Commit 73144654 authored by Sebastian Ramacher's avatar Sebastian Ramacher

Update translations

parent edb260f8
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-23 22:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-23 22:41+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-04 18:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-23 20:44+0000\n"
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/pwmt/zathura/language/ca/)\n"
"Language: ca\n"
......@@ -84,9 +84,9 @@ msgstr ""
#: zathura/commands.c:36 zathura/commands.c:76 zathura/commands.c:103
#: zathura/commands.c:165 zathura/commands.c:279 zathura/commands.c:309
#: zathura/commands.c:335 zathura/commands.c:435 zathura/commands.c:562
#: zathura/shortcuts.c:413 zathura/shortcuts.c:1225 zathura/shortcuts.c:1260
#: zathura/shortcuts.c:1287
#: zathura/commands.c:335 zathura/commands.c:435 zathura/commands.c:567
#: zathura/shortcuts.c:413 zathura/shortcuts.c:1222 zathura/shortcuts.c:1257
#: zathura/shortcuts.c:1284
msgid "No document opened."
msgstr "No s'ha obert cap document."
......@@ -223,7 +223,11 @@ msgstr "Imatge desconeguda '%s'."
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Imatge o fitxer adjunt desconegut '%s'."
#: zathura/commands.c:575
#: zathura/commands.c:536
msgid "Exec is not permitted in strict sandbox mode"
msgstr ""
#: zathura/commands.c:580
msgid "Argument must be a number."
msgstr "L'argument ha de ser un nombre."
......@@ -548,25 +552,25 @@ msgstr "Realça els resultats de recerca actual"
msgid "Show version information"
msgstr "Mostra informació sobre la versió"
#: zathura/links.c:207
#: zathura/links.c:239 zathura/links.c:263
msgid "Opening external applications in strict sandbox mode is not permitted"
msgstr ""
#: zathura/links.c:210 zathura/links.c:290
#: zathura/links.c:241 zathura/links.c:265
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "No s'ha pogut executar xdg-open."
#: zathura/links.c:229
#: zathura/links.c:283
#, c-format
msgid "Link: page %d"
msgstr "Enllaçar: pàgina %d"
#: zathura/links.c:236
#: zathura/links.c:290
#, c-format
msgid "Link: %s"
msgstr "Enllaç: %s"
#: zathura/links.c:240
#: zathura/links.c:294
msgid "Link: Invalid"
msgstr "Enllaç: Invàlid"
......@@ -654,35 +658,35 @@ msgstr ""
msgid "Invalid adjust mode: %d"
msgstr ""
#: zathura/shortcuts.c:977
#: zathura/shortcuts.c:974
#, c-format
msgid "Pattern not found: %s"
msgstr ""
#: zathura/shortcuts.c:1135
#: zathura/shortcuts.c:1132
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Aquest document no conté cap índex"
#: zathura/zathura.c:299 zathura/zathura.c:1391
#: zathura/zathura.c:299 zathura/zathura.c:1401
msgid "[No name]"
msgstr "[Sense nom]"
#: zathura/zathura.c:757
#: zathura/zathura.c:767
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
msgstr ""
#: zathura/zathura.c:773
#: zathura/zathura.c:783
msgid "Could not read file from GIO and copy it to a temporary file."
msgstr ""
#: zathura/zathura.c:862
#: zathura/zathura.c:872
msgid "Enter password:"
msgstr ""
#: zathura/zathura.c:897
#: zathura/zathura.c:907
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
msgstr ""
#: zathura/zathura.c:907
#: zathura/zathura.c:917
msgid "Document does not contain any pages"
msgstr ""
......@@ -7,15 +7,16 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-23 22:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-23 22:41+0200\n"
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-04 18:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-04 18:32+0200\n"
"Last-Translator: fri\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/pwmt/zathura/language/cs/)\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n >= 2 && n "
"<= 4 && n % 1 == 0) ? 1: (n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;\n"
#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:7 data/org.pwmt.zathura.desktop.in:5
msgid "Zathura"
......@@ -32,29 +33,33 @@ msgid ""
"mainly focuses on keyboard interaction. Zathura makes it possible to "
"completely view and navigate through documents without using a mouse."
msgstr ""
"Zathura je hodně přizpůsobitelný výborný prohlížeč dokumentů. Vyznačuje se "
"poskytováním minimalistického prostor šetřícího rozhraní a snadným "
"používáním s důrazným zaměřením na používání klávesnice Zathura umožňuje "
"plné zobrazení a pohyb v dokumentech bez použití myšího zařízení \"myšítka\"."
