış sayıda argüman"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
43
#: ../commands.c:49
44 45 46 47
#, c-format
msgid "Bookmark successfuly updated: %s"
msgstr "Yer imi başarıyla güncellendi: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
48
#: ../commands.c:55
49 50 51 52
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Yer imi yaratılamadı: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
53
#: ../commands.c:59
54 55 56 57
#, c-format
msgid "Bookmark successfuly created: %s"
msgstr "Yer imi yaratıldı: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
58
#: ../commands.c:82
59 60 61 62
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Yer imi silindi: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
63
#: ../commands.c:84
64 65 66 67
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
msgstr "Yer imi silinemedi: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
68
#: ../commands.c:110
69 70 71 72
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Böyle bir yer imi yok: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
73
#: ../commands.c:161 ../commands.c:183
74 75 76
msgid "No information available."
msgstr "Bilgi mevcut değil."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
77
#: ../commands.c:221
78 79 80
msgid "Too many arguments."
msgstr "Çok fazla sayıda argüman."

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
81
#: ../commands.c:232
82 83 84
msgid "No arguments given."
msgstr "Argüman verilmedi."

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
85
#: ../commands.c:291 ../commands.c:317
86 87 88
msgid "Document saved."
msgstr "Belge kaydedildi."

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
89
#: ../commands.c:293 ../commands.c:319
90 91 92
msgid "Failed to save document."
msgstr "Belge kaydedilemedi."

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
93
#: ../commands.c:296 ../commands.c:322
94 95 96
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Yanlış sayıda argüman."

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
97
#: ../commands.c:434
98 99 100 101
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "'%s' eki '%s' konumuna yazılamadı."

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
102
#: ../commands.c:436
103 104 105 106
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "'%s' eki '%s' konumuna yazıldı."

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
107
#: ../commands.c:480
108 109 110 111
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "'%s' eki '%s' konumuna yazıldı."

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
112
#: ../commands.c:482
113 114 115 116
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "'%s' eki '%s' konumuna yazılamadı."

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
117
#: ../commands.c:489
118 119
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
120
msgstr "Tanınmayan resim dosyası '%s'"
121

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
122
#: ../commands.c:493
123 124
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
125
msgstr "Tanınmayan eklenti veya resim dosyası '%s'"
126

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
127
#: ../commands.c:544
128 129 130
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argüman bir sayı olmalı."

131 132 133
#: ../completion.c:250
#, c-format
msgid "Page %d"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
134
msgstr "Sayfa %d"
135 136 137 138 139 140 141 142

#: ../completion.c:293
msgid "Attachments"
msgstr "Ekleri kaydet"

#. add images
#: ../completion.c:324
msgid "Images"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
143
msgstr "Resimler"
144

145
#. zathura settings
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
146
#: ../config.c:139
147 148 149
msgid "Database backend"
msgstr "Veritabanı arkayüzü"

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
150
#: ../config.c:141
151 152 153
msgid "Zoom step"
msgstr "Yakınlaşma/uzaklaşma aralığı"

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
154
#: ../config.c:143
155 156 157
msgid "Padding between pages"
msgstr "Sayfalar arasındaki boşluk"

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
158
#: ../config.c:145
159 160 161
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Satır başına sayfa sayısı"

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
162
#: ../config.c:147
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
163
msgid "Column of the first page"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
164
msgstr "İlk sayfanın sütunu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
165

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
166
#: ../config.c:149
167 168 169
msgid "Scroll step"
msgstr "Kaydırma aralığı"

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
170
#: ../config.c:151
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
171
msgid "Horizontal scroll step"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
172
msgstr "Yatay kaydırma adımı"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
173

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
174
#: ../config.c:153
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
175
msgid "Full page scroll overlap"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
176
msgstr "Tam ekran kaydırma kaplaması"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
177

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
178
#: ../config.c:155
179 180 181
msgid "Zoom minimum"
msgstr "En fazla uzaklaşma"

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
182
#: ../config.c:157
183 184 185
msgid "Zoom maximum"
msgstr "En fazla yakınlaşma"

