cs.po 9.08 KB
Newer Older
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
1 2 3 4 5 6
# zathura - language file (Czech)
# See LICENSE file for license and copyright information
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
7
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
8
"POT-Creation-Date: 2012-12-07 15:28+0100\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
9 10 11 12 13 14 15 16
"PO-Revision-Date: 2012-06-19 23:59+0200\n"
"Last-Translator: Martin Pelikan <pelikan@storkhole.cz>\n"
"Language-Team: pwmt.org <mail@pwmt.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
17
#: ../callbacks.c:207
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
18 19 20 21
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Neplatný vstup: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
22
#: ../callbacks.c:238
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
23 24 25 26
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Neplatný index: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
27
#: ../commands.c:35 ../commands.c:70 ../commands.c:97 ../commands.c:139
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
28
#: ../commands.c:253 ../commands.c:283 ../commands.c:309 ../commands.c:401
29 30
#: ../commands.c:522 ../shortcuts.c:456 ../shortcuts.c:1030
#: ../shortcuts.c:1059
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
31 32 33
msgid "No document opened."
msgstr "Není otevřený žádný dokument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
34
#: ../commands.c:41 ../commands.c:76 ../commands.c:103 ../commands.c:406
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
35 36 37
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Špatný počet argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
38
#: ../commands.c:49
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
39 40 41 42
#, c-format
msgid "Bookmark successfuly updated: %s"
msgstr "Záložka úspěšně aktualizována: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
43
#: ../commands.c:55
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
44 45 46 47
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu vytvořit záložku: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
48
#: ../commands.c:59
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
49 50 51 52
#, c-format
msgid "Bookmark successfuly created: %s"
msgstr "Záložka úspěšně vytvořena: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
53
#: ../commands.c:82
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
54 55 56 57
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Záložka smazána: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
58
#: ../commands.c:84
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
59 60
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
61
msgstr "Nemůžu smazat záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
62

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
63
#: ../commands.c:110
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
64 65 66 67
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Záložka neexistuje: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
68
#: ../commands.c:161 ../commands.c:183
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
69 70 71
msgid "No information available."
msgstr "Nejsou dostupné žádné informace."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
72
#: ../commands.c:221
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
73 74 75
msgid "Too many arguments."
msgstr "Příliš mnoho argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
76
#: ../commands.c:230
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
77 78 79
msgid "No arguments given."
msgstr "Nezadali jste argumenty."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
80
#: ../commands.c:289 ../commands.c:315
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
81 82 83
msgid "Document saved."
msgstr "Dokument uložen."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
84
#: ../commands.c:291 ../commands.c:317
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
85 86 87
msgid "Failed to save document."
msgstr "Nepovedlo se uložit dokument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
88
#: ../commands.c:294 ../commands.c:320
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
89 90 91
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Špatný počet argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
92
#: ../commands.c:425
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
93 94
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
95
msgstr "Nepovedlo se zapsat přílohu '%s' do '%s'."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
96

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
97
#: ../commands.c:427
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
98 99 100 101
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Příloha '%s' zapsána do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
102
#: ../commands.c:471
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
103 104 105 106
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Obrázek '%s' zapsán do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
107
#: ../commands.c:473
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
108 109 110 111
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat obrázek '%s' do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
112
#: ../commands.c:480
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
113 114 115 116
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Neznámý obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
117
#: ../commands.c:484
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
118 119 120 121
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Neznámá příloha nebo obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
122
#: ../commands.c:535
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
123 124 125
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentem musí být číslo."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
#: ../completion.c:250
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"

#: ../completion.c:293
msgid "Attachments"
msgstr "Přílohy"

#. add images
#: ../completion.c:324
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
140
#. zathura settings
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
141
#: ../config.c:135
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
142 143 144
msgid "Database backend"
msgstr "Databázový backend"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
145
#: ../config.c:137
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
146 147 148
msgid "Zoom step"
msgstr "Zoom step"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
149
#: ../config.c:139
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
150 151 152
msgid "Padding between pages"
msgstr "Mezery mezi stránkami"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
153
#: ../config.c:141
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
154 155 156
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Počet stránek na řádek"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
157
#: ../config.c:143
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
158 159 160
msgid "Column of the first page"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
161
#: ../config.c:145
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
162 163 164
msgid "Scroll step"
msgstr "Scroll step"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
165
#: ../config.c:147
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
166 167 168
msgid "Horizontal scroll step"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
169 170 171 172 173
#: ../config.c:149
msgid "Full page scroll overlap"
msgstr ""

#: ../config.c:151
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
174 175 176
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Oddálit"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
177
#: ../config.c:153
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
178 179 180
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Přiblížit"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
181
#: ../config.c:155
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
182 183 184
msgid "Life time (in seconds) of a hidden page"
msgstr "Délka života skryté stránky v sekundách"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
185
#: ../config.c:156
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
186 187 188
msgid "Amount of seconds between each cache purge"
msgstr "Počet sekund mezi čištěními cache"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
189 190 191 192 193
#: ../config.c:158
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
msgstr ""

#: ../config.c:160
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
194 195 196
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Přebarvuji do tmava"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
197
#: ../config.c:162
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
198
msgid "Recoloring (light color)"
199
msgstr "Přebarvuji do světla"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
200

