no.po 11.4 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536
# zathura - language file (Norwegian)
# See LICENSE file for license and copyright information
# 
# Translators:
# maccyber <jonas.enge@gmail.com>, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-31 10:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-17 12:13+0100\n"
"Last-Translator: maccyber <jonas.enge@gmail.com>\n"
"Language-Team: Norwegian (http://www.transifex.com/projects/p/zathura/language/no/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: no\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../callbacks.c:301
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Ugyldig inndata '%s' gitt."

#: ../callbacks.c:337
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Ugyldig index '%s' gitt."

#: ../callbacks.c:550
#, c-format
msgid "Copied selected text to clipboard: %s"
msgstr "Kopierte markert tekst til utklippstavlen: %s"

#: ../commands.c:36 ../commands.c:76 ../commands.c:103 ../commands.c:152
#: ../commands.c:268 ../commands.c:298 ../commands.c:324 ../commands.c:422
#: ../commands.c:543 ../shortcuts.c:403 ../shortcuts.c:1201
#: ../shortcuts.c:1230 ../shortcuts.c:1259
msgid "No document opened."
msgstr "Ingen dokumenter åpnet."

#: ../commands.c:42 ../commands.c:82 ../commands.c:109 ../commands.c:427
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Ugyldig nummer av argumenter gitt."

#: ../commands.c:53
#, c-format
msgid "Could not update bookmark: %s"
msgstr "Kunne ikke oppdatere bokmerke: %s"

#: ../commands.c:55
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Kunne ikke lage bokmerke: %s"

#: ../commands.c:60
#, c-format
msgid "Bookmark successfully updated: %s"
msgstr "Bokmerke er oppdatert: %s"

#: ../commands.c:62
#, c-format
msgid "Bookmark successfully created: %s"
msgstr "Bokmerket er laget: %s"

#: ../commands.c:88
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Fjernet bokmerke: %s"

#: ../commands.c:90
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
msgstr "Kunne ikke fjerne bokmerke: %s"

#: ../commands.c:116
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Bokmerke eksisterer ikke: %s"

#: ../commands.c:162
msgid "Title"
msgstr "Tittel"

#: ../commands.c:163
msgid "Author"
msgstr "Forfatter"

#: ../commands.c:164
msgid "Subject"
msgstr "Subjekt"

#: ../commands.c:165
msgid "Keywords"
msgstr "Nøkkelord"

#: ../commands.c:166
msgid "Creator"
msgstr "Laget av"

#: ../commands.c:167
msgid "Producer"
msgstr "Produsent"

#: ../commands.c:168
msgid "Creation date"
msgstr "Laget dato"

#: ../commands.c:169
msgid "Modification date"
msgstr "Modifisert dato"

#: ../commands.c:174 ../commands.c:196
msgid "No information available."
msgstr "Ingen informasjon tilgjengelig."

#: ../commands.c:234
msgid "Too many arguments."
msgstr "For mange argumenter."

#: ../commands.c:245
msgid "No arguments given."
msgstr "Ingen argumenter gitt."

#: ../commands.c:304 ../commands.c:330
msgid "Document saved."
msgstr "Dokumentet er lagret."

#: ../commands.c:306 ../commands.c:332
msgid "Failed to save document."
msgstr "Kunne ikke lagre dokumentet."

#: ../commands.c:309 ../commands.c:335
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Ugyldig nummer av argumenter."

#: ../commands.c:446
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Kunne ikke skrive vedlegg '%s' til '%s'."

#: ../commands.c:448
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Skrev vedlegg '%s' til '%s'."

#: ../commands.c:492
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Skrev bilde '%s' til '%s'."

#: ../commands.c:494
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Kunne ikke skrive bilde '%s' til '%s'."

#: ../commands.c:501
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Ukjent bilde '%s'."

#: ../commands.c:505
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Ukjent vedlegg eller bilde '%s'."

#: ../commands.c:556
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentet må være et tall."

#: ../completion.c:250
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Side %d"

#: ../completion.c:293
msgid "Attachments"
msgstr "Vedlegg"

#. add images
#: ../completion.c:324
msgid "Images"
msgstr "Bilder"

#. zathura settings
#: ../config.c:136
msgid "Database backend"
msgstr "Database backend"

#: ../config.c:138
msgid "Zoom step"
msgstr "Zoom nivå"

#: ../config.c:140
msgid "Padding between pages"
msgstr "Avstand mellom sider"

#: ../config.c:142
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Nummer av sider per rad"

#: ../config.c:144
msgid "Column of the first page"
msgstr ""

#: ../config.c:146
msgid "Scroll step"
msgstr "Skrolle nivå"

#: ../config.c:148
msgid "Horizontal scroll step"
msgstr ""

#: ../config.c:150
msgid "Full page scroll overlap"
msgstr ""

#: ../config.c:152
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Zoom minimum"

#: ../config.c:154
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Zoom maximum"

#: ../config.c:156
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
msgstr "Maksimum antall sider å holde i mellomlagringen"

#: ../config.c:158
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
msgstr "Antall posisjoner å huske i hopp-til-listen"

#: ../config.c:160
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Om-farger (mørk farge)"

#: ../config.c:161
msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Om-farge (lys farge)"

#: ../config.c:162
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Farge for utheving"

#: ../config.c:164
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Farge for utheving (aktiv)"

#: ../config.c:166
msgid "'Loading ...' background color"
msgstr "'Laster ...' bakgrunnsfarge"

#: ../config.c:168
msgid "'Loading ...' foreground color"
msgstr "'Laster ...' forgrunnsfarge"

#: ../config.c:172
msgid "Recolor pages"
msgstr "Om-farge sider"

#: ../config.c:174
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr ""

#: ../config.c:176
msgid "Wrap scrolling"
msgstr ""

#: ../config.c:178
msgid "Page aware scrolling"
msgstr ""

#: ../config.c:180
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr ""

#: ../config.c:182
msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr "Horisontalsentrert zoom"

#: ../config.c:184
msgid "Align link target to the left"
msgstr ""

#: ../config.c:186
msgid "Let zoom be changed when following links"
msgstr "La zoom bli endret når følgende linker"

#: ../config.c:188
msgid "Center result horizontally"
msgstr "Sentrer resultatene horisontalt"

#: ../config.c:190
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Klarhet for utheving"

#: ../config.c:192
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Render 'Laster ...'"