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
186
#: ../config.c:159
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
187 188
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
msgstr ""
189

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
190
#: ../config.c:161
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
191
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
192
msgstr "Atlama listesinde hatırlanacak pozisyon sayısı"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
193

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
194
#: ../config.c:163
195 196 197
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Renk değişimi (koyu renk)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
198
#: ../config.c:165
199 200 201
msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Renk değişimi (açık renk)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
202
#: ../config.c:167
203 204 205
msgid "Color for highlighting"
msgstr "İşaretleme rengi"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
206
#: ../config.c:169
207 208 209
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "İşaretleme rengi (etkin)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
210
#: ../config.c:171
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
211 212 213
msgid "'Loading ...' background color"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
214
#: ../config.c:173
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
215 216 217
msgid "'Loading ...' foreground color"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
218
#: ../config.c:177
219 220 221
msgid "Recolor pages"
msgstr "Sayga rengini değiştir"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
222
#: ../config.c:179
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
223
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
224
msgstr "Yeniden renklendirirken renk değerini tut ve sadece parlaklığı ayarla"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
225

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
226
#: ../config.c:181
227 228 229
msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Kaydırmayı sarmala"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
230
#: ../config.c:183
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
231 232 233
msgid "Page aware scrolling"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
234
#: ../config.c:185
235 236 237
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr "Satır başına sayfa sayısı"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
238
#: ../config.c:187
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
239
msgid "Horizontally centered zoom"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
240
msgstr "Yatay olarak ortalanmış büyütme"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
241

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
242
#: ../config.c:189
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
243
msgid "Align link target to the left"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
244 245
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
246
#: ../config.c:191
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
247 248 249 250
msgid "Center result horizontally"
msgstr ""

#: ../config.c:193
251
msgid "Transparency for highlighting"
252
msgstr "Ön plana çıkarmak için saydamlaştır"
253

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
254
#: ../config.c:195
255 256 257
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "'Yüklüyor ...' yazısını göster"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
258
#: ../config.c:196
259 260 261
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Dosya açarken ayarla"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
262
#: ../config.c:198
263 264 265
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Gizli dosyaları ve dizinleri göster"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
266
#: ../config.c:200
267 268 269
msgid "Show directories"
msgstr "Dizinleri göster"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
270
#: ../config.c:202
271 272 273
msgid "Always open on first page"
msgstr "Her zaman ilk sayfayı aç"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
274
#: ../config.c:204
275
msgid "Highlight search results"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
276
msgstr "Arama sonuçlarını vurgula"
277

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
278
#: ../config.c:206
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
279
msgid "Enable incremental search"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
280
msgstr "Artımlı aramayı etkinleştir"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
281

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
282
#: ../config.c:208
283
msgid "Clear search results on abort"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
284
msgstr "Kapatınca arama sonuçlarını temizle"
285

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
286
#: ../config.c:210
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
287
msgid "Use basename of the file in the window title"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
288
msgstr "Pencere başlığı olarak dosyanın adını kullan"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
289

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
290
#: ../config.c:212
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
291
msgid "Use basename of the file in the statusbar"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
292
msgstr ""
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
293

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
294
#: ../config.c:214 ../main.c:64
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
295 296 297
msgid "Enable synctex support"
msgstr ""

298
#. define default inputbar commands
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
299
#: ../config.c:373
300 301 302
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Yer imi ekle"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
303
#: ../config.c:374
304 305 306
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Yer imi sil"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
307
#: ../config.c:375
308 309 310
msgid "List all bookmarks"
msgstr "Yer imlerini listele"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
311
#: ../config.c:376
312 313 314
msgid "Close current file"
msgstr "Geçerli dosyayı kapat"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
315
#: ../config.c:377
316 317 318
msgid "Show file information"
msgstr "Dosya bilgisi göster"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
319
#: ../config.c:378
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
320
msgid "Execute a command"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
321
msgstr "Bir komut çalıştır"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
322

