cs.po 16.2 KB
Newer Older
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
1 2 3
# zathura - language file (Czech)
# See LICENSE file for license and copyright information
#
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
4 5
# Translators:
# fri, 2016
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
6 7 8
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 11 12
"POT-Creation-Date: 2018-02-25 18:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-25 18:25+0100\n"
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
13
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/pwmt/zathura/language/cs/)\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
14
"Language: cs\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
15
"MIME-Version: 1.0\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
16
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
17
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
18
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"

#: data/zathura.desktop.in:5
msgid "Zathura"
msgstr ""

#: data/zathura.desktop.in:6
msgid "A minimalistic document viewer"
msgstr "Jednoduchý prohlížeč dokumentů"

#. Translators: Search terms to find this application. Do not translate or
#. localize the semicolons. The list must also end with a semicolon.
#: data/zathura.desktop.in:12
msgid "PDF;PS;PostScript;DjVU;document;presentation;viewer;"
msgstr ""
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
34

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
35
#: zathura/callbacks.c:308
36
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
37
msgid "'%s' must not be 0. Set to 1."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
38
msgstr "'%s' nesmí být 0. Nastaveno na 1."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
39

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
40
#: zathura/callbacks.c:390
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
41 42 43 44
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Neplatný vstup: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
45
#: zathura/callbacks.c:426
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
46 47
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
48
msgstr "Neplatný rejstřík: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
49

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
50
#: zathura/callbacks.c:665
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
51 52
#, c-format
msgid "Copied selected text to selection %s: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
53
msgstr "Vybraný text zkopírován do výběru %s: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
54

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
55
#: zathura/callbacks.c:698
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
56 57 58 59
#, fuzzy, c-format
msgid "Copied selected image to selection %s"
msgstr "Vybraný text zkopírován do výběru %s: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
60 61 62 63 64
#: zathura/commands.c:36 zathura/commands.c:76 zathura/commands.c:103
#: zathura/commands.c:165 zathura/commands.c:279 zathura/commands.c:304
#: zathura/commands.c:330 zathura/commands.c:430 zathura/commands.c:557
#: zathura/shortcuts.c:413 zathura/shortcuts.c:1225 zathura/shortcuts.c:1260
#: zathura/shortcuts.c:1287
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
65 66 67
msgid "No document opened."
msgstr "Není otevřený žádný dokument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
68
#: zathura/commands.c:42 zathura/commands.c:82 zathura/commands.c:435
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
69 70 71
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Špatný počet argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
72
#: zathura/commands.c:53
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
73 74
#, c-format
msgid "Could not update bookmark: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
75
msgstr "Nepodařilo se vytvořit záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
76

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
77
#: zathura/commands.c:55
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
78 79
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
80
msgstr "Nepodařilo se vytvořit záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
81

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
82
#: zathura/commands.c:60
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
83 84 85 86
#, c-format
msgid "Bookmark successfully updated: %s"
msgstr "Záložka úspěšně aktualizována: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
87
#: zathura/commands.c:62
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
88 89 90 91
#, c-format
msgid "Bookmark successfully created: %s"
msgstr "Záložka úspěšně vytvořena: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
92
#: zathura/commands.c:88
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
93 94 95 96
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Záložka smazána: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
97
#: zathura/commands.c:90
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
98 99
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
100
msgstr "Nepodařilo se smazat záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
101

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
102
#: zathura/commands.c:119
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
103 104 105 106
#, fuzzy
msgid "No bookmarks available."
msgstr "Nejsou dostupné žádné informace."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
107
#: zathura/commands.c:129
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
108 109 110 111
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Záložka neexistuje: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
112
#: zathura/commands.c:175
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
113
msgid "Title"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
114
msgstr "Název"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
115

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
116
#: zathura/commands.c:176
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
117
msgid "Author"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
118
msgstr "Autor"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
119

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
120
#: zathura/commands.c:177
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
121
msgid "Subject"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
122
msgstr "Předmět"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
123

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
124
#: zathura/commands.c:178
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
125
msgid "Keywords"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
126
msgstr "Klíčová slova"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
127

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
128
#: zathura/commands.c:179
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
129
msgid "Creator"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
130
msgstr "Tvůrce"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
131

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
132
#: zathura/commands.c:180
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
133
msgid "Producer"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
134
msgstr "Výrobce"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
135

