pl.po 14.4 KB
Newer Older
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
1 2
# zathura - language file (Polish)
# See LICENSE file for license and copyright information#
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
3
#
4
# Translators:
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
5
# Łukasz Hryniuk <lukequaint@gmail.com>, 2013
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
6
# p <inactive+poczciwiec@transifex.com>, 2012,2014
7 8 9
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
11
"POT-Creation-Date: 2015-12-14 22:03+0100\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
12
"PO-Revision-Date: 2015-10-15 23:06+0200\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
13
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
14 15 16
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/zathura/language/"
"pl/)\n"
"Language: pl\n"
17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
20 21
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
22
"X-Generator: Poedit 1.8.5\n"
23

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
24
#: ../zathura/callbacks.c:233
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
25
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
msgid "'%s' must not be 0. Set to 1."
msgstr ""

#: ../zathura/callbacks.c:315
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Nieprawidłowy argument: %s"

#: ../zathura/callbacks.c:351
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Nieprawidłowy indeks: %s"

#: ../zathura/callbacks.c:594
#, c-format
msgid "Copied selected text to selection %s: %s"
msgstr ""

#: ../zathura/commands.c:36 ../zathura/commands.c:76 ../zathura/commands.c:103
#: ../zathura/commands.c:152 ../zathura/commands.c:268
#: ../zathura/commands.c:298 ../zathura/commands.c:324
#: ../zathura/commands.c:423 ../zathura/commands.c:550
#: ../zathura/shortcuts.c:406 ../zathura/shortcuts.c:1216
#: ../zathura/shortcuts.c:1245 ../zathura/shortcuts.c:1272
msgid "No document opened."
msgstr "Nie otwarto żadnego pliku"

#: ../zathura/commands.c:42 ../zathura/commands.c:82 ../zathura/commands.c:109
#: ../zathura/commands.c:428
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Nieprawidłowa liczba parametrów polecenia"

#: ../zathura/commands.c:53
#, c-format
msgid "Could not update bookmark: %s"
msgstr "Nie można stworzyć zakładki: %s"

#: ../zathura/commands.c:55
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Nie można stworzyć zakładki: %s"

#: ../zathura/commands.c:60
#, c-format
msgid "Bookmark successfully updated: %s"
msgstr "Zaktualizowano zakładkę: %s"

#: ../zathura/commands.c:62
#, c-format
msgid "Bookmark successfully created: %s"
msgstr "Utworzono zakładkę: %s"

#: ../zathura/commands.c:88
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Usunięto zakładkę: %s"

#: ../zathura/commands.c:90
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
msgstr "Nie można usunąć zakładki: %s"

#: ../zathura/commands.c:116
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Nie znaleziono zakładki: %s"

#: ../zathura/commands.c:162
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"

#: ../zathura/commands.c:163
msgid "Author"
msgstr "Autor"

#: ../zathura/commands.c:164
msgid "Subject"
msgstr "Temat"

#: ../zathura/commands.c:165
msgid "Keywords"
msgstr "Słowa kluczowe"

#: ../zathura/commands.c:166
msgid "Creator"
msgstr "Twórca"

#: ../zathura/commands.c:167
msgid "Producer"
msgstr "Producent"

#: ../zathura/commands.c:168
msgid "Creation date"
msgstr "Data utworzenia"

#: ../zathura/commands.c:169
msgid "Modification date"
msgstr "Data modyfikacji"

#: ../zathura/commands.c:174 ../zathura/commands.c:196
msgid "No information available."
msgstr "Brak informacji o pliku"

#: ../zathura/commands.c:234
msgid "Too many arguments."
msgstr "Za dużo parametrów polecenia"

#: ../zathura/commands.c:245
msgid "No arguments given."
msgstr "Nie podano parametrów polecenia"

#: ../zathura/commands.c:304 ../zathura/commands.c:330
msgid "Document saved."
msgstr "Zapisano dokument"

#: ../zathura/commands.c:306 ../zathura/commands.c:332
msgid "Failed to save document."
msgstr "Błąd zapisu"

#: ../zathura/commands.c:309 ../zathura/commands.c:335
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Niewłaściwa liczba parametrów polecenia"

#: ../zathura/commands.c:447
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Nie można dodać załącznika %s do pliku %s"

#: ../zathura/commands.c:449
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Zapisano załącznik %s do pliku %s"

#: ../zathura/commands.c:493
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Obrazek %s zapisano do pliku %s"

#: ../zathura/commands.c:495
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Nie można dodać obrazka %s do pliku %s"

#: ../zathura/commands.c:502
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Nieznany obrazek '%s'."

