Commit 08174fc2 authored by Sebastian Ramacher's avatar Sebastian Ramacher
Browse files

Run update-po

parent 9adb456f
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-05 15:52+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-14 21:53+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-04-18 21:11+0200\n"
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/projects/p/zathura/language/"
......@@ -44,8 +44,8 @@ msgstr ""
#: ../zathura/commands.c:152 ../zathura/commands.c:268
#: ../zathura/commands.c:298 ../zathura/commands.c:324
#: ../zathura/commands.c:423 ../zathura/commands.c:550
#: ../zathura/shortcuts.c:413 ../zathura/shortcuts.c:1223
#: ../zathura/shortcuts.c:1258 ../zathura/shortcuts.c:1285
#: ../zathura/shortcuts.c:413 ../zathura/shortcuts.c:1222
#: ../zathura/shortcuts.c:1257 ../zathura/shortcuts.c:1284
msgid "No document opened."
msgstr "No s'ha obert cap document."
......@@ -179,312 +179,320 @@ msgstr "Imatge o fitxer adjunt desconegut '%s'."
msgid "Argument must be a number."
msgstr "L'argument ha de ser un nombre."
#: ../zathura/completion.c:285
#: ../zathura/completion.c:283
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Pàgina %d"
#: ../zathura/completion.c:328
#: ../zathura/completion.c:326
msgid "Attachments"
msgstr "Fitxers adjunts"
#. add images
#: ../zathura/completion.c:359
#: ../zathura/completion.c:357
msgid "Images"
msgstr "Imatges"
#. zathura settings
#: ../zathura/config.c:144
#: ../zathura/config.c:145
msgid "Database backend"
msgstr "Base de dades de rerefons"
#: ../zathura/config.c:145
#: ../zathura/config.c:146
msgid "File monitor backend"
msgstr ""
#: ../zathura/config.c:147
#: ../zathura/config.c:148
msgid "Zoom step"
msgstr "Pas d'ampliació"
#: ../zathura/config.c:149
#: ../zathura/config.c:150
msgid "Padding between pages"
msgstr "Separació entre pàgines"
#: ../zathura/config.c:151
#: ../zathura/config.c:152
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Nombre de pàgines per fila"
#: ../zathura/config.c:153
#: ../zathura/config.c:154
msgid "Column of the first page"
msgstr "Columna de la primera pàgina"
#: ../zathura/config.c:155
#: ../zathura/config.c:156
msgid "Scroll step"
msgstr "Pas de desplaçament"
#: ../zathura/config.c:157
#: ../zathura/config.c:158
msgid "Horizontal scroll step"
msgstr "Pas de desplaçament horitzontal"
#: ../zathura/config.c:159
#: ../zathura/config.c:160
msgid "Full page scroll overlap"
msgstr "Superposició de pàgines completes de desplaçament"
#: ../zathura/config.c:161
#: ../zathura/config.c:162
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Zoom mínim"
#: ../zathura/config.c:163
#: ../zathura/config.c:164
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Zoom màxim"
#: ../zathura/config.c:165
#: ../zathura/config.c:166
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
msgstr ""
#: ../zathura/config.c:167
#: ../zathura/config.c:168
msgid "Maximum size in pixels of thumbnails to keep in the cache"
msgstr ""
#: ../zathura/config.c:169
#: ../zathura/config.c:170
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
msgstr "Nombre de posicions per recordar al jumplist"
#: ../zathura/config.c:171
#: ../zathura/config.c:172
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Recolorejant (color fosc)"
#: ../zathura/config.c:172
#: ../zathura/config.c:173
msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Recolorejant (color clar)"
#: ../zathura/config.c:173
#: ../zathura/config.c:174
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Color de realçament"
#: ../zathura/config.c:175
#: ../zathura/config.c:176
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Color de realçament (activat)"
#: ../zathura/config.c:177
#: ../zathura/config.c:178
msgid "'Loading ...' background color"
msgstr ""
#: ../zathura/config.c:179
#: ../zathura/config.c:180
msgid "'Loading ...' foreground color"
msgstr ""
#: ../zathura/config.c:182
#: ../zathura/config.c:183
msgid "Index mode foreground color"
msgstr ""
#: ../zathura/config.c:183
#: ../zathura/config.c:184
msgid "Index mode background color"
msgstr ""
#: ../zathura/config.c:184
#: ../zathura/config.c:185
msgid "Index mode foreground color (active element)"
msgstr ""
#: ../zathura/config.c:185
#: ../zathura/config.c:186
msgid "Index mode background color (active element)"
msgstr ""
#: ../zathura/config.c:188
#: ../zathura/config.c:189
msgid "Recolor pages"
msgstr "Recolorejant les pàgines"
#: ../zathura/config.c:190
#: ../zathura/config.c:191
