cs.po 15.7 KB
Newer Older
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
1 2 3
# zathura - language file (Czech)
# See LICENSE file for license and copyright information
#
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
4 5
# Translators:
# fri, 2016
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
6 7 8
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
9 10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-25 17:56+0100\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
11 12 13
"PO-Revision-Date: 2017-01-04 20:39+0100\n"
"Last-Translator: fri\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/pwmt/zathura/language/cs/)\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
14
"Language: cs\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
15
"MIME-Version: 1.0\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
16
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
17
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
18
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
19

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
20
#: zathura/callbacks.c:308
21
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
22
msgid "'%s' must not be 0. Set to 1."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
23
msgstr "'%s' nesmí být 0. Nastaveno na 1."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
24

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
25
#: zathura/callbacks.c:390
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
26 27 28 29
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Neplatný vstup: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
30
#: zathura/callbacks.c:426
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
31 32
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
33
msgstr "Neplatný rejstřík: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
34

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
35
#: zathura/callbacks.c:665
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
36 37
#, c-format
msgid "Copied selected text to selection %s: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
38
msgstr "Vybraný text zkopírován do výběru %s: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
39

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
40
#: zathura/callbacks.c:698
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
41 42 43 44
#, fuzzy, c-format
msgid "Copied selected image to selection %s"
msgstr "Vybraný text zkopírován do výběru %s: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
45 46 47 48 49
#: zathura/commands.c:36 zathura/commands.c:76 zathura/commands.c:103
#: zathura/commands.c:165 zathura/commands.c:279 zathura/commands.c:304
#: zathura/commands.c:330 zathura/commands.c:430 zathura/commands.c:557
#: zathura/shortcuts.c:413 zathura/shortcuts.c:1225 zathura/shortcuts.c:1260
#: zathura/shortcuts.c:1287
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
50 51 52
msgid "No document opened."
msgstr "Není otevřený žádný dokument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
53
#: zathura/commands.c:42 zathura/commands.c:82 zathura/commands.c:435
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
54 55 56
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Špatný počet argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
57
#: zathura/commands.c:53
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
58 59
#, c-format
msgid "Could not update bookmark: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
60
msgstr "Nepodařilo se vytvořit záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
61

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
62
#: zathura/commands.c:55
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
63 64
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
65
msgstr "Nepodařilo se vytvořit záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
66

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
67
#: zathura/commands.c:60
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
68 69 70 71
#, c-format
msgid "Bookmark successfully updated: %s"
msgstr "Záložka úspěšně aktualizována: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
72
#: zathura/commands.c:62
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
73 74 75 76
#, c-format
msgid "Bookmark successfully created: %s"
msgstr "Záložka úspěšně vytvořena: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
77
#: zathura/commands.c:88
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
78 79 80 81
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Záložka smazána: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
82
#: zathura/commands.c:90
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
83 84
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
85
msgstr "Nepodařilo se smazat záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
86

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
87
#: zathura/commands.c:119
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
88 89 90 91
#, fuzzy
msgid "No bookmarks available."
msgstr "Nejsou dostupné žádné informace."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
92
#: zathura/commands.c:129
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
93 94 95 96
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Záložka neexistuje: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
97
#: zathura/commands.c:175
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
98
msgid "Title"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
99
msgstr "Název"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
100

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
101
#: zathura/commands.c:176
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
102
msgid "Author"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
103
msgstr "Autor"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
104

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
105
#: zathura/commands.c:177
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
106
msgid "Subject"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
107
msgstr "Předmět"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
108

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
109
#: zathura/commands.c:178
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
110
msgid "Keywords"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
111
msgstr "Klíčová slova"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
112

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
113
#: zathura/commands.c:179
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
114
msgid "Creator"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
115
msgstr "Tvůrce"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
116

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
117
#: zathura/commands.c:180
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
118
msgid "Producer"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
119
msgstr "Výrobce"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
120

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
121
#: zathura/commands.c:181
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
122
msgid "Creation date"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
123
msgstr "Datum vytvoření"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
124

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
125
#: zathura/commands.c:182
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
126
msgid "Modification date"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
127
msgstr "Datum změny"
128

