cs.po 9.08 KB
Newer Older
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
1
2
3
4
5
6
# zathura - language file (Czech)
# See LICENSE file for license and copyright information
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
7
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
8
"POT-Creation-Date: 2012-12-06 21:00+0100\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
9
10
11
12
13
14
15
16
"PO-Revision-Date: 2012-06-19 23:59+0200\n"
"Last-Translator: Martin Pelikan <pelikan@storkhole.cz>\n"
"Language-Team: pwmt.org <mail@pwmt.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
17
#: ../callbacks.c:207
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
18
19
20
21
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Neplatný vstup: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
22
#: ../callbacks.c:238
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
23
24
25
26
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Neplatný index: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
27
#: ../commands.c:35 ../commands.c:70 ../commands.c:97 ../commands.c:139
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
28
#: ../commands.c:253 ../commands.c:283 ../commands.c:309 ../commands.c:401
29
30
#: ../commands.c:522 ../shortcuts.c:456 ../shortcuts.c:1030
#: ../shortcuts.c:1059
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
31
32
33
msgid "No document opened."
msgstr "Není otevřený žádný dokument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
34
#: ../commands.c:41 ../commands.c:76 ../commands.c:103 ../commands.c:406
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
35
36
37
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Špatný počet argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
38
#: ../commands.c:49
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
39
40
41
42
#, c-format
msgid "Bookmark successfuly updated: %s"
msgstr "Záložka úspěšně aktualizována: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
43
#: ../commands.c:55
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
44
45
46
47
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu vytvořit záložku: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
48
#: ../commands.c:59
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
49
50
51
52
#, c-format
msgid "Bookmark successfuly created: %s"
msgstr "Záložka úspěšně vytvořena: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
53
#: ../commands.c:82
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
54
55
56
57
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Záložka smazána: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
58
#: ../commands.c:84
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
59
60
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
61
msgstr "Nemůžu smazat záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
62

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
63
#: ../commands.c:110
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
64
65
66
67
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Záložka neexistuje: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
68
#: ../commands.c:161 ../commands.c:183
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
69
70
71
msgid "No information available."
msgstr "Nejsou dostupné žádné informace."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
72
#: ../commands.c:221
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
73
74
75
msgid "Too many arguments."
msgstr "Příliš mnoho argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
76
#: ../commands.c:230
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
77
78
79
msgid "No arguments given."
msgstr "Nezadali jste argumenty."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
80
#: ../commands.c:289 ../commands.c:315
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
81
82
83
msgid "Document saved."
msgstr "Dokument uložen."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
84
#: ../commands.c:291 ../commands.c:317
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
85
86
87
msgid "Failed to save document."
msgstr "Nepovedlo se uložit dokument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
88
#: ../commands.c:294 ../commands.c:320
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
89
90
91
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Špatný počet argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
92
#: ../commands.c:425
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
93
94
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
95
msgstr "Nepovedlo se zapsat přílohu '%s' do '%s'."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
96

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
97
#: ../commands.c:427
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
98
99
100
101
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Příloha '%s' zapsána do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
102
#: ../commands.c:471
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
103
104
105
106
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Obrázek '%s' zapsán do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
107
#: ../commands.c:473
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
108
109
110
111
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat obrázek '%s' do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
112
#: ../commands.c:480
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
113
114
115
116
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Neznámý obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
117
#: ../commands.c:484
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
118
119
120
121
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Neznámá příloha nebo obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
122
#: ../commands.c:535
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
123
124
125
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentem musí být číslo."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
#: ../completion.c:250
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"

#: ../completion.c:293
msgid "Attachments"
msgstr "Přílohy"

#. add images
#: ../completion.c:324
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
140
#. zathura settings
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
141
#: ../config.c:135
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
142
143
144
msgid "Database backend"
msgstr "Databázový backend"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
145
#: ../config.c:137
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
146
147
148
msgid "Zoom step"
msgstr "Zoom step"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
149
#: ../config.c:139
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
150
151
152
msgid "Padding between pages"
msgstr "Mezery mezi stránkami"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
153
#: ../config.c:141
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
154
155
156
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Počet stránek na řádek"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
157
#: ../config.c:143
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
158
159
160
msgid "Column of the first page"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
161
#: ../config.c:145
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
162
163
164
msgid "Scroll step"
msgstr "Scroll step"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
165
#: ../config.c:147
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
166
167
168
msgid "Horizontal scroll step"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
169
170
171
172
173
#: ../config.c:149
msgid "Full page scroll overlap"
msgstr ""

#: ../config.c:151
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
174
175
176
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Oddálit"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
177
#: ../config.c:153
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
178
179
180
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Přiblížit"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
181
#: ../config.c:155
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
182
183
184
msgid "Life time (in seconds) of a hidden page"
msgstr "Délka života skryté stránky v sekundách"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
185
#: ../config.c:156
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
186
187
188
msgid "Amount of seconds between each cache purge"
msgstr "Počet sekund mezi čištěními cache"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
189
190
191
192
193
#: ../config.c:158
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
msgstr ""

#: ../config.c:160
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
194
195
196
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Přebarvuji do tmava"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
197
#: ../config.c:162
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
198
msgid "Recoloring (light color)"
199
msgstr "Přebarvuji do světla"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
200