#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:21
msgid "SyncTeX forward and backward synchronization support."
msgstr ""
msgstr "Podpora pro dopředné a zpětné seřízení SyncTeX."
#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:22
msgid "Quickmarks and bookmarks."
msgstr ""
msgstr "Rychlé značky a záložky."
#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:23
msgid "Automatic document reloading."
msgstr ""
msgstr "Automatické znovunahrání dokumentu."
#. Translators: Icon of the desktop entry.
#: data/org.pwmt.zathura.desktop.in:9
msgid "org.pwmt.zathura"
msgstr ""
msgstr "org.pwmt.zathura"
#. Translators: Search terms to find this application. Do not translate or
#. localize the semicolons. The list must also end with a semicolon.
#: data/org.pwmt.zathura.desktop.in:14
msgid "PDF;PS;PostScript;DjVU;document;presentation;viewer;"
msgstr ""
msgstr "PDF;PS;PostScript;DjVU;dokument;představení;prohlížeč;"
#: zathura/callbacks.c:308
#, c-format
......@@ -79,13 +84,13 @@ msgstr "Vybraný text zkopírován do výběru %s: %s"
#: zathura/callbacks.c:698
#, c-format
msgid "Copied selected image to selection %s"
msgstr ""
msgstr "Vybraný text zkopírován do výběru %s"
#: zathura/commands.c:36 zathura/commands.c:76 zathura/commands.c:103
#: zathura/commands.c:165 zathura/commands.c:279 zathura/commands.c:309
#: zathura/commands.c:335 zathura/commands.c:435 zathura/commands.c:562
#: zathura/shortcuts.c:413 zathura/shortcuts.c:1225 zathura/shortcuts.c:1260
#: zathura/shortcuts.c:1287
#: zathura/commands.c:335 zathura/commands.c:435 zathura/commands.c:567
#: zathura/shortcuts.c:413 zathura/shortcuts.c:1222 zathura/shortcuts.c:1257
#: zathura/shortcuts.c:1284
msgid "No document opened."
msgstr "Není otevřený žádný dokument."
......@@ -125,7 +130,7 @@ msgstr "Nepodařilo se smazat záložku: %s"
#: zathura/commands.c:119
msgid "No bookmarks available."
msgstr ""
msgstr "Nejsou dostupné žádné záložky."
#: zathura/commands.c:129
#, c-format
......@@ -178,7 +183,7 @@ msgstr "Nezadali jste argumenty."
#: zathura/commands.c:284
msgid "Printing is not permitted in strict sandbox mode"
msgstr ""
msgstr "Tisk není v režimu přísného pískoviště dovolen"
#: zathura/commands.c:315 zathura/commands.c:341
msgid "Document saved."
......@@ -222,7 +227,11 @@ msgstr "Neznámý obrázek '%s'."
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Neznámá příloha nebo obrázek '%s'."
#: zathura/commands.c:575
#: zathura/commands.c:536
msgid "Exec is not permitted in strict sandbox mode"
msgstr ""
#: zathura/commands.c:580
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentem musí být číslo."
......@@ -467,7 +476,7 @@ msgstr "Povolit oznámení po vybrání textu"
#: zathura/config.c:272
msgid "Sandbox level"
msgstr ""
msgstr "Úroveň pískoviště"
#. define default inputbar commands
#: zathura/config.c:461
......@@ -547,25 +556,25 @@ msgstr "Zvýrazňovat výsledky tohoto hledání"
msgid "Show version information"
msgstr "Ukázat údaj o verzi"
#: zathura/links.c:207
#: zathura/links.c:239 zathura/links.c:263
msgid "Opening external applications in strict sandbox mode is not permitted"
msgstr ""
msgstr "Otevírání vnějších programů v režimu přísného pískoviště není dovoleno"
#: zathura/links.c:210 zathura/links.c:290
#: zathura/links.c:241 zathura/links.c:265
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Nepodařilo se spustit xdg-open."
#: zathura/links.c:229
#: zathura/links.c:283
#, c-format
msgid "Link: page %d"
msgstr "Odkaz: strana %d"
#: zathura/links.c:236
#: zathura/links.c:290
#, c-format
msgid "Link: %s"
msgstr "Odkaz: %s"
#: zathura/links.c:240
#: zathura/links.c:294
msgid "Link: Invalid"
msgstr "Odkaz: Neplatný"
......@@ -641,7 +650,7 @@ msgstr "Uložit obrázek jako"
#: zathura/print.c:110
#, c-format
msgid "Printing page %d ..."
msgstr ""
msgstr "Tiskne se strana %d ..."
