Commit 4295b267 authored by Sebastian Ramacher's avatar Sebastian Ramacher
Browse files

Update translations

parent 17f0e740
# zathura - language file (Czech)
# See LICENSE file for license and copyright information
#
# Translators:
# fri, 2016
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-04-18 21:08+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-15 23:09+0200\n"
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n"
"Language-Team: pwmt.org <mail@pwmt.org>\n"
"Language: cs\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-04 20:39+0100\n"
"Last-Translator: fri\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/pwmt/zathura/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.5\n"
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: ../zathura/callbacks.c:233
#, c-format
msgid "'%s' must not be 0. Set to 1."
msgstr ""
msgstr "'%s' nesmí být 0. Nastaveno na 1."
#: ../zathura/callbacks.c:315
#, c-format
......@@ -28,12 +30,12 @@ msgstr "Neplatný vstup: %s"
#: ../zathura/callbacks.c:351
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Neplatný index: %s"
msgstr "Neplatný rejstřík: %s"
#: ../zathura/callbacks.c:594
#, c-format
msgid "Copied selected text to selection %s: %s"
msgstr ""
msgstr "Vybraný text zkopírován do výběru %s: %s"
#: ../zathura/commands.c:36 ../zathura/commands.c:76 ../zathura/commands.c:103
#: ../zathura/commands.c:152 ../zathura/commands.c:268
......@@ -52,12 +54,12 @@ msgstr "Špatný počet argumentů."
#: ../zathura/commands.c:53
#, c-format
msgid "Could not update bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu vytvořit záložku: %s"
msgstr "Nepodařilo se vytvořit záložku: %s"
#: ../zathura/commands.c:55
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu vytvořit záložku: %s"
msgstr "Nepodařilo se vytvořit záložku: %s"
#: ../zathura/commands.c:60
#, c-format
......@@ -77,7 +79,7 @@ msgstr "Záložka smazána: %s"
#: ../zathura/commands.c:90
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu smazat záložku: %s"
msgstr "Nepodařilo se smazat záložku: %s"
#: ../zathura/commands.c:116
#, c-format
......@@ -86,35 +88,35 @@ msgstr "Záložka neexistuje: %s"
#: ../zathura/commands.c:162
msgid "Title"
msgstr ""
msgstr "Název"
#: ../zathura/commands.c:163
msgid "Author"
msgstr ""
msgstr "Autor"
#: ../zathura/commands.c:164
msgid "Subject"
msgstr ""
msgstr "Předmět"
#: ../zathura/commands.c:165
msgid "Keywords"
msgstr ""
msgstr "Klíčová slova"
#: ../zathura/commands.c:166
msgid "Creator"
msgstr ""
msgstr "Tvůrce"
#: ../zathura/commands.c:167
msgid "Producer"
msgstr ""
msgstr "Výrobce"
#: ../zathura/commands.c:168
msgid "Creation date"
msgstr ""
msgstr "Datum vytvoření"
#: ../zathura/commands.c:169
msgid "Modification date"
msgstr ""
msgstr "Datum změny"
#: ../zathura/commands.c:174 ../zathura/commands.c:196
msgid "No information available."
