cs.po 9.04 KB
Newer Older
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
1 2 3 4 5 6 7
# zathura - language file (Czech)
# See LICENSE file for license and copyright information
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
8
"POT-Creation-Date: 2012-10-05 11:40+0200\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
9 10 11 12 13 14 15 16
"PO-Revision-Date: 2012-06-19 23:59+0200\n"
"Last-Translator: Martin Pelikan <pelikan@storkhole.cz>\n"
"Language-Team: pwmt.org <mail@pwmt.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
17
#: ../callbacks.c:207
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
18 19 20 21
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Neplatný vstup: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
22
#: ../callbacks.c:238
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
23 24 25 26
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Neplatný index: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
27
#: ../commands.c:35 ../commands.c:70 ../commands.c:97 ../commands.c:139
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
28 29
#: ../commands.c:253 ../commands.c:283 ../commands.c:309 ../commands.c:401
#: ../commands.c:522 ../shortcuts.c:456 ../shortcuts.c:1020
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
30 31 32
msgid "No document opened."
msgstr "Není otevřený žádný dokument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
33
#: ../commands.c:41 ../commands.c:76 ../commands.c:103 ../commands.c:406
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
34 35 36
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Špatný počet argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
37
#: ../commands.c:49
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
38 39 40 41
#, c-format
msgid "Bookmark successfuly updated: %s"
msgstr "Záložka úspěšně aktualizována: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
42
#: ../commands.c:55
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
43 44 45 46
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu vytvořit záložku: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
47
#: ../commands.c:59
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
48 49 50 51
#, c-format
msgid "Bookmark successfuly created: %s"
msgstr "Záložka úspěšně vytvořena: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
52
#: ../commands.c:82
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
53 54 55 56
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Záložka smazána: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
57
#: ../commands.c:84
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
58 59
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
60
msgstr "Nemůžu smazat záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
61

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
62
#: ../commands.c:110
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
63 64 65 66
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Záložka neexistuje: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
67
#: ../commands.c:161 ../commands.c:183
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
68 69 70
msgid "No information available."
msgstr "Nejsou dostupné žádné informace."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
71
#: ../commands.c:221
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
72 73 74
msgid "Too many arguments."
msgstr "Příliš mnoho argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
75
#: ../commands.c:230
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
76 77 78
msgid "No arguments given."
msgstr "Nezadali jste argumenty."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
79
#: ../commands.c:289 ../commands.c:315
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
80 81 82
msgid "Document saved."
msgstr "Dokument uložen."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
83
#: ../commands.c:291 ../commands.c:317
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
84 85 86
msgid "Failed to save document."
msgstr "Nepovedlo se uložit dokument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
87
#: ../commands.c:294 ../commands.c:320
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
88 89 90
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Špatný počet argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
91
#: ../commands.c:425
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
92 93
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
94
msgstr "Nepovedlo se zapsat přílohu '%s' do '%s'."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
95

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
96
#: ../commands.c:427
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
97 98 99 100
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Příloha '%s' zapsána do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
101
#: ../commands.c:471
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
102 103 104 105
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Obrázek '%s' zapsán do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
106
#: ../commands.c:473
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
107 108 109 110
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat obrázek '%s' do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
111
#: ../commands.c:480
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
112 113 114 115
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Neznámý obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
116
#: ../commands.c:484
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
117 118 119 120
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Neznámá příloha nebo obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
121
#: ../commands.c:535
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
122 123 124
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentem musí být číslo."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
#: ../completion.c:250
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"

#: ../completion.c:293
msgid "Attachments"
msgstr "Přílohy"

#. add images
#: ../completion.c:324
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
139
#. zathura settings
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
140
#: ../config.c:135
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
141 142 143
msgid "Database backend"
msgstr "Databázový backend"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
144
#: ../config.c:137
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
145 146 147
msgid "Zoom step"
msgstr "Zoom step"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
148
#: ../config.c:139
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
149 150 151
msgid "Padding between pages"
msgstr "Mezery mezi stránkami"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
152
#: ../config.c:141
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
153 154 155
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Počet stránek na řádek"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
156
#: ../config.c:143
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
157 158 159
msgid "Column of the first page"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
160
#: ../config.c:145
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
161 162 163
msgid "Scroll step"
msgstr "Scroll step"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
164
#: ../config.c:147
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
165 166 167
msgid "Horizontal scroll step"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
168 169 170 171 172
#: ../config.c:149
msgid "Full page scroll overlap"
msgstr ""

#: ../config.c:151
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
173 174 175
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Oddálit"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
176
#: ../config.c:153
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
177 178 179
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Přiblížit"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
180
#: ../config.c:155
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
181 182 183
msgid "Life time (in seconds) of a hidden page"
msgstr "Délka života skryté stránky v sekundách"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
184
#: ../config.c:156
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
185 186 187
msgid "Amount of seconds between each cache purge"
msgstr "Počet sekund mezi čištěními cache"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
188 189 190 191 192
#: ../config.c:158
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
msgstr ""

#: ../config.c:160
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
193 194 195
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Přebarvuji do tmava"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
196
#: ../config.c:162
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
197
msgid "Recoloring (light color)"
198
msgstr "Přebarvuji do světla"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
199

