cs.po 8.07 KB
Newer Older
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
1 2 3 4 5 6 7
# zathura - language file (Czech)
# See LICENSE file for license and copyright information
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
8
"POT-Creation-Date: 2012-06-20 16:49+0200\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
"PO-Revision-Date: 2012-06-19 23:59+0200\n"
"Last-Translator: Martin Pelikan <pelikan@storkhole.cz>\n"
"Language-Team: pwmt.org <mail@pwmt.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../callbacks.c:176
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Neplatný vstup: %s"

#: ../callbacks.c:204
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Neplatný index: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
27 28 29
#: ../commands.c:34 ../commands.c:69 ../commands.c:96 ../commands.c:138
#: ../commands.c:252 ../commands.c:282 ../commands.c:308 ../commands.c:397
#: ../commands.c:497 ../shortcuts.c:446 ../shortcuts.c:897
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
30 31 32
msgid "No document opened."
msgstr "Není otevřený žádný dokument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
33
#: ../commands.c:40 ../commands.c:75 ../commands.c:102 ../commands.c:402
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
34 35 36
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Špatný počet argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
37
#: ../commands.c:48
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
38 39 40 41
#, c-format
msgid "Bookmark successfuly updated: %s"
msgstr "Záložka úspěšně aktualizována: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
42
#: ../commands.c:54
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
43 44 45 46
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu vytvořit záložku: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
47
#: ../commands.c:58
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
48 49 50 51
#, c-format
msgid "Bookmark successfuly created: %s"
msgstr "Záložka úspěšně vytvořena: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
52
#: ../commands.c:81
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
53 54 55 56
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Záložka smazána: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
57
#: ../commands.c:83
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
58 59 60 61
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
msgstr "Nem¿¿u smazat zálo¿ku: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
62
#: ../commands.c:109
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
63 64 65 66
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Záložka neexistuje: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
67
#: ../commands.c:160 ../commands.c:182
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
68 69 70
msgid "No information available."
msgstr "Nejsou dostupné žádné informace."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
71
#: ../commands.c:220
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
72 73 74
msgid "Too many arguments."
msgstr "Příliš mnoho argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
75
#: ../commands.c:229
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
76 77 78
msgid "No arguments given."
msgstr "Nezadali jste argumenty."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
79
#: ../commands.c:288 ../commands.c:314
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
80 81 82
msgid "Document saved."
msgstr "Dokument uložen."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
83
#: ../commands.c:290 ../commands.c:316
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
84 85 86
msgid "Failed to save document."
msgstr "Nepovedlo se uložit dokument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
87
#: ../commands.c:293 ../commands.c:319
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
88 89 90
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Špatný počet argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
91
#: ../commands.c:421
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
92 93 94 95
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat p¿ílohu '%s' do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
96
#: ../commands.c:423
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
97 98 99 100
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Příloha '%s' zapsána do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
101
#: ../commands.c:467
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
102 103 104 105
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Obrázek '%s' zapsán do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
106
#: ../commands.c:469
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
107 108 109 110
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat obrázek '%s' do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
111
#: ../commands.c:476
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
112 113 114 115
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Neznámý obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
116
#: ../commands.c:480
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
117 118 119 120
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Neznámá příloha nebo obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
121
#: ../commands.c:510
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
122 123 124
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentem musí být číslo."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
#: ../completion.c:250
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"

#: ../completion.c:293
msgid "Attachments"
msgstr "Přílohy"

#. add images
#: ../completion.c:324
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304
#. zathura settings
#: ../config.c:100
msgid "Database backend"
msgstr "Databázový backend"

#: ../config.c:102
msgid "Zoom step"
msgstr "Zoom step"

#: ../config.c:104
msgid "Padding between pages"
msgstr "Mezery mezi stránkami"

#: ../config.c:106
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Počet stránek na řádek"

#: ../config.c:108
msgid "Scroll step"
msgstr "Scroll step"

#: ../config.c:110
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Oddálit"

#: ../config.c:112
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Přiblížit"