......@@ -191,11 +193,11 @@ msgstr "Obrázky"
#. zathura settings
#: ../zathura/config.c:144
msgid "Database backend"
msgstr "Databázový backend"
msgstr "Databázová vrstva"
#: ../zathura/config.c:146
msgid "Zoom step"
msgstr "Zoom step"
msgstr "Velikost kroku zvětšení"
#: ../zathura/config.c:148
msgid "Padding between pages"
......@@ -203,51 +205,51 @@ msgstr "Mezery mezi stránkami"
#: ../zathura/config.c:150
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Počet stránek na řádek"
msgstr "Počet stran na řádek"
#: ../zathura/config.c:152
msgid "Column of the first page"
msgstr ""
msgstr "Sloupec první strany"
#: ../zathura/config.c:154
msgid "Scroll step"
msgstr "Scroll step"
msgstr "Velikost kroku posunu"
#: ../zathura/config.c:156
msgid "Horizontal scroll step"
msgstr ""
msgstr "Velikost kroku vodorovného posunu"
#: ../zathura/config.c:158
msgid "Full page scroll overlap"
msgstr ""
msgstr "Překrývání při posunování celých stran"
#: ../zathura/config.c:160
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Oddálit"
msgstr "Nejmenší stupeň zvětšení"
#: ../zathura/config.c:162
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Přiblížit"
msgstr "Největší stupeň zvětšení"
#: ../zathura/config.c:164
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
msgstr ""
msgstr "Největší počet stran ve vyrovnávací paměti"
#: ../zathura/config.c:166
msgid "Maximum size in pixels of thumbnails to keep in the cache"
msgstr ""
msgstr "Největší velikost náhledů v obrazových bodech ve vyrovnávací paměti"
#: ../zathura/config.c:168
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
msgstr ""
msgstr "Počet poloh k uchování v seznamu"
#: ../zathura/config.c:170
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Přebarvuji do tmava"
msgstr "Přebarvuje se do tmava"
#: ../zathura/config.c:171
msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Přebarvuji do světla"
msgstr "Přebarvuje se do světla"
#: ../zathura/config.c:172
msgid "Color for highlighting"
......@@ -255,31 +257,31 @@ msgstr "Barva zvýrazňovače"
#: ../zathura/config.c:174
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Barva zvýrazňovače (aktivní)"
msgstr "Barva zvýrazňovače (činná)"
#: ../zathura/config.c:176
msgid "'Loading ...' background color"
msgstr ""
msgstr "Nahrává se barva pozadí..."
#: ../zathura/config.c:178
msgid "'Loading ...' foreground color"
msgstr ""
msgstr "Nahrává se barva popředí..."
#: ../zathura/config.c:181
msgid "Index mode foreground color"
msgstr ""
msgstr "Barva popředí režimu rejstříku"
#: ../zathura/config.c:182
msgid "Index mode background color"
msgstr ""
msgstr "Barva pozadí režimu rejstříku"
#: ../zathura/config.c:183
msgid "Index mode foreground color (active element)"
msgstr ""
msgstr "Barva popředí režimu rejstříku (činný prvek)"
#: ../zathura/config.c:184
msgid "Index mode background color (active element)"
msgstr ""
msgstr "Barva pozadí režimu rejstříku (činný prvek)"
#: ../zathura/config.c:187
msgid "Recolor pages"
......@@ -287,39 +289,39 @@ msgstr "Přebarvit stránky"
#: ../zathura/config.c:189
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr ""
msgstr "Při přebarvování zachovat původní odstín a přizpůsobit pouze světlost"
#: ../zathura/config.c:191
msgid "When recoloring keep original image colors"
msgstr ""
msgstr "Při přebarvování zachovat původní barvy obrázku"
#: ../zathura/config.c:193
msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Scrollovat přes konce"
msgstr "Posunovat přes konce"
#: ../zathura/config.c:195
msgid "Page aware scrolling"
msgstr ""
msgstr "Posunovat s ohledem na strany"
#: ../zathura/config.c:197
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr ""
msgstr "Pokračovat v počtu stran v jednom řádku"
#: ../zathura/config.c:199
msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr ""
msgstr "Vodorovně vystředěné přiblížení"
#: ../zathura/config.c:201
msgid "Align link target to the left"
msgstr ""
msgstr "Zarovnat cíl odkazu nalevo"
#: ../zathura/config.c:203
msgid "Let zoom be changed when following links"
msgstr ""
msgstr "Při následování odkazů se mění velikost přiblížení"
#: ../zathura/config.c:205
msgid "Center result horizontally"
msgstr ""
msgstr "Vystředit výsledky vodorovně"
#: ../zathura/config.c:207
msgid "Transparency for highlighting"
......@@ -327,7 +329,7 @@ msgstr "Průhlednost při zvýrazňování"
#: ../zathura/config.c:209
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Vypisovat 'Načítám ...'"
msgstr "Vypisovat Nahrává se..."
