cs.po 11.6 KB
Newer Older
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
1 2 3 4 5 6
# zathura - language file (Czech)
# See LICENSE file for license and copyright information
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
7
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
8
"POT-Creation-Date: 2014-11-07 15:48+0100\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
9 10
"PO-Revision-Date: 2014-10-08 15:38+0100\n"
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
11 12 13 14 15
"Language-Team: pwmt.org <mail@pwmt.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
16
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
17

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
18
#: ../print.c:64 ../print.c:211
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
19
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
20
msgid "Printing failed: %s"
21 22
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
#: ../callbacks.c:232
#, c-format
msgid "'%s' must not be 0. Set to 1."
msgstr ""

#: ../callbacks.c:309
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Neplatný vstup: %s"

#: ../callbacks.c:345
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Neplatný index: %s"

#: ../callbacks.c:584
#, c-format
msgid "Copied selected text to clipboard: %s"
msgstr "Vybraný text zkopírován do schránky: %s"

#: ../commands.c:36 ../commands.c:76 ../commands.c:103 ../commands.c:152
#: ../commands.c:268 ../commands.c:298 ../commands.c:324 ../commands.c:422
#: ../commands.c:549 ../shortcuts.c:415 ../shortcuts.c:1222
#: ../shortcuts.c:1251 ../shortcuts.c:1278
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
47 48
msgid "No document opened."
msgstr "Není otevřený žádný dokument."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
49

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
50 51 52 53 54
#: ../commands.c:42 ../commands.c:82 ../commands.c:109 ../commands.c:427
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Špatný počet argumentů."

#: ../commands.c:53
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
55
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
56 57
msgid "Could not update bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu vytvořit záložku: %s"
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
58

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
59
#: ../commands.c:55
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
60
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu vytvořit záložku: %s"

#: ../commands.c:60
#, c-format
msgid "Bookmark successfully updated: %s"
msgstr "Záložka úspěšně aktualizována: %s"

#: ../commands.c:62
#, c-format
msgid "Bookmark successfully created: %s"
msgstr "Záložka úspěšně vytvořena: %s"

#: ../commands.c:88
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Záložka smazána: %s"

#: ../commands.c:90
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu smazat záložku: %s"

#: ../commands.c:116
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Záložka neexistuje: %s"

#: ../commands.c:162
msgid "Title"
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
91 92
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
93 94 95 96 97 98
#: ../commands.c:163
msgid "Author"
msgstr ""

#: ../commands.c:164
msgid "Subject"
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
99 100
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
#: ../commands.c:165
msgid "Keywords"
msgstr ""

#: ../commands.c:166
msgid "Creator"
msgstr ""

#: ../commands.c:167
msgid "Producer"
msgstr ""

#: ../commands.c:168
msgid "Creation date"
msgstr ""

#: ../commands.c:169
msgid "Modification date"
msgstr ""

#: ../commands.c:174 ../commands.c:196
msgid "No information available."
msgstr "Nejsou dostupné žádné informace."

#: ../commands.c:234
msgid "Too many arguments."
msgstr "Příliš mnoho argumentů."

#: ../commands.c:245
msgid "No arguments given."
msgstr "Nezadali jste argumenty."

#: ../commands.c:304 ../commands.c:330
msgid "Document saved."
msgstr "Dokument uložen."

#: ../commands.c:306 ../commands.c:332
msgid "Failed to save document."
msgstr "Nepovedlo se uložit dokument."

#: ../commands.c:309 ../commands.c:335
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Špatný počet argumentů."

#: ../commands.c:446
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat přílohu '%s' do '%s'."

#: ../commands.c:448
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Příloha '%s' zapsána do '%s'."

#: ../commands.c:492
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Obrázek '%s' zapsán do '%s'."

#: ../commands.c:494
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat obrázek '%s' do '%s'."

#: ../commands.c:501
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Neznámý obrázek '%s'."

#: ../commands.c:505
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Neznámá příloha nebo obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
175
#: ../commands.c:562
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
176 177 178
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentem musí být číslo."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
179
#: ../zathura.c:204 ../zathura.c:1043
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
180 181
msgid "[No name]"
msgstr "[Nepojmenovaný]"
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
182

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
183
#: ../zathura.c:518
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
184 185 186
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
187
#: ../zathura.c:579
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
188 189 190
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
191
#: ../zathura.c:589
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
192
msgid "Document does not contain any pages"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
193
msgstr ""
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
194

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
#: ../page-widget.c:561
msgid "Loading..."
msgstr "Načítám ..."