#: ../zathura/commands.c:506
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Nieznany załącznik lub obrazek '%s'."

#: ../zathura/commands.c:563
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Parametr polecenia musi być liczbą"

#: ../zathura/completion.c:285
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strona %d"

#: ../zathura/completion.c:328
msgid "Attachments"
msgstr "Załączniki"

#. add images
#: ../zathura/completion.c:359
msgid "Images"
msgstr "Obrazki"
196

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
197
#. zathura settings
198
#: ../zathura/config.c:144
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
199 200 201
msgid "Database backend"
msgstr "Baza danych"

202
#: ../zathura/config.c:146
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
203 204 205
msgid "Zoom step"
msgstr "Skok powiększenia"

206
#: ../zathura/config.c:148
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
207 208 209
msgid "Padding between pages"
msgstr "Odstęp pomiędzy stronami"

210
#: ../zathura/config.c:150
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
211 212 213
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Liczba stron w wierszu"

214
#: ../zathura/config.c:152
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
215
msgid "Column of the first page"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
216 217
msgstr ""

218
#: ../zathura/config.c:154
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
219 220
msgid "Scroll step"
msgstr "Skok przewijania"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
221

222
#: ../zathura/config.c:156
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
223 224
msgid "Horizontal scroll step"
msgstr "Skok przewijania poziomego"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
225

226
#: ../zathura/config.c:158
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
227 228 229
msgid "Full page scroll overlap"
msgstr ""

230
#: ../zathura/config.c:160
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
231 232 233
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Minimalne powiększenie"

234
#: ../zathura/config.c:162
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
235 236 237
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Maksymalne powiększenie"

238
#: ../zathura/config.c:164
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
239 240 241
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
msgstr "Maksymalna liczba stron w pamięci podręcznej"

242
#: ../zathura/config.c:166
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
243
msgid "Maximum size in pixels of thumbnails to keep in the cache"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
244 245
msgstr ""

246
#: ../zathura/config.c:168
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
247 248 249
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
msgstr ""

250
#: ../zathura/config.c:170
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
251 252 253
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Ciemny kolor negatywu"

254
#: ../zathura/config.c:171
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
255 256 257
msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Jasny kolor negatywu"

258
#: ../zathura/config.c:172
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
259 260 261
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Kolor wyróżnienia"

262
#: ../zathura/config.c:174
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
263 264 265
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Kolor wyróżnienia bieżącego elementu"

266
#: ../zathura/config.c:176
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
267 268 269
msgid "'Loading ...' background color"
msgstr "Kolor tła komunikatu „Wczytywanie pliku...”"

270
#: ../zathura/config.c:178
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
271 272 273
msgid "'Loading ...' foreground color"
msgstr "Kolor komunikatu „Wczytywanie pliku...”"

274
#: ../zathura/config.c:181
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
275 276 277
msgid "Index mode foreground color"
msgstr ""

278
#: ../zathura/config.c:182
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
279 280 281
msgid "Index mode background color"
msgstr ""

282
#: ../zathura/config.c:183
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
283 284 285
msgid "Index mode foreground color (active element)"
msgstr ""

286
#: ../zathura/config.c:184
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
287 288 289
msgid "Index mode background color (active element)"
msgstr ""

290
#: ../zathura/config.c:187
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
291 292 293
msgid "Recolor pages"
msgstr "Negatyw"

294
#: ../zathura/config.c:189
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
295 296 297
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr "Dla negatywu zachowaj oryginalny odcień i zmień tylko jasność"

298
#: ../zathura/config.c:191
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
299 300 301
msgid "When recoloring keep original image colors"
msgstr ""

302
#: ../zathura/config.c:193
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
303 304 305
msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Zawijanie dokumentu"

306
#: ../zathura/config.c:195
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
307 308 309
msgid "Page aware scrolling"
msgstr ""

310
#: ../zathura/config.c:197
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
311 312 313
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr "Zwiększ liczbę stron w wierszu"

314
#: ../zathura/config.c:199
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
315 316 317
msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr "Powiększenie względem środka"

318
#: ../zathura/config.c:201
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
319 320 321
msgid "Align link target to the left"
msgstr ""

322
#: ../zathura/config.c:203
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
323 324 325
msgid "Let zoom be changed when following links"
msgstr ""

326
#: ../zathura/config.c:205
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
327 328 329
msgid "Center result horizontally"
msgstr "Poziome wyśrodkowanie wyniku"

330
#: ../zathura/config.c:207
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
331 332 333
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Przezroczystość wyróżnienia"

334
#: ../zathura/config.c:209
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
335 336 337
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Wyświetlaj: „Wczytywanie pliku...”"