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
136
#: zathura/commands.c:181
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
137
msgid "Creation date"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
138
msgstr "Datum vytvoření"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
139

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
140
#: zathura/commands.c:182
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
141
msgid "Modification date"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
142
msgstr "Datum změny"
143

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
144
#: zathura/commands.c:187 zathura/commands.c:207
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
145 146 147
msgid "No information available."
msgstr "Nejsou dostupné žádné informace."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
148
#: zathura/commands.c:245
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
149 150 151
msgid "Too many arguments."
msgstr "Příliš mnoho argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
152
#: zathura/commands.c:256
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
153 154 155
msgid "No arguments given."
msgstr "Nezadali jste argumenty."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
156
#: zathura/commands.c:310 zathura/commands.c:336
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
157 158 159
msgid "Document saved."
msgstr "Dokument uložen."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
160
#: zathura/commands.c:312 zathura/commands.c:338
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
161 162 163
msgid "Failed to save document."
msgstr "Nepovedlo se uložit dokument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
164
#: zathura/commands.c:315 zathura/commands.c:341
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
165 166 167
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Špatný počet argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
168
#: zathura/commands.c:454
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
169 170 171 172
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat přílohu '%s' do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
173
#: zathura/commands.c:456
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
174 175 176 177
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Příloha '%s' zapsána do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
178
#: zathura/commands.c:500
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
179 180 181 182
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Obrázek '%s' zapsán do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
183
#: zathura/commands.c:502
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
184 185 186 187
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat obrázek '%s' do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
188
#: zathura/commands.c:509
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
189 190 191 192
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Neznámý obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
193
#: zathura/commands.c:513
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
194 195 196 197
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Neznámá příloha nebo obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
198
#: zathura/commands.c:570
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
199 200 201
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentem musí být číslo."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
202
#: zathura/completion.c:283
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
203 204 205 206
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
207
#: zathura/completion.c:326
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
208 209 210 211
msgid "Attachments"
msgstr "Přílohy"

#. add images
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
212
#: zathura/completion.c:357
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
213 214 215
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
216
#. zathura settings
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
217
#: zathura/config.c:145
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
218
msgid "Database backend"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
219
msgstr "Databázová vrstva"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
220

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
221
#: zathura/config.c:146
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
222 223 224
msgid "File monitor backend"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
225
#: zathura/config.c:148
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
226
msgid "Zoom step"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
227
msgstr "Velikost kroku zvětšení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
228

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
229
#: zathura/config.c:150
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
230 231 232
msgid "Padding between pages"
msgstr "Mezery mezi stránkami"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
233
#: zathura/config.c:152
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
234
msgid "Number of pages per row"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
235
msgstr "Počet stran na řádek"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
236

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
237
#: zathura/config.c:154
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
238
msgid "Column of the first page"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
239
msgstr "Sloupec první strany"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
240

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
241
#: zathura/config.c:156
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
242
msgid "Scroll step"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
243
msgstr "Velikost kroku posunu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
244

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
245
#: zathura/config.c:158
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
246
msgid "Horizontal scroll step"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
247
msgstr "Velikost kroku vodorovného posunu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
248

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
249
#: zathura/config.c:160
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
250
msgid "Full page scroll overlap"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
251
msgstr "Překrývání při posunování celých stran"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
252

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
253
#: zathura/config.c:162
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
254
msgid "Zoom minimum"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
255
msgstr "Nejmenší stupeň zvětšení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
256

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
257
#: zathura/config.c:164
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
258
msgid "Zoom maximum"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
259
msgstr "Největší stupeň zvětšení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
260

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
261
#: zathura/config.c:166
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
262
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
263
msgstr "Největší počet stran ve vyrovnávací paměti"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
264

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
265
#: zathura/config.c:168
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
266
msgid "Maximum size in pixels of thumbnails to keep in the cache"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
267
msgstr "Největší velikost náhledů v obrazových bodech ve vyrovnávací paměti"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
268

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
269
#: zathura/config.c:170
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
270
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
271
msgstr "Počet poloh k uchování v seznamu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
272

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
273
#: zathura/config.c:172
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
274
msgid "Recoloring (dark color)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
275
msgstr "Přebarvuje se do tmava"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
276

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
277
#: zathura/config.c:173
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
278
msgid "Recoloring (light color)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
279
msgstr "Přebarvuje se do světla"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
280