#: ../config.c:193
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Juster til når du åpner filen"

#: ../config.c:195
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Vis skjulte filer og mapper"

#: ../config.c:197
msgid "Show directories"
msgstr "Vis mapper"

#: ../config.c:199
msgid "Always open on first page"
msgstr "Alltid åpne på første side"

#: ../config.c:201
msgid "Highlight search results"
msgstr "Uthev søkeresultater"

#: ../config.c:204
msgid "Enable incremental search"
msgstr ""

#: ../config.c:206
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Stryk ut søkeresulteter ved avbrytelse"

#: ../config.c:208
msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr ""

#: ../config.c:210
msgid "Display the page number in the window title"
msgstr "Vis nummer av sider i vinduestittelen"

#: ../config.c:212
msgid "Use basename of the file in the statusbar"
msgstr ""

#: ../config.c:214 ../main.c:66
msgid "Enable synctex support"
msgstr ""

#: ../config.c:216
msgid "Enable D-Bus service"
msgstr "Aktiv D-Bus servicen"

#: ../config.c:218
msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written"
msgstr ""

#. define default inputbar commands
#: ../config.c:398
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Legg til bokmerke"

#: ../config.c:399
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Slett bokmerke"

#: ../config.c:400
msgid "List all bookmarks"
msgstr "List alle bokmerker"

#: ../config.c:401
msgid "Close current file"
msgstr "Lukk den gjeldende filen"

#: ../config.c:402
msgid "Show file information"
msgstr "Vis filinformasjon"

#: ../config.c:403
msgid "Execute a command"
msgstr "Kjør en kommando"

#: ../config.c:404
msgid "Show help"
msgstr "Vis hjelp"

#: ../config.c:405
msgid "Open document"
msgstr "Åpne dokument"

#: ../config.c:406
msgid "Close zathura"
msgstr "Lukk zathura"

#: ../config.c:407
msgid "Print document"
msgstr "Skriv ut dokument"

#: ../config.c:408
msgid "Save document"
msgstr "Lagre dokument"

#: ../config.c:409
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Lagre dokument (og tving til å skrive over)"

#: ../config.c:410
msgid "Save attachments"
msgstr "Lagre vedlegg"

#: ../config.c:411
msgid "Set page offset"
msgstr ""

#: ../config.c:412
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Marker nåværende lokalasjon i dokumentet"

#: ../config.c:413
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Slett spesifiserte merker"

#: ../config.c:414
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Ikke uthev gjeldende søkeresultater"

#: ../config.c:415
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Uthev følgende søkeresultater"

#: ../config.c:416
msgid "Show version information"
msgstr "Vis versjonsinformasjon"

#: ../links.c:202 ../links.c:281
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Klarte ikke å kjøre xdg-open."

#: ../links.c:220
#, c-format
msgid "Link: page %d"
msgstr "Link: side %d"

#: ../links.c:227
#, c-format
msgid "Link: %s"
msgstr ""

#: ../links.c:231
msgid "Link: Invalid"
msgstr "Link: Ugyldig"

#: ../main.c:57
msgid "Reparents to window specified by xid"
msgstr ""

#: ../main.c:58
msgid "Path to the config directory"
msgstr "Sti til konfigureringsmappe"

#: ../main.c:59
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Sti til data-mappe"

#: ../main.c:60
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Sti til mapper som inneholder plugins"

#: ../main.c:61
msgid "Fork into the background"
msgstr ""

#: ../main.c:62
msgid "Document password"
msgstr "Dokument passord"

#: ../main.c:63
msgid "Page number to go to"
msgstr "Sidetall å gå til"

#: ../main.c:64
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Logg nivå (diagnostisering, info, advarsler, feil)"

#: ../main.c:65
msgid "Print version information"
msgstr "Skriv ut versjonsinformasjon"

#: ../main.c:67
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
msgstr ""

#: ../main.c:68
msgid "Move to given synctex position"
msgstr ""

#: ../main.c:69
msgid "Highlight given position in the given process"
msgstr ""

#: ../main.c:70
msgid "Start in a non-default mode"
msgstr "Start i ikke-standard modus"

#: ../page-widget.c:493
msgid "Loading..."
msgstr "Laster..."

#: ../page-widget.c:808
msgid "Copy image"
msgstr "Kopier bilde"

#: ../page-widget.c:809
msgid "Save image as"
msgstr "Lagre bilde som"

#: ../print.c:64 ../print.c:211
#, c-format
msgid "Printing failed: %s"
msgstr "Utskrift feilet: %s"

#: ../shortcuts.c:1114
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Dette dokumenetet inneholder ikke noen index"

#: ../zathura.c:192 ../zathura.c:988
msgid "[No name]"
msgstr "[Inget navn]"

#: ../zathura.c:473
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
msgstr "Kunne ikke lese fil fra stdin og skrive til temporærfil."

#: ../zathura.c:534
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
msgstr "Usupportert filtype. Vennligst innstaller den nødvendige pluginen."

#: ../zathura.c:544
msgid "Document does not contain any pages"
msgstr "Dokumentet inneholder ingen sider"