cs.po 10.4 KB
Newer Older
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
1 2 3 4 5 6
# zathura - language file (Czech)
# See LICENSE file for license and copyright information
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
7
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
8
"POT-Creation-Date: 2013-11-01 14:05+0100\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
9
"PO-Revision-Date: 2013-11-01 13:12+0000\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
10 11 12 13 14 15 16
"Last-Translator: Martin Pelikan <pelikan@storkhole.cz>\n"
"Language-Team: pwmt.org <mail@pwmt.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

17
#: ../callbacks.c:297
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
18 19 20 21
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Neplatný vstup: %s"

22
#: ../callbacks.c:333
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
23 24 25 26
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Neplatný index: %s"

27 28 29 30 31 32 33 34 35
#: ../callbacks.c:546
#, c-format
msgid "Copied selected text to clipboard: %s"
msgstr "Vybraný text zkopírován do schránky: %s"

#: ../commands.c:36 ../commands.c:76 ../commands.c:103 ../commands.c:152
#: ../commands.c:268 ../commands.c:298 ../commands.c:324 ../commands.c:419
#: ../commands.c:540 ../shortcuts.c:403 ../shortcuts.c:1163
#: ../shortcuts.c:1192
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
36 37 38
msgid "No document opened."
msgstr "Není otevřený žádný dokument."

39
#: ../commands.c:42 ../commands.c:82 ../commands.c:109 ../commands.c:424
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
40 41 42
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Špatný počet argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
43
#: ../commands.c:53
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
44
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
45 46
msgid "Could not update bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu vytvořit záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
47

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
48
#: ../commands.c:55
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
49 50 51 52
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu vytvořit záložku: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
53
#: ../commands.c:60
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
54
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
55 56 57 58 59 60
msgid "Bookmark successfully updated: %s"
msgstr "Záložka úspěšně aktualizována: %s"

#: ../commands.c:62
#, c-format
msgid "Bookmark successfully created: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
61 62
msgstr "Záložka úspěšně vytvořena: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
63
#: ../commands.c:88
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
64 65 66 67
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Záložka smazána: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
68
#: ../commands.c:90
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
69 70
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
71
msgstr "Nemůžu smazat záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
72

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
73
#: ../commands.c:116
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
74 75 76 77
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Záložka neexistuje: %s"

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
#: ../commands.c:162
msgid "Title"
msgstr ""

#: ../commands.c:163
msgid "Author"
msgstr ""

#: ../commands.c:164
msgid "Subject"
msgstr ""

#: ../commands.c:165
msgid "Keywords"
msgstr ""

#: ../commands.c:166
msgid "Creator"
msgstr ""

#: ../commands.c:167
msgid "Producer"
msgstr ""

#: ../commands.c:168
msgid "Creation date"
msgstr ""

#: ../commands.c:169
msgid "Modification date"
msgstr ""

#: ../commands.c:174 ../commands.c:196
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
111 112 113
msgid "No information available."
msgstr "Nejsou dostupné žádné informace."

114
#: ../commands.c:234
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
115 116 117
msgid "Too many arguments."
msgstr "Příliš mnoho argumentů."

118
#: ../commands.c:245
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
119 120 121
msgid "No arguments given."
msgstr "Nezadali jste argumenty."

122
#: ../commands.c:304 ../commands.c:330
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
123 124 125
msgid "Document saved."
msgstr "Dokument uložen."

126
#: ../commands.c:306 ../commands.c:332
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
127 128 129
msgid "Failed to save document."
msgstr "Nepovedlo se uložit dokument."

130
#: ../commands.c:309 ../commands.c:335
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
131 132 133
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Špatný počet argumentů."

134
#: ../commands.c:443
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
135 136
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
137
msgstr "Nepovedlo se zapsat přílohu '%s' do '%s'."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
138

139
#: ../commands.c:445
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
140 141 142 143
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Příloha '%s' zapsána do '%s'."

144
#: ../commands.c:489
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
145 146 147 148
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Obrázek '%s' zapsán do '%s'."

149
#: ../commands.c:491
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
150 151 152 153
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat obrázek '%s' do '%s'."

154
#: ../commands.c:498
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
155 156 157 158
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Neznámý obrázek '%s'."