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
129
#: zathura/commands.c:187 zathura/commands.c:207
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
130 131 132
msgid "No information available."
msgstr "Nejsou dostupné žádné informace."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
133
#: zathura/commands.c:245
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
134 135 136
msgid "Too many arguments."
msgstr "Příliš mnoho argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
137
#: zathura/commands.c:256
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
138 139 140
msgid "No arguments given."
msgstr "Nezadali jste argumenty."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
141
#: zathura/commands.c:310 zathura/commands.c:336
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
142 143 144
msgid "Document saved."
msgstr "Dokument uložen."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
145
#: zathura/commands.c:312 zathura/commands.c:338
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
146 147 148
msgid "Failed to save document."
msgstr "Nepovedlo se uložit dokument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
149
#: zathura/commands.c:315 zathura/commands.c:341
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
150 151 152
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Špatný počet argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
153
#: zathura/commands.c:454
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
154 155 156 157
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat přílohu '%s' do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
158
#: zathura/commands.c:456
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
159 160 161 162
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Příloha '%s' zapsána do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
163
#: zathura/commands.c:500
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
164 165 166 167
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Obrázek '%s' zapsán do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
168
#: zathura/commands.c:502
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
169 170 171 172
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat obrázek '%s' do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
173
#: zathura/commands.c:509
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
174 175 176 177
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Neznámý obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
178
#: zathura/commands.c:513
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
179 180 181 182
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Neznámá příloha nebo obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
183
#: zathura/commands.c:570
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
184 185 186
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentem musí být číslo."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
187
#: zathura/completion.c:283
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
188 189 190 191
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
192
#: zathura/completion.c:326
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
193 194 195 196
msgid "Attachments"
msgstr "Přílohy"

#. add images
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
197
#: zathura/completion.c:357
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
198 199 200
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
201
#. zathura settings
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
202
#: zathura/config.c:145
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
203
msgid "Database backend"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
204
msgstr "Databázová vrstva"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
205

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
206
#: zathura/config.c:146
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
207 208 209
msgid "File monitor backend"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
210
#: zathura/config.c:148
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
211
msgid "Zoom step"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
212
msgstr "Velikost kroku zvětšení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
213

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
214
#: zathura/config.c:150
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
215 216 217
msgid "Padding between pages"
msgstr "Mezery mezi stránkami"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
218
#: zathura/config.c:152
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
219
msgid "Number of pages per row"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
220
msgstr "Počet stran na řádek"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
221

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
222
#: zathura/config.c:154
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
223
msgid "Column of the first page"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
224
msgstr "Sloupec první strany"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
225

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
226
#: zathura/config.c:156
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
227
msgid "Scroll step"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
228
msgstr "Velikost kroku posunu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
229

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
230
#: zathura/config.c:158
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
231
msgid "Horizontal scroll step"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
232
msgstr "Velikost kroku vodorovného posunu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
233

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
234
#: zathura/config.c:160
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
235
msgid "Full page scroll overlap"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
236
msgstr "Překrývání při posunování celých stran"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
237

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
238
#: zathura/config.c:162
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
239
msgid "Zoom minimum"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
240
msgstr "Nejmenší stupeň zvětšení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
241

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
242
#: zathura/config.c:164
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
243
msgid "Zoom maximum"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
244
msgstr "Největší stupeň zvětšení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
245

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
246
#: zathura/config.c:166
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
247
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
248
msgstr "Největší počet stran ve vyrovnávací paměti"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
249

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
250
#: zathura/config.c:168
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
251
msgid "Maximum size in pixels of thumbnails to keep in the cache"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
252
msgstr "Největší velikost náhledů v obrazových bodech ve vyrovnávací paměti"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
253

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
254
#: zathura/config.c:170
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
255
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
256
msgstr "Počet poloh k uchování v seznamu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
257

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
258
#: zathura/config.c:172
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
259
msgid "Recoloring (dark color)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
260
msgstr "Přebarvuje se do tmava"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
261

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
262
#: zathura/config.c:173
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
263
msgid "Recoloring (light color)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
264
msgstr "Přebarvuje se do světla"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
265

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
266
#: zathura/config.c:174
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
267 268 269
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Barva zvýrazňovače"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
270
#: zathura/config.c:176
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
271
msgid "Color for highlighting (active)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
272
msgstr "Barva zvýrazňovače (činná)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
273

