Commit 4295b267 authored by Sebastian Ramacher's avatar Sebastian Ramacher
Browse files

Update translations

parent 17f0e740
# zathura - language file (Czech) # zathura - language file (Czech)
# See LICENSE file for license and copyright information # See LICENSE file for license and copyright information
# #
# Translators:
# fri, 2016
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n" "Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-04-18 21:08+0200\n" "POT-Creation-Date: 2016-04-18 21:08+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-15 23:09+0200\n" "PO-Revision-Date: 2017-01-04 20:39+0100\n"
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n" "Last-Translator: fri\n"
"Language-Team: pwmt.org <mail@pwmt.org>\n" "Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/pwmt/zathura/language/cs/)\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.5\n" "Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: ../zathura/callbacks.c:233 #: ../zathura/callbacks.c:233
#, c-format #, c-format
msgid "'%s' must not be 0. Set to 1." msgid "'%s' must not be 0. Set to 1."
msgstr "" msgstr "'%s' nesmí být 0. Nastaveno na 1."
#: ../zathura/callbacks.c:315 #: ../zathura/callbacks.c:315
#, c-format #, c-format
...@@ -28,12 +30,12 @@ msgstr "Neplatný vstup: %s" ...@@ -28,12 +30,12 @@ msgstr "Neplatný vstup: %s"
#: ../zathura/callbacks.c:351 #: ../zathura/callbacks.c:351
#, c-format #, c-format
msgid "Invalid index '%s' given." msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Neplatný index: %s" msgstr "Neplatný rejstřík: %s"
#: ../zathura/callbacks.c:594 #: ../zathura/callbacks.c:594
#, c-format #, c-format
msgid "Copied selected text to selection %s: %s" msgid "Copied selected text to selection %s: %s"
msgstr "" msgstr "Vybraný text zkopírován do výběru %s: %s"
#: ../zathura/commands.c:36 ../zathura/commands.c:76 ../zathura/commands.c:103 #: ../zathura/commands.c:36 ../zathura/commands.c:76 ../zathura/commands.c:103
#: ../zathura/commands.c:152 ../zathura/commands.c:268 #: ../zathura/commands.c:152 ../zathura/commands.c:268
...@@ -52,12 +54,12 @@ msgstr "Špatný počet argumentů." ...@@ -52,12 +54,12 @@ msgstr "Špatný počet argumentů."
#: ../zathura/commands.c:53 #: ../zathura/commands.c:53
#, c-format #, c-format
msgid "Could not update bookmark: %s" msgid "Could not update bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu vytvořit záložku: %s" msgstr "Nepodařilo se vytvořit záložku: %s"
#: ../zathura/commands.c:55 #: ../zathura/commands.c:55
#, c-format #, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s" msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu vytvořit záložku: %s" msgstr "Nepodařilo se vytvořit záložku: %s"
#: ../zathura/commands.c:60 #: ../zathura/commands.c:60
#, c-format #, c-format
...@@ -77,7 +79,7 @@ msgstr "Záložka smazána: %s" ...@@ -77,7 +79,7 @@ msgstr "Záložka smazána: %s"
#: ../zathura/commands.c:90 #: ../zathura/commands.c:90
#, c-format #, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s" msgid "Failed to remove bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu smazat záložku: %s" msgstr "Nepodařilo se smazat záložku: %s"
#: ../zathura/commands.c:116 #: ../zathura/commands.c:116
#, c-format #, c-format
...@@ -86,35 +88,35 @@ msgstr "Záložka neexistuje: %s" ...@@ -86,35 +88,35 @@ msgstr "Záložka neexistuje: %s"
#: ../zathura/commands.c:162 #: ../zathura/commands.c:162
msgid "Title" msgid "Title"
msgstr "" msgstr "Název"
#: ../zathura/commands.c:163 #: ../zathura/commands.c:163
msgid "Author" msgid "Author"
msgstr "" msgstr "Autor"
#: ../zathura/commands.c:164 #: ../zathura/commands.c:164
msgid "Subject" msgid "Subject"
msgstr "" msgstr "Předmět"
#: ../zathura/commands.c:165 #: ../zathura/commands.c:165
msgid "Keywords" msgid "Keywords"
msgstr "" msgstr "Klíčová slova"
#: ../zathura/commands.c:166 #: ../zathura/commands.c:166
msgid "Creator" msgid "Creator"
msgstr "" msgstr "Tvůrce"
#: ../zathura/commands.c:167 #: ../zathura/commands.c:167
msgid "Producer" msgid "Producer"
msgstr "" msgstr "Výrobce"
#: ../zathura/commands.c:168 #: ../zathura/commands.c:168
msgid "Creation date" msgid "Creation date"
msgstr "" msgstr "Datum vytvoření"
#: ../zathura/commands.c:169 #: ../zathura/commands.c:169
msgid "Modification date" msgid "Modification date"
msgstr "" msgstr "Datum změny"
#: ../zathura/commands.c:174 ../zathura/commands.c:196 #: ../zathura/commands.c:174 ../zathura/commands.c:196
msgid "No information available." msgid "No information available."
