no.po 13.8 KB
Newer Older
1 2
# zathura - language file (Norwegian)
# See LICENSE file for license and copyright information
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
3
#
4 5 6 7 8 9
# Translators:
# maccyber <jonas.enge@gmail.com>, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
10
"POT-Creation-Date: 2015-12-14 22:03+0100\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
11
"PO-Revision-Date: 2015-10-15 23:06+0200\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
12
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
13 14 15
"Language-Team: Norwegian (http://www.transifex.com/projects/p/zathura/"
"language/no/)\n"
"Language: no\n"
16 17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
20
"X-Generator: Poedit 1.8.5\n"
21

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
22
#: ../zathura/callbacks.c:233
23
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
msgid "'%s' must not be 0. Set to 1."
msgstr ""

#: ../zathura/callbacks.c:315
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Ugyldig inndata '%s' gitt."

#: ../zathura/callbacks.c:351
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Ugyldig index '%s' gitt."

#: ../zathura/callbacks.c:594
#, c-format
msgid "Copied selected text to selection %s: %s"
msgstr ""

#: ../zathura/commands.c:36 ../zathura/commands.c:76 ../zathura/commands.c:103
#: ../zathura/commands.c:152 ../zathura/commands.c:268
#: ../zathura/commands.c:298 ../zathura/commands.c:324
#: ../zathura/commands.c:423 ../zathura/commands.c:550
#: ../zathura/shortcuts.c:406 ../zathura/shortcuts.c:1216
#: ../zathura/shortcuts.c:1245 ../zathura/shortcuts.c:1272
msgid "No document opened."
msgstr "Ingen dokumenter åpnet."

#: ../zathura/commands.c:42 ../zathura/commands.c:82 ../zathura/commands.c:109
#: ../zathura/commands.c:428
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Ugyldig nummer av argumenter gitt."

#: ../zathura/commands.c:53
#, c-format
msgid "Could not update bookmark: %s"
msgstr "Kunne ikke oppdatere bokmerke: %s"

#: ../zathura/commands.c:55
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Kunne ikke lage bokmerke: %s"

#: ../zathura/commands.c:60
#, c-format
msgid "Bookmark successfully updated: %s"
msgstr "Bokmerke er oppdatert: %s"

#: ../zathura/commands.c:62
#, c-format
msgid "Bookmark successfully created: %s"
msgstr "Bokmerket er laget: %s"

#: ../zathura/commands.c:88
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Fjernet bokmerke: %s"

#: ../zathura/commands.c:90
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
msgstr "Kunne ikke fjerne bokmerke: %s"

#: ../zathura/commands.c:116
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Bokmerke eksisterer ikke: %s"

#: ../zathura/commands.c:162
msgid "Title"
msgstr "Tittel"

#: ../zathura/commands.c:163
msgid "Author"
msgstr "Forfatter"

#: ../zathura/commands.c:164
msgid "Subject"
msgstr "Subjekt"

#: ../zathura/commands.c:165
msgid "Keywords"
msgstr "Nøkkelord"

#: ../zathura/commands.c:166
msgid "Creator"
msgstr "Laget av"

#: ../zathura/commands.c:167
msgid "Producer"
msgstr "Produsent"

#: ../zathura/commands.c:168
msgid "Creation date"
msgstr "Laget dato"

#: ../zathura/commands.c:169
msgid "Modification date"
msgstr "Modifisert dato"

#: ../zathura/commands.c:174 ../zathura/commands.c:196
msgid "No information available."
msgstr "Ingen informasjon tilgjengelig."

#: ../zathura/commands.c:234
msgid "Too many arguments."
msgstr "For mange argumenter."

#: ../zathura/commands.c:245
msgid "No arguments given."
msgstr "Ingen argumenter gitt."

#: ../zathura/commands.c:304 ../zathura/commands.c:330
msgid "Document saved."
msgstr "Dokumentet er lagret."

#: ../zathura/commands.c:306 ../zathura/commands.c:332
msgid "Failed to save document."
msgstr "Kunne ikke lagre dokumentet."

#: ../zathura/commands.c:309 ../zathura/commands.c:335
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Ugyldig nummer av argumenter."

#: ../zathura/commands.c:447
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Kunne ikke skrive vedlegg '%s' til '%s'."