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
274
#: zathura/config.c:178
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
275
msgid "'Loading ...' background color"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
276
msgstr "Nahrává se barva pozadí..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
277

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
278
#: zathura/config.c:180
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
279
msgid "'Loading ...' foreground color"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
280
msgstr "Nahrává se barva popředí..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
281

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
282
#: zathura/config.c:183
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
283
msgid "Index mode foreground color"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
284
msgstr "Barva popředí režimu rejstříku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
285

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
286
#: zathura/config.c:184
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
287
msgid "Index mode background color"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
288
msgstr "Barva pozadí režimu rejstříku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
289

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
290
#: zathura/config.c:185
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
291
msgid "Index mode foreground color (active element)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
292
msgstr "Barva popředí režimu rejstříku (činný prvek)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
293

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
294
#: zathura/config.c:186
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
295
msgid "Index mode background color (active element)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
296
msgstr "Barva pozadí režimu rejstříku (činný prvek)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
297

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
298
#: zathura/config.c:189
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
299 300 301
msgid "Recolor pages"
msgstr "Přebarvit stránky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
302
#: zathura/config.c:191
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
303
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
304
msgstr "Při přebarvování zachovat původní odstín a přizpůsobit pouze světlost"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
305

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
306
#: zathura/config.c:193
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
307
msgid "When recoloring keep original image colors"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
308
msgstr "Při přebarvování zachovat původní  barvy obrázku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
309

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
310
#: zathura/config.c:195
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
311
msgid "Wrap scrolling"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
312
msgstr "Posunovat přes konce"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
313

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
314
#: zathura/config.c:197
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
315
msgid "Page aware scrolling"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
316
msgstr "Posunovat s ohledem na strany"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
317

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
318
#: zathura/config.c:199
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
319
msgid "Advance number of pages per row"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
320
msgstr "Pokračovat v počtu stran v jednom řádku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
321

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
322
#: zathura/config.c:201
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
323
msgid "Horizontally centered zoom"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
324
msgstr "Vodorovně vystředěné přiblížení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
325

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
326
#: zathura/config.c:203
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
327 328 329
msgid "Vertically center pages"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
330
#: zathura/config.c:205
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
331
msgid "Align link target to the left"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
332
msgstr "Zarovnat cíl odkazu nalevo"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
333

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
334
#: zathura/config.c:207
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
335
msgid "Let zoom be changed when following links"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
336
msgstr "Při následování odkazů se mění velikost přiblížení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
337

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
338
#: zathura/config.c:209
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
339
msgid "Center result horizontally"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
340
msgstr "Vystředit výsledky vodorovně"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
341

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
342
#: zathura/config.c:211
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
343 344 345
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Průhlednost při zvýrazňování"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
346
#: zathura/config.c:213
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
347
msgid "Render 'Loading ...'"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
348
msgstr "Vypisovat Nahrává se..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
349

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
350
#: zathura/config.c:214
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
351 352 353
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Přiblížení po otevření souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
354
#: zathura/config.c:216
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
355 356 357
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Zobrazovat skryté soubory"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
358
#: zathura/config.c:218
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
359
msgid "Show directories"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
360
msgstr "Ukázat adresáře"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
361

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
362
#: zathura/config.c:220
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
363
msgid "Show recent files"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
364
msgstr "Ukázat nedávné soubory"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
365

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
366
#: zathura/config.c:222
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
367 368 369
msgid "Always open on first page"
msgstr "Vždy otevírat na první straně"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
370
#: zathura/config.c:224
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
371 372 373
msgid "Highlight search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
374
#: zathura/config.c:227
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
375
msgid "Enable incremental search"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
376
msgstr "Povolit přírůstkové hledání"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
377

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
378
#: zathura/config.c:229
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
379
msgid "Clear search results on abort"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
380
msgstr "Při přerušení smazat výsledky hledání"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
381

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
382
#: zathura/config.c:231
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
383
msgid "Use basename of the file in the window title"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
384
msgstr "Použít základní název souboru v názvu okna"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
385

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
386
#: zathura/config.c:233
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
387
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the window title"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
388
msgstr "Použít ~ místo $HOME v souborovém názvu v názvu okna"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
389

