cs.po 16.2 KB
Newer Older
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
1 2 3
# zathura - language file (Czech)
# See LICENSE file for license and copyright information
#
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
4 5
# Translators:
# fri, 2016
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
6 7 8
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
9
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
10
"POT-Creation-Date: 2018-02-04 10:47+0100\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
11 12 13
"PO-Revision-Date: 2017-01-04 20:39+0100\n"
"Last-Translator: fri\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/pwmt/zathura/language/cs/)\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
14
"Language: cs\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
15
"MIME-Version: 1.0\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
16
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
17
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
18
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
19

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
20
#: ../zathura/callbacks.c:256
21
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
22
msgid "'%s' must not be 0. Set to 1."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
23
msgstr "'%s' nesmí být 0. Nastaveno na 1."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
24

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
25
#: ../zathura/callbacks.c:338
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
26 27 28 29
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Neplatný vstup: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
30
#: ../zathura/callbacks.c:374
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
31 32
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
33
msgstr "Neplatný rejstřík: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
34

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
35
#: ../zathura/callbacks.c:613
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
36 37
#, c-format
msgid "Copied selected text to selection %s: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
38
msgstr "Vybraný text zkopírován do výběru %s: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
39

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
40 41 42 43 44
#: ../zathura/callbacks.c:646
#, fuzzy, c-format
msgid "Copied selected image to selection %s"
msgstr "Vybraný text zkopírován do výběru %s: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
45
#: ../zathura/commands.c:36 ../zathura/commands.c:76 ../zathura/commands.c:103
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
46 47 48
#: ../zathura/commands.c:165 ../zathura/commands.c:279
#: ../zathura/commands.c:309 ../zathura/commands.c:335
#: ../zathura/commands.c:435 ../zathura/commands.c:562
49 50
#: ../zathura/shortcuts.c:413 ../zathura/shortcuts.c:1225
#: ../zathura/shortcuts.c:1260 ../zathura/shortcuts.c:1287
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
51 52 53
msgid "No document opened."
msgstr "Není otevřený žádný dokument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
54
#: ../zathura/commands.c:42 ../zathura/commands.c:82 ../zathura/commands.c:440
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
55 56 57 58 59 60
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Špatný počet argumentů."

#: ../zathura/commands.c:53
#, c-format
msgid "Could not update bookmark: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
61
msgstr "Nepodařilo se vytvořit záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
62 63 64 65

#: ../zathura/commands.c:55
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
66
msgstr "Nepodařilo se vytvořit záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

#: ../zathura/commands.c:60
#, c-format
msgid "Bookmark successfully updated: %s"
msgstr "Záložka úspěšně aktualizována: %s"

#: ../zathura/commands.c:62
#, c-format
msgid "Bookmark successfully created: %s"
msgstr "Záložka úspěšně vytvořena: %s"

#: ../zathura/commands.c:88
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Záložka smazána: %s"

#: ../zathura/commands.c:90
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
86
msgstr "Nepodařilo se smazat záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
87

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
88 89 90 91 92 93
#: ../zathura/commands.c:119
#, fuzzy
msgid "No bookmarks available."
msgstr "Nejsou dostupné žádné informace."

#: ../zathura/commands.c:129
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
94 95 96 97
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Záložka neexistuje: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
98
#: ../zathura/commands.c:175
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
99
msgid "Title"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
100
msgstr "Název"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
101

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
102
#: ../zathura/commands.c:176
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
103
msgid "Author"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
104
msgstr "Autor"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
105

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
106
#: ../zathura/commands.c:177
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
107
msgid "Subject"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
108
msgstr "Předmět"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
109

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
110
#: ../zathura/commands.c:178
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
111
msgid "Keywords"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
112
msgstr "Klíčová slova"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
113

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
114
#: ../zathura/commands.c:179
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
115
msgid "Creator"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
116
msgstr "Tvůrce"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
117

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
118
#: ../zathura/commands.c:180
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
119
msgid "Producer"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
120
msgstr "Výrobce"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
121

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
122
#: ../zathura/commands.c:181
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
123
msgid "Creation date"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
124
msgstr "Datum vytvoření"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
125

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
126
#: ../zathura/commands.c:182
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
127
msgid "Modification date"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
128
msgstr "Datum změny"
129