#: ../zathura/commands.c:449
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Skrev vedlegg '%s' til '%s'."

#: ../zathura/commands.c:493
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Skrev bilde '%s' til '%s'."

#: ../zathura/commands.c:495
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Kunne ikke skrive bilde '%s' til '%s'."

#: ../zathura/commands.c:502
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Ukjent bilde '%s'."

#: ../zathura/commands.c:506
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Ukjent vedlegg eller bilde '%s'."

#: ../zathura/commands.c:563
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentet må være et tall."

#: ../zathura/completion.c:285
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Side %d"

#: ../zathura/completion.c:328
msgid "Attachments"
msgstr "Vedlegg"

#. add images
#: ../zathura/completion.c:359
msgid "Images"
msgstr "Bilder"
194

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
195
#. zathura settings
196
#: ../zathura/config.c:144
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
197 198 199
msgid "Database backend"
msgstr "Database backend"

200
#: ../zathura/config.c:146
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
201 202 203
msgid "Zoom step"
msgstr "Zoom nivå"

204
#: ../zathura/config.c:148
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
205 206 207
msgid "Padding between pages"
msgstr "Avstand mellom sider"

208
#: ../zathura/config.c:150
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
209 210 211
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Nummer av sider per rad"

212
#: ../zathura/config.c:152
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
213
msgid "Column of the first page"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
214 215
msgstr ""

216
#: ../zathura/config.c:154
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
217 218
msgid "Scroll step"
msgstr "Skrolle nivå"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
219

220
#: ../zathura/config.c:156
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
221 222
msgid "Horizontal scroll step"
msgstr ""
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
223

224
#: ../zathura/config.c:158
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
225 226 227
msgid "Full page scroll overlap"
msgstr ""

228
#: ../zathura/config.c:160
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
229 230 231
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Zoom minimum"

232
#: ../zathura/config.c:162
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
233 234 235
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Zoom maximum"

236
#: ../zathura/config.c:164
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
237 238 239
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
msgstr "Maksimum antall sider å holde i mellomlagringen"

240
#: ../zathura/config.c:166
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
241 242 243
msgid "Maximum size in pixels of thumbnails to keep in the cache"
msgstr ""

244
#: ../zathura/config.c:168
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
245 246 247
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
msgstr "Antall posisjoner å huske i hopp-til-listen"

248
#: ../zathura/config.c:170
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
249 250 251
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Om-farger (mørk farge)"

252
#: ../zathura/config.c:171
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
253 254 255
msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Om-farge (lys farge)"

256
#: ../zathura/config.c:172
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
257 258 259
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Farge for utheving"

260
#: ../zathura/config.c:174
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
261 262 263
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Farge for utheving (aktiv)"

264
#: ../zathura/config.c:176
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
265 266 267
msgid "'Loading ...' background color"
msgstr "'Laster ...' bakgrunnsfarge"

268
#: ../zathura/config.c:178
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
269 270 271
msgid "'Loading ...' foreground color"
msgstr "'Laster ...' forgrunnsfarge"

272
#: ../zathura/config.c:181
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
273 274 275
msgid "Index mode foreground color"
msgstr ""

276
#: ../zathura/config.c:182
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
277 278 279
msgid "Index mode background color"
msgstr ""

280
#: ../zathura/config.c:183
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
281 282 283
msgid "Index mode foreground color (active element)"
msgstr ""

284
#: ../zathura/config.c:184
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
285 286 287
msgid "Index mode background color (active element)"
msgstr ""

288
#: ../zathura/config.c:187
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
289 290 291
msgid "Recolor pages"
msgstr "Om-farge sider"

292
#: ../zathura/config.c:189
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
293 294 295
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr ""

296
#: ../zathura/config.c:191
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
297 298 299
msgid "When recoloring keep original image colors"
msgstr ""

300
#: ../zathura/config.c:193
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
301 302 303
msgid "Wrap scrolling"
msgstr ""

304
#: ../zathura/config.c:195
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
305 306 307
msgid "Page aware scrolling"
msgstr ""

308
#: ../zathura/config.c:197
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
309 310 311
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr ""

312
#: ../zathura/config.c:199
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
313 314 315
msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr "Horisontalsentrert zoom"

316
#: ../zathura/config.c:201
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
317 318 319
msgid "Align link target to the left"
msgstr ""

320
#: ../zathura/config.c:203
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
321 322 323
msgid "Let zoom be changed when following links"
msgstr "La zoom bli endret når følgende linker"

324
#: ../zathura/config.c:205
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
325 326 327
msgid "Center result horizontally"
msgstr "Sentrer resultatene horisontalt"

328
#: ../zathura/config.c:207
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
329 330 331
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Klarhet for utheving"

332
#: ../zathura/config.c:209
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
333 334 335
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Render 'Laster ...'"

