cs.po 18.4 KB
Newer Older
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
1
# zathura - language file (Czech)
2
# SPDX-License-Identifier: Zlib
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
3
#
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
4 5
# Translators:
# fri, 2016
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
6 7 8
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
10
"POT-Creation-Date: 2018-12-09 23:06+0100\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
11 12
"PO-Revision-Date: 2018-09-04 18:32+0200\n"
"Last-Translator: fri\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
13
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/pwmt/zathura/language/cs/)\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
14
"Language: cs\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
15
"MIME-Version: 1.0\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
16
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
17
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
18 19
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n >= 2 && n "
"<= 4 && n % 1 == 0) ? 1: (n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;\n"
20

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
21
#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:7 data/org.pwmt.zathura.desktop.in:5
22
msgid "Zathura"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
23
msgstr "Zathura"
24

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
25
#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:8 data/org.pwmt.zathura.desktop.in:6
26 27 28
msgid "A minimalistic document viewer"
msgstr "Jednoduchý prohlížeč dokumentů"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
29 30 31 32 33 34 35
#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:10
msgid ""
"Zathura is a highly customizable and functional document viewer. It provides "
"a minimalistic and space saving interface as well as an easy usage that "
"mainly focuses on keyboard interaction. Zathura makes it possible to "
"completely view and navigate through documents without using a mouse."
msgstr ""
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
36 37 38 39
"Zathura je hodně přizpůsobitelný výborný prohlížeč dokumentů. Vyznačuje se "
"poskytováním minimalistického prostor šetřícího rozhraní a snadným "
"používáním s důrazným zaměřením na používání klávesnice Zathura umožňuje "
"plné zobrazení a pohyb v dokumentech bez použití myšího zařízení \"myšítka\"."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
40 41 42

#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:21
msgid "SyncTeX forward and backward synchronization support."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
43
msgstr "Podpora pro dopředné a zpětné seřízení SyncTeX."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
44 45 46

#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:22
msgid "Quickmarks and bookmarks."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
47
msgstr "Rychlé značky a záložky."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
48 49 50

#: data/org.pwmt.zathura.appdata.xml.in:23
msgid "Automatic document reloading."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
51
msgstr "Automatické znovunahrání dokumentu."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
52

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
53 54 55
#. Translators: Icon of the desktop entry.
#: data/org.pwmt.zathura.desktop.in:9
msgid "org.pwmt.zathura"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
56
msgstr "org.pwmt.zathura"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
57

58 59
#. Translators: Search terms to find this application. Do not translate or
#. localize the semicolons. The list must also end with a semicolon.
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
60
#: data/org.pwmt.zathura.desktop.in:14
61
msgid "PDF;PS;PostScript;DjVU;document;presentation;viewer;"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
62
msgstr "PDF;PS;PostScript;DjVU;dokument;představení;prohlížeč;"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
63

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
64
#: zathura/callbacks.c:308
65
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
66
msgid "'%s' must not be 0. Set to 1."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
67
msgstr "'%s' nesmí být 0. Nastaveno na 1."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
68

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
69
#: zathura/callbacks.c:393
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
70 71 72 73
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Neplatný vstup: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
74
#: zathura/callbacks.c:429
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
75 76
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
77
msgstr "Neplatný rejstřík: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
78

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
79
#: zathura/callbacks.c:668
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
80 81
#, c-format
msgid "Copied selected text to selection %s: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
82
msgstr "Vybraný text zkopírován do výběru %s: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
83

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
84
#: zathura/callbacks.c:701
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
85
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
86
msgid "Copied selected image to selection %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
87
msgstr "Vybraný text zkopírován do výběru %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
88

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
89
#: zathura/commands.c:36 zathura/commands.c:76 zathura/commands.c:103
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
90
#: zathura/commands.c:165 zathura/commands.c:279 zathura/commands.c:309
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
91 92 93
#: zathura/commands.c:335 zathura/commands.c:435 zathura/commands.c:567
#: zathura/shortcuts.c:413 zathura/shortcuts.c:1222 zathura/shortcuts.c:1257
#: zathura/shortcuts.c:1284
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
94 95 96
msgid "No document opened."
msgstr "Není otevřený žádný dokument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
97
#: zathura/commands.c:42 zathura/commands.c:82 zathura/commands.c:440
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
98 99 100
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Špatný počet argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
101
#: zathura/commands.c:53
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
102 103
#, c-format
msgid "Could not update bookmark: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
104
msgstr "Nepodařilo se vytvořit záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
105