#: ../page-widget.c:1006
msgid "Copy image"
msgstr "Zkopíruj obrázek"

#: ../page-widget.c:1007
msgid "Save image as"
msgstr "Ulož obrázek jako"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
#. zathura settings
#: ../config.c:144
msgid "Database backend"
msgstr "Databázový backend"

#: ../config.c:146
msgid "Zoom step"
msgstr "Zoom step"

#: ../config.c:148
msgid "Padding between pages"
msgstr "Mezery mezi stránkami"

#: ../config.c:150
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Počet stránek na řádek"

#: ../config.c:152
msgid "Column of the first page"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
226 227
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
228 229 230
#: ../config.c:154
msgid "Scroll step"
msgstr "Scroll step"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
231

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
232 233 234
#: ../config.c:156
msgid "Horizontal scroll step"
msgstr ""
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
235

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252
#: ../config.c:158
msgid "Full page scroll overlap"
msgstr ""

#: ../config.c:160
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Oddálit"

#: ../config.c:162
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Přiblížit"

#: ../config.c:164
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
msgstr ""

#: ../config.c:166
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
253
msgid "Maximum size in pixels of thumbnails to keep in the cache"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
254 255 256
msgstr ""

#: ../config.c:168
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
257 258 259 260
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
msgstr ""

#: ../config.c:170
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
261 262 263
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Přebarvuji do tmava"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
264
#: ../config.c:171
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
265 266 267
msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Přebarvuji do světla"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
268
#: ../config.c:172
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
269 270 271
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Barva zvýrazňovače"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
272
#: ../config.c:174
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
273 274 275
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Barva zvýrazňovače (aktivní)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
276
#: ../config.c:176
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
277 278 279
msgid "'Loading ...' background color"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
280
#: ../config.c:178
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
281 282 283
msgid "'Loading ...' foreground color"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
284
#: ../config.c:181
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
285 286 287
msgid "Index mode foreground color"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
288
#: ../config.c:182
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
289 290 291
msgid "Index mode background color"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
292
#: ../config.c:183
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
293 294 295
msgid "Index mode foreground color (active element)"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
296
#: ../config.c:184
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
297 298 299
msgid "Index mode background color (active element)"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
300
#: ../config.c:187
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
301 302 303
msgid "Recolor pages"
msgstr "Přebarvit stránky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
304
#: ../config.c:189
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
305 306 307
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
308
#: ../config.c:191
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
309 310 311
msgid "When recoloring keep original image colors"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
312
#: ../config.c:193
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
313 314 315
msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Scrollovat přes konce"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
316
#: ../config.c:195
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
317 318 319
msgid "Page aware scrolling"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
320
#: ../config.c:197
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
321 322 323
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
324
#: ../config.c:199
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
325 326 327
msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
328
#: ../config.c:201
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
329 330 331
msgid "Align link target to the left"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
332
#: ../config.c:203
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
333 334 335
msgid "Let zoom be changed when following links"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
336
#: ../config.c:205
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
337 338 339
msgid "Center result horizontally"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
340
#: ../config.c:207
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
341 342 343
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Průhlednost při zvýrazňování"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
344
#: ../config.c:209
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
345 346 347
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Vypisovat 'Načítám ...'"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
348
#: ../config.c:210
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
349 350 351
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Přiblížení po otevření souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
352
#: ../config.c:212
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
353 354 355
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Zobrazovat skryté soubory"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
356
#: ../config.c:214
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
357 358 359
msgid "Show directories"
msgstr "Zobrazovat adresáře"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
360
#: ../config.c:216
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
361 362 363
msgid "Always open on first page"
msgstr "Vždy otevírat na první straně"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
364
#: ../config.c:218
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
365 366 367
msgid "Highlight search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
368
#: ../config.c:221
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
369 370 371
msgid "Enable incremental search"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
372
#: ../config.c:223
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
373 374 375
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Při abortu smazat výsledky hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
376
#: ../config.c:225
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
377 378 379
msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
380
#: ../config.c:227
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
381 382 383
msgid "Display the page number in the window title"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
384
#: ../config.c:229
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
385 386 387
msgid "Use basename of the file in the statusbar"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
388
#: ../config.c:231
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
389 390 391
msgid "Enable synctex support"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
392
#: ../config.c:233
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
393 394 395
msgid "Synctex editor command"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
396
#: ../config.c:235
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
397 398 399
msgid "Enable D-Bus service"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
400
#: ../config.c:237
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
401 402 403
msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
404
#: ../config.c:239
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
405 406 407 408
msgid "Enable notification after selecting text"
msgstr ""