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
281
#: zathura/config.c:174
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
282 283 284
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Barva zvýrazňovače"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
285
#: zathura/config.c:176
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
286
msgid "Color for highlighting (active)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
287
msgstr "Barva zvýrazňovače (činná)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
288

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
289
#: zathura/config.c:178
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
290
msgid "'Loading ...' background color"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
291
msgstr "Nahrává se barva pozadí..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
292

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
293
#: zathura/config.c:180
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
294
msgid "'Loading ...' foreground color"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
295
msgstr "Nahrává se barva popředí..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
296

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
297
#: zathura/config.c:183
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
298
msgid "Index mode foreground color"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
299
msgstr "Barva popředí režimu rejstříku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
300

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
301
#: zathura/config.c:184
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
302
msgid "Index mode background color"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
303
msgstr "Barva pozadí režimu rejstříku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
304

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
305
#: zathura/config.c:185
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
306
msgid "Index mode foreground color (active element)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
307
msgstr "Barva popředí režimu rejstříku (činný prvek)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
308

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
309
#: zathura/config.c:186
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
310
msgid "Index mode background color (active element)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
311
msgstr "Barva pozadí režimu rejstříku (činný prvek)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
312

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
313
#: zathura/config.c:189
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
314 315 316
msgid "Recolor pages"
msgstr "Přebarvit stránky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
317
#: zathura/config.c:191
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
318
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
319
msgstr "Při přebarvování zachovat původní odstín a přizpůsobit pouze světlost"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
320

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
321
#: zathura/config.c:193
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
322
msgid "When recoloring keep original image colors"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
323
msgstr "Při přebarvování zachovat původní  barvy obrázku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
324

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
325
#: zathura/config.c:195
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
326
msgid "Wrap scrolling"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
327
msgstr "Posunovat přes konce"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
328

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
329
#: zathura/config.c:197
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
330
msgid "Page aware scrolling"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
331
msgstr "Posunovat s ohledem na strany"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
332

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
333
#: zathura/config.c:199
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
334
msgid "Advance number of pages per row"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
335
msgstr "Pokračovat v počtu stran v jednom řádku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
336

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
337
#: zathura/config.c:201
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
338
msgid "Horizontally centered zoom"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
339
msgstr "Vodorovně vystředěné přiblížení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
340

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
341
#: zathura/config.c:203
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
342 343 344
msgid "Vertically center pages"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
345
#: zathura/config.c:205
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
346
msgid "Align link target to the left"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
347
msgstr "Zarovnat cíl odkazu nalevo"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
348

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
349
#: zathura/config.c:207
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
350
msgid "Let zoom be changed when following links"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
351
msgstr "Při následování odkazů se mění velikost přiblížení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
352

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
353
#: zathura/config.c:209
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
354
msgid "Center result horizontally"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
355
msgstr "Vystředit výsledky vodorovně"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
356

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
357
#: zathura/config.c:211
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
358 359 360
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Průhlednost při zvýrazňování"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
361
#: zathura/config.c:213
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
362
msgid "Render 'Loading ...'"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
363
msgstr "Vypisovat Nahrává se..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
364

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
365
#: zathura/config.c:214
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
366 367 368
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Přiblížení po otevření souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
369
#: zathura/config.c:216
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
370 371 372
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Zobrazovat skryté soubory"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
373
#: zathura/config.c:218
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
374
msgid "Show directories"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
375
msgstr "Ukázat adresáře"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
376

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
377
#: zathura/config.c:220
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
378
msgid "Show recent files"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
379
msgstr "Ukázat nedávné soubory"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
380

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
381
#: zathura/config.c:222
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
382 383 384
msgid "Always open on first page"
msgstr "Vždy otevírat na první straně"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
385
#: zathura/config.c:224
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
386 387 388
msgid "Highlight search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
389
#: zathura/config.c:227
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
390
msgid "Enable incremental search"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
391
msgstr "Povolit přírůstkové hledání"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
392

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
393
#: zathura/config.c:229
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
394
msgid "Clear search results on abort"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
395
msgstr "Při přerušení smazat výsledky hledání"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
396

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
397
#: zathura/config.c:231
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
398
msgid "Use basename of the file in the window title"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
399
msgstr "Použít základní název souboru v názvu okna"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
400