...@@ -191,11 +193,11 @@ msgstr "Obrázky" ...@@ -191,11 +193,11 @@ msgstr "Obrázky"
#. zathura settings #. zathura settings
#: ../zathura/config.c:144 #: ../zathura/config.c:144
msgid "Database backend" msgid "Database backend"
msgstr "Databázový backend" msgstr "Databázová vrstva"
#: ../zathura/config.c:146 #: ../zathura/config.c:146
msgid "Zoom step" msgid "Zoom step"
msgstr "Zoom step" msgstr "Velikost kroku zvětšení"
#: ../zathura/config.c:148 #: ../zathura/config.c:148
msgid "Padding between pages" msgid "Padding between pages"
...@@ -203,51 +205,51 @@ msgstr "Mezery mezi stránkami" ...@@ -203,51 +205,51 @@ msgstr "Mezery mezi stránkami"
#: ../zathura/config.c:150 #: ../zathura/config.c:150
msgid "Number of pages per row" msgid "Number of pages per row"
msgstr "Počet stránek na řádek" msgstr "Počet stran na řádek"
#: ../zathura/config.c:152 #: ../zathura/config.c:152
msgid "Column of the first page" msgid "Column of the first page"
msgstr "" msgstr "Sloupec první strany"
#: ../zathura/config.c:154 #: ../zathura/config.c:154
msgid "Scroll step" msgid "Scroll step"
msgstr "Scroll step" msgstr "Velikost kroku posunu"
#: ../zathura/config.c:156 #: ../zathura/config.c:156
msgid "Horizontal scroll step" msgid "Horizontal scroll step"
msgstr "" msgstr "Velikost kroku vodorovného posunu"
#: ../zathura/config.c:158 #: ../zathura/config.c:158
msgid "Full page scroll overlap" msgid "Full page scroll overlap"
msgstr "" msgstr "Překrývání při posunování celých stran"
#: ../zathura/config.c:160 #: ../zathura/config.c:160
msgid "Zoom minimum" msgid "Zoom minimum"
msgstr "Oddálit" msgstr "Nejmenší stupeň zvětšení"
#: ../zathura/config.c:162 #: ../zathura/config.c:162
msgid "Zoom maximum" msgid "Zoom maximum"
msgstr "Přiblížit" msgstr "Největší stupeň zvětšení"
#: ../zathura/config.c:164 #: ../zathura/config.c:164
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache" msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
msgstr "" msgstr "Největší počet stran ve vyrovnávací paměti"
#: ../zathura/config.c:166 #: ../zathura/config.c:166
msgid "Maximum size in pixels of thumbnails to keep in the cache" msgid "Maximum size in pixels of thumbnails to keep in the cache"
msgstr "" msgstr "Největší velikost náhledů v obrazových bodech ve vyrovnávací paměti"
#: ../zathura/config.c:168 #: ../zathura/config.c:168
msgid "Number of positions to remember in the jumplist" msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
msgstr "" msgstr "Počet poloh k uchování v seznamu"
#: ../zathura/config.c:170 #: ../zathura/config.c:170
msgid "Recoloring (dark color)" msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Přebarvuji do tmava" msgstr "Přebarvuje se do tmava"
#: ../zathura/config.c:171 #: ../zathura/config.c:171
msgid "Recoloring (light color)" msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Přebarvuji do světla" msgstr "Přebarvuje se do světla"
#: ../zathura/config.c:172 #: ../zathura/config.c:172
msgid "Color for highlighting" msgid "Color for highlighting"
...@@ -255,31 +257,31 @@ msgstr "Barva zvýrazňovače" ...@@ -255,31 +257,31 @@ msgstr "Barva zvýrazňovače"
#: ../zathura/config.c:174 #: ../zathura/config.c:174
msgid "Color for highlighting (active)" msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Barva zvýrazňovače (aktivní)" msgstr "Barva zvýrazňovače (činná)"
#: ../zathura/config.c:176 #: ../zathura/config.c:176
msgid "'Loading ...' background color" msgid "'Loading ...' background color"
msgstr "" msgstr "Nahrává se barva pozadí..."