159
#: ../commands.c:502
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
160 161 162 163
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Neznámá příloha nebo obrázek '%s'."

164
#: ../commands.c:553
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
165 166 167
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentem musí být číslo."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181
#: ../completion.c:250
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"

#: ../completion.c:293
msgid "Attachments"
msgstr "Přílohy"

#. add images
#: ../completion.c:324
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
182
#. zathura settings
183
#: ../config.c:131
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
184 185 186
msgid "Database backend"
msgstr "Databázový backend"

187
#: ../config.c:133
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
188 189 190
msgid "Zoom step"
msgstr "Zoom step"

191
#: ../config.c:135
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
192 193 194
msgid "Padding between pages"
msgstr "Mezery mezi stránkami"

195
#: ../config.c:137
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
196 197 198
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Počet stránek na řádek"

199
#: ../config.c:139
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
200 201 202
msgid "Column of the first page"
msgstr ""

203
#: ../config.c:141
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
204 205 206
msgid "Scroll step"
msgstr "Scroll step"

207
#: ../config.c:143
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
208 209 210
msgid "Horizontal scroll step"
msgstr ""

211
#: ../config.c:145
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
212 213 214
msgid "Full page scroll overlap"
msgstr ""

215
#: ../config.c:147
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
216 217 218
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Oddálit"

219
#: ../config.c:149
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
220 221 222
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Přiblížit"

223
#: ../config.c:151
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
224 225
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
msgstr ""
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
226

227
#: ../config.c:153
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
228 229 230
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
msgstr ""

231
#: ../config.c:155
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
232 233 234
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Přebarvuji do tmava"

235
#: ../config.c:156
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
236
msgid "Recoloring (light color)"
237
msgstr "Přebarvuji do světla"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
238

239
#: ../config.c:157
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
240 241 242
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Barva zvýrazňovače"

243
#: ../config.c:159
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
244 245 246
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Barva zvýrazňovače (aktivní)"

247
#: ../config.c:161
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
248 249 250
msgid "'Loading ...' background color"
msgstr ""

251
#: ../config.c:163
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
252 253 254
msgid "'Loading ...' foreground color"
msgstr ""

255
#: ../config.c:167
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
256 257 258
msgid "Recolor pages"
msgstr "Přebarvit stránky"

259
#: ../config.c:169
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
260 261 262
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr ""

263
#: ../config.c:171
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
264 265 266
msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Scrollovat přes konce"

267
#: ../config.c:173
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
268 269 270
msgid "Page aware scrolling"
msgstr ""

271
#: ../config.c:175
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
272 273 274
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr ""

275
#: ../config.c:177
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
276 277 278
msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr ""

279
#: ../config.c:179
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
280
msgid "Align link target to the left"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
281 282
msgstr ""

283 284 285 286 287
#: ../config.c:181
msgid "Let zoom be changed when following links"
msgstr ""

#: ../config.c:183
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
288 289 290
msgid "Center result horizontally"
msgstr ""

291
#: ../config.c:185
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
292 293 294
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Průhlednost při zvýrazňování"

295
#: ../config.c:187
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
296 297 298
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Vypisovat 'Načítám ...'"

299
#: ../config.c:188
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
300 301 302
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Přiblížení po otevření souboru"

303
#: ../config.c:190
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
304 305 306
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Zobrazovat skryté soubory"

307
#: ../config.c:192
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
308 309 310
msgid "Show directories"
msgstr "Zobrazovat adresáře"

311
#: ../config.c:194
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
312 313 314
msgid "Always open on first page"
msgstr "Vždy otevírat na první straně"

315
#: ../config.c:196
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
316 317 318
msgid "Highlight search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky hledání"

319
#: ../config.c:198
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
320 321 322
msgid "Enable incremental search"
msgstr ""

323
#: ../config.c:200
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
324 325 326
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Při abortu smazat výsledky hledání"

327
#: ../config.c:202
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
328 329 330
msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr ""

331
#: ../config.c:204
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
332 333 334
msgid "Display the page number in the window title"
msgstr ""

335
#: ../config.c:206
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
336 337 338
msgid "Use basename of the file in the statusbar"
msgstr ""

339
#: ../config.c:208 ../main.c:67
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
340 341 342
msgid "Enable synctex support"
msgstr ""

