no.po 12.2 KB
Newer Older
1 2
# zathura - language file (Norwegian)
# See LICENSE file for license and copyright information
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
3
#
4 5 6 7 8 9
# Translators:
# maccyber <jonas.enge@gmail.com>, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
10 11
"POT-Creation-Date: 2014-11-07 15:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-11-07 15:50+0100\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
12
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
13 14 15
"Language-Team: Norwegian (http://www.transifex.com/projects/p/zathura/"
"language/no/)\n"
"Language: no\n"
16 17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
20
"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
21

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
22
#: ../print.c:64 ../print.c:211
23
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
24 25
msgid "Printing failed: %s"
msgstr "Utskrift feilet: %s"
26

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
#: ../callbacks.c:232
#, c-format
msgid "'%s' must not be 0. Set to 1."
msgstr ""

#: ../callbacks.c:309
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Ugyldig inndata '%s' gitt."

#: ../callbacks.c:345
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Ugyldig index '%s' gitt."

#: ../callbacks.c:584
#, c-format
msgid "Copied selected text to clipboard: %s"
msgstr "Kopierte markert tekst til utklippstavlen: %s"

#: ../commands.c:36 ../commands.c:76 ../commands.c:103 ../commands.c:152
#: ../commands.c:268 ../commands.c:298 ../commands.c:324 ../commands.c:422
#: ../commands.c:549 ../shortcuts.c:415 ../shortcuts.c:1222
#: ../shortcuts.c:1251 ../shortcuts.c:1278
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
51 52
msgid "No document opened."
msgstr "Ingen dokumenter åpnet."
53

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
54 55 56 57 58
#: ../commands.c:42 ../commands.c:82 ../commands.c:109 ../commands.c:427
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Ugyldig nummer av argumenter gitt."

#: ../commands.c:53
59
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
60 61
msgid "Could not update bookmark: %s"
msgstr "Kunne ikke oppdatere bokmerke: %s"
62

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
63
#: ../commands.c:55
64
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
65 66
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Kunne ikke lage bokmerke: %s"
67

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
#: ../commands.c:60
#, c-format
msgid "Bookmark successfully updated: %s"
msgstr "Bokmerke er oppdatert: %s"

#: ../commands.c:62
#, c-format
msgid "Bookmark successfully created: %s"
msgstr "Bokmerket er laget: %s"

#: ../commands.c:88
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Fjernet bokmerke: %s"

#: ../commands.c:90
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
msgstr "Kunne ikke fjerne bokmerke: %s"

#: ../commands.c:116
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Bokmerke eksisterer ikke: %s"

#: ../commands.c:162
msgid "Title"
msgstr "Tittel"

#: ../commands.c:163
msgid "Author"
msgstr "Forfatter"

#: ../commands.c:164
msgid "Subject"
msgstr "Subjekt"

#: ../commands.c:165
msgid "Keywords"
msgstr "Nøkkelord"

#: ../commands.c:166
msgid "Creator"
msgstr "Laget av"

#: ../commands.c:167
msgid "Producer"
msgstr "Produsent"

#: ../commands.c:168
msgid "Creation date"
msgstr "Laget dato"

#: ../commands.c:169
msgid "Modification date"
msgstr "Modifisert dato"

#: ../commands.c:174 ../commands.c:196
msgid "No information available."
msgstr "Ingen informasjon tilgjengelig."

#: ../commands.c:234
msgid "Too many arguments."
msgstr "For mange argumenter."

#: ../commands.c:245
msgid "No arguments given."
msgstr "Ingen argumenter gitt."

#: ../commands.c:304 ../commands.c:330
msgid "Document saved."
msgstr "Dokumentet er lagret."

#: ../commands.c:306 ../commands.c:332
msgid "Failed to save document."
msgstr "Kunne ikke lagre dokumentet."

#: ../commands.c:309 ../commands.c:335
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Ugyldig nummer av argumenter."

#: ../commands.c:446
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Kunne ikke skrive vedlegg '%s' til '%s'."

#: ../commands.c:448
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Skrev vedlegg '%s' til '%s'."

#: ../commands.c:492
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Skrev bilde '%s' til '%s'."

#: ../commands.c:494
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Kunne ikke skrive bilde '%s' til '%s'."

#: ../commands.c:501
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Ukjent bilde '%s'."

#: ../commands.c:505
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Ukjent vedlegg eller bilde '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
179
#: ../commands.c:562
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
180 181 182
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentet må være et tall."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
183
#: ../zathura.c:204 ../zathura.c:1043
184 185 186
msgid "[No name]"
msgstr "[Inget navn]"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
187
#: ../zathura.c:518
188 189 190
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
msgstr "Kunne ikke lese fil fra stdin og skrive til temporærfil."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
191
#: ../zathura.c:579
192 193 194
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
msgstr "Usupportert filtype. Vennligst innstaller den nødvendige pluginen."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
195
#: ../zathura.c:589
196 197
msgid "Document does not contain any pages"
msgstr "Dokumentet inneholder ingen sider"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
198

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
#: ../page-widget.c:561
msgid "Loading..."
msgstr "Laster..."