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
106
#: zathura/commands.c:55
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
107 108
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
109
msgstr "Nepodařilo se vytvořit záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
110

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
111
#: zathura/commands.c:60
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
112 113 114 115
#, c-format
msgid "Bookmark successfully updated: %s"
msgstr "Záložka úspěšně aktualizována: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
116
#: zathura/commands.c:62
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
117 118 119 120
#, c-format
msgid "Bookmark successfully created: %s"
msgstr "Záložka úspěšně vytvořena: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
121
#: zathura/commands.c:88
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
122 123 124 125
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Záložka smazána: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
126
#: zathura/commands.c:90
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
127 128
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
129
msgstr "Nepodařilo se smazat záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
130

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
131
#: zathura/commands.c:119
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
132
msgid "No bookmarks available."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
133
msgstr "Nejsou dostupné žádné záložky."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
134

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
135
#: zathura/commands.c:129
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
136 137 138 139
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Záložka neexistuje: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
140
#: zathura/commands.c:175
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
141
msgid "Title"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
142
msgstr "Název"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
143

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
144
#: zathura/commands.c:176
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
145
msgid "Author"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
146
msgstr "Autor"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
147

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
148
#: zathura/commands.c:177
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
149
msgid "Subject"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
150
msgstr "Předmět"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
151

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
152
#: zathura/commands.c:178
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
153
msgid "Keywords"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
154
msgstr "Klíčová slova"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
155

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
156
#: zathura/commands.c:179
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
157
msgid "Creator"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
158
msgstr "Tvůrce"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
159

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
160
#: zathura/commands.c:180
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
161
msgid "Producer"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
162
msgstr "Výrobce"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
163

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
164
#: zathura/commands.c:181
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
165
msgid "Creation date"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
166
msgstr "Datum vytvoření"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
167

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
168
#: zathura/commands.c:182
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
169
msgid "Modification date"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
170
msgstr "Datum změny"
171

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
172
#: zathura/commands.c:187 zathura/commands.c:207
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
173 174 175
msgid "No information available."
msgstr "Nejsou dostupné žádné informace."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
176
#: zathura/commands.c:245
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
177 178 179
msgid "Too many arguments."
msgstr "Příliš mnoho argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
180
#: zathura/commands.c:256
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
181 182 183
msgid "No arguments given."
msgstr "Nezadali jste argumenty."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
184
#: zathura/commands.c:284
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
185
msgid "Printing is not permitted in strict sandbox mode"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
186
msgstr "Tisk není v režimu přísného pískoviště dovolen"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
187

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
188
#: zathura/commands.c:315 zathura/commands.c:341
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
189 190 191
msgid "Document saved."
msgstr "Dokument uložen."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
192
#: zathura/commands.c:317 zathura/commands.c:343
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
193 194 195
msgid "Failed to save document."
msgstr "Nepovedlo se uložit dokument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
196
#: zathura/commands.c:320 zathura/commands.c:346
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
197 198 199
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Špatný počet argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
200
#: zathura/commands.c:459
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
201 202 203 204
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat přílohu '%s' do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
205
#: zathura/commands.c:461
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
206 207 208 209
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Příloha '%s' zapsána do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
210
#: zathura/commands.c:505
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
211 212 213 214
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Obrázek '%s' zapsán do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
215
#: zathura/commands.c:507
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
216 217 218 219
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat obrázek '%s' do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
220
#: zathura/commands.c:514
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
221 222 223 224
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Neznámý obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
225
#: zathura/commands.c:518
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
226 227 228 229
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Neznámá příloha nebo obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
230 231 232 233 234
#: zathura/commands.c:536
msgid "Exec is not permitted in strict sandbox mode"
msgstr ""