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr "Quan recoloregis manté el to original i ajusta només la lluminositat"
#: ../zathura/config.c:192
#: ../zathura/config.c:193
msgid "When recoloring keep original image colors"
msgstr ""
#: ../zathura/config.c:194
#: ../zathura/config.c:195
msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Desplaçament recollit"
#: ../zathura/config.c:196
#: ../zathura/config.c:197
msgid "Page aware scrolling"
msgstr "Desplaçament recollit"
#: ../zathura/config.c:198
#: ../zathura/config.c:199
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr "Avançar nombre de pàgines per fila"
#: ../zathura/config.c:200
#: ../zathura/config.c:201
msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr "Zoom centrat horitzontalment"
#: ../zathura/config.c:202
#: ../zathura/config.c:203
msgid "Vertically center pages"
msgstr ""
#: ../zathura/config.c:205
msgid "Align link target to the left"
msgstr ""
#: ../zathura/config.c:204
#: ../zathura/config.c:207
msgid "Let zoom be changed when following links"
msgstr ""
#: ../zathura/config.c:206
#: ../zathura/config.c:209
msgid "Center result horizontally"
msgstr "Centra el resultat horitzontalment"
#: ../zathura/config.c:208
#: ../zathura/config.c:211
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Transparència del realçat"
#: ../zathura/config.c:210
#: ../zathura/config.c:213
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Renderitza 'Carregant ...'"
#: ../zathura/config.c:211
#: ../zathura/config.c:214
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Ajustar al fitxer quan s'obri"
#: ../zathura/config.c:213
#: ../zathura/config.c:216
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Mostra els directoris i fitxers ocults"
#: ../zathura/config.c:215
#: ../zathura/config.c:218
msgid "Show directories"
msgstr "Mostra els directoris"
#: ../zathura/config.c:217
#: ../zathura/config.c:220
msgid "Show recent files"
msgstr ""
#: ../zathura/config.c:219
#: ../zathura/config.c:222
msgid "Always open on first page"
msgstr "Obrir sempre la primera pàgina"
#: ../zathura/config.c:221
#: ../zathura/config.c:224
msgid "Highlight search results"
msgstr "Realça els resultats de recerca"
#: ../zathura/config.c:224
#: ../zathura/config.c:227
msgid "Enable incremental search"
msgstr "Habilita la cerca incremental"
#: ../zathura/config.c:226
#: ../zathura/config.c:229
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Esborra els resultats de recerca a l'interrompre"
#: ../zathura/config.c:228
#: ../zathura/config.c:231
msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr "Utilitza el nom base del fitxer en el títol de la finestra"
#: ../zathura/config.c:230
#: ../zathura/config.c:233
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the window title"
msgstr ""
#: ../zathura/config.c:232
#: ../zathura/config.c:235
msgid "Display the page number in the window title"
msgstr ""
#: ../zathura/config.c:234
#: ../zathura/config.c:237
msgid "Use basename of the file in the statusbar"
msgstr ""
#: ../zathura/config.c:236
#: ../zathura/config.c:239
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the statusbar"
msgstr ""
#: ../zathura/config.c:238
#: ../zathura/config.c:241
msgid "Enable synctex support"
msgstr "Habilitar la compatibilitat amb synctex"
#: ../zathura/config.c:240
#: ../zathura/config.c:243
msgid "Synctex editor command"
msgstr ""
#: ../zathura/config.c:242
#: ../zathura/config.c:245
msgid "Enable D-Bus service"
msgstr ""
#: ../zathura/config.c:244
#: ../zathura/config.c:247
msgid "Save history at each page change"
msgstr ""
#: ../zathura/config.c:249
msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written"
msgstr ""
#: ../zathura/config.c:246
#: ../zathura/config.c:251
msgid "Enable notification after selecting text"
msgstr ""
#. define default inputbar commands
#: ../zathura/config.c:436
#: ../zathura/config.c:440
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Afegir un marcador"
#: ../zathura/config.c:437
#: ../zathura/config.c:441
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Esborrar un marcador"
#: ../zathura/config.c:438
#: ../zathura/config.c:442
msgid "List all bookmarks"
msgstr "Llista tots els marcadors"
#: ../zathura/config.c:439
#: ../zathura/config.c:443
msgid "Close current file"
msgstr "Tancar el fitxer actual"
#: ../zathura/config.c:440
#: ../zathura/config.c:444
msgid "Show file information"
msgstr "Mostra informació sobre el fitxer"