#: ../page-widget.c:1006
msgid "Copy image"
msgstr "Kopier bilde"

#: ../page-widget.c:1007
msgid "Save image as"
msgstr "Lagre bilde som"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
#. zathura settings
#: ../config.c:144
msgid "Database backend"
msgstr "Database backend"

#: ../config.c:146
msgid "Zoom step"
msgstr "Zoom nivå"

#: ../config.c:148
msgid "Padding between pages"
msgstr "Avstand mellom sider"

#: ../config.c:150
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Nummer av sider per rad"

#: ../config.c:152
msgid "Column of the first page"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
230 231
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
232 233 234
#: ../config.c:154
msgid "Scroll step"
msgstr "Skrolle nivå"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
235

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
236 237 238
#: ../config.c:156
msgid "Horizontal scroll step"
msgstr ""
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
239

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256
#: ../config.c:158
msgid "Full page scroll overlap"
msgstr ""

#: ../config.c:160
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Zoom minimum"

#: ../config.c:162
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Zoom maximum"

#: ../config.c:164
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
msgstr "Maksimum antall sider å holde i mellomlagringen"

#: ../config.c:166
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
257 258 259 260
msgid "Maximum size in pixels of thumbnails to keep in the cache"
msgstr ""

#: ../config.c:168
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
261 262 263
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
msgstr "Antall posisjoner å huske i hopp-til-listen"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
264
#: ../config.c:170
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
265 266 267
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Om-farger (mørk farge)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
268
#: ../config.c:171
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
269 270 271
msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Om-farge (lys farge)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
272
#: ../config.c:172
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
273 274 275
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Farge for utheving"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
276
#: ../config.c:174
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
277 278 279
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Farge for utheving (aktiv)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
280
#: ../config.c:176
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
281 282 283
msgid "'Loading ...' background color"
msgstr "'Laster ...' bakgrunnsfarge"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
284
#: ../config.c:178
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
285 286 287
msgid "'Loading ...' foreground color"
msgstr "'Laster ...' forgrunnsfarge"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
288
#: ../config.c:181
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
289 290 291
msgid "Index mode foreground color"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
292
#: ../config.c:182
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
293 294 295
msgid "Index mode background color"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
296
#: ../config.c:183
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
297 298 299
msgid "Index mode foreground color (active element)"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
300
#: ../config.c:184
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
301 302 303
msgid "Index mode background color (active element)"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
304
#: ../config.c:187
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
305 306 307
msgid "Recolor pages"
msgstr "Om-farge sider"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
308
#: ../config.c:189
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
309 310 311
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
312
#: ../config.c:191
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
313 314 315
msgid "When recoloring keep original image colors"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
316
#: ../config.c:193
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
317 318 319
msgid "Wrap scrolling"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
320
#: ../config.c:195
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
321 322 323
msgid "Page aware scrolling"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
324
#: ../config.c:197
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
325 326 327
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
328
#: ../config.c:199
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
329 330 331
msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr "Horisontalsentrert zoom"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
332
#: ../config.c:201
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
333 334 335
msgid "Align link target to the left"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
336
#: ../config.c:203
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
337 338 339
msgid "Let zoom be changed when following links"
msgstr "La zoom bli endret når følgende linker"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
340
#: ../config.c:205
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
341 342 343
msgid "Center result horizontally"
msgstr "Sentrer resultatene horisontalt"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
344
#: ../config.c:207
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
345 346 347
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Klarhet for utheving"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
348
#: ../config.c:209
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
349 350 351
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Render 'Laster ...'"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
352
#: ../config.c:210
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
353 354 355
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Juster til når du åpner filen"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
356
#: ../config.c:212
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
357 358 359
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Vis skjulte filer og mapper"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
360
#: ../config.c:214
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
361 362 363
msgid "Show directories"
msgstr "Vis mapper"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
364
#: ../config.c:216
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
365 366 367
msgid "Always open on first page"
msgstr "Alltid åpne på første side"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
368
#: ../config.c:218
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
369 370 371
msgid "Highlight search results"
msgstr "Uthev søkeresultater"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
372
#: ../config.c:221
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
373 374 375
msgid "Enable incremental search"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
376
#: ../config.c:223
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
377 378 379
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Stryk ut søkeresulteter ved avbrytelse"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
380
#: ../config.c:225
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
381 382 383
msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
384
#: ../config.c:227
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
385 386 387
msgid "Display the page number in the window title"
msgstr "Vis nummer av sider i vinduestittelen"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
388
#: ../config.c:229
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
389 390 391
msgid "Use basename of the file in the statusbar"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
392
#: ../config.c:231
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
393 394 395
msgid "Enable synctex support"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
396
#: ../config.c:233
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
397 398 399
msgid "Synctex editor command"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
400
#: ../config.c:235
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
401 402 403
msgid "Enable D-Bus service"
msgstr "Aktiv D-Bus servicen"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
404
#: ../config.c:237
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
405 406 407
msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
408
#: ../config.c:239
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
409 410 411 412
msgid "Enable notification after selecting text"
msgstr ""