#: zathura/commands.c:580
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
235 236 237
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentem musí být číslo."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
238
#: zathura/completion.c:287
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
239 240 241 242
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
243
#: zathura/completion.c:330
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
244 245 246 247
msgid "Attachments"
msgstr "Přílohy"

#. add images
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
248
#: zathura/completion.c:361
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
249 250 251
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
252
#. zathura settings
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
253
#: zathura/config.c:184
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
254
msgid "Database backend"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
255
msgstr "Databázová vrstva"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
256

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
257
#: zathura/config.c:185
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
258
msgid "File monitor backend"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
259
msgstr "Vrstva pro sledování souboru"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
260

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
261
#: zathura/config.c:187
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
262
msgid "Zoom step"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
263
msgstr "Velikost kroku zvětšení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
264

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
265
#: zathura/config.c:189
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
266 267 268
msgid "Padding between pages"
msgstr "Mezery mezi stránkami"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
269
#: zathura/config.c:191
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
270
msgid "Number of pages per row"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
271
msgstr "Počet stran na řádek"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
272

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
273
#: zathura/config.c:193
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
274
msgid "Column of the first page"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
275
msgstr "Sloupec první strany"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
276

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
277 278 279 280 281
#: zathura/config.c:195
msgid "Render pages from right to left"
msgstr ""

#: zathura/config.c:197
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
282
msgid "Scroll step"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
283
msgstr "Velikost kroku posunu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
284

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
285
#: zathura/config.c:199
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
286
msgid "Horizontal scroll step"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
287
msgstr "Velikost kroku vodorovného posunu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
288

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
289
#: zathura/config.c:201
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
290
msgid "Full page scroll overlap"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
291
msgstr "Překrývání při posunování celých stran"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
292

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
293
#: zathura/config.c:203
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
294
msgid "Zoom minimum"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
295
msgstr "Nejmenší stupeň zvětšení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
296

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
297
#: zathura/config.c:205
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
298
msgid "Zoom maximum"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
299
msgstr "Největší stupeň zvětšení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
300

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
301
#: zathura/config.c:207
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
302
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
303
msgstr "Největší počet stran ve vyrovnávací paměti"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
304

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
305
#: zathura/config.c:209
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
306
msgid "Maximum size in pixels of thumbnails to keep in the cache"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
307
msgstr "Největší velikost náhledů v obrazových bodech ve vyrovnávací paměti"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
308

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
309
#: zathura/config.c:211
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
310
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
311
msgstr "Počet poloh k uchování v seznamu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
312

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
313
#: zathura/config.c:213
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
314
msgid "Recoloring (dark color)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
315
msgstr "Přebarvuje se do tmava"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
316

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
317
#: zathura/config.c:214
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
318
msgid "Recoloring (light color)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
319
msgstr "Přebarvuje se do světla"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
320

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
321
#: zathura/config.c:215
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
322 323 324
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Barva zvýrazňovače"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
325
#: zathura/config.c:217
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
326
msgid "Color for highlighting (active)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
327
msgstr "Barva zvýrazňovače (činná)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
328

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
329
#: zathura/config.c:219
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
330
msgid "'Loading ...' background color"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
331
msgstr "Nahrává se barva pozadí..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
332

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
333
#: zathura/config.c:221
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
334
msgid "'Loading ...' foreground color"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
335
msgstr "Nahrává se barva popředí..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
336

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
337
#: zathura/config.c:224
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
338
msgid "Index mode foreground color"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
339
msgstr "Barva popředí režimu rejstříku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
340

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
341
#: zathura/config.c:225
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
342
msgid "Index mode background color"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
343
msgstr "Barva pozadí režimu rejstříku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
344

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
345
#: zathura/config.c:226
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
346
msgid "Index mode foreground color (active element)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
347
msgstr "Barva popředí režimu rejstříku (činný prvek)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
348

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
349
#: zathura/config.c:227
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
350
msgid "Index mode background color (active element)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
351
msgstr "Barva pozadí režimu rejstříku (činný prvek)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
352

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
353
#: zathura/config.c:230
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
354 355 356
msgid "Recolor pages"
msgstr "Přebarvit stránky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
357
#: zathura/config.c:232
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
358
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
359
msgstr "Při přebarvování zachovat původní odstín a přizpůsobit pouze světlost"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
360