#: ../zathura/config.c:441 ../zathura/config.c:442
#: ../zathura/config.c:445 ../zathura/config.c:446
msgid "Execute a command"
msgstr "Executar una comanda"
#. like vim
#: ../zathura/config.c:443
#: ../zathura/config.c:447
msgid "Show help"
msgstr "Mostrar l'ajuda"
#: ../zathura/config.c:444
#: ../zathura/config.c:448
msgid "Open document"
msgstr "Obrir document"
#: ../zathura/config.c:445
#: ../zathura/config.c:449
msgid "Close zathura"
msgstr "Tancar Zathura"
#: ../zathura/config.c:446
#: ../zathura/config.c:450
msgid "Print document"
msgstr "Imprimir document"
#: ../zathura/config.c:447
#: ../zathura/config.c:451
msgid "Save document"
msgstr "Desar document"
#: ../zathura/config.c:448
#: ../zathura/config.c:452
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Desar document (i forçar la sobreescritura)"
#: ../zathura/config.c:449
#: ../zathura/config.c:453
msgid "Save attachments"
msgstr "Desa els fitxers adjunts"
#: ../zathura/config.c:450
#: ../zathura/config.c:454
msgid "Set page offset"
msgstr "Assigna el desplaçament de pàgina"
#: ../zathura/config.c:451
#: ../zathura/config.c:455
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Marca la posició actual dins el document"
#: ../zathura/config.c:452
#: ../zathura/config.c:456
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Esborrar les marques especificades"
#: ../zathura/config.c:453
#: ../zathura/config.c:457
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "No realcis els resultats de la recerca actual"
#: ../zathura/config.c:454
#: ../zathura/config.c:458
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Realça els resultats de recerca actual"
#: ../zathura/config.c:455
#: ../zathura/config.c:459
msgid "Show version information"
msgstr "Mostra informació sobre la versió"
......@@ -506,59 +514,59 @@ msgstr "Enllaç: %s"
msgid "Link: Invalid"
msgstr "Enllaç: Invàlid"
#: ../zathura/main.c:145
#: ../zathura/main.c:146
msgid "Reparents to window specified by xid (X11)"
msgstr "Reassigna a la finestra especificada per xid (X11)"
#: ../zathura/main.c:146
#: ../zathura/main.c:147
msgid "Path to the config directory"
msgstr "Ruta al directori de configuració"
#: ../zathura/main.c:147
#: ../zathura/main.c:148
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Camí al directori de dades"
#: ../zathura/main.c:148
#: ../zathura/main.c:149
msgid "Path to the cache directory"
msgstr ""
#: ../zathura/main.c:149
#: ../zathura/main.c:150
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Camí al directori que conté els plugins"
#: ../zathura/main.c:150
#: ../zathura/main.c:151
msgid "Fork into the background"
msgstr "Bifurca en segon pla"
#: ../zathura/main.c:151
#: ../zathura/main.c:152
msgid "Document password"
msgstr "Contrasenya del document"
#: ../zathura/main.c:152
#: ../zathura/main.c:153
msgid "Page number to go to"
msgstr ""
#: ../zathura/main.c:153
#: ../zathura/main.c:154
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Nivell de registre (depuració, informació, advertiments, errors)"
#: ../zathura/main.c:154
#: ../zathura/main.c:155
msgid "Print version information"
msgstr "Imprimeix informació sobre la versió"
#: ../zathura/main.c:156
#: ../zathura/main.c:157
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
msgstr "Editor synctex (reenviat a l'ordre synctex)"
#: ../zathura/main.c:157
#: ../zathura/main.c:158
msgid "Move to given synctex position"
msgstr ""
#: ../zathura/main.c:158
#: ../zathura/main.c:159
msgid "Highlight given position in the given process"
msgstr ""
#: ../zathura/main.c:160
#: ../zathura/main.c:161
msgid "Start in a non-default mode"
msgstr ""
......@@ -574,7 +582,7 @@ msgstr "Copia la imatge"
msgid "Save image as"
msgstr "Desa imatge com a"
#: ../zathura/print.c:64 ../zathura/print.c:231
#: ../zathura/print.c:64 ../zathura/print.c:227
#, c-format
msgid "Printing failed: %s"
msgstr ""
......@@ -584,30 +592,30 @@ msgstr ""
msgid "Invalid adjust mode: %d"
msgstr ""
#: ../zathura/shortcuts.c:1133
#: ../zathura/shortcuts.c:1132
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Aquest document no conté cap índex"
#: ../zathura/zathura.c:216 ../zathura/zathura.c:1274
#: ../zathura/zathura.c:216 ../zathura/zathura.c:1268
msgid "[No name]"
msgstr "[Sense nom]"
#: ../zathura/zathura.c:648
#: ../zathura/zathura.c:645
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
msgstr ""
#: ../zathura/zathura.c:664
#: ../zathura/zathura.c:661
msgid "Could not read file from GIO and copy it to a temporary file."