#: ../zathura/config.c:178 #: ../zathura/config.c:178
msgid "'Loading ...' foreground color" msgid "'Loading ...' foreground color"
msgstr "" msgstr "Nahrává se barva popředí..."
#: ../zathura/config.c:181 #: ../zathura/config.c:181
msgid "Index mode foreground color" msgid "Index mode foreground color"
msgstr "" msgstr "Barva popředí režimu rejstříku"
#: ../zathura/config.c:182 #: ../zathura/config.c:182
msgid "Index mode background color" msgid "Index mode background color"
msgstr "" msgstr "Barva pozadí režimu rejstříku"
#: ../zathura/config.c:183 #: ../zathura/config.c:183
msgid "Index mode foreground color (active element)" msgid "Index mode foreground color (active element)"
msgstr "" msgstr "Barva popředí režimu rejstříku (činný prvek)"
#: ../zathura/config.c:184 #: ../zathura/config.c:184
msgid "Index mode background color (active element)" msgid "Index mode background color (active element)"
msgstr "" msgstr "Barva pozadí režimu rejstříku (činný prvek)"
#: ../zathura/config.c:187 #: ../zathura/config.c:187
msgid "Recolor pages" msgid "Recolor pages"
...@@ -287,39 +289,39 @@ msgstr "Přebarvit stránky" ...@@ -287,39 +289,39 @@ msgstr "Přebarvit stránky"
#: ../zathura/config.c:189 #: ../zathura/config.c:189
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only" msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr "" msgstr "Při přebarvování zachovat původní odstín a přizpůsobit pouze světlost"
#: ../zathura/config.c:191 #: ../zathura/config.c:191
msgid "When recoloring keep original image colors" msgid "When recoloring keep original image colors"
msgstr "" msgstr "Při přebarvování zachovat původní barvy obrázku"
#: ../zathura/config.c:193 #: ../zathura/config.c:193
msgid "Wrap scrolling" msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Scrollovat přes konce" msgstr "Posunovat přes konce"
#: ../zathura/config.c:195 #: ../zathura/config.c:195
msgid "Page aware scrolling" msgid "Page aware scrolling"
msgstr "" msgstr "Posunovat s ohledem na strany"
#: ../zathura/config.c:197 #: ../zathura/config.c:197
msgid "Advance number of pages per row" msgid "Advance number of pages per row"
msgstr "" msgstr "Pokračovat v počtu stran v jednom řádku"
#: ../zathura/config.c:199 #: ../zathura/config.c:199
msgid "Horizontally centered zoom" msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr "" msgstr "Vodorovně vystředěné přiblížení"
#: ../zathura/config.c:201 #: ../zathura/config.c:201
msgid "Align link target to the left" msgid "Align link target to the left"
msgstr "" msgstr "Zarovnat cíl odkazu nalevo"
#: ../zathura/config.c:203 #: ../zathura/config.c:203
msgid "Let zoom be changed when following links" msgid "Let zoom be changed when following links"
msgstr "" msgstr "Při následování odkazů se mění velikost přiblížení"
#: ../zathura/config.c:205 #: ../zathura/config.c:205
msgid "Center result horizontally" msgid "Center result horizontally"
msgstr "" msgstr "Vystředit výsledky vodorovně"
#: ../zathura/config.c:207 #: ../zathura/config.c:207
msgid "Transparency for highlighting" msgid "Transparency for highlighting"
...@@ -327,7 +329,7 @@ msgstr "Průhlednost při zvýrazňování" ...@@ -327,7 +329,7 @@ msgstr "Průhlednost při zvýrazňování"
#: ../zathura/config.c:209 #: ../zathura/config.c:209
msgid "Render 'Loading ...'" msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Vypisovat 'Načítám ...'" msgstr "Vypisovat Nahrává se..."
