Commit cfd324fa authored by Sebastian Ramacher's avatar Sebastian Ramacher
Browse files

Translate 'Loading...'

parent aa2abd0b
......@@ -452,7 +452,7 @@ zathura_page_widget_draw(GtkWidget* widget, cairo_t* cairo)
cairo_set_source_rgb(cairo, 0, 0, 0);
}
const char* text = "Loading...";
const char* text = _("Loading...");
cairo_select_font_face(cairo, "Sans", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL, CAIRO_FONT_WEIGHT_NORMAL);
cairo_set_font_size(cairo, 16.0);
cairo_text_extents_t extents;
......
......@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-19 14:39+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-20 16:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-19 23:59+0200\n"
"Last-Translator: Martin Pelikan <pelikan@storkhole.cz>\n"
"Language-Team: pwmt.org <mail@pwmt.org>\n"
......@@ -24,104 +24,118 @@ msgstr "Neplatný vstup: %s"
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Neplatný index: %s"
#: ../commands.c:33 ../commands.c:68 ../commands.c:95 ../commands.c:137
#: ../commands.c:251 ../commands.c:281 ../commands.c:307 ../commands.c:396
#: ../commands.c:496 ../shortcuts.c:440 ../shortcuts.c:891
#: ../commands.c:34 ../commands.c:69 ../commands.c:96 ../commands.c:138
#: ../commands.c:252 ../commands.c:282 ../commands.c:308 ../commands.c:397
#: ../commands.c:497 ../shortcuts.c:446 ../shortcuts.c:897
msgid "No document opened."
msgstr "Není otevřený žádný dokument."
#: ../commands.c:39 ../commands.c:74 ../commands.c:101 ../commands.c:401
#: ../commands.c:40 ../commands.c:75 ../commands.c:102 ../commands.c:402
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Špatný počet argumentů."
#: ../commands.c:47
#: ../commands.c:48
#, c-format
msgid "Bookmark successfuly updated: %s"
msgstr "Záložka úspěšně aktualizována: %s"
#: ../commands.c:53
#: ../commands.c:54
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu vytvořit záložku: %s"
#: ../commands.c:57
#: ../commands.c:58
#, c-format
msgid "Bookmark successfuly created: %s"
msgstr "Záložka úspěšně vytvořena: %s"
#: ../commands.c:80
#: ../commands.c:81
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Záložka smazána: %s"
#: ../commands.c:82
#: ../commands.c:83
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
msgstr "Nem¿¿u smazat zálo¿ku: %s"
#: ../commands.c:108
#: ../commands.c:109
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Záložka neexistuje: %s"
#: ../commands.c:159 ../commands.c:181
#: ../commands.c:160 ../commands.c:182
msgid "No information available."
msgstr "Nejsou dostupné žádné informace."
#: ../commands.c:219
#: ../commands.c:220
msgid "Too many arguments."
msgstr "Příliš mnoho argumentů."
#: ../commands.c:228
#: ../commands.c:229
msgid "No arguments given."
msgstr "Nezadali jste argumenty."
#: ../commands.c:287 ../commands.c:313
#: ../commands.c:288 ../commands.c:314
msgid "Document saved."
msgstr "Dokument uložen."
#: ../commands.c:289 ../commands.c:315
#: ../commands.c:290 ../commands.c:316
msgid "Failed to save document."
msgstr "Nepovedlo se uložit dokument."
#: ../commands.c:292 ../commands.c:318
#: ../commands.c:293 ../commands.c:319
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Špatný počet argumentů."
#: ../commands.c:420
#: ../commands.c:421
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat p¿ílohu '%s' do '%s'."
#: ../commands.c:422
#: ../commands.c:423
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Příloha '%s' zapsána do '%s'."
#: ../commands.c:466
#: ../commands.c:467
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Obrázek '%s' zapsán do '%s'."
#: ../commands.c:468
#: ../commands.c:469
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat obrázek '%s' do '%s'."
#: ../commands.c:475
#: ../commands.c:476
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Neznámý obrázek '%s'."
#: ../commands.c:479
#: ../commands.c:480
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Neznámá příloha nebo obrázek '%s'."
#: ../commands.c:509
#: ../commands.c:510
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentem musí být číslo."