msgstr ""
#: ../zathura/zathura.c:753
#: ../zathura/zathura.c:750
msgid "Enter password:"
msgstr ""
#: ../zathura/zathura.c:788
#: ../zathura/zathura.c:785
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
msgstr ""
#: ../zathura/zathura.c:798
#: ../zathura/zathura.c:795
msgid "Document does not contain any pages"
msgstr ""
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-05 15:52+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-14 21:53+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-04 20:39+0100\n"
"Last-Translator: fri\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/pwmt/zathura/language/cs/)\n"
......@@ -41,8 +41,8 @@ msgstr "Vybraný text zkopírován do výběru %s: %s"
#: ../zathura/commands.c:152 ../zathura/commands.c:268
#: ../zathura/commands.c:298 ../zathura/commands.c:324
#: ../zathura/commands.c:423 ../zathura/commands.c:550
#: ../zathura/shortcuts.c:413 ../zathura/shortcuts.c:1223
#: ../zathura/shortcuts.c:1258 ../zathura/shortcuts.c:1285
#: ../zathura/shortcuts.c:413 ../zathura/shortcuts.c:1222
#: ../zathura/shortcuts.c:1257 ../zathura/shortcuts.c:1284
msgid "No document opened."
msgstr "Není otevřený žádný dokument."
......@@ -176,312 +176,320 @@ msgstr "Neznámá příloha nebo obrázek '%s'."
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentem musí být číslo."
#: ../zathura/completion.c:285
#: ../zathura/completion.c:283
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"
#: ../zathura/completion.c:328
#: ../zathura/completion.c:326
msgid "Attachments"
msgstr "Přílohy"
#. add images
#: ../zathura/completion.c:359
#: ../zathura/completion.c:357
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"
#. zathura settings
#: ../zathura/config.c:144
#: ../zathura/config.c:145
msgid "Database backend"
msgstr "Databázová vrstva"
#: ../zathura/config.c:145
#: ../zathura/config.c:146
msgid "File monitor backend"
msgstr ""
#: ../zathura/config.c:147
#: ../zathura/config.c:148
msgid "Zoom step"
msgstr "Velikost kroku zvětšení"
#: ../zathura/config.c:149
#: ../zathura/config.c:150
msgid "Padding between pages"
msgstr "Mezery mezi stránkami"
#: ../zathura/config.c:151
#: ../zathura/config.c:152
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Počet stran na řádek"
#: ../zathura/config.c:153
#: ../zathura/config.c:154
msgid "Column of the first page"
msgstr "Sloupec první strany"
#: ../zathura/config.c:155
#: ../zathura/config.c:156
msgid "Scroll step"
msgstr "Velikost kroku posunu"
#: ../zathura/config.c:157
#: ../zathura/config.c:158
msgid "Horizontal scroll step"
msgstr "Velikost kroku vodorovného posunu"
#: ../zathura/config.c:159
#: ../zathura/config.c:160
msgid "Full page scroll overlap"
msgstr "Překrývání při posunování celých stran"
#: ../zathura/config.c:161
#: ../zathura/config.c:162
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Nejmenší stupeň zvětšení"
#: ../zathura/config.c:163
#: ../zathura/config.c:164
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Největší stupeň zvětšení"
#: ../zathura/config.c:165
#: ../zathura/config.c:166
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
msgstr "Největší počet stran ve vyrovnávací paměti"
#: ../zathura/config.c:167
#: ../zathura/config.c:168
msgid "Maximum size in pixels of thumbnails to keep in the cache"
msgstr "Největší velikost náhledů v obrazových bodech ve vyrovnávací paměti"
#: ../zathura/config.c:169
#: ../zathura/config.c:170
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
msgstr "Počet poloh k uchování v seznamu"
#: ../zathura/config.c:171
#: ../zathura/config.c:172
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Přebarvuje se do tmava"
#: ../zathura/config.c:172
#: ../zathura/config.c:173
msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Přebarvuje se do světla"
#: ../zathura/config.c:173
#: ../zathura/config.c:174
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Barva zvýrazňovače"
#: ../zathura/config.c:175
#: ../zathura/config.c:176
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Barva zvýrazňovače (činná)"
#: ../zathura/config.c:177
#: ../zathura/config.c:178
msgid "'Loading ...' background color"
msgstr "Nahrává se barva pozadí..."