336
#: ../zathura/config.c:210
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
337 338 339
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Juster til når du åpner filen"

340
#: ../zathura/config.c:212
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
341 342 343
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Vis skjulte filer og mapper"

344
#: ../zathura/config.c:214
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
345 346 347
msgid "Show directories"
msgstr "Vis mapper"

348
#: ../zathura/config.c:216
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
349 350 351 352
msgid "Show recent files"
msgstr ""

#: ../zathura/config.c:218
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
353 354 355
msgid "Always open on first page"
msgstr "Alltid åpne på første side"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
356
#: ../zathura/config.c:220
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
357 358 359
msgid "Highlight search results"
msgstr "Uthev søkeresultater"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
360
#: ../zathura/config.c:223
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
361 362 363
msgid "Enable incremental search"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
364
#: ../zathura/config.c:225
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
365 366 367
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Stryk ut søkeresulteter ved avbrytelse"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
368
#: ../zathura/config.c:227
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
369 370 371
msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
372 373 374 375 376
#: ../zathura/config.c:229
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the window title"
msgstr ""

#: ../zathura/config.c:231
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
377 378 379
msgid "Display the page number in the window title"
msgstr "Vis nummer av sider i vinduestittelen"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
380
#: ../zathura/config.c:233
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
381 382 383
msgid "Use basename of the file in the statusbar"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
384 385 386 387 388
#: ../zathura/config.c:235
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the statusbar"
msgstr ""

#: ../zathura/config.c:237
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
389 390 391
msgid "Enable synctex support"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
392
#: ../zathura/config.c:239
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
393 394 395
msgid "Synctex editor command"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
396
#: ../zathura/config.c:241
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
397 398 399
msgid "Enable D-Bus service"
msgstr "Aktiv D-Bus servicen"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
400
#: ../zathura/config.c:243
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
401 402 403
msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
404
#: ../zathura/config.c:245
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
405 406 407 408
msgid "Enable notification after selecting text"
msgstr ""

#. define default inputbar commands
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
409
#: ../zathura/config.c:435
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
410 411 412
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Legg til bokmerke"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
413
#: ../zathura/config.c:436
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
414 415 416
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Slett bokmerke"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
417
#: ../zathura/config.c:437
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
418 419 420
msgid "List all bookmarks"
msgstr "List alle bokmerker"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
421
#: ../zathura/config.c:438
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
422 423 424
msgid "Close current file"
msgstr "Lukk den gjeldende filen"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
425
#: ../zathura/config.c:439
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
426 427 428
msgid "Show file information"
msgstr "Vis filinformasjon"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
429
#: ../zathura/config.c:440 ../zathura/config.c:441
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
430 431 432 433
msgid "Execute a command"
msgstr "Kjør en kommando"

#. like vim
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
434
#: ../zathura/config.c:442
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
435 436 437
msgid "Show help"
msgstr "Vis hjelp"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
438
#: ../zathura/config.c:443
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
439 440 441
msgid "Open document"
msgstr "Åpne dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
442
#: ../zathura/config.c:444
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
443 444 445
msgid "Close zathura"
msgstr "Lukk zathura"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
446
#: ../zathura/config.c:445
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
447 448 449
msgid "Print document"
msgstr "Skriv ut dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
450
#: ../zathura/config.c:446
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
451 452 453
msgid "Save document"
msgstr "Lagre dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
454
#: ../zathura/config.c:447
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
455 456 457
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Lagre dokument (og tving til å skrive over)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
458
#: ../zathura/config.c:448
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
459 460 461
msgid "Save attachments"
msgstr "Lagre vedlegg"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
462
#: ../zathura/config.c:449
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
463 464 465
msgid "Set page offset"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
466
#: ../zathura/config.c:450
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
467 468 469
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Marker nåværende lokalasjon i dokumentet"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
470
#: ../zathura/config.c:451
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
471 472 473
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Slett spesifiserte merker"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
474
#: ../zathura/config.c:452
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
475 476 477
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Ikke uthev gjeldende søkeresultater"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
478
#: ../zathura/config.c:453
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
479 480 481
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Uthev følgende søkeresultater"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
482
#: ../zathura/config.c:454
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
483 484 485
msgid "Show version information"
msgstr "Vis versjonsinformasjon"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
486 487 488
#: ../zathura/links.c:203 ../zathura/links.c:282
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Klarte ikke å kjøre xdg-open."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
489