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
361
#: zathura/config.c:234
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
362
msgid "When recoloring keep original image colors"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
363
msgstr "Při přebarvování zachovat původní  barvy obrázku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
364

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
365
#: zathura/config.c:236
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
366
msgid "Wrap scrolling"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
367
msgstr "Posunovat přes konce"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
368

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
369
#: zathura/config.c:238
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
370
msgid "Page aware scrolling"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
371
msgstr "Posunovat s ohledem na strany"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
372

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
373
#: zathura/config.c:240
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
374
msgid "Advance number of pages per row"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
375
msgstr "Pokračovat v počtu stran v jednom řádku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
376

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
377
#: zathura/config.c:242
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
378
msgid "Horizontally centered zoom"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
379
msgstr "Vodorovně vystředěné přiblížení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
380

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
381
#: zathura/config.c:244
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
382
msgid "Vertically center pages"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
383
msgstr "Vystředit strany svisle"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
384

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
385
#: zathura/config.c:246
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
386
msgid "Align link target to the left"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
387
msgstr "Zarovnat cíl odkazu nalevo"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
388

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
389
#: zathura/config.c:248
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
390
msgid "Let zoom be changed when following links"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
391
msgstr "Při následování odkazů se mění velikost přiblížení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
392

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
393
#: zathura/config.c:250
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
394
msgid "Center result horizontally"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
395
msgstr "Vystředit výsledky vodorovně"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
396

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
397
#: zathura/config.c:252
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
398 399 400
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Průhlednost při zvýrazňování"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
401
#: zathura/config.c:254
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
402
msgid "Render 'Loading ...'"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
403
msgstr "Vypisovat Nahrává se..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
404

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
405
#: zathura/config.c:255
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
406 407 408
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Přiblížení po otevření souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
409
#: zathura/config.c:257
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
410 411 412
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Zobrazovat skryté soubory"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
413
#: zathura/config.c:259
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
414
msgid "Show directories"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
415
msgstr "Ukázat adresáře"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
416

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
417
#: zathura/config.c:261
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
418
msgid "Show recent files"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
419
msgstr "Ukázat nedávné soubory"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
420

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
421
#: zathura/config.c:263
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
422 423 424
msgid "Always open on first page"
msgstr "Vždy otevírat na první straně"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
425
#: zathura/config.c:265
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
426 427 428
msgid "Highlight search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
429
#: zathura/config.c:268
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
430
msgid "Enable incremental search"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
431
msgstr "Povolit přírůstkové hledání"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
432

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
433
#: zathura/config.c:270
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
434
msgid "Clear search results on abort"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
435
msgstr "Při přerušení smazat výsledky hledání"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
436

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
437
#: zathura/config.c:272
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
438
msgid "Use basename of the file in the window title"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
439
msgstr "Použít základní název souboru v názvu okna"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
440

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
441
#: zathura/config.c:274
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
442
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the window title"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
443
msgstr "Použít ~ místo $HOME v souborovém názvu v názvu okna"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
444

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
445
#: zathura/config.c:276
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
446
msgid "Display the page number in the window title"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
447
msgstr "Zobrazit číslo strany v názvu okna"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
448

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
449 450 451 452 453
#: zathura/config.c:278
msgid "Use first page of a document as window icon"
msgstr ""

#: zathura/config.c:280
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
454
msgid "Use basename of the file in the statusbar"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
455
msgstr "Použít základní název souboru ve stavovém řádku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
456

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
457
#: zathura/config.c:282
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
458
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the statusbar"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
459
msgstr "Použít ~ místo $HOME v souborovém názvu ve stavovém řádku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
460

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
461
#: zathura/config.c:284
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
462
msgid "Enable synctex support"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
463
msgstr "Povolit podporu pro synctex"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
464

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
465
#: zathura/config.c:286
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
466
msgid "Synctex editor command"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
467
msgstr "Příkaz pro editor Synctex"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
468

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
469
#: zathura/config.c:288
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
470
msgid "Enable D-Bus service"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
471
msgstr "Povolit službu D-Bus"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
472