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
201
#: ../config.c:164
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
202 203 204
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Barva zvýrazňovače"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
205
#: ../config.c:166
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
206 207 208
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Barva zvýrazňovače (aktivní)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
209
#: ../config.c:170
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
210 211 212
msgid "Recolor pages"
msgstr "Přebarvit stránky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
213
#: ../config.c:172
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
214 215 216
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
217
#: ../config.c:174
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
218 219 220
msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Scrollovat přes konce"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
221 222 223 224 225
#: ../config.c:176
msgid "Page aware scrolling"
msgstr ""

#: ../config.c:178
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
226 227 228
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
229
#: ../config.c:180
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
230 231 232
msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
233
#: ../config.c:182
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
234 235 236
msgid "Center result horizontally"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
237
#: ../config.c:184
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
238 239 240
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Průhlednost při zvýrazňování"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
241
#: ../config.c:186
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
242 243 244
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Vypisovat 'Načítám ...'"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
245
#: ../config.c:187
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
246 247 248
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Přiblížení po otevření souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
249
#: ../config.c:189
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
250 251 252
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Zobrazovat skryté soubory"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
253
#: ../config.c:191
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
254 255 256
msgid "Show directories"
msgstr "Zobrazovat adresáře"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
257
#: ../config.c:193
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
258 259 260
msgid "Always open on first page"
msgstr "Vždy otevírat na první straně"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
261
#: ../config.c:195
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
262 263 264
msgid "Highlight search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
265 266 267 268 269
#: ../config.c:197
msgid "Enable incremental search"
msgstr ""

#: ../config.c:199
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
270 271 272
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Při abortu smazat výsledky hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
273
#: ../config.c:201
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
274 275 276
msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
277
#: ../config.c:203 ../main.c:60
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
278 279 280
msgid "Enable synctex support"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
281
#. define default inputbar commands
282
#: ../config.c:357
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
283 284 285
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Přidat záložku"

286
#: ../config.c:358
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
287 288 289
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Smazat záložku"

290
#: ../config.c:359
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
291 292 293
msgid "List all bookmarks"
msgstr "Vypsat záložky"

294
#: ../config.c:360
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
295 296 297
msgid "Close current file"
msgstr "Zavřít tenhle soubor"

298
#: ../config.c:361
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
299 300 301
msgid "Show file information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"

302
#: ../config.c:362
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
303 304 305
msgid "Execute a command"
msgstr ""

306
#: ../config.c:363
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
307 308 309
msgid "Show help"
msgstr "Zobrazit nápovědu"

310
#: ../config.c:364
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
311 312 313
msgid "Open document"
msgstr "Otevřít dokument"

314
#: ../config.c:365
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
315 316 317
msgid "Close zathura"
msgstr "Zavřít zathuru"

318
#: ../config.c:366
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
319 320 321
msgid "Print document"
msgstr "Tisknout dokument"

322
#: ../config.c:367
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
323 324 325
msgid "Save document"
msgstr "Uložit dokument"

326
#: ../config.c:368
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
327 328 329
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Uložit a přepsat dokument"

330
#: ../config.c:369
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
331 332 333
msgid "Save attachments"
msgstr "Uložit přílohy"

334
#: ../config.c:370
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
335 336 337
msgid "Set page offset"
msgstr ""

338
#: ../config.c:371
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
339 340 341
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Označit současnou pozici v dokumentu"

342
#: ../config.c:372
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
343 344 345
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Smazat vybrané značky"

346
#: ../config.c:373
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
347 348 349
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Nezvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

350
#: ../config.c:374
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
351 352 353
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

354
#: ../config.c:375
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
355 356 357
msgid "Show version information"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
358
#: ../links.c:161 ../links.c:218
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
359 360 361
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Nepovedlo se spustit xdg-open."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
362
#: ../main.c:52
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
363 364 365
msgid "Reparents to window specified by xid"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
366
#: ../main.c:53
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
367 368 369
msgid "Path to the config directory"
msgstr "Cesta k souboru s nastavením"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
370
#: ../main.c:54
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
371 372 373
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Cesta k adresáři s daty"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
374
#: ../main.c:55
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
375 376 377
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Cesta k adresářům s pluginy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
378
#: ../main.c:56
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
379 380 381
msgid "Fork into the background"
msgstr "Forknout se na pozadí"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
382
#: ../main.c:57
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
383 384 385
msgid "Document password"
msgstr "Heslo"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
386
#: ../main.c:58
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
387 388 389
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Úroveň logování (debug, info, warning, error)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
390
#: ../main.c:59
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
391 392 393
msgid "Print version information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
394
#: ../main.c:61
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
395 396 397
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
398
#: ../page-widget.c:455
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
399 400 401
msgid "Loading..."
msgstr "Načítám ..."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
402
#: ../page-widget.c:646
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
403 404 405 406
#, c-format
msgid "Copied selected text to clipboard: %s"
msgstr "Vybraný text zkopírován do schránky: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
407
#: ../page-widget.c:744
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
408 409 410
msgid "Copy image"
msgstr "Zkopíruj obrázek"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
411
#: ../page-widget.c:745
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
412 413 414
msgid "Save image as"
msgstr "Ulož obrázek jako"

415
#: ../shortcuts.c:933
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
416 417 418
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Tenhle dokument neobsahuje žádné indexy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
419
#: ../zathura.c:192 ../zathura.c:864
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
420 421
msgid "[No name]"
msgstr "[Nepojmenovaný]"