338
#: ../zathura/config.c:210
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
339 340 341
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Dopasowanie widoku pliku"

342
#: ../zathura/config.c:212
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
343 344 345
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Wyświetl ukryte pliki i katalogi"

346
#: ../zathura/config.c:214
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
347 348 349
msgid "Show directories"
msgstr "Wyświetl katalogi"

350
#: ../zathura/config.c:216
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
351 352 353 354
msgid "Show recent files"
msgstr ""

#: ../zathura/config.c:218
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
355 356 357
msgid "Always open on first page"
msgstr "Zawsze otwieraj na pierwszej stronie"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
358
#: ../zathura/config.c:220
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
359 360 361
msgid "Highlight search results"
msgstr "Podświetl wyniki wyszukiwania"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
362
#: ../zathura/config.c:223
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
363 364 365
msgid "Enable incremental search"
msgstr "Włącz wyszukiwanie przyrostowe"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
366
#: ../zathura/config.c:225
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
367 368 369
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Wyczyść wyniki wyszukiwania po przerwaniu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
370
#: ../zathura/config.c:227
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
371 372 373
msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr "Pokaż nazwę pliku w pasku tytułu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
374 375 376 377 378
#: ../zathura/config.c:229
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the window title"
msgstr ""

#: ../zathura/config.c:231
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
379 380 381
msgid "Display the page number in the window title"
msgstr "Wyświetl numer strony w pasku tytułu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
382
#: ../zathura/config.c:233
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
383 384 385
msgid "Use basename of the file in the statusbar"
msgstr "Nazwa pliku w pasku stanu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
386 387 388 389 390
#: ../zathura/config.c:235
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the statusbar"
msgstr ""

#: ../zathura/config.c:237
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
391 392 393
msgid "Enable synctex support"
msgstr "Włącz synctex"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
394
#: ../zathura/config.c:239
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
395 396 397
msgid "Synctex editor command"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
398
#: ../zathura/config.c:241
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
399 400 401
msgid "Enable D-Bus service"
msgstr "Uruchom serwis D-Bus"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
402
#: ../zathura/config.c:243
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
403 404 405
msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
406
#: ../zathura/config.c:245
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
407 408 409 410
msgid "Enable notification after selecting text"
msgstr ""

#. define default inputbar commands
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
411
#: ../zathura/config.c:435
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
412 413 414
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Dodaj zakładkę"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
415
#: ../zathura/config.c:436
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
416 417 418
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Usuń zakładkę"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
419
#: ../zathura/config.c:437
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
420 421 422
msgid "List all bookmarks"
msgstr "Wyświetl zakładki"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
423
#: ../zathura/config.c:438
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
424 425 426
msgid "Close current file"
msgstr "Zamknij plik"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
427
#: ../zathura/config.c:439
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
428 429 430
msgid "Show file information"
msgstr "Wyświetl informacje o pliku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
431
#: ../zathura/config.c:440 ../zathura/config.c:441
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
432 433 434 435
msgid "Execute a command"
msgstr "Wykonaj polecenie"

#. like vim
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
436
#: ../zathura/config.c:442
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
437 438 439
msgid "Show help"
msgstr "Wyświetl pomoc"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
440
#: ../zathura/config.c:443
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
441 442 443
msgid "Open document"
msgstr "Otwórz plik"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
444
#: ../zathura/config.c:444
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
445 446 447
msgid "Close zathura"
msgstr "Zakończ"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
448
#: ../zathura/config.c:445
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
449 450 451
msgid "Print document"
msgstr "Wydrukuj"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
452
#: ../zathura/config.c:446
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
453 454 455
msgid "Save document"
msgstr "Zapisz"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
456
#: ../zathura/config.c:447
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
457 458 459
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Zapisz (nadpisując istniejący plik)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
460
#: ../zathura/config.c:448
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
461 462 463
msgid "Save attachments"
msgstr "Zapisz załączniki"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
464
#: ../zathura/config.c:449
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
465 466 467
msgid "Set page offset"
msgstr "Ustaw przesunięcie numerów stron"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
468
#: ../zathura/config.c:450
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
469 470 471
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Zaznacz aktualną pozycję w dokumencie"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
472
#: ../zathura/config.c:451
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
473 474 475
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Skasuj określone zakładki"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
476
#: ../zathura/config.c:452
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
477 478 479
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Nie podświetlaj aktualnych wyników wyszukiwania "

