cs.po 7.94 KB
Newer Older
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356
# zathura - language file (Czech)
# See LICENSE file for license and copyright information
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-19 14:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-19 23:59+0200\n"
"Last-Translator: Martin Pelikan <pelikan@storkhole.cz>\n"
"Language-Team: pwmt.org <mail@pwmt.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../callbacks.c:176
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Neplatný vstup: %s"

#: ../callbacks.c:204
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Neplatný index: %s"

#: ../commands.c:33 ../commands.c:68 ../commands.c:95 ../commands.c:137
#: ../commands.c:251 ../commands.c:281 ../commands.c:307 ../commands.c:396
#: ../commands.c:496 ../shortcuts.c:440 ../shortcuts.c:891
msgid "No document opened."
msgstr "Není otevřený žádný dokument."

#: ../commands.c:39 ../commands.c:74 ../commands.c:101 ../commands.c:401
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Špatný počet argumentů."

#: ../commands.c:47
#, c-format
msgid "Bookmark successfuly updated: %s"
msgstr "Záložka úspěšně aktualizována: %s"

#: ../commands.c:53
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu vytvořit záložku: %s"

#: ../commands.c:57
#, c-format
msgid "Bookmark successfuly created: %s"
msgstr "Záložka úspěšně vytvořena: %s"

#: ../commands.c:80
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Záložka smazána: %s"

#: ../commands.c:82
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
msgstr "Nem¿¿u smazat zálo¿ku: %s"

#: ../commands.c:108
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Záložka neexistuje: %s"

#: ../commands.c:159 ../commands.c:181
msgid "No information available."
msgstr "Nejsou dostupné žádné informace."

#: ../commands.c:219
msgid "Too many arguments."
msgstr "Příliš mnoho argumentů."

#: ../commands.c:228
msgid "No arguments given."
msgstr "Nezadali jste argumenty."

#: ../commands.c:287 ../commands.c:313
msgid "Document saved."
msgstr "Dokument uložen."

#: ../commands.c:289 ../commands.c:315
msgid "Failed to save document."
msgstr "Nepovedlo se uložit dokument."

#: ../commands.c:292 ../commands.c:318
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Špatný počet argumentů."

#: ../commands.c:420
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat p¿ílohu '%s' do '%s'."

#: ../commands.c:422
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Příloha '%s' zapsána do '%s'."

#: ../commands.c:466
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Obrázek '%s' zapsán do '%s'."

#: ../commands.c:468
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat obrázek '%s' do '%s'."

#: ../commands.c:475
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Neznámý obrázek '%s'."

#: ../commands.c:479
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Neznámá příloha nebo obrázek '%s'."

#: ../commands.c:509
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentem musí být číslo."

#. zathura settings
#: ../config.c:100
msgid "Database backend"
msgstr "Databázový backend"

#: ../config.c:102
msgid "Zoom step"
msgstr "Zoom step"

#: ../config.c:104
msgid "Padding between pages"
msgstr "Mezery mezi stránkami"

#: ../config.c:106
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Počet stránek na řádek"

#: ../config.c:108
msgid "Scroll step"
msgstr "Scroll step"

#: ../config.c:110
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Oddálit"

#: ../config.c:112
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Přiblížit"

#: ../config.c:114
msgid "Life time (in seconds) of a hidden page"
msgstr "Délka života skryté stránky v sekundách"

#: ../config.c:115
msgid "Amount of seconds between each cache purge"
msgstr "Počet sekund mezi čištěními cache"

#: ../config.c:117
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Přebarvuji do tmava"

#: ../config.c:119
msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Přebarvuji do sv¿tla"

#: ../config.c:121
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Barva zvýrazňovače"

#: ../config.c:123
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Barva zvýrazňovače (aktivní)"

#: ../config.c:127
msgid "Recolor pages"
msgstr "Přebarvit stránky"

#: ../config.c:129
msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Scrollovat přes konce"

#: ../config.c:131
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr ""

#: ../config.c:133
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Průhlednost při zvýrazňování"

#: ../config.c:135
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Vypisovat 'Načítám ...'"

#: ../config.c:136
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Přiblížení po otevření souboru"

#: ../config.c:138
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Zobrazovat skryté soubory"

#: ../config.c:140
msgid "Show directories"
msgstr "Zobrazovat adresáře"

#: ../config.c:142
msgid "Always open on first page"
msgstr "Vždy otevírat na první straně"

#: ../config.c:144
msgid "Highlight search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky hledání"

#: ../config.c:146
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Při abortu smazat výsledky hledání"

#. define default inputbar commands
#: ../config.c:268
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Přidat záložku"

#: ../config.c:269
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Smazat záložku"

#: ../config.c:270
msgid "List all bookmarks"
msgstr "Vypsat záložky"

#: ../config.c:271
msgid "Close current file"
msgstr "Zavřít tenhle soubor"

#: ../config.c:272
msgid "Show file information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"

#: ../config.c:273
msgid "Show help"
msgstr "Zobrazit nápovědu"

#: ../config.c:274
msgid "Open document"
msgstr "Otevřít dokument"

#: ../config.c:275
msgid "Close zathura"
msgstr "Zavřít zathuru"

#: ../config.c:276
msgid "Print document"
msgstr "Tisknout dokument"

#: ../config.c:277
msgid "Save document"
msgstr "Uložit dokument"

#: ../config.c:278
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Uložit a přepsat dokument"

#: ../config.c:279
msgid "Save attachments"
msgstr "Uložit přílohy"

#: ../config.c:280
msgid "Set page offset"
msgstr ""

#: ../config.c:281
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Označit současnou pozici v dokumentu"

#: ../config.c:282
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Smazat vybrané značky"

#: ../config.c:283
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Nezvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

#: ../config.c:284
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

#: ../shortcuts.c:797
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Tenhle dokument neobsahuje žádné indexy"

#: ../page-widget.c:630
#, c-format
msgid "Copied selected text to clipboard: %s"
msgstr "Vybraný text zkopírován do schránky: %s"

#: ../page-widget.c:727
msgid "Copy image"
msgstr "Zkopíruj obrázek"

#: ../page-widget.c:728
msgid "Save image as"
msgstr "Ulož obrázek jako"

#: ../links.c:162 ../links.c:219
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Nepovedlo se spustit xdg-open."

#: ../completion.c:250
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"

#: ../completion.c:293
msgid "Attachments"
msgstr "Přílohy"

#. add images
#: ../completion.c:324
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"

#: ../zathura.c:73
msgid "Reparents to window specified by xid"
msgstr ""

#: ../zathura.c:74
msgid "Path to the config directory"
msgstr "Cesta k souboru s nastavením"

#: ../zathura.c:75
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Cesta k adresáři s daty"

#: ../zathura.c:76
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Cesta k adresářům s pluginy"

#: ../zathura.c:77
msgid "Fork into the background"
msgstr "Forknout se na pozadí"

#: ../zathura.c:78
msgid "Document password"
msgstr "Heslo"

#: ../zathura.c:79
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Úroveň logování (debug, info, warning, error)"

#: ../zathura.c:251 ../zathura.c:799
msgid "[No name]"
msgstr "[Nepojmenovaný]"