cs.po 11.5 KB
Newer Older
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
1 2 3 4 5 6
# zathura - language file (Czech)
# See LICENSE file for license and copyright information
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
7
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
8 9 10
"POT-Creation-Date: 2014-10-08 15:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-10-08 15:38+0100\n"
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
11 12 13 14 15
"Language-Team: pwmt.org <mail@pwmt.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
16
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
17

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
18
#: ../print.c:64 ../print.c:211
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
19
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
20
msgid "Printing failed: %s"
21 22
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
23 24 25 26
#: ../shortcuts.c:414 ../shortcuts.c:1221 ../shortcuts.c:1250
#: ../shortcuts.c:1277 ../commands.c:36 ../commands.c:76 ../commands.c:103
#: ../commands.c:152 ../commands.c:268 ../commands.c:298 ../commands.c:324
#: ../commands.c:422 ../commands.c:549
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
27 28
msgid "No document opened."
msgstr "Není otevřený žádný dokument."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
29

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
30 31 32 33
#: ../shortcuts.c:1131
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Tenhle dokument neobsahuje žádné indexy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
34 35 36 37 38
#: ../commands.c:42 ../commands.c:82 ../commands.c:109 ../commands.c:427
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Špatný počet argumentů."

#: ../commands.c:53
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
39
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
40 41
msgid "Could not update bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu vytvořit záložku: %s"
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
42

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
43
#: ../commands.c:55
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
44
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu vytvořit záložku: %s"

#: ../commands.c:60
#, c-format
msgid "Bookmark successfully updated: %s"
msgstr "Záložka úspěšně aktualizována: %s"

#: ../commands.c:62
#, c-format
msgid "Bookmark successfully created: %s"
msgstr "Záložka úspěšně vytvořena: %s"

#: ../commands.c:88
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Záložka smazána: %s"

#: ../commands.c:90
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu smazat záložku: %s"

#: ../commands.c:116
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Záložka neexistuje: %s"

#: ../commands.c:162
msgid "Title"
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
75 76
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
77 78 79 80 81 82
#: ../commands.c:163
msgid "Author"
msgstr ""

#: ../commands.c:164
msgid "Subject"
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
83 84
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
#: ../commands.c:165
msgid "Keywords"
msgstr ""

#: ../commands.c:166
msgid "Creator"
msgstr ""

#: ../commands.c:167
msgid "Producer"
msgstr ""

#: ../commands.c:168
msgid "Creation date"
msgstr ""

#: ../commands.c:169
msgid "Modification date"
msgstr ""

#: ../commands.c:174 ../commands.c:196
msgid "No information available."
msgstr "Nejsou dostupné žádné informace."

#: ../commands.c:234
msgid "Too many arguments."
msgstr "Příliš mnoho argumentů."

#: ../commands.c:245
msgid "No arguments given."
msgstr "Nezadali jste argumenty."

#: ../commands.c:304 ../commands.c:330
msgid "Document saved."
msgstr "Dokument uložen."

#: ../commands.c:306 ../commands.c:332
msgid "Failed to save document."
msgstr "Nepovedlo se uložit dokument."

#: ../commands.c:309 ../commands.c:335
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Špatný počet argumentů."

#: ../commands.c:446
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat přílohu '%s' do '%s'."

#: ../commands.c:448
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Příloha '%s' zapsána do '%s'."

#: ../commands.c:492
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Obrázek '%s' zapsán do '%s'."

#: ../commands.c:494
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat obrázek '%s' do '%s'."

#: ../commands.c:501
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Neznámý obrázek '%s'."

#: ../commands.c:505
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Neznámá příloha nebo obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
159
#: ../commands.c:562
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
160 161 162
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentem musí být číslo."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
163
#: ../page-widget.c:529
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
164 165 166
msgid "Loading..."
msgstr "Načítám ..."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
167
#: ../page-widget.c:891
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
168 169 170
msgid "Copy image"
msgstr "Zkopíruj obrázek"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
171
#: ../page-widget.c:892
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
172 173 174
msgid "Save image as"
msgstr "Ulož obrázek jako"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
175 176 177
#: ../links.c:202 ../links.c:281
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Nepovedlo se spustit xdg-open."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
178

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
179 180 181 182
#: ../links.c:220
#, c-format
msgid "Link: page %d"
msgstr ""
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
183

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
184
#: ../links.c:227
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
185
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
186
msgid "Link: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
187 188
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
#: ../links.c:231
msgid "Link: Invalid"
msgstr ""

#: ../completion.c:250
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"

#: ../completion.c:293
msgid "Attachments"
msgstr "Přílohy"

#. add images
#: ../completion.c:324
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
207 208 209 210 211 212 213 214 215
#: ../callbacks.c:232
#, c-format
msgid "'%s' must not be 0. Set to 1."
msgstr ""

#: ../callbacks.c:309
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Neplatný vstup: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
216

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227
#: ../callbacks.c:345
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Neplatný index: %s"

#: ../callbacks.c:584
#, c-format
msgid "Copied selected text to clipboard: %s"
msgstr "Vybraný text zkopírován do schránky: %s"

#: ../zathura.c:204 ../zathura.c:1046
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
228 229
msgid "[No name]"
msgstr "[Nepojmenovaný]"
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
230

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
231
#: ../zathura.c:516
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
232 233 234
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
235
#: ../zathura.c:577
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
236 237 238
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
239
#: ../zathura.c:587
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
240
msgid "Document does not contain any pages"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
241
msgstr ""
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
242

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
#. zathura settings
#: ../config.c:144
msgid "Database backend"
msgstr "Databázový backend"

#: ../config.c:146
msgid "Zoom step"
msgstr "Zoom step"

#: ../config.c:148
msgid "Padding between pages"
msgstr "Mezery mezi stránkami"