343 344 345 346
#: ../config.c:210
msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
347
#. define default inputbar commands
348
#: ../config.c:369
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
349 350 351
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Přidat záložku"

352
#: ../config.c:370
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
353 354 355
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Smazat záložku"

356
#: ../config.c:371
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
357 358 359
msgid "List all bookmarks"
msgstr "Vypsat záložky"

360
#: ../config.c:372
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
361 362 363
msgid "Close current file"
msgstr "Zavřít tenhle soubor"

364
#: ../config.c:373
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
365 366 367
msgid "Show file information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"

368
#: ../config.c:374
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
369 370 371
msgid "Execute a command"
msgstr ""

372
#: ../config.c:375
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
373 374 375
msgid "Show help"
msgstr "Zobrazit nápovědu"

376
#: ../config.c:376
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
377 378 379
msgid "Open document"
msgstr "Otevřít dokument"

380
#: ../config.c:377
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
381 382 383
msgid "Close zathura"
msgstr "Zavřít zathuru"

384
#: ../config.c:378
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
385 386 387
msgid "Print document"
msgstr "Tisknout dokument"

388
#: ../config.c:379
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
389 390 391
msgid "Save document"
msgstr "Uložit dokument"

392
#: ../config.c:380
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
393 394 395
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Uložit a přepsat dokument"

396
#: ../config.c:381
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
397 398 399
msgid "Save attachments"
msgstr "Uložit přílohy"

400
#: ../config.c:382
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
401 402 403
msgid "Set page offset"
msgstr ""

404
#: ../config.c:383
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
405 406 407
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Označit současnou pozici v dokumentu"

408
#: ../config.c:384
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
409 410 411
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Smazat vybrané značky"

412
#: ../config.c:385
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
413 414 415
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Nezvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

416
#: ../config.c:386
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
417 418 419
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

420
#: ../config.c:387
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
421 422 423
msgid "Show version information"
msgstr ""

424
#: ../links.c:199 ../links.c:278
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
425 426 427
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Nepovedlo se spustit xdg-open."

428
#: ../links.c:217
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
429
#, c-format
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
430
msgid "Link: page %d"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
431
msgstr ""
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
432

433
#: ../links.c:224
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
434 435 436 437
#, c-format
msgid "Link: %s"
msgstr ""

438
#: ../links.c:228
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
439 440 441
msgid "Link: Invalid"
msgstr ""

442
#: ../main.c:58
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
443 444 445
msgid "Reparents to window specified by xid"
msgstr ""

446
#: ../main.c:59
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
447 448 449
msgid "Path to the config directory"
msgstr "Cesta k souboru s nastavením"

450
#: ../main.c:60
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
451 452 453
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Cesta k adresáři s daty"

454
#: ../main.c:61
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
455 456 457
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Cesta k adresářům s pluginy"

458
#: ../main.c:62
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
459 460 461
msgid "Fork into the background"
msgstr "Forknout se na pozadí"

462
#: ../main.c:63
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
463 464 465
msgid "Document password"
msgstr "Heslo"

466
#: ../main.c:64
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
467 468 469
msgid "Page number to go to"
msgstr ""

470
#: ../main.c:65
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
471 472 473
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Úroveň logování (debug, info, warning, error)"

474
#: ../main.c:66
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
475 476 477
msgid "Print version information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"

478
#: ../main.c:68
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
479 480 481
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
msgstr ""

482
#: ../page-widget.c:526
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
483 484 485
msgid "Loading..."
msgstr "Načítám ..."

486
#: ../page-widget.c:845
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
487 488 489
msgid "Copy image"
msgstr "Zkopíruj obrázek"

490
#: ../page-widget.c:846
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
491 492 493
msgid "Save image as"
msgstr "Ulož obrázek jako"

494
#: ../shortcuts.c:1076
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
495 496 497
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Tenhle dokument neobsahuje žádné indexy"

498
#: ../zathura.c:213 ../zathura.c:959
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
499 500
msgid "[No name]"
msgstr "[Nepojmenovaný]"
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
501

502
#: ../zathura.c:535
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
503 504 505
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
msgstr ""

506
#: ../zathura.c:545
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
507
msgid "Document does not contain any pages"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
508
msgstr ""