#: ../config.c:114
msgid "Life time (in seconds) of a hidden page"
msgstr "Délka života skryté stránky v sekundách"

#: ../config.c:115
msgid "Amount of seconds between each cache purge"
msgstr "Počet sekund mezi čištěními cache"

#: ../config.c:117
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Přebarvuji do tmava"

#: ../config.c:119
msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Přebarvuji do sv¿tla"

#: ../config.c:121
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Barva zvýrazňovače"

#: ../config.c:123
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Barva zvýrazňovače (aktivní)"

#: ../config.c:127
msgid "Recolor pages"
msgstr "Přebarvit stránky"

#: ../config.c:129
msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Scrollovat přes konce"

#: ../config.c:131
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr ""

#: ../config.c:133
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Průhlednost při zvýrazňování"

#: ../config.c:135
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Vypisovat 'Načítám ...'"

#: ../config.c:136
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Přiblížení po otevření souboru"

#: ../config.c:138
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Zobrazovat skryté soubory"

#: ../config.c:140
msgid "Show directories"
msgstr "Zobrazovat adresáře"

#: ../config.c:142
msgid "Always open on first page"
msgstr "Vždy otevírat na první straně"

#: ../config.c:144
msgid "Highlight search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky hledání"

#: ../config.c:146
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Při abortu smazat výsledky hledání"

#. define default inputbar commands
#: ../config.c:268
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Přidat záložku"

#: ../config.c:269
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Smazat záložku"

#: ../config.c:270
msgid "List all bookmarks"
msgstr "Vypsat záložky"

#: ../config.c:271
msgid "Close current file"
msgstr "Zavřít tenhle soubor"

#: ../config.c:272
msgid "Show file information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"

#: ../config.c:273
msgid "Show help"
msgstr "Zobrazit nápovědu"

#: ../config.c:274
msgid "Open document"
msgstr "Otevřít dokument"

#: ../config.c:275
msgid "Close zathura"
msgstr "Zavřít zathuru"

#: ../config.c:276
msgid "Print document"
msgstr "Tisknout dokument"

#: ../config.c:277
msgid "Save document"
msgstr "Uložit dokument"

#: ../config.c:278
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Uložit a přepsat dokument"

#: ../config.c:279
msgid "Save attachments"
msgstr "Uložit přílohy"

#: ../config.c:280
msgid "Set page offset"
msgstr ""

#: ../config.c:281
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Označit současnou pozici v dokumentu"

#: ../config.c:282
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Smazat vybrané značky"

#: ../config.c:283
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Nezvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

#: ../config.c:284
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315
#: ../config.c:285
msgid "Show version information"
msgstr ""

#: ../links.c:162 ../links.c:219
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Nepovedlo se spustit xdg-open."

#: ../page-widget.c:455
msgid "Loading..."
msgstr "Načítám ..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
316

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
317
#: ../page-widget.c:631
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
318 319 320 321
#, c-format
msgid "Copied selected text to clipboard: %s"
msgstr "Vybraný text zkopírován do schránky: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
322
#: ../page-widget.c:728
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
323 324 325
msgid "Copy image"
msgstr "Zkopíruj obrázek"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
326
#: ../page-widget.c:729
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
327 328 329
msgid "Save image as"
msgstr "Ulož obrázek jako"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
330 331 332
#: ../shortcuts.c:803
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Tenhle dokument neobsahuje žádné indexy"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

#: ../zathura.c:73
msgid "Reparents to window specified by xid"
msgstr ""

#: ../zathura.c:74
msgid "Path to the config directory"
msgstr "Cesta k souboru s nastavením"

#: ../zathura.c:75
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Cesta k adresáři s daty"

#: ../zathura.c:76
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Cesta k adresářům s pluginy"

#: ../zathura.c:77
msgid "Fork into the background"
msgstr "Forknout se na pozadí"

#: ../zathura.c:78
msgid "Document password"
msgstr "Heslo"

#: ../zathura.c:79
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Úroveň logování (debug, info, warning, error)"

#: ../zathura.c:251 ../zathura.c:799
msgid "[No name]"
msgstr "[Nepojmenovaný]"