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
201
#: ../config.c:164
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
202
203
204
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Barva zvýrazňovače"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
205
#: ../config.c:166
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
206
207
208
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Barva zvýrazňovače (aktivní)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
209
#: ../config.c:170
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
210
211
212
msgid "Recolor pages"
msgstr "Přebarvit stránky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
213
#: ../config.c:172
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
214
215
216
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
217
#: ../config.c:174
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
218
219
220
msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Scrollovat přes konce"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
221
222
223
224
225
#: ../config.c:176
msgid "Page aware scrolling"
msgstr ""

#: ../config.c:178
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
226
227
228
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
229
#: ../config.c:180
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
230
231
232
msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
233
#: ../config.c:182
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
234
235
236
msgid "Center result horizontally"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
237
#: ../config.c:184
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
238
239
240
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Průhlednost při zvýrazňování"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
241
#: ../config.c:186
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
242
243
244
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Vypisovat 'Načítám ...'"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
245
#: ../config.c:187
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
246
247
248
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Přiblížení po otevření souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
249
#: ../config.c:189
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
250
251
252
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Zobrazovat skryté soubory"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
253
#: ../config.c:191
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
254
255
256
msgid "Show directories"
msgstr "Zobrazovat adresáře"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
257
#: ../config.c:193
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
258
259
260
msgid "Always open on first page"
msgstr "Vždy otevírat na první straně"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
261
#: ../config.c:195
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
262
263
264
msgid "Highlight search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
265
266
267
268
269
#: ../config.c:197
msgid "Enable incremental search"
msgstr ""

#: ../config.c:199
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
270
271
272
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Při abortu smazat výsledky hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
273
#: ../config.c:201
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
274
275
276
msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
277
#: ../config.c:203 ../main.c:60
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
278
279
280
msgid "Enable synctex support"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
281
#. define default inputbar commands
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
282
#: ../config.c:355
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
283
284
285
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Přidat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
286
#: ../config.c:356
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
287
288
289
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Smazat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
290
#: ../config.c:357
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
291
292
293
msgid "List all bookmarks"
msgstr "Vypsat záložky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
294
#: ../config.c:358
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
295
296
297
msgid "Close current file"
msgstr "Zavřít tenhle soubor"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
298
#: ../config.c:359
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
299
300
301
msgid "Show file information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
302
#: ../config.c:360
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
303
304
305
msgid "Execute a command"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
306
#: ../config.c:361
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
307
308
309
msgid "Show help"
msgstr "Zobrazit nápovědu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
310
#: ../config.c:362
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
311
312
313
msgid "Open document"
msgstr "Otevřít dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
314
#: ../config.c:363
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
315
316
317
msgid "Close zathura"
msgstr "Zavřít zathuru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
318
#: ../config.c:364
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
319
320
321
msgid "Print document"
msgstr "Tisknout dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
322
#: ../config.c:365
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
323
324
325
msgid "Save document"
msgstr "Uložit dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
326
#: ../config.c:366
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
327
328
329
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Uložit a přepsat dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
330
#: ../config.c:367
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
331
332
333
msgid "Save attachments"
msgstr "Uložit přílohy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
334
#: ../config.c:368
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
335
336
337
msgid "Set page offset"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
338
#: ../config.c:369
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
339
340
341
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Označit současnou pozici v dokumentu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
342
#: ../config.c:370
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
343
344
345
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Smazat vybrané značky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
346
#: ../config.c:371
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
347
348
349
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Nezvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
350
#: ../config.c:372
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
351
352
353
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
354
#: ../config.c:373
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
355
356
357
msgid "Show version information"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
358
#: ../links.c:161 ../links.c:218
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
359
360
361
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Nepovedlo se spustit xdg-open."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
362
#: ../main.c:52
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
363
364
365
msgid "Reparents to window specified by xid"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
366
#: ../main.c:53
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
367
368
369
msgid "Path to the config directory"
msgstr "Cesta k souboru s nastavením"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
370
#: ../main.c:54
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
371
372
373
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Cesta k adresáři s daty"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
374
#: ../main.c:55
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
375
376
377
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Cesta k adresářům s pluginy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
378
#: ../main.c:56
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
379
380
381
msgid "Fork into the background"
msgstr "Forknout se na pozadí"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
382
#: ../main.c:57
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
383
384
385
msgid "Document password"
msgstr "Heslo"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
386
#: ../main.c:58
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
387
388
389
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Úroveň logování (debug, info, warning, error)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
390
#: ../main.c:59
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
391
392
393
msgid "Print version information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
394
#: ../main.c:61
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
395
396
397
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
398
#: ../page-widget.c:455
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
399
400
401
msgid "Loading..."
msgstr "Načítám ..."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
402
#: ../page-widget.c:646
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
403
404
405
406
#, c-format
msgid "Copied selected text to clipboard: %s"
msgstr "Vybraný text zkopírován do schránky: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
407
#: ../page-widget.c:744
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
408
409
410
msgid "Copy image"
msgstr "Zkopíruj obrázek"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
411
#: ../page-widget.c:745
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
412
413
414
msgid "Save image as"
msgstr "Ulož obrázek jako"

415
#: ../shortcuts.c:933
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
416
417
418
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Tenhle dokument neobsahuje žádné indexy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
419
#: ../zathura.c:192 ../zathura.c:864
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
420
421
msgid "[No name]"
msgstr "[Nepojmenovaný]"