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
130
#: ../zathura/commands.c:187 ../zathura/commands.c:207
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
131 132 133
msgid "No information available."
msgstr "Nejsou dostupné žádné informace."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
134
#: ../zathura/commands.c:245
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
135 136 137
msgid "Too many arguments."
msgstr "Příliš mnoho argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
138
#: ../zathura/commands.c:256
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
139 140 141
msgid "No arguments given."
msgstr "Nezadali jste argumenty."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
142
#: ../zathura/commands.c:315 ../zathura/commands.c:341
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
143 144 145
msgid "Document saved."
msgstr "Dokument uložen."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
146
#: ../zathura/commands.c:317 ../zathura/commands.c:343
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
147 148 149
msgid "Failed to save document."
msgstr "Nepovedlo se uložit dokument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
150
#: ../zathura/commands.c:320 ../zathura/commands.c:346
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
151 152 153
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Špatný počet argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
154
#: ../zathura/commands.c:459
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
155 156 157 158
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat přílohu '%s' do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
159
#: ../zathura/commands.c:461
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
160 161 162 163
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Příloha '%s' zapsána do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
164
#: ../zathura/commands.c:505
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
165 166 167 168
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Obrázek '%s' zapsán do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
169
#: ../zathura/commands.c:507
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
170 171 172 173
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat obrázek '%s' do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
174
#: ../zathura/commands.c:514
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
175 176 177 178
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Neznámý obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
179
#: ../zathura/commands.c:518
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
180 181 182 183
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Neznámá příloha nebo obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
184
#: ../zathura/commands.c:575
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
185 186 187
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentem musí být číslo."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
188
#: ../zathura/completion.c:283
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
189 190 191 192
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
193
#: ../zathura/completion.c:326
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
194 195 196 197
msgid "Attachments"
msgstr "Přílohy"

#. add images
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
198
#: ../zathura/completion.c:357
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
199 200 201
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
202
#. zathura settings
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
203
#: ../zathura/config.c:145
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
204
msgid "Database backend"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
205
msgstr "Databázová vrstva"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
206

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
207
#: ../zathura/config.c:146
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
208 209 210
msgid "File monitor backend"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
211
#: ../zathura/config.c:148
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
212
msgid "Zoom step"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
213
msgstr "Velikost kroku zvětšení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
214

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
215
#: ../zathura/config.c:150
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
216 217 218
msgid "Padding between pages"
msgstr "Mezery mezi stránkami"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
219
#: ../zathura/config.c:152
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
220
msgid "Number of pages per row"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
221
msgstr "Počet stran na řádek"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
222

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
223
#: ../zathura/config.c:154
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
224
msgid "Column of the first page"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
225
msgstr "Sloupec první strany"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
226

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
227
#: ../zathura/config.c:156
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
228
msgid "Scroll step"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
229
msgstr "Velikost kroku posunu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
230

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
231
#: ../zathura/config.c:158
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
232
msgid "Horizontal scroll step"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
233
msgstr "Velikost kroku vodorovného posunu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
234

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
235
#: ../zathura/config.c:160
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
236
msgid "Full page scroll overlap"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
237
msgstr "Překrývání při posunování celých stran"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
238

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
239
#: ../zathura/config.c:162
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
240
msgid "Zoom minimum"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
241
msgstr "Nejmenší stupeň zvětšení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
242

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
243
#: ../zathura/config.c:164
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
244
msgid "Zoom maximum"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
245
msgstr "Největší stupeň zvětšení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
246

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
247
#: ../zathura/config.c:166
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
248
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
249
msgstr "Největší počet stran ve vyrovnávací paměti"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
250

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
251
#: ../zathura/config.c:168
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
252
msgid "Maximum size in pixels of thumbnails to keep in the cache"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
253
msgstr "Největší velikost náhledů v obrazových bodech ve vyrovnávací paměti"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
254

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
255
#: ../zathura/config.c:170
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
256
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
257
msgstr "Počet poloh k uchování v seznamu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
258

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
259
#: ../zathura/config.c:172
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
260
msgid "Recoloring (dark color)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
261
msgstr "Přebarvuje se do tmava"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
262

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
263
#: ../zathura/config.c:173
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
264
msgid "Recoloring (light color)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
265
msgstr "Přebarvuje se do světla"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
266

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
267
#: ../zathura/config.c:174
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
268 269 270
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Barva zvýrazňovače"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
271
#: ../zathura/config.c:176
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
272
msgid "Color for highlighting (active)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
273
msgstr "Barva zvýrazňovače (činná)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
274