#: ../zathura/config.c:210 #: ../zathura/config.c:210
msgid "Adjust to when opening file" msgid "Adjust to when opening file"
...@@ -339,11 +341,11 @@ msgstr "Zobrazovat skryté soubory" ...@@ -339,11 +341,11 @@ msgstr "Zobrazovat skryté soubory"
#: ../zathura/config.c:214 #: ../zathura/config.c:214
msgid "Show directories" msgid "Show directories"
msgstr "Zobrazovat adresáře" msgstr "Ukázat adresáře"
#: ../zathura/config.c:216 #: ../zathura/config.c:216
msgid "Show recent files" msgid "Show recent files"
msgstr "" msgstr "Ukázat nedávné soubory"
#: ../zathura/config.c:218 #: ../zathura/config.c:218
msgid "Always open on first page" msgid "Always open on first page"
...@@ -355,51 +357,51 @@ msgstr "Zvýrazňovat výsledky hledání" ...@@ -355,51 +357,51 @@ msgstr "Zvýrazňovat výsledky hledání"
#: ../zathura/config.c:223 #: ../zathura/config.c:223
msgid "Enable incremental search" msgid "Enable incremental search"
msgstr "" msgstr "Povolit přírůstkové hledání"
#: ../zathura/config.c:225 #: ../zathura/config.c:225
msgid "Clear search results on abort" msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Při abortu smazat výsledky hledání" msgstr "Při přerušení smazat výsledky hledání"
#: ../zathura/config.c:227 #: ../zathura/config.c:227
msgid "Use basename of the file in the window title" msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr "" msgstr "Použít základní název souboru v názvu okna"
#: ../zathura/config.c:229 #: ../zathura/config.c:229
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the window title" msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the window title"
msgstr "" msgstr "Použít ~ místo $HOME v souborovém názvu v názvu okna"
#: ../zathura/config.c:231 #: ../zathura/config.c:231
msgid "Display the page number in the window title" msgid "Display the page number in the window title"
msgstr "" msgstr "Zobrazit číslo strany v názvu okna"
#: ../zathura/config.c:233 #: ../zathura/config.c:233
msgid "Use basename of the file in the statusbar" msgid "Use basename of the file in the statusbar"
msgstr "" msgstr "Použít základní název souboru ve stavovém řádku"
#: ../zathura/config.c:235 #: ../zathura/config.c:235
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the statusbar" msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the statusbar"
msgstr "" msgstr "Použít ~ místo $HOME v souborovém názvu ve stavovém řádku"
#: ../zathura/config.c:237 #: ../zathura/config.c:237
msgid "Enable synctex support" msgid "Enable synctex support"
msgstr "" msgstr "Povolit podporu pro synctex"
#: ../zathura/config.c:239 #: ../zathura/config.c:239
msgid "Synctex editor command" msgid "Synctex editor command"
msgstr "" msgstr "Příkaz pro editor Synctex"
#: ../zathura/config.c:241 #: ../zathura/config.c:241
msgid "Enable D-Bus service" msgid "Enable D-Bus service"
msgstr "" msgstr "Povolit službu D-Bus"
#: ../zathura/config.c:243 #: ../zathura/config.c:243
msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written" msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written"
msgstr "" msgstr "Schránka, do níž budou zapsána data vabraná pomocí myši"
#: ../zathura/config.c:245 #: ../zathura/config.c:245
msgid "Enable notification after selecting text" msgid "Enable notification after selecting text"
msgstr "" msgstr "Povolit oznámení po vybrání textu"
#. define default inputbar commands #. define default inputbar commands
#: ../zathura/config.c:435 #: ../zathura/config.c:435
...@@ -412,24 +414,24 @@ msgstr "Smazat záložku" ...@@ -412,24 +414,24 @@ msgstr "Smazat záložku"
#: ../zathura/config.c:437 #: ../zathura/config.c:437
msgid "List all bookmarks" msgid "List all bookmarks"