#: ../zathura/config.c:210
msgid "Adjust to when opening file"
......@@ -339,11 +341,11 @@ msgstr "Zobrazovat skryté soubory"
#: ../zathura/config.c:214
msgid "Show directories"
msgstr "Zobrazovat adresáře"
msgstr "Ukázat adresáře"
#: ../zathura/config.c:216
msgid "Show recent files"
msgstr ""
msgstr "Ukázat nedávné soubory"
#: ../zathura/config.c:218
msgid "Always open on first page"
......@@ -355,51 +357,51 @@ msgstr "Zvýrazňovat výsledky hledání"
#: ../zathura/config.c:223
msgid "Enable incremental search"
msgstr ""
msgstr "Povolit přírůstkové hledání"
#: ../zathura/config.c:225
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Při abortu smazat výsledky hledání"
msgstr "Při přerušení smazat výsledky hledání"
#: ../zathura/config.c:227
msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr ""
msgstr "Použít základní název souboru v názvu okna"
#: ../zathura/config.c:229
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the window title"
msgstr ""
msgstr "Použít ~ místo $HOME v souborovém názvu v názvu okna"
#: ../zathura/config.c:231
msgid "Display the page number in the window title"
msgstr ""
msgstr "Zobrazit číslo strany v názvu okna"
#: ../zathura/config.c:233
msgid "Use basename of the file in the statusbar"
msgstr ""
msgstr "Použít základní název souboru ve stavovém řádku"
#: ../zathura/config.c:235
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the statusbar"
msgstr ""
msgstr "Použít ~ místo $HOME v souborovém názvu ve stavovém řádku"
#: ../zathura/config.c:237
msgid "Enable synctex support"
msgstr ""
msgstr "Povolit podporu pro synctex"
#: ../zathura/config.c:239
msgid "Synctex editor command"
msgstr ""
msgstr "Příkaz pro editor Synctex"
#: ../zathura/config.c:241
msgid "Enable D-Bus service"
msgstr ""
msgstr "Povolit službu D-Bus"
#: ../zathura/config.c:243
msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written"
msgstr ""
msgstr "Schránka, do níž budou zapsána data vabraná pomocí myši"
#: ../zathura/config.c:245
msgid "Enable notification after selecting text"
msgstr ""
msgstr "Povolit oznámení po vybrání textu"
#. define default inputbar commands
#: ../zathura/config.c:435
......@@ -412,24 +414,24 @@ msgstr "Smazat záložku"
#: ../zathura/config.c:437
msgid "List all bookmarks"
msgstr "Vypsat záložky"
msgstr "Vypsat všechny záložky"
#: ../zathura/config.c:438
msgid "Close current file"
msgstr "Zavřít tenhle soubor"
msgstr "Zavřít nynější soubor"
#: ../zathura/config.c:439
msgid "Show file information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"
msgstr "Ukázat informace o souboru"
#: ../zathura/config.c:440 ../zathura/config.c:441
msgid "Execute a command"
msgstr ""
msgstr "Spustit příkaz"
#. like vim
#: ../zathura/config.c:442
msgid "Show help"
msgstr "Zobrazit nápovědu"
msgstr "Ukázat nápovědu"
#: ../zathura/config.c:443
msgid "Open document"
......@@ -441,7 +443,7 @@ msgstr "Zavřít zathuru"
#: ../zathura/config.c:445
msgid "Print document"
msgstr "Tisknout dokument"
msgstr "Vytisknout dokument"
#: ../zathura/config.c:446
msgid "Save document"
......@@ -449,7 +451,7 @@ msgstr "Uložit dokument"
#: ../zathura/config.c:447
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Uložit a přepsat dokument"
msgstr "Uložit dokument a vynutit jeho přepsání"
#: ../zathura/config.c:448
msgid "Save attachments"
......@@ -457,11 +459,11 @@ msgstr "Uložit přílohy"
#: ../zathura/config.c:449
msgid "Set page offset"
msgstr ""
msgstr "Nastavit posun strany"
#: ../zathura/config.c:450
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Označit současnou pozici v dokumentu"
msgstr "Označit současnou polohu v dokumentu"
#: ../zathura/config.c:451
msgid "Delete the specified marks"
......@@ -477,33 +479,33 @@ msgstr "Zvýrazňovat výsledky tohoto hledání"
#: ../zathura/config.c:454
msgid "Show version information"
msgstr ""
msgstr "Ukázat údaj o verzi"
#: ../zathura/links.c:203 ../zathura/links.c:282
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Nepovedlo se spustit xdg-open."
msgstr "Nepodařilo se spustit xdg-open."