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
275
#: ../zathura/config.c:178
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
276
msgid "'Loading ...' background color"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
277
msgstr "Nahrává se barva pozadí..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
278

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
279
#: ../zathura/config.c:180
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
280
msgid "'Loading ...' foreground color"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
281
msgstr "Nahrává se barva popředí..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
282

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
283
#: ../zathura/config.c:183
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
284
msgid "Index mode foreground color"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
285
msgstr "Barva popředí režimu rejstříku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
286

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
287
#: ../zathura/config.c:184
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
288
msgid "Index mode background color"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
289
msgstr "Barva pozadí režimu rejstříku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
290

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
291
#: ../zathura/config.c:185
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
292
msgid "Index mode foreground color (active element)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
293
msgstr "Barva popředí režimu rejstříku (činný prvek)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
294

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
295
#: ../zathura/config.c:186
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
296
msgid "Index mode background color (active element)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
297
msgstr "Barva pozadí režimu rejstříku (činný prvek)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
298

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
299
#: ../zathura/config.c:189
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
300 301 302
msgid "Recolor pages"
msgstr "Přebarvit stránky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
303
#: ../zathura/config.c:191
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
304
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
305
msgstr "Při přebarvování zachovat původní odstín a přizpůsobit pouze světlost"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
306

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
307
#: ../zathura/config.c:193
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
308
msgid "When recoloring keep original image colors"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
309
msgstr "Při přebarvování zachovat původní  barvy obrázku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
310

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
311
#: ../zathura/config.c:195
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
312
msgid "Wrap scrolling"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
313
msgstr "Posunovat přes konce"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
314

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
315
#: ../zathura/config.c:197
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
316
msgid "Page aware scrolling"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
317
msgstr "Posunovat s ohledem na strany"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
318

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
319
#: ../zathura/config.c:199
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
320
msgid "Advance number of pages per row"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
321
msgstr "Pokračovat v počtu stran v jednom řádku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
322

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
323
#: ../zathura/config.c:201
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
324
msgid "Horizontally centered zoom"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
325
msgstr "Vodorovně vystředěné přiblížení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
326

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
327 328 329 330 331
#: ../zathura/config.c:203
msgid "Vertically center pages"
msgstr ""

#: ../zathura/config.c:205
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
332
msgid "Align link target to the left"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
333
msgstr "Zarovnat cíl odkazu nalevo"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
334

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
335
#: ../zathura/config.c:207
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
336
msgid "Let zoom be changed when following links"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
337
msgstr "Při následování odkazů se mění velikost přiblížení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
338

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
339
#: ../zathura/config.c:209
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
340
msgid "Center result horizontally"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
341
msgstr "Vystředit výsledky vodorovně"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
342

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
343
#: ../zathura/config.c:211
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
344 345 346
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Průhlednost při zvýrazňování"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
347
#: ../zathura/config.c:213
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
348
msgid "Render 'Loading ...'"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
349
msgstr "Vypisovat Nahrává se..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
350

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
351
#: ../zathura/config.c:214
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
352 353 354
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Přiblížení po otevření souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
355
#: ../zathura/config.c:216
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
356 357 358
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Zobrazovat skryté soubory"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
359
#: ../zathura/config.c:218
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
360
msgid "Show directories"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
361
msgstr "Ukázat adresáře"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
362

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
363
#: ../zathura/config.c:220
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
364
msgid "Show recent files"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
365
msgstr "Ukázat nedávné soubory"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
366

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
367
#: ../zathura/config.c:222
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
368 369 370
msgid "Always open on first page"
msgstr "Vždy otevírat na první straně"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
371
#: ../zathura/config.c:224
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
372 373 374
msgid "Highlight search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
375
#: ../zathura/config.c:227
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
376
msgid "Enable incremental search"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
377
msgstr "Povolit přírůstkové hledání"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
378

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
379
#: ../zathura/config.c:229
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
380
msgid "Clear search results on abort"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
381
msgstr "Při přerušení smazat výsledky hledání"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
382

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
383
#: ../zathura/config.c:231
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
384
msgid "Use basename of the file in the window title"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
385
msgstr "Použít základní název souboru v názvu okna"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
386

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
387
#: ../zathura/config.c:233
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
388
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the window title"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
389
msgstr "Použít ~ místo $HOME v souborovém názvu v názvu okna"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
390