#. define default inputbar commands
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
413
#: ../config.c:425
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
414 415 416
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Legg til bokmerke"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
417
#: ../config.c:426
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
418 419 420
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Slett bokmerke"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
421
#: ../config.c:427
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
422 423 424
msgid "List all bookmarks"
msgstr "List alle bokmerker"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
425
#: ../config.c:428
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
426 427 428
msgid "Close current file"
msgstr "Lukk den gjeldende filen"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
429
#: ../config.c:429
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
430 431 432
msgid "Show file information"
msgstr "Vis filinformasjon"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
433
#: ../config.c:430 ../config.c:431
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
434 435 436 437
msgid "Execute a command"
msgstr "Kjør en kommando"

#. like vim
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
438
#: ../config.c:432
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
439 440 441
msgid "Show help"
msgstr "Vis hjelp"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
442
#: ../config.c:433
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
443 444 445
msgid "Open document"
msgstr "Åpne dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
446
#: ../config.c:434
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
447 448 449
msgid "Close zathura"
msgstr "Lukk zathura"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
450
#: ../config.c:435
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
451 452 453
msgid "Print document"
msgstr "Skriv ut dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
454
#: ../config.c:436
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
455 456 457
msgid "Save document"
msgstr "Lagre dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
458
#: ../config.c:437
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
459 460 461
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Lagre dokument (og tving til å skrive over)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
462
#: ../config.c:438
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
463 464 465
msgid "Save attachments"
msgstr "Lagre vedlegg"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
466
#: ../config.c:439
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
467 468 469
msgid "Set page offset"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
470
#: ../config.c:440
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
471 472 473
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Marker nåværende lokalasjon i dokumentet"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
474
#: ../config.c:441
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
475 476 477
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Slett spesifiserte merker"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
478
#: ../config.c:442
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
479 480 481
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Ikke uthev gjeldende søkeresultater"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
482
#: ../config.c:443
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
483 484 485
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Uthev følgende søkeresultater"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
486
#: ../config.c:444
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
487 488 489
msgid "Show version information"
msgstr "Vis versjonsinformasjon"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
490 491 492 493 494
#: ../shortcuts.c:1132
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Dette dokumenetet inneholder ikke noen index"

#: ../main.c:56
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
495 496 497
msgid "Reparents to window specified by xid"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
498
#: ../main.c:58
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
499 500 501
msgid "Path to the config directory"
msgstr "Sti til konfigureringsmappe"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
502
#: ../main.c:59
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
503 504 505
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Sti til data-mappe"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
506
#: ../main.c:60
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
507 508 509
msgid "Path to the cache directory"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
510
#: ../main.c:61
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
511 512 513
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Sti til mapper som inneholder plugins"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
514
#: ../main.c:62
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
515 516 517
msgid "Fork into the background"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
518
#: ../main.c:63
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
519 520 521
msgid "Document password"
msgstr "Dokument passord"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
522
#: ../main.c:64
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
523 524 525
msgid "Page number to go to"
msgstr "Sidetall å gå til"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
526
#: ../main.c:65
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
527 528 529
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Logg nivå (diagnostisering, info, advarsler, feil)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
530
#: ../main.c:66
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
531 532 533
msgid "Print version information"
msgstr "Skriv ut versjonsinformasjon"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
534
#: ../main.c:67
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
535 536 537
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
538
#: ../main.c:68
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
539 540 541
msgid "Move to given synctex position"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
542
#: ../main.c:69
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
543 544 545
msgid "Highlight given position in the given process"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
546
#: ../main.c:70
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
547 548
msgid "Start in a non-default mode"
msgstr "Start i ikke-standard modus"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580

#: ../completion.c:250
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Side %d"

#: ../completion.c:293
msgid "Attachments"
msgstr "Vedlegg"

#. add images
#: ../completion.c:324
msgid "Images"
msgstr "Bilder"

#: ../links.c:203 ../links.c:282
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Klarte ikke å kjøre xdg-open."

#: ../links.c:221
#, c-format
msgid "Link: page %d"
msgstr "Link: side %d"

#: ../links.c:228
#, c-format
msgid "Link: %s"
msgstr ""

#: ../links.c:232
msgid "Link: Invalid"
msgstr "Link: Ugyldig"