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
401
#: zathura/config.c:233
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
402
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the window title"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
403
msgstr "Použít ~ místo $HOME v souborovém názvu v názvu okna"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
404

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
405
#: zathura/config.c:235
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
406
msgid "Display the page number in the window title"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
407
msgstr "Zobrazit číslo strany v názvu okna"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
408

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
409
#: zathura/config.c:237
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
410
msgid "Use basename of the file in the statusbar"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
411
msgstr "Použít základní název souboru ve stavovém řádku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
412

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
413
#: zathura/config.c:239
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
414
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the statusbar"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
415
msgstr "Použít ~ místo $HOME v souborovém názvu ve stavovém řádku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
416

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
417
#: zathura/config.c:241
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
418
msgid "Enable synctex support"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
419
msgstr "Povolit podporu pro synctex"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
420

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
421
#: zathura/config.c:243
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
422
msgid "Synctex editor command"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
423
msgstr "Příkaz pro editor Synctex"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
424

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
425
#: zathura/config.c:245
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
426
msgid "Enable D-Bus service"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
427
msgstr "Povolit službu D-Bus"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
428

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
429
#: zathura/config.c:247
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
430 431 432
msgid "Save history at each page change"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
433
#: zathura/config.c:249
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
434
msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
435
msgstr "Schránka, do níž budou zapsána data vabraná pomocí myši"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
436

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
437
#: zathura/config.c:251
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
438
msgid "Enable notification after selecting text"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
439
msgstr "Povolit oznámení po vybrání textu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
440 441

#. define default inputbar commands
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
442
#: zathura/config.c:440
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
443 444 445
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Přidat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
446
#: zathura/config.c:441
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
447 448 449
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Smazat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
450
#: zathura/config.c:442
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
451
msgid "List all bookmarks"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
452
msgstr "Vypsat všechny záložky"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
453

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
454
#: zathura/config.c:443
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
455
msgid "Close current file"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
456
msgstr "Zavřít nynější soubor"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
457

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
458
#: zathura/config.c:444
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
459
msgid "Show file information"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
460
msgstr "Ukázat informace o souboru"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
461

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
462
#: zathura/config.c:445 zathura/config.c:446
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
463
msgid "Execute a command"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
464
msgstr "Spustit příkaz"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
465 466

#. like vim
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
467
#: zathura/config.c:447
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
468
msgid "Show help"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
469
msgstr "Ukázat nápovědu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
470

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
471
#: zathura/config.c:448
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
472 473 474
msgid "Open document"
msgstr "Otevřít dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
475
#: zathura/config.c:449
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
476 477 478
msgid "Close zathura"
msgstr "Zavřít zathuru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
479
#: zathura/config.c:450
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
480
msgid "Print document"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
481
msgstr "Vytisknout dokument"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
482

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
483
#: zathura/config.c:451
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
484 485 486
msgid "Save document"
msgstr "Uložit dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
487
#: zathura/config.c:452
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
488
msgid "Save document (and force overwriting)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
489
msgstr "Uložit dokument a vynutit jeho přepsání"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
490

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
491
#: zathura/config.c:453
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
492 493 494
msgid "Save attachments"
msgstr "Uložit přílohy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
495
#: zathura/config.c:454
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
496
msgid "Set page offset"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
497
msgstr "Nastavit posun strany"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
498

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
499
#: zathura/config.c:455
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
500
msgid "Mark current location within the document"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
501
msgstr "Označit současnou polohu v dokumentu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
502

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
503
#: zathura/config.c:456
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
504 505 506
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Smazat vybrané značky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
507
#: zathura/config.c:457
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
508 509 510
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Nezvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
511
#: zathura/config.c:458
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
512 513 514
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
515
#: zathura/config.c:459
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
516
msgid "Show version information"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
517
msgstr "Ukázat údaj o verzi"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
518

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
519
#: zathura/links.c:203 zathura/links.c:282
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
520
msgid "Failed to run xdg-open."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
521
msgstr "Nepodařilo se spustit xdg-open."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
522

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
523
#: zathura/links.c:221
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
524
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
525
msgid "Link: page %d"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
526
msgstr "Odkaz: strana %d"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
527

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
528
#: zathura/links.c:228
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
529
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
530
msgid "Link: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
531
msgstr "Odkaz: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
532