#. define default inputbar commands
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
409
#: ../config.c:425
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
410 411 412
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Přidat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
413
#: ../config.c:426
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
414 415 416
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Smazat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
417
#: ../config.c:427
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
418 419 420
msgid "List all bookmarks"
msgstr "Vypsat záložky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
421
#: ../config.c:428
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
422 423 424
msgid "Close current file"
msgstr "Zavřít tenhle soubor"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
425
#: ../config.c:429
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
426 427 428
msgid "Show file information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
429
#: ../config.c:430 ../config.c:431
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
430 431 432 433
msgid "Execute a command"
msgstr ""

#. like vim
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
434
#: ../config.c:432
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
435 436 437
msgid "Show help"
msgstr "Zobrazit nápovědu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
438
#: ../config.c:433
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
439 440 441
msgid "Open document"
msgstr "Otevřít dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
442
#: ../config.c:434
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
443 444 445
msgid "Close zathura"
msgstr "Zavřít zathuru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
446
#: ../config.c:435
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
447 448 449
msgid "Print document"
msgstr "Tisknout dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
450
#: ../config.c:436
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
451 452 453
msgid "Save document"
msgstr "Uložit dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
454
#: ../config.c:437
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
455 456 457
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Uložit a přepsat dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
458
#: ../config.c:438
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
459 460 461
msgid "Save attachments"
msgstr "Uložit přílohy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
462
#: ../config.c:439
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
463 464 465
msgid "Set page offset"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
466
#: ../config.c:440
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
467 468 469
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Označit současnou pozici v dokumentu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
470
#: ../config.c:441
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
471 472 473
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Smazat vybrané značky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
474
#: ../config.c:442
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
475 476 477
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Nezvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
478
#: ../config.c:443
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
479 480 481
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
482
#: ../config.c:444
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
483 484 485
msgid "Show version information"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
486 487 488 489 490
#: ../shortcuts.c:1132
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Tenhle dokument neobsahuje žádné indexy"

#: ../main.c:56
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
491 492 493
msgid "Reparents to window specified by xid"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
494
#: ../main.c:58
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
495 496 497
msgid "Path to the config directory"
msgstr "Cesta k souboru s nastavením"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
498
#: ../main.c:59
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
499 500 501
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Cesta k adresáři s daty"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
502
#: ../main.c:60
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
503 504 505
msgid "Path to the cache directory"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
506
#: ../main.c:61
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
507 508 509
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Cesta k adresářům s pluginy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
510
#: ../main.c:62
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
511 512 513
msgid "Fork into the background"
msgstr "Forknout se na pozadí"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
514
#: ../main.c:63
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
515 516 517
msgid "Document password"
msgstr "Heslo"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
518
#: ../main.c:64
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
519 520 521
msgid "Page number to go to"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
522
#: ../main.c:65
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
523 524 525
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Úroveň logování (debug, info, warning, error)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
526
#: ../main.c:66
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
527 528 529
msgid "Print version information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
530
#: ../main.c:67
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
531 532 533
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
534
#: ../main.c:68
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
535 536 537
msgid "Move to given synctex position"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
538
#: ../main.c:69
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
539 540 541
msgid "Highlight given position in the given process"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
542
#: ../main.c:70
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
543 544
msgid "Start in a non-default mode"
msgstr ""
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576

#: ../completion.c:250
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"

#: ../completion.c:293
msgid "Attachments"
msgstr "Přílohy"

#. add images
#: ../completion.c:324
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"

#: ../links.c:203 ../links.c:282
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Nepovedlo se spustit xdg-open."

#: ../links.c:221
#, c-format
msgid "Link: page %d"
msgstr ""

#: ../links.c:228
#, c-format
msgid "Link: %s"
msgstr ""

#: ../links.c:232
msgid "Link: Invalid"
msgstr ""