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
473
#: zathura/config.c:290
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
474
msgid "Save history at each page change"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
475
msgstr "Uložit historii při každé změně strany"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
476

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
477
#: zathura/config.c:292
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
478
msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
479
msgstr "Schránka, do níž budou zapsána data vabraná pomocí myši"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
480

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
481
#: zathura/config.c:294
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
482
msgid "Enable notification after selecting text"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
483
msgstr "Povolit oznámení po vybrání textu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
484

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
485
#: zathura/config.c:295
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
486
msgid "Sandbox level"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
487
msgstr "Úroveň pískoviště"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
488

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
489
#. define default inputbar commands
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
490
#: zathura/config.c:484
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
491 492 493
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Přidat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
494
#: zathura/config.c:485
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
495 496 497
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Smazat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
498
#: zathura/config.c:486
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
499
msgid "List all bookmarks"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
500
msgstr "Vypsat všechny záložky"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
501

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
502
#: zathura/config.c:487
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
503
msgid "Close current file"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
504
msgstr "Zavřít nynější soubor"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
505

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
506
#: zathura/config.c:488
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
507
msgid "Show file information"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
508
msgstr "Ukázat informace o souboru"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
509

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
510
#: zathura/config.c:489 zathura/config.c:490
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
511
msgid "Execute a command"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
512
msgstr "Spustit příkaz"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
513 514

#. like vim
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
515
#: zathura/config.c:491
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
516
msgid "Show help"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
517
msgstr "Ukázat nápovědu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
518

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
519
#: zathura/config.c:492
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
520 521 522
msgid "Open document"
msgstr "Otevřít dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
523
#: zathura/config.c:493
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
524 525 526
msgid "Close zathura"
msgstr "Zavřít zathuru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
527
#: zathura/config.c:494
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
528
msgid "Print document"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
529
msgstr "Vytisknout dokument"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
530

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
531
#: zathura/config.c:495
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
532 533 534
msgid "Save document"
msgstr "Uložit dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
535
#: zathura/config.c:496
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
536
msgid "Save document (and force overwriting)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
537
msgstr "Uložit dokument a vynutit jeho přepsání"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
538

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
539
#: zathura/config.c:497
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
540 541 542
msgid "Save attachments"
msgstr "Uložit přílohy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
543
#: zathura/config.c:498
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
544
msgid "Set page offset"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
545
msgstr "Nastavit posun strany"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
546

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
547
#: zathura/config.c:499
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
548
msgid "Mark current location within the document"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
549
msgstr "Označit současnou polohu v dokumentu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
550

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
551
#: zathura/config.c:500
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
552 553 554
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Smazat vybrané značky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
555
#: zathura/config.c:501
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
556 557 558
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Nezvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
559
#: zathura/config.c:502
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
560 561 562
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
563
#: zathura/config.c:503
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
564
msgid "Show version information"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
565
msgstr "Ukázat údaj o verzi"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
566

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
567
#: zathura/links.c:239 zathura/links.c:263
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
568
msgid "Opening external applications in strict sandbox mode is not permitted"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
569
msgstr "Otevírání vnějších programů v režimu přísného pískoviště není dovoleno"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
570

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
571
#: zathura/links.c:241 zathura/links.c:265
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
572
msgid "Failed to run xdg-open."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
573
msgstr "Nepodařilo se spustit xdg-open."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
574

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
575
#: zathura/links.c:283
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
576
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
577
msgid "Link: page %d"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
578
msgstr "Odkaz: strana %d"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
579

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
580
#: zathura/links.c:290
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
581
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
582
msgid "Link: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
583
msgstr "Odkaz: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
584

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
585
#: zathura/links.c:294
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
586
msgid "Link: Invalid"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
587
msgstr "Odkaz: Neplatný"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
588

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
589
#: zathura/main.c:147
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
590
msgid "Reparents to window specified by xid (X11)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
591
msgstr "Propojí s oknem udaným xid (X11)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
592

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
593
#: zathura/main.c:148
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
594
msgid "Path to the config directory"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
595
msgstr "Cesta k adresáři se souborem s nastavením"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
596