#: ../completion.c:250
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"
#: ../completion.c:293
msgid "Attachments"
msgstr "Přílohy"
#. add images
#: ../completion.c:324
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"
#. zathura settings
#: ../config.c:100
msgid "Database backend"
......@@ -288,40 +302,34 @@ msgstr "Nezvýrazňovat výsledky tohoto hledání"
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky tohoto hledání"
#: ../shortcuts.c:797
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Tenhle dokument neobsahuje žádné indexy"
#: ../config.c:285
msgid "Show version information"
msgstr ""
#: ../links.c:162 ../links.c:219
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Nepovedlo se spustit xdg-open."
#: ../page-widget.c:455
msgid "Loading..."
msgstr "Načítám ..."
#: ../page-widget.c:630
#: ../page-widget.c:631
#, c-format
msgid "Copied selected text to clipboard: %s"
msgstr "Vybraný text zkopírován do schránky: %s"
#: ../page-widget.c:727
#: ../page-widget.c:728
msgid "Copy image"
msgstr "Zkopíruj obrázek"
#: ../page-widget.c:728
#: ../page-widget.c:729
msgid "Save image as"
msgstr "Ulož obrázek jako"
#: ../links.c:162 ../links.c:219
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Nepovedlo se spustit xdg-open."
#: ../completion.c:250
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"
#: ../completion.c:293
msgid "Attachments"
msgstr "Přílohy"
#. add images
#: ../completion.c:324
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"
#: ../shortcuts.c:803
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Tenhle dokument neobsahuje žádné indexy"
#: ../zathura.c:73
msgid "Reparents to window specified by xid"
......
......@@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bt.pwmt.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2012-05-08 19:21+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-20 16:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-03 15:25+0000\n"
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <s.ramacher@gmx.at>\n"
"Language-Team: pwmt.org <mail@pwmt.org>\n"
......@@ -16,111 +16,111 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
#: ../callbacks.c:175
#: ../callbacks.c:176
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Ungültige Eingabe '%s' angegeben."
#: ../callbacks.c:203
#: ../callbacks.c:204
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Ungültiger Index '%s' angegeben."
#: ../commands.c:33 ../commands.c:68 ../commands.c:95 ../commands.c:137
#: ../commands.c:251 ../commands.c:281 ../commands.c:307 ../commands.c:396
#: ../commands.c:496 ../shortcuts.c:440 ../shortcuts.c:891
#: ../commands.c:34 ../commands.c:69 ../commands.c:96 ../commands.c:138
#: ../commands.c:252 ../commands.c:282 ../commands.c:308 ../commands.c:397
#: ../commands.c:497 ../shortcuts.c:446 ../shortcuts.c:897
msgid "No document opened."
msgstr "Kein Dokument geöffnet."
#: ../commands.c:39 ../commands.c:74 ../commands.c:101 ../commands.c:401
#: ../commands.c:40 ../commands.c:75 ../commands.c:102 ../commands.c:402
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Ungültige Anzahl an Argumenten angegeben."
#: ../commands.c:47
#: ../commands.c:48
#, c-format
msgid "Bookmark successfuly updated: %s"
msgstr "Lesezeichen erfolgreich aktualisiert: %s."
#: ../commands.c:53
#: ../commands.c:54
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Konnte Lesezeichen nicht erstellen: %s"
#: ../commands.c:57
#: ../commands.c:58
#, c-format
msgid "Bookmark successfuly created: %s"
msgstr "Lesezeichen erfolgreich erstellt: %s"
#: ../commands.c:80
#: ../commands.c:81
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Lesezeichen entfernt: %s"
#: ../commands.c:82
#: ../commands.c:83
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
msgstr "Konnte Lesezeichen nicht entfernen: %s"
#: ../commands.c:108
#: ../commands.c:109
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Lesezeichen existiert nicht: %s"
#: ../commands.c:159 ../commands.c:181
#: ../commands.c:160 ../commands.c:182
msgid "No information available."
msgstr "Keine Information verfügbar."
#: ../commands.c:219
#: ../commands.c:220
msgid "Too many arguments."
msgstr "Zu viele Argumente angegeben."
#: ../commands.c:228
#: ../commands.c:229
msgid "No arguments given."
msgstr "Keine Argumente angegeben."