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
391
#: ../zathura/config.c:235
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
392
msgid "Display the page number in the window title"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
393
msgstr "Zobrazit číslo strany v názvu okna"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
394

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
395
#: ../zathura/config.c:237
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
396
msgid "Use basename of the file in the statusbar"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
397
msgstr "Použít základní název souboru ve stavovém řádku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
398

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
399
#: ../zathura/config.c:239
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
400
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the statusbar"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
401
msgstr "Použít ~ místo $HOME v souborovém názvu ve stavovém řádku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
402

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
403
#: ../zathura/config.c:241
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
404
msgid "Enable synctex support"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
405
msgstr "Povolit podporu pro synctex"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
406

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
407
#: ../zathura/config.c:243
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
408
msgid "Synctex editor command"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
409
msgstr "Příkaz pro editor Synctex"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
410

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
411
#: ../zathura/config.c:245
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
412
msgid "Enable D-Bus service"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
413
msgstr "Povolit službu D-Bus"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
414

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
415 416 417 418 419
#: ../zathura/config.c:247
msgid "Save history at each page change"
msgstr ""

#: ../zathura/config.c:249
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
420
msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
421
msgstr "Schránka, do níž budou zapsána data vabraná pomocí myši"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
422

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
423
#: ../zathura/config.c:251
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
424
msgid "Enable notification after selecting text"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
425
msgstr "Povolit oznámení po vybrání textu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
426 427

#. define default inputbar commands
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
428
#: ../zathura/config.c:440
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
429 430 431
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Přidat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
432
#: ../zathura/config.c:441
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
433 434 435
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Smazat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
436
#: ../zathura/config.c:442
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
437
msgid "List all bookmarks"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
438
msgstr "Vypsat všechny záložky"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
439

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
440
#: ../zathura/config.c:443
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
441
msgid "Close current file"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
442
msgstr "Zavřít nynější soubor"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
443

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
444
#: ../zathura/config.c:444
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
445
msgid "Show file information"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
446
msgstr "Ukázat informace o souboru"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
447

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
448
#: ../zathura/config.c:445 ../zathura/config.c:446
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
449
msgid "Execute a command"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
450
msgstr "Spustit příkaz"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
451 452

#. like vim
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
453
#: ../zathura/config.c:447
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
454
msgid "Show help"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
455
msgstr "Ukázat nápovědu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
456

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
457
#: ../zathura/config.c:448
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
458 459 460
msgid "Open document"
msgstr "Otevřít dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
461
#: ../zathura/config.c:449
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
462 463 464
msgid "Close zathura"
msgstr "Zavřít zathuru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
465
#: ../zathura/config.c:450
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
466
msgid "Print document"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
467
msgstr "Vytisknout dokument"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
468

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
469
#: ../zathura/config.c:451
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
470 471 472
msgid "Save document"
msgstr "Uložit dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
473
#: ../zathura/config.c:452
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
474
msgid "Save document (and force overwriting)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
475
msgstr "Uložit dokument a vynutit jeho přepsání"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
476

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
477
#: ../zathura/config.c:453
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
478 479 480
msgid "Save attachments"
msgstr "Uložit přílohy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
481
#: ../zathura/config.c:454
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
482
msgid "Set page offset"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
483
msgstr "Nastavit posun strany"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
484

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
485
#: ../zathura/config.c:455
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
486
msgid "Mark current location within the document"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
487
msgstr "Označit současnou polohu v dokumentu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
488

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
489
#: ../zathura/config.c:456
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
490 491 492
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Smazat vybrané značky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
493
#: ../zathura/config.c:457
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
494 495 496
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Nezvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
497
#: ../zathura/config.c:458
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
498 499 500
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
501
#: ../zathura/config.c:459
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
502
msgid "Show version information"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
503
msgstr "Ukázat údaj o verzi"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
504

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
505 506
#: ../zathura/links.c:203 ../zathura/links.c:282
msgid "Failed to run xdg-open."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
507
msgstr "Nepodařilo se spustit xdg-open."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
508

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
509
#: ../zathura/links.c:221
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
510
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
511
msgid "Link: page %d"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
512
msgstr "Odkaz: strana %d"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
513

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
514
#: ../zathura/links.c:228
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
515
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
516
msgid "Link: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
517
msgstr "Odkaz: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
518

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
519 520
#: ../zathura/links.c:232
msgid "Link: Invalid"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
521
msgstr "Odkaz: Neplatný"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
522