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
597
#: zathura/main.c:149
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
598 599 600
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Cesta k adresáři s daty"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
601
#: zathura/main.c:150
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
602
msgid "Path to the cache directory"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
603
msgstr "Cesta k adresáři s vyrovnávací pamětí"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
604

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
605
#: zathura/main.c:151
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
606
msgid "Path to the directories containing plugins"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
607
msgstr "Cesta k adresářům s přídavnými moduly"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
608

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
609
#: zathura/main.c:152
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
610 611 612
msgid "Fork into the background"
msgstr "Forknout se na pozadí"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
613
#: zathura/main.c:153
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
614
msgid "Document password"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
615
msgstr "Heslo k dokumentu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
616

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
617
#: zathura/main.c:154
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
618
msgid "Page number to go to"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
619
msgstr "Číslo strany, na kterou jít"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
620

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
621
#: zathura/main.c:155
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
622 623 624
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Úroveň logování (debug, info, warning, error)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
625
#: zathura/main.c:156
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
626
msgid "Print version information"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
627
msgstr "Zobrazit údaje o verzi"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
628

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
629
#: zathura/main.c:158
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
630
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
631
msgstr "Editor Synctex (předáno příkazu synctex)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
632

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
633
#: zathura/main.c:159
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
634
msgid "Move to given synctex position"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
635
msgstr "Přesunout se na udanou polohu synctex"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
636

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
637
#: zathura/main.c:160
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
638
msgid "Highlight given position in the given process"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
639
msgstr "Zvýraznit zadanou polohu v daném procesu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
640

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
641
#: zathura/main.c:162
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
642
msgid "Start in a non-default mode"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
643
msgstr "Spustit v ne-výchozím režimu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
644

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
645
#: zathura/page-widget.c:654
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
646
msgid "Loading..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
647
msgstr "Nahrává se..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
648

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
649
#: zathura/page-widget.c:1113
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
650
msgid "Copy image"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
651
msgstr "Kopírovat obrázek"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
652

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
653
#: zathura/page-widget.c:1114
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
654
msgid "Save image as"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
655
msgstr "Uložit obrázek jako"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
656

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
657 658 659 660
#. Update statusbar.
#: zathura/print.c:110
#, c-format
msgid "Printing page %d ..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
661
msgstr "Tiskne se strana %d ..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
662 663

#: zathura/print.c:192
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
664 665
#, c-format
msgid "Printing failed: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
666
msgstr "Nepodařilo se vytisknout: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
667

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
668
#: zathura/shortcuts.c:105
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
669 670
#, c-format
msgid "Invalid adjust mode: %d"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
671
msgstr "Neplatný režim úprav: %d"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
672

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
673
#: zathura/shortcuts.c:974
674 675
#, c-format
msgid "Pattern not found: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
676
msgstr "Vzor nenalezen: %s"
677

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
678
#: zathura/shortcuts.c:1132
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
679
msgid "This document does not contain any index"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
680
msgstr "Tento dokument neobsahuje žádný rejstřík"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
681

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
682
#: zathura/zathura.c:304 zathura/zathura.c:1453
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
683 684 685
msgid "[No name]"
msgstr "[Nepojmenovaný]"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
686
#: zathura/zathura.c:828
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
687
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
688 689
msgstr ""
"Nepodařilo se přečíst soubor z stdin a zapsat jej do dočasného souboru."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
690

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
691
#: zathura/zathura.c:844
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
692
msgid "Could not read file from GIO and copy it to a temporary file."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
693 694
msgstr ""
"Nepodařilo se přečíst soubor z GIO a zkopírovat jej do dočasného souboru."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
695

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
696
#: zathura/zathura.c:933
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
697
msgid "Enter password:"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
698
msgstr "Zadat heslo:"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
699

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
700
#: zathura/zathura.c:968
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
701
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
702 703
msgstr ""
"Nepodporovaný typ souboru. Nainstalujte, prosím, nezbytný přídavný modul."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
704

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
705
#: zathura/zathura.c:978
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
706
msgid "Document does not contain any pages"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
707
msgstr "Dokument neobsahuje žádné strany"