cs.po 9.79 KB
Newer Older
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
1 2 3 4 5 6
# zathura - language file (Czech)
# See LICENSE file for license and copyright information
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
7
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
8 9
"POT-Creation-Date: 2013-08-15 00:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-15 00:33+0200\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
10 11 12 13 14 15 16
"Last-Translator: Martin Pelikan <pelikan@storkhole.cz>\n"
"Language-Team: pwmt.org <mail@pwmt.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
17
#: ../callbacks.c:314
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
18 19 20 21
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Neplatný vstup: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
22
#: ../callbacks.c:350
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
23 24 25 26
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Neplatný index: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
27 28 29 30
#: ../commands.c:36 ../commands.c:76 ../commands.c:103 ../commands.c:158
#: ../commands.c:274 ../commands.c:304 ../commands.c:330 ../commands.c:425
#: ../commands.c:546 ../shortcuts.c:485 ../shortcuts.c:1251
#: ../shortcuts.c:1280
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
31 32 33
msgid "No document opened."
msgstr "Není otevřený žádný dokument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
34
#: ../commands.c:42 ../commands.c:82 ../commands.c:109 ../commands.c:430
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
35 36 37
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Špatný počet argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
38
#: ../commands.c:53
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
39
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
40 41
msgid "Could not update bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu vytvořit záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
42

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
43
#: ../commands.c:55
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
44 45 46 47
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu vytvořit záložku: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
48
#: ../commands.c:60
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
49
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
50 51 52 53 54 55
msgid "Bookmark successfully updated: %s"
msgstr "Záložka úspěšně aktualizována: %s"

#: ../commands.c:62
#, c-format
msgid "Bookmark successfully created: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
56 57
msgstr "Záložka úspěšně vytvořena: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
58
#: ../commands.c:88
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
59 60 61 62
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Záložka smazána: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
63
#: ../commands.c:90
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
64 65
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
66
msgstr "Nemůžu smazat záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
67

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
68
#: ../commands.c:116
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
69 70 71 72
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Záložka neexistuje: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
73
#: ../commands.c:180 ../commands.c:202
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
74 75 76
msgid "No information available."
msgstr "Nejsou dostupné žádné informace."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
77
#: ../commands.c:240
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
78 79 80
msgid "Too many arguments."
msgstr "Příliš mnoho argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
81
#: ../commands.c:251
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
82 83 84
msgid "No arguments given."
msgstr "Nezadali jste argumenty."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
85
#: ../commands.c:310 ../commands.c:336
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
86 87 88
msgid "Document saved."
msgstr "Dokument uložen."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
89
#: ../commands.c:312 ../commands.c:338
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
90 91 92
msgid "Failed to save document."
msgstr "Nepovedlo se uložit dokument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
93
#: ../commands.c:315 ../commands.c:341
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
94 95 96
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Špatný počet argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
97
#: ../commands.c:449
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
98 99
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
100
msgstr "Nepovedlo se zapsat přílohu '%s' do '%s'."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
101

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
102
#: ../commands.c:451
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
103 104 105 106
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Příloha '%s' zapsána do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
107
#: ../commands.c:495
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
108 109 110 111
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Obrázek '%s' zapsán do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
112
#: ../commands.c:497
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
113 114 115 116
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat obrázek '%s' do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
117
#: ../commands.c:504
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
118 119 120 121
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Neznámý obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
122
#: ../commands.c:508
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
123 124 125 126
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Neznámá příloha nebo obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
127
#: ../commands.c:559
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
128 129 130
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentem musí být číslo."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
#: ../completion.c:250
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"

#: ../completion.c:293
msgid "Attachments"
msgstr "Přílohy"

#. add images
#: ../completion.c:324
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
145
#. zathura settings
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
146
#: ../config.c:147
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
147 148 149
msgid "Database backend"
msgstr "Databázový backend"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
150
#: ../config.c:149
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
151 152 153
msgid "Zoom step"
msgstr "Zoom step"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
154
#: ../config.c:151
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
155 156 157
msgid "Padding between pages"
msgstr "Mezery mezi stránkami"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
158
#: ../config.c:153
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
159 160 161
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Počet stránek na řádek"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
162
#: ../config.c:155
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
163 164 165
msgid "Column of the first page"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
166
#: ../config.c:157
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
167 168 169
msgid "Scroll step"
msgstr "Scroll step"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
170
#: ../config.c:159
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
171 172 173
msgid "Horizontal scroll step"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
174
#: ../config.c:161
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
175 176 177
msgid "Full page scroll overlap"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
178
#: ../config.c:163
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
179 180 181
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Oddálit"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
182
#: ../config.c:165
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
183 184 185
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Přiblížit"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
186
#: ../config.c:167
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
187 188
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
msgstr ""
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
189

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
190
#: ../config.c:169
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
191 192 193
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
194
#: ../config.c:171
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
195 196 197
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Přebarvuji do tmava"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
198
#: ../config.c:173
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
199
msgid "Recoloring (light color)"
200
msgstr "Přebarvuji do světla"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
201