#: zathura/print.c:192
#, c-format
......@@ -653,38 +662,38 @@ msgstr "Nepodařilo se vytisknout: %s"
msgid "Invalid adjust mode: %d"
msgstr "Neplatný režim úprav: %d"
#: zathura/shortcuts.c:977
#: zathura/shortcuts.c:974
#, c-format
msgid "Pattern not found: %s"
msgstr ""
msgstr "Vzor nenalezen: %s"
#: zathura/shortcuts.c:1135
#: zathura/shortcuts.c:1132
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Tento dokument neobsahuje žádný rejstřík"
#: zathura/zathura.c:299 zathura/zathura.c:1391
#: zathura/zathura.c:299 zathura/zathura.c:1401
msgid "[No name]"
msgstr "[Nepojmenovaný]"
#: zathura/zathura.c:757
#: zathura/zathura.c:767
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
msgstr ""
"Nepodařilo se přečíst soubor z stdin a zapsat jej do dočasného souboru."
#: zathura/zathura.c:773
#: zathura/zathura.c:783
msgid "Could not read file from GIO and copy it to a temporary file."
msgstr ""
"Nepodařilo se přečíst soubor z GIO a zkopírovat jej do dočasného souboru."
#: zathura/zathura.c:862
#: zathura/zathura.c:872
msgid "Enter password:"
msgstr "Zadat heslo:"
#: zathura/zathura.c:897
#: zathura/zathura.c:907
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
msgstr ""
"Nepodporovaný typ souboru. Nainstalujte, prosím, nezbytný přídavný modul."
#: zathura/zathura.c:907
#: zathura/zathura.c:917
msgid "Document does not contain any pages"
msgstr "Dokument neobsahuje žádné strany"
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-23 22:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-23 22:38+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-04 18:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-04 18:32+0200\n"
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n"
"Language-Team: German (http://www.transifex.com/pwmt/zathura/language/de/)\n"
"Language: de\n"
......@@ -17,7 +17,6 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:7 data/org.pwmt.zathura.desktop.in:5
msgid "Zathura"
......@@ -89,9 +88,9 @@ msgstr "Das gewählte Bild wurde in die Zwischenablage %s kopiert"
#: zathura/commands.c:36 zathura/commands.c:76 zathura/commands.c:103
#: zathura/commands.c:165 zathura/commands.c:279 zathura/commands.c:309
#: zathura/commands.c:335 zathura/commands.c:435 zathura/commands.c:562
#: zathura/shortcuts.c:413 zathura/shortcuts.c:1225 zathura/shortcuts.c:1260
#: zathura/shortcuts.c:1287
#: zathura/commands.c:335 zathura/commands.c:435 zathura/commands.c:567
#: zathura/shortcuts.c:413 zathura/shortcuts.c:1222 zathura/shortcuts.c:1257
#: zathura/shortcuts.c:1284
msgid "No document opened."
msgstr "Kein Dokument geöffnet."
......@@ -228,7 +227,11 @@ msgstr "Unbekanntes Bild '%s'."
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Unbekannter Anhanng oder Bild '%s'."
#: zathura/commands.c:575
#: zathura/commands.c:536
msgid "Exec is not permitted in strict sandbox mode"
msgstr "Im strikten Sandkastenmodus ist Anwendungen ausführen nicht erlaubt"
#: zathura/commands.c:580
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Das Argument ist keine Zahl."
......@@ -556,26 +559,26 @@ msgstr "Hebe aktuelle Suchergebnisse hervor"
msgid "Show version information"
msgstr "Zeige Versionsinformationen an"
#: zathura/links.c:207
#: zathura/links.c:239 zathura/links.c:263
msgid "Opening external applications in strict sandbox mode is not permitted"
msgstr ""
"Ausführen externer Anwendungen ist im strikten Sandkastenmodus nicht erlaubt"
#: zathura/links.c:210 zathura/links.c:290
#: zathura/links.c:241 zathura/links.c:265
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Konnte xdg-open nicht ausführen."