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
323
#: ../config.c:379
324 325 326
msgid "Show help"
msgstr "Yardım bilgisi göster"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
327
#: ../config.c:380
328 329 330
msgid "Open document"
msgstr "Belge aç"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
331
#: ../config.c:381
332 333 334
msgid "Close zathura"
msgstr "Zathura'yı kapat"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
335
#: ../config.c:382
336 337 338
msgid "Print document"
msgstr "Belge yazdır"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
339
#: ../config.c:383
340 341 342
msgid "Save document"
msgstr "Belgeyi kaydet"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
343
#: ../config.c:384
344 345 346
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Belgeyi kaydet (ve sormadan üzerine yaz)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
347
#: ../config.c:385
348 349 350
msgid "Save attachments"
msgstr "Ekleri kaydet"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
351
#: ../config.c:386
352 353 354
msgid "Set page offset"
msgstr "Sayfa derinliğini ayarla"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
355
#: ../config.c:387
356 357 358
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Bu belgede bu konumu işaretle"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
359
#: ../config.c:388
360 361 362
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Seçilen işaretlemeleri sil"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
363
#: ../config.c:389
364
msgid "Don't highlight current search results"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
365
msgstr "Şuanki arama sonuçlarını vurgulama"
366

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
367
#: ../config.c:390
368
msgid "Highlight current search results"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
369
msgstr "Şuanki arama sonuçlarını vurgula"
370

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
371
#: ../config.c:391
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
372
msgid "Show version information"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
373
msgstr "Versiyon bilgisi göster"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
374

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
375
#: ../links.c:171 ../links.c:250
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
376 377 378
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "xdg-open çalıştırılamadı"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
379
#: ../links.c:189
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
380 381 382 383
#, c-format
msgid "Link: page %d"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
384
#: ../links.c:196
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
385 386 387 388
#, c-format
msgid "Link: %s"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
389
#: ../links.c:200
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
390 391 392
msgid "Link: Invalid"
msgstr ""

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
393
#: ../main.c:55
394 395 396
msgid "Reparents to window specified by xid"
msgstr "Xid tarafından belirlendiği gibi bir üst seviye pencereye bağlı"

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
397
#: ../main.c:56
398 399 400
msgid "Path to the config directory"
msgstr "Ayar dizini adresi"

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
401
#: ../main.c:57
402 403 404
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Veri dizini adresi"

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
405
#: ../main.c:58
406 407 408
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Eklentileri içeren dizinin adresi"

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
409
#: ../main.c:59
410 411 412
msgid "Fork into the background"
msgstr "Arka planda işlemden çocuk oluştur"

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
413
#: ../main.c:60
414
msgid "Document password"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
415
msgstr "Belge şifresi"
416

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
417 418 419 420 421
#: ../main.c:61
msgid "Page number to go to"
msgstr ""

#: ../main.c:62
422
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
423
msgstr "Kayıt seviyesi (hata ayıklama, bilgi, uyarı, hata)"
424

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
425
#: ../main.c:63
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
426 427 428
msgid "Print version information"
msgstr "Dosya bilgisi göster"

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
429
#: ../main.c:65
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
430 431 432
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
msgstr ""

Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
433
#: ../page-widget.c:460
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
434 435 436
msgid "Loading..."
msgstr "Yüklüyor ..."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
437
#: ../page-widget.c:657
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
438 439 440 441
#, c-format
msgid "Copied selected text to clipboard: %s"
msgstr "Seçili metin panoya kopyalandı: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
442
#: ../page-widget.c:755
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
443 444 445
msgid "Copy image"
msgstr "Resim kopyala"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
446
#: ../page-widget.c:756
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
447
msgid "Save image as"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
448
msgstr "Resmi farklı kaydet"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
449

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
450
#: ../shortcuts.c:1108
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
451 452 453
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Bu belge fihrist içermiyor"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
454
#: ../zathura.c:224 ../zathura.c:956
455 456
msgid "[No name]"
msgstr "[İsimsiz]"
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
457

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
458
#: ../zathura.c:589
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
459
msgid "Document does not contain any pages"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
460
msgstr ""