cs.po 10.8 KB
Newer Older
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
1 2 3 4 5 6
# zathura - language file (Czech)
# See LICENSE file for license and copyright information
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
7
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
8
"POT-Creation-Date: 2014-01-31 10:35+0100\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
9
"PO-Revision-Date: 2014-01-31 09:37+0000\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
10 11 12 13 14 15 16
"Last-Translator: Martin Pelikan <pelikan@storkhole.cz>\n"
"Language-Team: pwmt.org <mail@pwmt.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
17
#: ../callbacks.c:301
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
18 19 20 21
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Neplatný vstup: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
22
#: ../callbacks.c:337
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
23 24 25 26
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Neplatný index: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
27
#: ../callbacks.c:550
28 29 30 31 32
#, c-format
msgid "Copied selected text to clipboard: %s"
msgstr "Vybraný text zkopírován do schránky: %s"

#: ../commands.c:36 ../commands.c:76 ../commands.c:103 ../commands.c:152
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
33 34 35
#: ../commands.c:268 ../commands.c:298 ../commands.c:324 ../commands.c:422
#: ../commands.c:543 ../shortcuts.c:403 ../shortcuts.c:1201
#: ../shortcuts.c:1230 ../shortcuts.c:1259
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
36 37 38
msgid "No document opened."
msgstr "Není otevřený žádný dokument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
39
#: ../commands.c:42 ../commands.c:82 ../commands.c:109 ../commands.c:427
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
40 41 42
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Špatný počet argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
43
#: ../commands.c:53
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
44
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
45 46
msgid "Could not update bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu vytvořit záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
47

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
48
#: ../commands.c:55
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
49 50 51 52
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu vytvořit záložku: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
53
#: ../commands.c:60
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
54
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
55 56 57 58 59 60
msgid "Bookmark successfully updated: %s"
msgstr "Záložka úspěšně aktualizována: %s"

#: ../commands.c:62
#, c-format
msgid "Bookmark successfully created: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
61 62
msgstr "Záložka úspěšně vytvořena: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
63
#: ../commands.c:88
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
64 65 66 67
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Záložka smazána: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
68
#: ../commands.c:90
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
69 70
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
71
msgstr "Nemůžu smazat záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
72

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
73
#: ../commands.c:116
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
74 75 76 77
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Záložka neexistuje: %s"

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
#: ../commands.c:162
msgid "Title"
msgstr ""

#: ../commands.c:163
msgid "Author"
msgstr ""

#: ../commands.c:164
msgid "Subject"
msgstr ""

#: ../commands.c:165
msgid "Keywords"
msgstr ""

#: ../commands.c:166
msgid "Creator"
msgstr ""

#: ../commands.c:167
msgid "Producer"
msgstr ""

#: ../commands.c:168
msgid "Creation date"
msgstr ""

#: ../commands.c:169
msgid "Modification date"
msgstr ""

#: ../commands.c:174 ../commands.c:196
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
111 112 113
msgid "No information available."
msgstr "Nejsou dostupné žádné informace."

114
#: ../commands.c:234
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
115 116 117
msgid "Too many arguments."
msgstr "Příliš mnoho argumentů."

118
#: ../commands.c:245
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
119 120 121
msgid "No arguments given."
msgstr "Nezadali jste argumenty."

122
#: ../commands.c:304 ../commands.c:330
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
123 124 125
msgid "Document saved."
msgstr "Dokument uložen."

126
#: ../commands.c:306 ../commands.c:332
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
127 128 129
msgid "Failed to save document."
msgstr "Nepovedlo se uložit dokument."

130
#: ../commands.c:309 ../commands.c:335
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
131 132 133
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Špatný počet argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
134
#: ../commands.c:446
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
135 136
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
137
msgstr "Nepovedlo se zapsat přílohu '%s' do '%s'."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
138

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
139
#: ../commands.c:448
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
140 141 142 143
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Příloha '%s' zapsána do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
144
#: ../commands.c:492
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
145 146 147 148
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Obrázek '%s' zapsán do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
149
#: ../commands.c:494
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
150 151 152 153
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat obrázek '%s' do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
154
#: ../commands.c:501
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
155 156 157 158
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Neznámý obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
159
#: ../commands.c:505
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
160 161 162 163
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Neznámá příloha nebo obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
164
#: ../commands.c:556
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
165 166 167
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentem musí být číslo."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181
#: ../completion.c:250
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"