#: zathura/links.c:229
#: zathura/links.c:283
#, c-format
msgid "Link: page %d"
msgstr "Verknüpfung: Seite %d"
#: zathura/links.c:236
#: zathura/links.c:290
#, c-format
msgid "Link: %s"
msgstr "Verknüpfung: %s"
#: zathura/links.c:240
#: zathura/links.c:294
msgid "Link: Invalid"
msgstr "Verknüpfung: ungültig"
......@@ -663,35 +666,35 @@ msgstr "Drucken fehlgeschlagen: %s"
msgid "Invalid adjust mode: %d"
msgstr "Ungültiger Anpassungsmodus: %d"
#: zathura/shortcuts.c:977
#: zathura/shortcuts.c:974
#, c-format
msgid "Pattern not found: %s"
msgstr "Suchausdruck nicht gefunden: %s"
#: zathura/shortcuts.c:1135
#: zathura/shortcuts.c:1132
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Dieses Dokument beinhaltet kein Inhaltsverzeichnis"
#: zathura/zathura.c:299 zathura/zathura.c:1391
#: zathura/zathura.c:299 zathura/zathura.c:1401
msgid "[No name]"
msgstr "[Kein Name]"
#: zathura/zathura.c:757
#: zathura/zathura.c:767
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
msgstr "Konnte Datei nicht von stdin lesen und in temporäre Datei schreiben."
#: zathura/zathura.c:773
#: zathura/zathura.c:783
msgid "Could not read file from GIO and copy it to a temporary file."
msgstr "Konnte Datei nicht mittels GIO in temporäre Datei kopieren."
#: zathura/zathura.c:862
#: zathura/zathura.c:872
msgid "Enter password:"
msgstr "Passwort:"
#: zathura/zathura.c:897
#: zathura/zathura.c:907
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
msgstr "Dateityp ist nicht unterstützt. Installiere das benötigete Plugin."
#: zathura/zathura.c:907
#: zathura/zathura.c:917
msgid "Document does not contain any pages"
msgstr "Dieses Dokument beinhaltet keine Seiten"
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-23 22:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-11 19:53+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-04 18:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-23 20:44+0000\n"
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n"
"Language-Team: Greek (http://www.transifex.com/pwmt/zathura/language/el/)\n"
"Language: el\n"
......@@ -84,9 +84,9 @@ msgstr ""
#: zathura/commands.c:36 zathura/commands.c:76 zathura/commands.c:103
#: zathura/commands.c:165 zathura/commands.c:279 zathura/commands.c:309
#: zathura/commands.c:335 zathura/commands.c:435 zathura/commands.c:562
#: zathura/shortcuts.c:413 zathura/shortcuts.c:1225 zathura/shortcuts.c:1260
#: zathura/shortcuts.c:1287
#: zathura/commands.c:335 zathura/commands.c:435 zathura/commands.c:567
#: zathura/shortcuts.c:413 zathura/shortcuts.c:1222 zathura/shortcuts.c:1257
#: zathura/shortcuts.c:1284
msgid "No document opened."
msgstr "Δεν άνοιξε κανένα αρχείο. "
......@@ -223,7 +223,11 @@ msgstr "Άγνωστη εικόνα '%s'. "
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Άγνωστο προσάρτημα είτε εικόνα '%s'. "
#: zathura/commands.c:575
#: zathura/commands.c:536
msgid "Exec is not permitted in strict sandbox mode"
msgstr ""
#: zathura/commands.c:580
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Η παράμετρος πρέπει να είναι αριθμός."
......@@ -550,25 +554,25 @@ msgstr "Τονισμός στα τρέχοντα αποτελέσματα της
msgid "Show version information"
msgstr "Εμφάνιση πληροφοριών έκδοσης"
#: zathura/links.c:207
#: zathura/links.c:239 zathura/links.c:263
msgid "Opening external applications in strict sandbox mode is not permitted"
msgstr ""
#: zathura/links.c:210 zathura/links.c:290
#: zathura/links.c:241 zathura/links.c:265
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Απέτυχε η εκτέλεση του xdg-open. "
#: zathura/links.c:229
#: zathura/links.c:283
#, c-format
msgid "Link: page %d"
msgstr ""
#: zathura/links.c:236
#: zathura/links.c:290
#, c-format
msgid "Link: %s"
msgstr ""
#: zathura/links.c:240
#: zathura/links.c:294
msgid "Link: Invalid"
msgstr ""
......@@ -656,35 +660,35 @@ msgstr ""
msgid "Invalid adjust mode: %d"
msgstr ""
#: zathura/shortcuts.c:977
#: zathura/shortcuts.c:974
#, c-format
msgid "Pattern not found: %s"
msgstr ""
#: zathura/shortcuts.c:1135
#: zathura/shortcuts.c:1132
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Το αρχείο δεν περιέχει κανένα δείκτη"
#: zathura/zathura.c:299 zathura/zathura.c:1391
#: zathura/zathura.c:299 zathura/zathura.c:1401
msgid "[No name]"
msgstr "[Χωρίς όνομα]"
#: zathura/zathura.c:757
#: zathura/zathura.c:767
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
msgstr ""
#: zathura/zathura.c:773
#: zathura/zathura.c:783
msgid "Could not read file from GIO and copy it to a temporary file."