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
202
#: ../config.c:175
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
203 204 205
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Barva zvýrazňovače"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
206
#: ../config.c:177
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
207 208 209
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Barva zvýrazňovače (aktivní)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
210
#: ../config.c:179
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
211 212 213
msgid "'Loading ...' background color"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
214
#: ../config.c:181
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
215 216 217
msgid "'Loading ...' foreground color"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
218
#: ../config.c:185
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
219 220 221
msgid "Recolor pages"
msgstr "Přebarvit stránky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
222
#: ../config.c:187
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
223 224 225
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
226
#: ../config.c:189
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
227 228 229
msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Scrollovat přes konce"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
230
#: ../config.c:191
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
231 232 233
msgid "Page aware scrolling"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
234
#: ../config.c:193
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
235 236 237
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
238
#: ../config.c:195
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
239 240 241
msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
242
#: ../config.c:197
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
243
msgid "Align link target to the left"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
244 245
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
246
#: ../config.c:199
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
247 248 249
msgid "Center result horizontally"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
250
#: ../config.c:201
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
251 252 253
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Průhlednost při zvýrazňování"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
254
#: ../config.c:203
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
255 256 257
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Vypisovat 'Načítám ...'"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
258
#: ../config.c:204
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
259 260 261
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Přiblížení po otevření souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
262
#: ../config.c:206
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
263 264 265
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Zobrazovat skryté soubory"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
266
#: ../config.c:208
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
267 268 269
msgid "Show directories"
msgstr "Zobrazovat adresáře"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
270
#: ../config.c:210
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
271 272 273
msgid "Always open on first page"
msgstr "Vždy otevírat na první straně"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
274
#: ../config.c:212
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
275 276 277
msgid "Highlight search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
278
#: ../config.c:214
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
279 280 281
msgid "Enable incremental search"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
282
#: ../config.c:216
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
283 284 285
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Při abortu smazat výsledky hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
286
#: ../config.c:218
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
287 288 289
msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
290 291 292 293 294
#: ../config.c:220
msgid "Display the page number in the window title"
msgstr ""

#: ../config.c:222
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
295 296 297
msgid "Use basename of the file in the statusbar"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
298
#: ../config.c:224 ../main.c:65
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
299 300 301
msgid "Enable synctex support"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
302
#. define default inputbar commands
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
303
#: ../config.c:383
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
304 305 306
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Přidat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
307
#: ../config.c:384
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
308 309 310
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Smazat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
311
#: ../config.c:385
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
312 313 314
msgid "List all bookmarks"
msgstr "Vypsat záložky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
315
#: ../config.c:386
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
316 317 318
msgid "Close current file"
msgstr "Zavřít tenhle soubor"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
319
#: ../config.c:387
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
320 321 322
msgid "Show file information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
323
#: ../config.c:388
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
324 325 326
msgid "Execute a command"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
327
#: ../config.c:389
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
328 329 330
msgid "Show help"
msgstr "Zobrazit nápovědu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
331
#: ../config.c:390
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
332 333 334
msgid "Open document"
msgstr "Otevřít dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
335
#: ../config.c:391
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
336 337 338
msgid "Close zathura"
msgstr "Zavřít zathuru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
339
#: ../config.c:392
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
340 341 342
msgid "Print document"
msgstr "Tisknout dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
343
#: ../config.c:393
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
344 345 346
msgid "Save document"
msgstr "Uložit dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
347
#: ../config.c:394
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
348 349 350
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Uložit a přepsat dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
351
#: ../config.c:395
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
352 353 354
msgid "Save attachments"
msgstr "Uložit přílohy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
355
#: ../config.c:396
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
356 357 358
msgid "Set page offset"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
359
#: ../config.c:397
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
360 361 362
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Označit současnou pozici v dokumentu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
363
#: ../config.c:398
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
364 365 366
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Smazat vybrané značky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
367
#: ../config.c:399
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
368 369 370
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Nezvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
371
#: ../config.c:400
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
372 373 374
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
375
#: ../config.c:401
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
376 377 378
msgid "Show version information"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
379
#: ../links.c:175 ../links.c:254
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
380 381 382
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Nepovedlo se spustit xdg-open."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
383
#: ../links.c:193
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
384
#, c-format
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
385
msgid "Link: page %d"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
386
msgstr ""
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
387

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
388
#: ../links.c:200
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
389 390 391 392
#, c-format
msgid "Link: %s"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
393
#: ../links.c:204
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
394 395 396
msgid "Link: Invalid"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
397
#: ../main.c:56
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
398 399 400
msgid "Reparents to window specified by xid"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
401
#: ../main.c:57
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
402 403 404
msgid "Path to the config directory"
msgstr "Cesta k souboru s nastavením"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
405
#: ../main.c:58
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
406 407 408
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Cesta k adresáři s daty"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
409
#: ../main.c:59
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
410 411 412
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Cesta k adresářům s pluginy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
413
#: ../main.c:60
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
414 415 416
msgid "Fork into the background"
msgstr "Forknout se na pozadí"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
417
#: ../main.c:61
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
418 419 420
msgid "Document password"
msgstr "Heslo"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
421
#: ../main.c:62
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
422 423 424
msgid "Page number to go to"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
425
#: ../main.c:63
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
426 427 428
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Úroveň logování (debug, info, warning, error)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
429
#: ../main.c:64
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
430 431 432
msgid "Print version information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
433
#: ../main.c:66
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
434 435 436
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
437
#: ../page-widget.c:474
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
438 439 440
msgid "Loading..."
msgstr "Načítám ..."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
441
#: ../page-widget.c:678
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
442 443 444 445
#, c-format
msgid "Copied selected text to clipboard: %s"
msgstr "Vybraný text zkopírován do schránky: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
446
#: ../page-widget.c:776
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
447 448 449
msgid "Copy image"
msgstr "Zkopíruj obrázek"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
450
#: ../page-widget.c:777
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
451 452 453
msgid "Save image as"
msgstr "Ulož obrázek jako"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
454
#: ../shortcuts.c:1154
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
455 456 457
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Tenhle dokument neobsahuje žádné indexy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
458
#: ../zathura.c:227 ../zathura.c:975
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
459 460
msgid "[No name]"
msgstr "[Nepojmenovaný]"
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
461

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
462 463 464 465 466
#: ../zathura.c:584
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
msgstr ""

#: ../zathura.c:594
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
467
msgid "Document does not contain any pages"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
468
msgstr ""