#: ../completion.c:293
msgid "Attachments"
msgstr "Přílohy"

#. add images
#: ../completion.c:324
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
182
#. zathura settings
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
183
#: ../config.c:136
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
184 185 186
msgid "Database backend"
msgstr "Databázový backend"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
187
#: ../config.c:138
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
188 189 190
msgid "Zoom step"
msgstr "Zoom step"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
191
#: ../config.c:140
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
192 193 194
msgid "Padding between pages"
msgstr "Mezery mezi stránkami"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
195
#: ../config.c:142
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
196 197 198
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Počet stránek na řádek"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
199
#: ../config.c:144
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
200 201 202
msgid "Column of the first page"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
203
#: ../config.c:146
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
204 205 206
msgid "Scroll step"
msgstr "Scroll step"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
207
#: ../config.c:148
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
208 209 210
msgid "Horizontal scroll step"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
211
#: ../config.c:150
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
212 213 214
msgid "Full page scroll overlap"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
215
#: ../config.c:152
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
216 217 218
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Oddálit"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
219
#: ../config.c:154
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
220 221 222
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Přiblížit"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
223
#: ../config.c:156
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
224 225
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
msgstr ""
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
226

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
227
#: ../config.c:158
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
228 229 230
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
231
#: ../config.c:160
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
232 233 234
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Přebarvuji do tmava"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
235
#: ../config.c:161
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
236
msgid "Recoloring (light color)"
237
msgstr "Přebarvuji do světla"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
238

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
239
#: ../config.c:162
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
240 241 242
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Barva zvýrazňovače"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
243
#: ../config.c:164
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
244 245 246
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Barva zvýrazňovače (aktivní)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
247
#: ../config.c:166
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
248 249 250
msgid "'Loading ...' background color"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
251
#: ../config.c:168
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
252 253 254
msgid "'Loading ...' foreground color"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
255
#: ../config.c:172
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
256 257 258
msgid "Recolor pages"
msgstr "Přebarvit stránky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
259
#: ../config.c:174
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
260 261 262
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
263
#: ../config.c:176
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
264 265 266
msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Scrollovat přes konce"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
267
#: ../config.c:178
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
268 269 270
msgid "Page aware scrolling"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
271
#: ../config.c:180
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
272 273 274
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
275
#: ../config.c:182
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
276 277 278
msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
279
#: ../config.c:184
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
280
msgid "Align link target to the left"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
281 282
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
283
#: ../config.c:186
284 285 286
msgid "Let zoom be changed when following links"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
287
#: ../config.c:188
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
288 289 290
msgid "Center result horizontally"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
291
#: ../config.c:190
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
292 293 294
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Průhlednost při zvýrazňování"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
295
#: ../config.c:192
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
296 297 298
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Vypisovat 'Načítám ...'"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
299
#: ../config.c:193
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
300 301 302
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Přiblížení po otevření souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
303
#: ../config.c:195
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
304 305 306
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Zobrazovat skryté soubory"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
307
#: ../config.c:197
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
308 309 310
msgid "Show directories"
msgstr "Zobrazovat adresáře"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
311
#: ../config.c:199
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
312 313 314
msgid "Always open on first page"
msgstr "Vždy otevírat na první straně"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
315
#: ../config.c:201
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
316 317 318
msgid "Highlight search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
319
#: ../config.c:204
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
320 321 322
msgid "Enable incremental search"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
323
#: ../config.c:206
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
324 325 326
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Při abortu smazat výsledky hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
327
#: ../config.c:208
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
328 329 330
msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
331
#: ../config.c:210
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
332 333 334
msgid "Display the page number in the window title"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
335
#: ../config.c:212
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
336 337 338
msgid "Use basename of the file in the statusbar"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
339
#: ../config.c:214 ../main.c:66
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
340 341 342
msgid "Enable synctex support"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
343 344 345 346 347
#: ../config.c:216
msgid "Enable D-Bus service"
msgstr ""