#: ../commands.c:287 ../commands.c:313
#: ../commands.c:288 ../commands.c:314
msgid "Document saved."
msgstr "Dokument gespeichert."
#: ../commands.c:289 ../commands.c:315
#: ../commands.c:290 ../commands.c:316
msgid "Failed to save document."
msgstr "Konnte Dokument nicht speichern."
#: ../commands.c:292 ../commands.c:318
#: ../commands.c:293 ../commands.c:319
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Ungültige Anzahl an Argumenten."
#: ../commands.c:420
#: ../commands.c:421
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Konnte Anhang '%s' nicht nach '%s' schreiben."
#: ../commands.c:422
#: ../commands.c:423
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Anhang '%s' nach '%s' geschrieben."
#: ../commands.c:466
#: ../commands.c:467
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Anhang '%s' nach '%s' geschrieben."
#: ../commands.c:468
#: ../commands.c:469
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Konnte Anhang '%s' nicht nach '%s' schreiben."
#: ../commands.c:475
#: ../commands.c:476
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr ""
#: ../commands.c:479
#: ../commands.c:480
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Unbekannter Anhanng oder Bild '%s'."
#: ../commands.c:509
#: ../commands.c:510
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Das Argument ist keine Zahl."
......@@ -139,193 +139,201 @@ msgid "Images"
msgstr "Bilder"
#. zathura settings
#: ../config.c:98
#: ../config.c:100
msgid "Database backend"
msgstr "Datenbank Backend"
#: ../config.c:100
#: ../config.c:102
msgid "Zoom step"
msgstr "Vergrößerungsstufe"
#: ../config.c:102
#: ../config.c:104
msgid "Padding between pages"
msgstr "Abstand zwischen den Seiten"
#: ../config.c:104
#: ../config.c:106
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Anzahl der Seiten in einer Reihe"
#: ../config.c:106
#: ../config.c:108
msgid "Scroll step"
msgstr "Schrittgröße beim Scrollen"
#: ../config.c:108
#: ../config.c:110
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Minimale Vergrößerungsstufe"
#: ../config.c:110
#: ../config.c:112
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Maximale Vergrößerungsstufe"
#: ../config.c:112
#: ../config.c:114
msgid "Life time (in seconds) of a hidden page"
msgstr ""
#: ../config.c:113
#: ../config.c:115
msgid "Amount of seconds between each cache purge"
msgstr ""
"Anzahl der Sekunden zwischen jeder Prüfung von nicht angezeigten Seiten"
#: ../config.c:115
#: ../config.c:117
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Neufärben (Dunkle Farbe)"
#: ../config.c:117
#: ../config.c:119
msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Neufärben (Helle Farbe)"
#: ../config.c:119
#: ../config.c:121
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Farbe für eine Markierung"
#: ../config.c:121
#: ../config.c:123
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Farbe für die aktuelle Markierung"
#: ../config.c:125
#: ../config.c:127
msgid "Recolor pages"
msgstr "Färbe die Seiten ein"
#: ../config.c:127
#: ../config.c:129
msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Scroll-Umbruch"
#: ../config.c:129
#: ../config.c:131
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr "Gehe Anzahl der Seiten in einer Reihe weiter"
#: ../config.c:131
#: ../config.c:133
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Transparenz einer Markierung"
#: ../config.c:133
#: ../config.c:135
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Zeige 'Lädt...'-Text beim Zeichnen einer Seite"
#: ../config.c:134
#: ../config.c:136
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Seite einpassen"
#: ../config.c:136
#: ../config.c:138
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Zeige versteckte Dateien und Ordner an"
#: ../config.c:138
#: ../config.c:140
msgid "Show directories"
msgstr "Zeige Ordner an"
#: ../config.c:140
#: ../config.c:142
msgid "Always open on first page"
msgstr "Öffne Dokument immer auf der ersten Seite"
#: ../config.c:142
#: ../config.c:144
msgid "Highlight search results"
msgstr ""
#: ../config.c:144
#: ../config.c:146
msgid "Clear search results on abort"
msgstr ""
#. define default inputbar commands
#: ../config.c:266
#: ../config.c:268