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
200
#: ../config.c:164
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
201 202 203
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Barva zvýrazňovače"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
204
#: ../config.c:166
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
205 206 207
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Barva zvýrazňovače (aktivní)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
208
#: ../config.c:170
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
209 210 211
msgid "Recolor pages"
msgstr "Přebarvit stránky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
212
#: ../config.c:172
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
213 214 215
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
216
#: ../config.c:174
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
217 218 219
msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Scrollovat přes konce"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
220 221 222 223 224
#: ../config.c:176
msgid "Page aware scrolling"
msgstr ""

#: ../config.c:178
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
225 226 227
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
228
#: ../config.c:180
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
229 230 231
msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
232
#: ../config.c:182
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
233 234 235
msgid "Center result horizontally"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
236
#: ../config.c:184
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
237 238 239
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Průhlednost při zvýrazňování"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
240
#: ../config.c:186
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
241 242 243
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Vypisovat 'Načítám ...'"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
244
#: ../config.c:187
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
245 246 247
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Přiblížení po otevření souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
248
#: ../config.c:189
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
249 250 251
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Zobrazovat skryté soubory"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
252
#: ../config.c:191
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
253 254 255
msgid "Show directories"
msgstr "Zobrazovat adresáře"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
256
#: ../config.c:193
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
257 258 259
msgid "Always open on first page"
msgstr "Vždy otevírat na první straně"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
260
#: ../config.c:195
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
261 262 263
msgid "Highlight search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
264 265 266 267 268
#: ../config.c:197
msgid "Enable incremental search"
msgstr ""

#: ../config.c:199
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
269 270 271
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Při abortu smazat výsledky hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
272
#: ../config.c:201
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
273 274 275
msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
276
#: ../config.c:203 ../main.c:60
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
277 278 279
msgid "Enable synctex support"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
280
#. define default inputbar commands
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
281
#: ../config.c:350
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
282 283 284
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Přidat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
285
#: ../config.c:351
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
286 287 288
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Smazat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
289
#: ../config.c:352
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
290 291 292
msgid "List all bookmarks"
msgstr "Vypsat záložky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
293
#: ../config.c:353
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
294 295 296
msgid "Close current file"
msgstr "Zavřít tenhle soubor"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
297
#: ../config.c:354
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
298 299 300
msgid "Show file information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
301
#: ../config.c:355
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
302 303 304
msgid "Execute a command"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
305
#: ../config.c:356
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
306 307 308
msgid "Show help"
msgstr "Zobrazit nápovědu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
309
#: ../config.c:357
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
310 311 312
msgid "Open document"
msgstr "Otevřít dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
313
#: ../config.c:358
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
314 315 316
msgid "Close zathura"
msgstr "Zavřít zathuru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
317
#: ../config.c:359
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
318 319 320
msgid "Print document"
msgstr "Tisknout dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
321
#: ../config.c:360
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
322 323 324
msgid "Save document"
msgstr "Uložit dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
325
#: ../config.c:361
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
326 327 328
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Uložit a přepsat dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
329
#: ../config.c:362
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
330 331 332
msgid "Save attachments"
msgstr "Uložit přílohy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
333
#: ../config.c:363
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
334 335 336
msgid "Set page offset"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
337
#: ../config.c:364
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
338 339 340
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Označit současnou pozici v dokumentu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
341
#: ../config.c:365
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
342 343 344
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Smazat vybrané značky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
345
#: ../config.c:366
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
346 347 348
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Nezvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
349
#: ../config.c:367
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
350 351 352
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
353
#: ../config.c:368
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
354 355 356
msgid "Show version information"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
357
#: ../links.c:166 ../links.c:223
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
358 359 360
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Nepovedlo se spustit xdg-open."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
361
#: ../main.c:52
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
362 363 364
msgid "Reparents to window specified by xid"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
365
#: ../main.c:53
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
366 367 368
msgid "Path to the config directory"
msgstr "Cesta k souboru s nastavením"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
369
#: ../main.c:54
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
370 371 372
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Cesta k adresáři s daty"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
373
#: ../main.c:55
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
374 375 376
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Cesta k adresářům s pluginy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
377
#: ../main.c:56
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
378 379 380
msgid "Fork into the background"
msgstr "Forknout se na pozadí"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
381
#: ../main.c:57
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
382 383 384
msgid "Document password"
msgstr "Heslo"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
385
#: ../main.c:58
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
386 387 388
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Úroveň logování (debug, info, warning, error)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
389
#: ../main.c:59
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
390 391 392
msgid "Print version information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
393
#: ../main.c:61
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
394 395 396 397 398 399 400
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
msgstr ""

#: ../page-widget.c:456
msgid "Loading..."
msgstr "Načítám ..."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
401
#: ../page-widget.c:647
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
402 403 404 405
#, c-format
msgid "Copied selected text to clipboard: %s"
msgstr "Vybraný text zkopírován do schránky: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
406
#: ../page-widget.c:745
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
407 408 409
msgid "Copy image"
msgstr "Zkopíruj obrázek"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
410
#: ../page-widget.c:746
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
411 412 413
msgid "Save image as"
msgstr "Ulož obrázek jako"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
414
#: ../shortcuts.c:923
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
415 416 417
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Tenhle dokument neobsahuje žádné indexy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
418
#: ../zathura.c:195 ../zathura.c:868
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
419 420
msgid "[No name]"
msgstr "[Nepojmenovaný]"