#: ../config.c:218
348 349 350
msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
351
#. define default inputbar commands
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
352
#: ../config.c:398
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
353 354 355
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Přidat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
356
#: ../config.c:399
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
357 358 359
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Smazat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
360
#: ../config.c:400
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
361 362 363
msgid "List all bookmarks"
msgstr "Vypsat záložky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
364
#: ../config.c:401
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
365 366 367
msgid "Close current file"
msgstr "Zavřít tenhle soubor"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
368
#: ../config.c:402
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
369 370 371
msgid "Show file information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
372
#: ../config.c:403
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
373 374 375
msgid "Execute a command"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
376
#: ../config.c:404
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
377 378 379
msgid "Show help"
msgstr "Zobrazit nápovědu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
380
#: ../config.c:405
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
381 382 383
msgid "Open document"
msgstr "Otevřít dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
384
#: ../config.c:406
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
385 386 387
msgid "Close zathura"
msgstr "Zavřít zathuru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
388
#: ../config.c:407
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
389 390 391
msgid "Print document"
msgstr "Tisknout dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
392
#: ../config.c:408
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
393 394 395
msgid "Save document"
msgstr "Uložit dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
396
#: ../config.c:409
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
397 398 399
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Uložit a přepsat dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
400
#: ../config.c:410
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
401 402 403
msgid "Save attachments"
msgstr "Uložit přílohy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
404
#: ../config.c:411
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
405 406 407
msgid "Set page offset"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
408
#: ../config.c:412
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
409 410 411
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Označit současnou pozici v dokumentu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
412
#: ../config.c:413
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
413 414 415
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Smazat vybrané značky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
416
#: ../config.c:414
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
417 418 419
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Nezvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
420
#: ../config.c:415
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
421 422 423
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
424
#: ../config.c:416
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
425 426 427
msgid "Show version information"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
428
#: ../links.c:202 ../links.c:281
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
429 430 431
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Nepovedlo se spustit xdg-open."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
432
#: ../links.c:220
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
433
#, c-format
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
434
msgid "Link: page %d"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
435
msgstr ""
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
436

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
437
#: ../links.c:227
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
438 439 440 441
#, c-format
msgid "Link: %s"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
442
#: ../links.c:231
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
443 444 445
msgid "Link: Invalid"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
446
#: ../main.c:57
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
447 448 449
msgid "Reparents to window specified by xid"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
450
#: ../main.c:58
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
451 452 453
msgid "Path to the config directory"
msgstr "Cesta k souboru s nastavením"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
454
#: ../main.c:59
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
455 456 457
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Cesta k adresáři s daty"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
458
#: ../main.c:60
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
459 460 461
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Cesta k adresářům s pluginy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
462
#: ../main.c:61
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
463 464 465
msgid "Fork into the background"
msgstr "Forknout se na pozadí"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
466
#: ../main.c:62
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
467 468 469
msgid "Document password"
msgstr "Heslo"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
470
#: ../main.c:63
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
471 472 473
msgid "Page number to go to"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
474
#: ../main.c:64
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
475 476 477
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Úroveň logování (debug, info, warning, error)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
478
#: ../main.c:65
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
479 480 481
msgid "Print version information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
482
#: ../main.c:67
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
483 484 485
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498
#: ../main.c:68
msgid "Move to given synctex position"
msgstr ""

#: ../main.c:69
msgid "Highlight given position in the given process"
msgstr ""

#: ../main.c:70
msgid "Start in a non-default mode"
msgstr ""

#: ../page-widget.c:493
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
499 500 501
msgid "Loading..."
msgstr "Načítám ..."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
502
#: ../page-widget.c:808
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
503 504 505
msgid "Copy image"
msgstr "Zkopíruj obrázek"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
506
#: ../page-widget.c:809
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
507 508 509
msgid "Save image as"
msgstr "Ulož obrázek jako"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
510 511 512 513 514 515
#: ../print.c:64 ../print.c:211
#, c-format
msgid "Printing failed: %s"
msgstr ""

#: ../shortcuts.c:1114
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
516 517 518
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Tenhle dokument neobsahuje žádné indexy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
519
#: ../zathura.c:192 ../zathura.c:988
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
520 521
msgid "[No name]"
msgstr "[Nepojmenovaný]"
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
522

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
523
#: ../zathura.c:473
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
524 525 526
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
527
#: ../zathura.c:534
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
528 529 530
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
531
#: ../zathura.c:544
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
532
msgid "Document does not contain any pages"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
533
msgstr ""