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
390
#: zathura/config.c:235
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
391
msgid "Display the page number in the window title"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
392
msgstr "Zobrazit číslo strany v názvu okna"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
393

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
394
#: zathura/config.c:237
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
395
msgid "Use basename of the file in the statusbar"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
396
msgstr "Použít základní název souboru ve stavovém řádku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
397

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
398
#: zathura/config.c:239
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
399
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the statusbar"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
400
msgstr "Použít ~ místo $HOME v souborovém názvu ve stavovém řádku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
401

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
402
#: zathura/config.c:241
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
403
msgid "Enable synctex support"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
404
msgstr "Povolit podporu pro synctex"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
405

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
406
#: zathura/config.c:243
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
407
msgid "Synctex editor command"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
408
msgstr "Příkaz pro editor Synctex"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
409

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
410
#: zathura/config.c:245
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
411
msgid "Enable D-Bus service"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
412
msgstr "Povolit službu D-Bus"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
413

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
414
#: zathura/config.c:247
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
415 416 417
msgid "Save history at each page change"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
418
#: zathura/config.c:249
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
419
msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
420
msgstr "Schránka, do níž budou zapsána data vabraná pomocí myši"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
421

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
422
#: zathura/config.c:251
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
423
msgid "Enable notification after selecting text"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
424
msgstr "Povolit oznámení po vybrání textu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
425 426

#. define default inputbar commands
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
427
#: zathura/config.c:440
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
428 429 430
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Přidat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
431
#: zathura/config.c:441
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
432 433 434
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Smazat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
435
#: zathura/config.c:442
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
436
msgid "List all bookmarks"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
437
msgstr "Vypsat všechny záložky"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
438

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
439
#: zathura/config.c:443
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
440
msgid "Close current file"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
441
msgstr "Zavřít nynější soubor"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
442

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
443
#: zathura/config.c:444
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
444
msgid "Show file information"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
445
msgstr "Ukázat informace o souboru"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
446

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
447
#: zathura/config.c:445 zathura/config.c:446
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
448
msgid "Execute a command"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
449
msgstr "Spustit příkaz"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
450 451

#. like vim
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
452
#: zathura/config.c:447
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
453
msgid "Show help"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
454
msgstr "Ukázat nápovědu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
455

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
456
#: zathura/config.c:448
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
457 458 459
msgid "Open document"
msgstr "Otevřít dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
460
#: zathura/config.c:449
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
461 462 463
msgid "Close zathura"
msgstr "Zavřít zathuru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
464
#: zathura/config.c:450
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
465
msgid "Print document"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
466
msgstr "Vytisknout dokument"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
467

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
468
#: zathura/config.c:451
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
469 470 471
msgid "Save document"
msgstr "Uložit dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
472
#: zathura/config.c:452
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
473
msgid "Save document (and force overwriting)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
474
msgstr "Uložit dokument a vynutit jeho přepsání"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
475

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
476
#: zathura/config.c:453
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
477 478 479
msgid "Save attachments"
msgstr "Uložit přílohy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
480
#: zathura/config.c:454
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
481
msgid "Set page offset"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
482
msgstr "Nastavit posun strany"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
483

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
484
#: zathura/config.c:455
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
485
msgid "Mark current location within the document"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
486
msgstr "Označit současnou polohu v dokumentu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
487

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
488
#: zathura/config.c:456
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
489 490 491
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Smazat vybrané značky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
492
#: zathura/config.c:457
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
493 494 495
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Nezvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
496
#: zathura/config.c:458
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
497 498 499
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
500
#: zathura/config.c:459
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
501
msgid "Show version information"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
502
msgstr "Ukázat údaj o verzi"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
503

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
504
#: zathura/links.c:203 zathura/links.c:282
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
505
msgid "Failed to run xdg-open."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
506
msgstr "Nepodařilo se spustit xdg-open."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
507

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
508
#: zathura/links.c:221
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
509
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
510
msgid "Link: page %d"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
511
msgstr "Odkaz: strana %d"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
512

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
513
#: zathura/links.c:228
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
514
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
515
msgid "Link: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
516
msgstr "Odkaz: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
517

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
518
#: zathura/links.c:232
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
519
msgid "Link: Invalid"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
520
msgstr "Odkaz: Neplatný"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
521