msgstr ""
#: zathura/zathura.c:862
#: zathura/zathura.c:872
msgid "Enter password:"
msgstr ""
#: zathura/zathura.c:897
#: zathura/zathura.c:907
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
msgstr ""
#: zathura/zathura.c:907
#: zathura/zathura.c:917
msgid "Document does not contain any pages"
msgstr ""
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-23 22:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-11 19:53+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-04 18:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-23 20:44+0000\n"
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n"
"Language-Team: Esperanto (http://www.transifex.com/pwmt/zathura/language/"
"eo/)\n"
......@@ -84,9 +84,9 @@ msgstr ""
#: zathura/commands.c:36 zathura/commands.c:76 zathura/commands.c:103
#: zathura/commands.c:165 zathura/commands.c:279 zathura/commands.c:309
#: zathura/commands.c:335 zathura/commands.c:435 zathura/commands.c:562
#: zathura/shortcuts.c:413 zathura/shortcuts.c:1225 zathura/shortcuts.c:1260
#: zathura/shortcuts.c:1287
#: zathura/commands.c:335 zathura/commands.c:435 zathura/commands.c:567
#: zathura/shortcuts.c:413 zathura/shortcuts.c:1222 zathura/shortcuts.c:1257
#: zathura/shortcuts.c:1284
msgid "No document opened."
msgstr "Neniu dokumento malfermita."
......@@ -223,7 +223,11 @@ msgstr "Nekonata bildo '%s'."
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr ""
#: zathura/commands.c:575
#: zathura/commands.c:536
msgid "Exec is not permitted in strict sandbox mode"
msgstr ""
#: zathura/commands.c:580
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumento devas esti nombro."
......@@ -548,25 +552,25 @@ msgstr ""
msgid "Show version information"
msgstr ""
#: zathura/links.c:207
#: zathura/links.c:239 zathura/links.c:263
msgid "Opening external applications in strict sandbox mode is not permitted"
msgstr ""
#: zathura/links.c:210 zathura/links.c:290
#: zathura/links.c:241 zathura/links.c:265
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Fiaskis iro de xdg-open"
#: zathura/links.c:229
#: zathura/links.c:283
#, c-format
msgid "Link: page %d"
msgstr ""
#: zathura/links.c:236
#: zathura/links.c:290
#, c-format
msgid "Link: %s"
msgstr ""
#: zathura/links.c:240
#: zathura/links.c:294
msgid "Link: Invalid"
msgstr ""
......@@ -654,35 +658,35 @@ msgstr ""
msgid "Invalid adjust mode: %d"
msgstr ""
#: zathura/shortcuts.c:977
#: zathura/shortcuts.c:974
#, c-format
msgid "Pattern not found: %s"
msgstr ""
#: zathura/shortcuts.c:1135
#: zathura/shortcuts.c:1132
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Ĉi-tiu dokumento enhavas neniam indekson."
#: zathura/zathura.c:299 zathura/zathura.c:1391
#: zathura/zathura.c:299 zathura/zathura.c:1401
msgid "[No name]"
msgstr "[Neniu nomo]"
#: zathura/zathura.c:757
#: zathura/zathura.c:767
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
msgstr ""
#: zathura/zathura.c:773
#: zathura/zathura.c:783
msgid "Could not read file from GIO and copy it to a temporary file."