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
490
#: ../zathura/links.c:221
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
491
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
492 493
msgid "Link: page %d"
msgstr "Link: side %d"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
494

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
495
#: ../zathura/links.c:228
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
496
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
497
msgid "Link: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
498 499
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
500 501 502
#: ../zathura/links.c:232
msgid "Link: Invalid"
msgstr "Link: Ugyldig"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
503

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
504
#: ../zathura/main.c:155
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
505 506 507
msgid "Reparents to window specified by xid"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
508
#: ../zathura/main.c:157
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
509 510 511
msgid "Path to the config directory"
msgstr "Sti til konfigureringsmappe"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
512
#: ../zathura/main.c:158
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
513 514 515
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Sti til data-mappe"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
516
#: ../zathura/main.c:159
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
517 518 519
msgid "Path to the cache directory"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
520
#: ../zathura/main.c:160
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
521 522 523
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Sti til mapper som inneholder plugins"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
524
#: ../zathura/main.c:161
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
525 526 527
msgid "Fork into the background"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
528
#: ../zathura/main.c:162
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
529 530 531
msgid "Document password"
msgstr "Dokument passord"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
532
#: ../zathura/main.c:163
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
533 534 535
msgid "Page number to go to"
msgstr "Sidetall å gå til"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
536
#: ../zathura/main.c:164
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
537 538 539
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Logg nivå (diagnostisering, info, advarsler, feil)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
540
#: ../zathura/main.c:165
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
541 542 543
msgid "Print version information"
msgstr "Skriv ut versjonsinformasjon"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
544
#: ../zathura/main.c:167
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
545 546 547
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
548
#: ../zathura/main.c:168
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
549 550 551
msgid "Move to given synctex position"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
552
#: ../zathura/main.c:169
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
553 554 555
msgid "Highlight given position in the given process"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
556
#: ../zathura/main.c:171
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
557 558
msgid "Start in a non-default mode"
msgstr "Start i ikke-standard modus"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
559

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
560 561 562
#: ../zathura/page-widget.c:561
msgid "Loading..."
msgstr "Laster..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
563

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
564 565 566
#: ../zathura/page-widget.c:1006
msgid "Copy image"
msgstr "Kopier bilde"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
567

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
568 569 570
#: ../zathura/page-widget.c:1007
msgid "Save image as"
msgstr "Lagre bilde som"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
571

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
572 573 574 575
#: ../zathura/print.c:64 ../zathura/print.c:209
#, c-format
msgid "Printing failed: %s"
msgstr "Utskrift feilet: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
576

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
577
#: ../zathura/shortcuts.c:1126
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
578 579 580
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Dette dokumenetet inneholder ikke noen index"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
581
#: ../zathura/zathura.c:218 ../zathura/zathura.c:1224
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
582 583 584
msgid "[No name]"
msgstr "[Inget navn]"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
585
#: ../zathura/zathura.c:578
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
586 587 588
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
msgstr "Kunne ikke lese fil fra stdin og skrive til temporærfil."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
589 590
#: ../zathura/zathura.c:594
msgid "Could not read file from GIO and copy it to a temporary file."
591
msgstr ""
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
592 593

#: ../zathura/zathura.c:683
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
594 595 596
msgid "Enter password:"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
597
#: ../zathura/zathura.c:719
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
598 599 600
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
msgstr "Usupportert filtype. Vennligst innstaller den nødvendige pluginen."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
601
#: ../zathura/zathura.c:731
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
602 603
msgid "Document does not contain any pages"
msgstr "Dokumentet inneholder ingen sider"