msgstr "Vypsat záložky" msgstr "Vypsat všechny záložky"
#: ../zathura/config.c:438 #: ../zathura/config.c:438
msgid "Close current file" msgid "Close current file"
msgstr "Zavřít tenhle soubor" msgstr "Zavřít nynější soubor"
#: ../zathura/config.c:439 #: ../zathura/config.c:439
msgid "Show file information" msgid "Show file information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru" msgstr "Ukázat informace o souboru"
#: ../zathura/config.c:440 ../zathura/config.c:441 #: ../zathura/config.c:440 ../zathura/config.c:441
msgid "Execute a command" msgid "Execute a command"
msgstr "" msgstr "Spustit příkaz"
#. like vim #. like vim
#: ../zathura/config.c:442 #: ../zathura/config.c:442
msgid "Show help" msgid "Show help"
msgstr "Zobrazit nápovědu" msgstr "Ukázat nápovědu"
#: ../zathura/config.c:443 #: ../zathura/config.c:443
msgid "Open document" msgid "Open document"
...@@ -441,7 +443,7 @@ msgstr "Zavřít zathuru" ...@@ -441,7 +443,7 @@ msgstr "Zavřít zathuru"
#: ../zathura/config.c:445 #: ../zathura/config.c:445
msgid "Print document" msgid "Print document"
msgstr "Tisknout dokument" msgstr "Vytisknout dokument"
#: ../zathura/config.c:446 #: ../zathura/config.c:446
msgid "Save document" msgid "Save document"
...@@ -449,7 +451,7 @@ msgstr "Uložit dokument" ...@@ -449,7 +451,7 @@ msgstr "Uložit dokument"
#: ../zathura/config.c:447 #: ../zathura/config.c:447
msgid "Save document (and force overwriting)" msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Uložit a přepsat dokument" msgstr "Uložit dokument a vynutit jeho přepsání"
#: ../zathura/config.c:448 #: ../zathura/config.c:448
msgid "Save attachments" msgid "Save attachments"
...@@ -457,11 +459,11 @@ msgstr "Uložit přílohy" ...@@ -457,11 +459,11 @@ msgstr "Uložit přílohy"
#: ../zathura/config.c:449 #: ../zathura/config.c:449
msgid "Set page offset" msgid "Set page offset"
msgstr "" msgstr "Nastavit posun strany"
#: ../zathura/config.c:450 #: ../zathura/config.c:450
msgid "Mark current location within the document" msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Označit současnou pozici v dokumentu" msgstr "Označit současnou polohu v dokumentu"
#: ../zathura/config.c:451 #: ../zathura/config.c:451
msgid "Delete the specified marks" msgid "Delete the specified marks"
...@@ -477,33 +479,33 @@ msgstr "Zvýrazňovat výsledky tohoto hledání" ...@@ -477,33 +479,33 @@ msgstr "Zvýrazňovat výsledky tohoto hledání"
#: ../zathura/config.c:454 #: ../zathura/config.c:454
msgid "Show version information" msgid "Show version information"
msgstr "" msgstr "Ukázat údaj o verzi"
#: ../zathura/links.c:203 ../zathura/links.c:282 #: ../zathura/links.c:203 ../zathura/links.c:282
msgid "Failed to run xdg-open." msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Nepovedlo se spustit xdg-open." msgstr "Nepodařilo se spustit xdg-open."
#: ../zathura/links.c:221 #: ../zathura/links.c:221
#, c-format #, c-format
msgid "Link: page %d" msgid "Link: page %d"
msgstr "" msgstr "Odkaz: strana %d"
#: ../zathura/links.c:228 #: ../zathura/links.c:228
#, c-format #, c-format
msgid "Link: %s" msgid "Link: %s"
msgstr "" msgstr "Odkaz: %s"
#: ../zathura/links.c:232 #: ../zathura/links.c:232
msgid "Link: Invalid" msgid "Link: Invalid"
msgstr "" msgstr "Odkaz: Neplatný"
#: ../zathura/main.c:145 #: ../zathura/main.c:145
msgid "Reparents to window specified by xid (X11)" msgid "Reparents to window specified by xid (X11)"
msgstr "" msgstr "Propojí s oknem udaným xid (X11)"
#: ../zathura/main.c:146 #: ../zathura/main.c:146
msgid "Path to the config directory" msgid "Path to the config directory"
msgstr "Cesta k souboru s nastavením" msgstr "Cesta k adresáři se souborem s nastavením"