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
533
#: zathura/links.c:232
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
534
msgid "Link: Invalid"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
535
msgstr "Odkaz: Neplatný"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
536

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
537
#: zathura/main.c:146
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
538
msgid "Reparents to window specified by xid (X11)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
539
msgstr "Propojí s oknem udaným xid (X11)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
540

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
541
#: zathura/main.c:147
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
542
msgid "Path to the config directory"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
543
msgstr "Cesta k adresáři se souborem s nastavením"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
544

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
545
#: zathura/main.c:148
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
546 547 548
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Cesta k adresáři s daty"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
549
#: zathura/main.c:149
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
550
msgid "Path to the cache directory"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
551
msgstr "Cesta k adresáři s vyrovnávací pamětí"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
552

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
553
#: zathura/main.c:150
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
554
msgid "Path to the directories containing plugins"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
555
msgstr "Cesta k adresářům s přídavnými moduly"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
556

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
557
#: zathura/main.c:151
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
558 559 560
msgid "Fork into the background"
msgstr "Forknout se na pozadí"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
561
#: zathura/main.c:152
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
562
msgid "Document password"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
563
msgstr "Heslo k dokumentu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
564

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
565
#: zathura/main.c:153
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
566
msgid "Page number to go to"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
567
msgstr "Číslo strany, na kterou jít"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
568

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
569
#: zathura/main.c:154
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
570 571 572
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Úroveň logování (debug, info, warning, error)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
573
#: zathura/main.c:155
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
574
msgid "Print version information"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
575
msgstr "Zobrazit údaje o verzi"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
576

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
577
#: zathura/main.c:157
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
578
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
579
msgstr "Editor Synctex (předáno příkazu synctex)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
580

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
581
#: zathura/main.c:158
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
582
msgid "Move to given synctex position"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
583
msgstr "Přesunout se na udanou polohu synctex"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
584

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
585
#: zathura/main.c:159
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
586
msgid "Highlight given position in the given process"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
587
msgstr "Zvýraznit zadanou polohu v daném procesu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
588

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
589
#: zathura/main.c:161
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
590
msgid "Start in a non-default mode"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
591
msgstr "Spustit v ne-výchozím režimu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
592

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
593
#: zathura/page-widget.c:660
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
594
msgid "Loading..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
595
msgstr "Nahrává se..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
596

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
597
#: zathura/page-widget.c:1114
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
598
msgid "Copy image"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
599
msgstr "Kopírovat obrázek"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
600

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
601
#: zathura/page-widget.c:1115
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
602
msgid "Save image as"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
603
msgstr "Uložit obrázek jako"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
604

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
605
#: zathura/print.c:64 zathura/print.c:227
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
606 607
#, c-format
msgid "Printing failed: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
608
msgstr "Nepodařilo se vytisknout: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
609

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
610
#: zathura/shortcuts.c:105
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
611 612 613 614
#, c-format
msgid "Invalid adjust mode: %d"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
615
#: zathura/shortcuts.c:977
616 617 618 619
#, c-format
msgid "Pattern not found: %s"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
620
#: zathura/shortcuts.c:1135
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
621
msgid "This document does not contain any index"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
622
msgstr "Tento dokument neobsahuje žádný rejstřík"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
623

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
624
#: zathura/zathura.c:292 zathura/zathura.c:1356
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
625 626 627
msgid "[No name]"
msgstr "[Nepojmenovaný]"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
628
#: zathura/zathura.c:721
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
629
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
630 631
msgstr ""
"Nepodařilo se přečíst soubor z stdin a zapsat jej do dočasného souboru."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
632

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
633
#: zathura/zathura.c:737
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
634
msgid "Could not read file from GIO and copy it to a temporary file."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
635 636
msgstr ""
"Nepodařilo se přečíst soubor z GIO a zkopírovat jej do dočasného souboru."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
637

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
638
#: zathura/zathura.c:826
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
639
msgid "Enter password:"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
640
msgstr "Zadat heslo:"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
641

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
642
#: zathura/zathura.c:861
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
643
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
644 645
msgstr ""
"Nepodporovaný typ souboru. Nainstalujte, prosím, nezbytný přídavný modul."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
646

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
647
#: zathura/zathura.c:871
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
648
msgid "Document does not contain any pages"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
649
msgstr "Dokument neobsahuje žádné strany"