#: ../config.c:150
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Počet stránek na řádek"

#: ../config.c:152
msgid "Column of the first page"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
262 263
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
264 265 266
#: ../config.c:154
msgid "Scroll step"
msgstr "Scroll step"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
267

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
268 269 270
#: ../config.c:156
msgid "Horizontal scroll step"
msgstr ""
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
271

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572
#: ../config.c:158
msgid "Full page scroll overlap"
msgstr ""

#: ../config.c:160
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Oddálit"

#: ../config.c:162
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Přiblížit"

#: ../config.c:164
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
msgstr ""

#: ../config.c:166
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
msgstr ""

#: ../config.c:168
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Přebarvuji do tmava"

#: ../config.c:169
msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Přebarvuji do světla"

#: ../config.c:170
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Barva zvýrazňovače"

#: ../config.c:172
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Barva zvýrazňovače (aktivní)"

#: ../config.c:174
msgid "'Loading ...' background color"
msgstr ""

#: ../config.c:176
msgid "'Loading ...' foreground color"
msgstr ""

#: ../config.c:179
msgid "Index mode foreground color"
msgstr ""

#: ../config.c:180
msgid "Index mode background color"
msgstr ""

#: ../config.c:181
msgid "Index mode foreground color (active element)"
msgstr ""

#: ../config.c:182
msgid "Index mode background color (active element)"
msgstr ""

#: ../config.c:185
msgid "Recolor pages"
msgstr "Přebarvit stránky"

#: ../config.c:187
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr ""

#: ../config.c:189
msgid "When recoloring keep original image colors"
msgstr ""

#: ../config.c:191
msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Scrollovat přes konce"

#: ../config.c:193
msgid "Page aware scrolling"
msgstr ""

#: ../config.c:195
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr ""

#: ../config.c:197
msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr ""

#: ../config.c:199
msgid "Align link target to the left"
msgstr ""

#: ../config.c:201
msgid "Let zoom be changed when following links"
msgstr ""

#: ../config.c:203
msgid "Center result horizontally"
msgstr ""

#: ../config.c:205
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Průhlednost při zvýrazňování"

#: ../config.c:207
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Vypisovat 'Načítám ...'"

#: ../config.c:208
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Přiblížení po otevření souboru"

#: ../config.c:210
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Zobrazovat skryté soubory"

#: ../config.c:212
msgid "Show directories"
msgstr "Zobrazovat adresáře"

#: ../config.c:214
msgid "Always open on first page"
msgstr "Vždy otevírat na první straně"

#: ../config.c:216
msgid "Highlight search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky hledání"

#: ../config.c:219
msgid "Enable incremental search"
msgstr ""

#: ../config.c:221
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Při abortu smazat výsledky hledání"

#: ../config.c:223
msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr ""

#: ../config.c:225
msgid "Display the page number in the window title"
msgstr ""

#: ../config.c:227
msgid "Use basename of the file in the statusbar"
msgstr ""

#: ../config.c:229
msgid "Enable synctex support"
msgstr ""

#: ../config.c:231
msgid "Synctex editor command"
msgstr ""

#: ../config.c:233
msgid "Enable D-Bus service"
msgstr ""

#: ../config.c:235
msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written"
msgstr ""

#: ../config.c:237
msgid "Enable notification after selecting text"
msgstr ""

#. define default inputbar commands
#: ../config.c:423
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Přidat záložku"

#: ../config.c:424
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Smazat záložku"

#: ../config.c:425
msgid "List all bookmarks"
msgstr "Vypsat záložky"

#: ../config.c:426
msgid "Close current file"
msgstr "Zavřít tenhle soubor"

#: ../config.c:427
msgid "Show file information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"

#: ../config.c:428 ../config.c:429
msgid "Execute a command"
msgstr ""

#. like vim
#: ../config.c:430
msgid "Show help"
msgstr "Zobrazit nápovědu"

#: ../config.c:431
msgid "Open document"
msgstr "Otevřít dokument"

#: ../config.c:432
msgid "Close zathura"
msgstr "Zavřít zathuru"

#: ../config.c:433
msgid "Print document"
msgstr "Tisknout dokument"

#: ../config.c:434
msgid "Save document"
msgstr "Uložit dokument"

#: ../config.c:435
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Uložit a přepsat dokument"

#: ../config.c:436
msgid "Save attachments"
msgstr "Uložit přílohy"

#: ../config.c:437
msgid "Set page offset"
msgstr ""

#: ../config.c:438
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Označit současnou pozici v dokumentu"

#: ../config.c:439
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Smazat vybrané značky"

#: ../config.c:440
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Nezvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

#: ../config.c:441
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

#: ../config.c:442
msgid "Show version information"
msgstr ""

#: ../main.c:53
msgid "Reparents to window specified by xid"
msgstr ""

#: ../main.c:54
msgid "Path to the config directory"
msgstr "Cesta k souboru s nastavením"

#: ../main.c:55
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Cesta k adresáři s daty"

#: ../main.c:56
msgid "Path to the cache directory"
msgstr ""

#: ../main.c:57
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Cesta k adresářům s pluginy"

#: ../main.c:58
msgid "Fork into the background"
msgstr "Forknout se na pozadí"

#: ../main.c:59
msgid "Document password"
msgstr "Heslo"

#: ../main.c:60
msgid "Page number to go to"
msgstr ""

#: ../main.c:61
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Úroveň logování (debug, info, warning, error)"

#: ../main.c:62
msgid "Print version information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"

#: ../main.c:63
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
msgstr ""

#: ../main.c:64
msgid "Move to given synctex position"
msgstr ""

#: ../main.c:65
msgid "Highlight given position in the given process"
msgstr ""

#: ../main.c:66
msgid "Start in a non-default mode"
msgstr ""