msgstr ""
#: zathura/zathura.c:862
#: zathura/zathura.c:872
msgid "Enter password:"
msgstr ""
#: zathura/zathura.c:897
#: zathura/zathura.c:907
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
msgstr ""
#: zathura/zathura.c:907
#: zathura/zathura.c:917
msgid "Document does not contain any pages"
msgstr ""
......@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-23 22:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-11 19:53+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-04 18:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-23 20:44+0000\n"
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n"
"Language-Team: Spanish (http://www.transifex.com/pwmt/zathura/language/es/)\n"
"Language: es\n"
......@@ -82,9 +82,9 @@ msgstr ""
#: zathura/commands.c:36 zathura/commands.c:76 zathura/commands.c:103
#: zathura/commands.c:165 zathura/commands.c:279 zathura/commands.c:309
#: zathura/commands.c:335 zathura/commands.c:435 zathura/commands.c:562
#: zathura/shortcuts.c:413 zathura/shortcuts.c:1225 zathura/shortcuts.c:1260
#: zathura/shortcuts.c:1287
#: zathura/commands.c:335 zathura/commands.c:435 zathura/commands.c:567
#: zathura/shortcuts.c:413 zathura/shortcuts.c:1222 zathura/shortcuts.c:1257
#: zathura/shortcuts.c:1284
msgid "No document opened."
msgstr "Ningún documento abierto."
......@@ -221,7 +221,11 @@ msgstr "Imagen desconocida '%s'."
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Adjunto o imagen desconocidos '%s'."
#: zathura/commands.c:575
#: zathura/commands.c:536
msgid "Exec is not permitted in strict sandbox mode"
msgstr ""
#: zathura/commands.c:580
msgid "Argument must be a number."
msgstr "El argumento ha de ser un número."
......@@ -548,25 +552,25 @@ msgstr "Destacar los resultados de la búsqueda actual"
msgid "Show version information"
msgstr "Mostrar versión"
#: zathura/links.c:207
#: zathura/links.c:239 zathura/links.c:263
msgid "Opening external applications in strict sandbox mode is not permitted"
msgstr ""
#: zathura/links.c:210 zathura/links.c:290
#: zathura/links.c:241 zathura/links.c:265
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Error al tratar de ejecutar xdg-open"
#: zathura/links.c:229
#: zathura/links.c:283
#, c-format
msgid "Link: page %d"
msgstr ""
#: zathura/links.c:236
#: zathura/links.c:290
#, c-format
msgid "Link: %s"
msgstr ""
#: zathura/links.c:240
#: zathura/links.c:294
msgid "Link: Invalid"
msgstr ""
......@@ -654,35 +658,35 @@ msgstr ""
msgid "Invalid adjust mode: %d"
msgstr ""
#: zathura/shortcuts.c:977
#: zathura/shortcuts.c:974
#, c-format
msgid "Pattern not found: %s"
msgstr ""
#: zathura/shortcuts.c:1135
#: zathura/shortcuts.c:1132
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Este documento no contiene ningún índice"
#: zathura/zathura.c:299 zathura/zathura.c:1391
#: zathura/zathura.c:299 zathura/zathura.c:1401
msgid "[No name]"
msgstr "[Sin nombre]"
#: zathura/zathura.c:757
#: zathura/zathura.c:767
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
msgstr ""
#: zathura/zathura.c:773
#: zathura/zathura.c:783
msgid "Could not read file from GIO and copy it to a temporary file."
msgstr ""
#: zathura/zathura.c:862
#: zathura/zathura.c:872
msgid "Enter password:"
msgstr ""
#: zathura/zathura.c:897
#: zathura/zathura.c:907
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
msgstr ""
#: zathura/zathura.c:907
#: zathura/zathura.c:917
msgid "Document does not contain any pages"
msgstr ""
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-23 22:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-11 19:53+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-04 18:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-23 20:44+0000\n"
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n"
"Language-Team: Spanish (Chile) (http://www.transifex.com/pwmt/zathura/"
"language/es_CL/)\n"
......@@ -84,9 +84,9 @@ msgstr ""
#: zathura/commands.c:36 zathura/commands.c:76 zathura/commands.c:103
#: zathura/commands.c:165 zathura/commands.c:279 zathura/commands.c:309
#: zathura/commands.c:335 zathura/commands.c:435 zathura/commands.c:562
#: zathura/shortcuts.c:413 zathura/shortcuts.c:1225 zathura/shortcuts.c:1260
#: zathura/shortcuts.c:1287
#: zathura/commands.c:335 zathura/commands.c:435 zathura/commands.c:567
#: zathura/shortcuts.c:413 zathura/shortcuts.c:1222 zathura/shortcuts.c:1257
#: zathura/shortcuts.c:1284
msgid "No document opened."
msgstr "Ningún documento abierto."
......@@ -223,7 +223,11 @@ msgstr ""
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr ""
#: zathura/commands.c:575
#: zathura/commands.c:536