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Füge Lesezeichen hinzu"
#: ../config.c:267
#: ../config.c:269
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Lösche ein Lesezeichen"
#: ../config.c:268
#: ../config.c:270
msgid "List all bookmarks"
msgstr "Liste all Lesezeichen auf"
#: ../config.c:269
#: ../config.c:271
msgid "Close current file"
msgstr "Schließe das aktuelle Dokument"
#: ../config.c:270
#: ../config.c:272
msgid "Show file information"
msgstr "Zeige Dokumentinformationen an"
#: ../config.c:271
#: ../config.c:273
msgid "Show help"
msgstr "Zeige Hilfe an"
#: ../config.c:272
#: ../config.c:274
msgid "Open document"
msgstr "Öffne Dokument"
#: ../config.c:273
#: ../config.c:275
msgid "Close zathura"
msgstr "Beende zathura"
#: ../config.c:274
#: ../config.c:276
msgid "Print document"
msgstr "Drucke Dokument"
#: ../config.c:275
#: ../config.c:277
msgid "Save document"
msgstr "Speichere Dokument"
#: ../config.c:276
#: ../config.c:278
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Speichere Dokument (und überschreibe bestehende)"
#: ../config.c:277
#: ../config.c:279
msgid "Save attachments"
msgstr "Speichere Anhänge"
#: ../config.c:278
#: ../config.c:280
msgid "Set page offset"
msgstr "Setze den Seitenabstand"
#: ../config.c:279
#: ../config.c:281
msgid "Mark current location within the document"
msgstr ""
#: ../config.c:280
#: ../config.c:282
msgid "Delete the specified marks"
msgstr ""
#: ../config.c:281
#: ../config.c:283
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr ""
#: ../config.c:282
#: ../config.c:284
msgid "Highlight current search results"
msgstr ""
#: ../page-widget.c:611
#: ../config.c:285
msgid "Show version information"
msgstr "Zeige Versionsinformationen an"
#: ../links.c:162 ../links.c:219
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Konnte xdg-open nicht ausführen."
#: ../page-widget.c:455
msgid "Loading..."
msgstr "Lädt..."
#: ../page-widget.c:631
#, c-format
msgid "Copied selected text to clipboard: %s"
msgstr "Der gewählte Text wurde in die Zwischenablage kopiert: %s"
#: ../page-widget.c:708
#: ../page-widget.c:728
msgid "Copy image"
msgstr "Bild kopieren"
#: ../page-widget.c:709
#: ../page-widget.c:729
msgid "Save image as"
msgstr "Bild speichern als"
#: ../shortcuts.c:797
#: ../shortcuts.c:803
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Dieses Dokument beinhaltet kein Inhaltsverzeichnis."
#: ../utils.c:346
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Konnte xdg-open nicht ausführen."
#: ../zathura.c:73
msgid "Reparents to window specified by xid"
msgstr "Reparentiert zathura an das Fenster mit der xid"
......
......@@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bt.pwmt.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2012-05-08 19:21+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-20 16:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-21 14:04+0000\n"
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......@@ -16,111 +16,111 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
#: ../callbacks.c:175
#: ../callbacks.c:176
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Nevalida enigo '%s' uzata."
#: ../callbacks.c:203
#: ../callbacks.c:204
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Nevalida indekso '%s' uzata."
#: ../commands.c:33 ../commands.c:68 ../commands.c:95 ../commands.c:137
#: ../commands.c:251 ../commands.c:281 ../commands.c:307 ../commands.c:396
#: ../commands.c:496 ../shortcuts.c:440 ../shortcuts.c:891
#: ../commands.c:34 ../commands.c:69 ../commands.c:96 ../commands.c:138
#: ../commands.c:252 ../commands.c:282 ../commands.c:308 ../commands.c:397
#: ../commands.c:497 ../shortcuts.c:446 ../shortcuts.c:897
msgid "No document opened."
msgstr "Neniu dokumento malfermita."
#: ../commands.c:39 ../commands.c:74 ../commands.c:101 ../commands.c:401
#: ../commands.c:40 ../commands.c:75 ../commands.c:102 ../commands.c:402
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Nevalida nombro da argumentoj uzata."
#: ../commands.c:47
#: ../commands.c:48
#, c-format
msgid "Bookmark successfuly updated: %s"
msgstr "Paĝosigno sukcese aktualigita: %s"
#: ../commands.c:53
#: ../commands.c:54
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Neeble krei paĝosignon: %s"
#: ../commands.c:57