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
480
#: ../zathura/config.c:453
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
481 482 483
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Podświetl aktualne wyniki wyszukiwania"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
484
#: ../zathura/config.c:454
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
485 486 487
msgid "Show version information"
msgstr "Wyświetl informacje o wersji"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
488 489 490
#: ../zathura/links.c:203 ../zathura/links.c:282
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Wystąpił problem z uruchomieniem xdg-open"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
491

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
492
#: ../zathura/links.c:221
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
493
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
494 495
msgid "Link: page %d"
msgstr "Link: strona %d"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
496

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
497
#: ../zathura/links.c:228
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
498
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
499 500
msgid "Link: %s"
msgstr "Link: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
501

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
502 503 504
#: ../zathura/links.c:232
msgid "Link: Invalid"
msgstr "Nieprawidłowy link"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
505

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
506
#: ../zathura/main.c:155
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
507 508 509
msgid "Reparents to window specified by xid"
msgstr "Przypisz proces do rodzica o danym xid"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
510
#: ../zathura/main.c:157
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
511 512 513
msgid "Path to the config directory"
msgstr "Położenie katalogu konfiguracyjnego"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
514
#: ../zathura/main.c:158
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
515 516 517
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Położenie katalogu danych"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
518
#: ../zathura/main.c:159
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
519 520 521
msgid "Path to the cache directory"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
522
#: ../zathura/main.c:160
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
523 524 525
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Położenie katalogu wtyczek"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
526
#: ../zathura/main.c:161
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
527 528 529
msgid "Fork into the background"
msgstr "Forkuj w tle"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
530
#: ../zathura/main.c:162
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
531 532 533
msgid "Document password"
msgstr "Hasło dokumentu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
534
#: ../zathura/main.c:163
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
535 536 537
msgid "Page number to go to"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
538
#: ../zathura/main.c:164
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
539 540 541
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Szczegółowość komunikatów (debug, info, warning, error)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
542
#: ../zathura/main.c:165
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
543 544 545
msgid "Print version information"
msgstr "Wyświetl informacje o wersji"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
546
#: ../zathura/main.c:167
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
547 548 549
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
msgstr "Edytor synctex (przekierowanie do komendy synctex)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
550
#: ../zathura/main.c:168
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
551 552 553
msgid "Move to given synctex position"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
554
#: ../zathura/main.c:169
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
555 556 557
msgid "Highlight given position in the given process"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
558
#: ../zathura/main.c:171
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
559 560
msgid "Start in a non-default mode"
msgstr ""
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
561

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
562 563 564
#: ../zathura/page-widget.c:561
msgid "Loading..."
msgstr "Wczytywanie pliku..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
565

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
566 567 568
#: ../zathura/page-widget.c:1006
msgid "Copy image"
msgstr "Skopiuj obrazek"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
569

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
570 571 572
#: ../zathura/page-widget.c:1007
msgid "Save image as"
msgstr "Zapisz obrazek jako"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
573

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
574 575 576 577
#: ../zathura/print.c:64 ../zathura/print.c:209
#, c-format
msgid "Printing failed: %s"
msgstr "Nie można wydrukować: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
578

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
579
#: ../zathura/shortcuts.c:1126
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
580 581 582
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Dokument nie zawiera indeksu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
583
#: ../zathura/zathura.c:218 ../zathura/zathura.c:1224
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
584 585 586
msgid "[No name]"
msgstr "[bez nazwy]"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
587
#: ../zathura/zathura.c:578
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
588 589 590
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
591 592 593 594 595
#: ../zathura/zathura.c:594
msgid "Could not read file from GIO and copy it to a temporary file."
msgstr ""

#: ../zathura/zathura.c:683
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
596 597 598
msgid "Enter password:"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
599
#: ../zathura/zathura.c:719
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
600 601 602
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
msgstr "Niewspierany rodzaj pliku. Zainstaluj wymagane wtyczki"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
603
#: ../zathura/zathura.c:731
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
604 605
msgid "Document does not contain any pages"
msgstr "Dokument nie zawiera żadnej strony"