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
523
#: ../zathura/main.c:146
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
524
msgid "Reparents to window specified by xid (X11)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
525
msgstr "Propojí s oknem udaným xid (X11)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
526

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
527
#: ../zathura/main.c:147
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
528
msgid "Path to the config directory"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
529
msgstr "Cesta k adresáři se souborem s nastavením"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
530

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
531
#: ../zathura/main.c:148
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
532 533 534
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Cesta k adresáři s daty"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
535
#: ../zathura/main.c:149
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
536
msgid "Path to the cache directory"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
537
msgstr "Cesta k adresáři s vyrovnávací pamětí"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
538

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
539
#: ../zathura/main.c:150
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
540
msgid "Path to the directories containing plugins"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
541
msgstr "Cesta k adresářům s přídavnými moduly"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
542

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
543
#: ../zathura/main.c:151
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
544 545 546
msgid "Fork into the background"
msgstr "Forknout se na pozadí"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
547
#: ../zathura/main.c:152
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
548
msgid "Document password"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
549
msgstr "Heslo k dokumentu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
550

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
551
#: ../zathura/main.c:153
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
552
msgid "Page number to go to"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
553
msgstr "Číslo strany, na kterou jít"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
554

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
555
#: ../zathura/main.c:154
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
556 557 558
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Úroveň logování (debug, info, warning, error)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
559
#: ../zathura/main.c:155
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
560
msgid "Print version information"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
561
msgstr "Zobrazit údaje o verzi"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
562

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
563
#: ../zathura/main.c:157
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
564
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
565
msgstr "Editor Synctex (předáno příkazu synctex)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
566

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
567
#: ../zathura/main.c:158
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
568
msgid "Move to given synctex position"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
569
msgstr "Přesunout se na udanou polohu synctex"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
570

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
571
#: ../zathura/main.c:159
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
572
msgid "Highlight given position in the given process"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
573
msgstr "Zvýraznit zadanou polohu v daném procesu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
574

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
575
#: ../zathura/main.c:161
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
576
msgid "Start in a non-default mode"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
577
msgstr "Spustit v ne-výchozím režimu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
578

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
579
#: ../zathura/page-widget.c:668
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
580
msgid "Loading..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
581
msgstr "Nahrává se..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
582

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
583
#: ../zathura/page-widget.c:1122
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
584
msgid "Copy image"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
585
msgstr "Kopírovat obrázek"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
586

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
587
#: ../zathura/page-widget.c:1123
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
588
msgid "Save image as"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
589
msgstr "Uložit obrázek jako"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
590

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
591
#: ../zathura/print.c:64 ../zathura/print.c:227
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
592 593
#, c-format
msgid "Printing failed: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
594
msgstr "Nepodařilo se vytisknout: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
595

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
596 597 598 599 600
#: ../zathura/shortcuts.c:105
#, c-format
msgid "Invalid adjust mode: %d"
msgstr ""

601 602 603 604 605 606
#: ../zathura/shortcuts.c:977
#, c-format
msgid "Pattern not found: %s"
msgstr ""

#: ../zathura/shortcuts.c:1135
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
607
msgid "This document does not contain any index"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
608
msgstr "Tento dokument neobsahuje žádný rejstřík"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
609

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
610
#: ../zathura/zathura.c:219 ../zathura/zathura.c:1278
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
611 612 613
msgid "[No name]"
msgstr "[Nepojmenovaný]"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
614
#: ../zathura/zathura.c:648
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
615
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
616 617
msgstr ""
"Nepodařilo se přečíst soubor z stdin a zapsat jej do dočasného souboru."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
618

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
619
#: ../zathura/zathura.c:664
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
620
msgid "Could not read file from GIO and copy it to a temporary file."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
621 622
msgstr ""
"Nepodařilo se přečíst soubor z GIO a zkopírovat jej do dočasného souboru."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
623

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
624
#: ../zathura/zathura.c:753
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
625
msgid "Enter password:"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
626
msgstr "Zadat heslo:"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
627

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
628
#: ../zathura/zathura.c:788
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
629
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
630 631
msgstr ""
"Nepodporovaný typ souboru. Nainstalujte, prosím, nezbytný přídavný modul."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
632

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
633
#: ../zathura/zathura.c:798
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
634
msgid "Document does not contain any pages"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
635
msgstr "Dokument neobsahuje žádné strany"