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
522
#: zathura/main.c:146
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
523
msgid "Reparents to window specified by xid (X11)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
524
msgstr "Propojí s oknem udaným xid (X11)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
525

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
526
#: zathura/main.c:147
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
527
msgid "Path to the config directory"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
528
msgstr "Cesta k adresáři se souborem s nastavením"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
529

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
530
#: zathura/main.c:148
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
531 532 533
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Cesta k adresáři s daty"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
534
#: zathura/main.c:149
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
535
msgid "Path to the cache directory"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
536
msgstr "Cesta k adresáři s vyrovnávací pamětí"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
537

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
538
#: zathura/main.c:150
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
539
msgid "Path to the directories containing plugins"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
540
msgstr "Cesta k adresářům s přídavnými moduly"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
541

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
542
#: zathura/main.c:151
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
543 544 545
msgid "Fork into the background"
msgstr "Forknout se na pozadí"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
546
#: zathura/main.c:152
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
547
msgid "Document password"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
548
msgstr "Heslo k dokumentu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
549

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
550
#: zathura/main.c:153
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
551
msgid "Page number to go to"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
552
msgstr "Číslo strany, na kterou jít"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
553

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
554
#: zathura/main.c:154
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
555 556 557
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Úroveň logování (debug, info, warning, error)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
558
#: zathura/main.c:155
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
559
msgid "Print version information"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
560
msgstr "Zobrazit údaje o verzi"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
561

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
562
#: zathura/main.c:157
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
563
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
564
msgstr "Editor Synctex (předáno příkazu synctex)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
565

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
566
#: zathura/main.c:158
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
567
msgid "Move to given synctex position"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
568
msgstr "Přesunout se na udanou polohu synctex"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
569

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
570
#: zathura/main.c:159
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
571
msgid "Highlight given position in the given process"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
572
msgstr "Zvýraznit zadanou polohu v daném procesu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
573

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
574
#: zathura/main.c:161
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
575
msgid "Start in a non-default mode"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
576
msgstr "Spustit v ne-výchozím režimu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
577

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
578
#: zathura/page-widget.c:660
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
579
msgid "Loading..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
580
msgstr "Nahrává se..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
581

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
582
#: zathura/page-widget.c:1114
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
583
msgid "Copy image"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
584
msgstr "Kopírovat obrázek"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
585

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
586
#: zathura/page-widget.c:1115
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
587
msgid "Save image as"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
588
msgstr "Uložit obrázek jako"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
589

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
590
#: zathura/print.c:64 zathura/print.c:227
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
591 592
#, c-format
msgid "Printing failed: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
593
msgstr "Nepodařilo se vytisknout: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
594

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
595
#: zathura/shortcuts.c:105
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
596 597 598 599
#, c-format
msgid "Invalid adjust mode: %d"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
600
#: zathura/shortcuts.c:977
601 602 603 604
#, c-format
msgid "Pattern not found: %s"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
605
#: zathura/shortcuts.c:1135
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
606
msgid "This document does not contain any index"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
607
msgstr "Tento dokument neobsahuje žádný rejstřík"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
608

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
609
#: zathura/zathura.c:292 zathura/zathura.c:1356
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
610 611 612
msgid "[No name]"
msgstr "[Nepojmenovaný]"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
613
#: zathura/zathura.c:721
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
614
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
615 616
msgstr ""
"Nepodařilo se přečíst soubor z stdin a zapsat jej do dočasného souboru."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
617

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
618
#: zathura/zathura.c:737
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
619
msgid "Could not read file from GIO and copy it to a temporary file."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
620 621
msgstr ""
"Nepodařilo se přečíst soubor z GIO a zkopírovat jej do dočasného souboru."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
622

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
623
#: zathura/zathura.c:826
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
624
msgid "Enter password:"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
625
msgstr "Zadat heslo:"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
626

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
627
#: zathura/zathura.c:861
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
628
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
629 630
msgstr ""
"Nepodporovaný typ souboru. Nainstalujte, prosím, nezbytný přídavný modul."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
631

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
632
#: zathura/zathura.c:871
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
633
msgid "Document does not contain any pages"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
634
msgstr "Dokument neobsahuje žádné strany"