#: ../zathura/links.c:221
#, c-format
msgid "Link: page %d"
msgstr ""
msgstr "Odkaz: strana %d"
#: ../zathura/links.c:228
#, c-format
msgid "Link: %s"
msgstr ""
msgstr "Odkaz: %s"
#: ../zathura/links.c:232
msgid "Link: Invalid"
msgstr ""
msgstr "Odkaz: Neplatný"
#: ../zathura/main.c:145
msgid "Reparents to window specified by xid (X11)"
msgstr ""
msgstr "Propojí s oknem udaným xid (X11)"
#: ../zathura/main.c:146
msgid "Path to the config directory"
msgstr "Cesta k souboru s nastavením"
msgstr "Cesta k adresáři se souborem s nastavením"
#: ../zathura/main.c:147
msgid "Path to the data directory"
......@@ -511,11 +513,11 @@ msgstr "Cesta k adresáři s daty"
#: ../zathura/main.c:148
msgid "Path to the cache directory"
msgstr ""
msgstr "Cesta k adresáři s vyrovnávací pamětí"
#: ../zathura/main.c:149
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Cesta k adresářům s pluginy"
msgstr "Cesta k adresářům s přídavnými moduly"
#: ../zathura/main.c:150
msgid "Fork into the background"
......@@ -523,11 +525,11 @@ msgstr "Forknout se na pozadí"
#: ../zathura/main.c:151
msgid "Document password"
msgstr "Heslo"
msgstr "Heslo k dokumentu"
#: ../zathura/main.c:152
msgid "Page number to go to"
msgstr ""
msgstr "Číslo strany, na kterou jít"
#: ../zathura/main.c:153
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
......@@ -535,44 +537,44 @@ msgstr "Úroveň logování (debug, info, warning, error)"
#: ../zathura/main.c:154
msgid "Print version information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"
msgstr "Zobrazit údaje o verzi"
#: ../zathura/main.c:156
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
msgstr ""
msgstr "Editor Synctex (předáno příkazu synctex)"
#: ../zathura/main.c:157
msgid "Move to given synctex position"
msgstr ""
msgstr "Přesunout se na udanou polohu synctex"
#: ../zathura/main.c:158
msgid "Highlight given position in the given process"
msgstr ""
msgstr "Zvýraznit zadanou polohu v daném procesu"
#: ../zathura/main.c:160
msgid "Start in a non-default mode"
msgstr ""
msgstr "Spustit v ne-výchozím režimu"
#: ../zathura/page-widget.c:561
msgid "Loading..."
msgstr "Načítám ..."
msgstr "Nahrává se..."
#: ../zathura/page-widget.c:1006
msgid "Copy image"
msgstr "Zkopíruj obrázek"
msgstr "Kopírovat obrázek"
#: ../zathura/page-widget.c:1007
msgid "Save image as"
msgstr "Ulož obrázek jako"
msgstr "Uložit obrázek jako"
#: ../zathura/print.c:64 ../zathura/print.c:231
#, c-format
msgid "Printing failed: %s"
msgstr ""
msgstr "Nepodařilo se vytisknout: %s"
#: ../zathura/shortcuts.c:1126
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Tenhle dokument neobsahuje žádné indexy"
msgstr "Tento dokument neobsahuje žádný rejstřík"
#: ../zathura/zathura.c:216 ../zathura/zathura.c:1301
msgid "[No name]"
......@@ -580,20 +582,20 @@ msgstr "[Nepojmenovaný]"
#: ../zathura/zathura.c:648
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
msgstr ""
msgstr "Nepodařilo se přečíst soubor z stdin a zapsat jej do dočasného souboru."
#: ../zathura/zathura.c:664
msgid "Could not read file from GIO and copy it to a temporary file."
msgstr ""
msgstr "Nepodařilo se přečíst soubor z GIO a zkopírovat jej do dočasného souboru."
#: ../zathura/zathura.c:753
msgid "Enter password:"
msgstr ""
msgstr "Zadat heslo:"
#: ../zathura/zathura.c:789
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
msgstr ""
msgstr "Nepodporovaný typ souboru. Nainstalujte, prosím, nezbytný přídavný modul."
#: ../zathura/zathura.c:799
msgid "Document does not contain any pages"
msgstr ""
msgstr "Dokument neobsahuje žádné strany"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment