cs.po 12.8 KB
Newer Older
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
1 2 3 4 5 6
# zathura - language file (Czech)
# See LICENSE file for license and copyright information
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
7
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
8
"POT-Creation-Date: 2014-11-08 12:31+0100\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
9 10
"PO-Revision-Date: 2014-10-08 15:38+0100\n"
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
11 12 13 14 15
"Language-Team: pwmt.org <mail@pwmt.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
16
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
17

18
#: ../zathura/print.c:64 ../zathura/print.c:211
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
19
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
20
msgid "Printing failed: %s"
21 22
msgstr ""

23
#: ../zathura/callbacks.c:232
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
24 25 26 27
#, c-format
msgid "'%s' must not be 0. Set to 1."
msgstr ""

28
#: ../zathura/callbacks.c:309
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
29 30 31 32
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Neplatný vstup: %s"

33
#: ../zathura/callbacks.c:345
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
34 35 36 37
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Neplatný index: %s"

38
#: ../zathura/callbacks.c:584
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
39 40 41 42
#, c-format
msgid "Copied selected text to clipboard: %s"
msgstr "Vybraný text zkopírován do schránky: %s"

43 44 45 46 47 48
#: ../zathura/commands.c:36 ../zathura/commands.c:76 ../zathura/commands.c:103
#: ../zathura/commands.c:152 ../zathura/commands.c:268
#: ../zathura/commands.c:298 ../zathura/commands.c:324
#: ../zathura/commands.c:422 ../zathura/commands.c:549
#: ../zathura/shortcuts.c:415 ../zathura/shortcuts.c:1222
#: ../zathura/shortcuts.c:1251 ../zathura/shortcuts.c:1278
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
49 50
msgid "No document opened."
msgstr "Není otevřený žádný dokument."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
51

52 53
#: ../zathura/commands.c:42 ../zathura/commands.c:82 ../zathura/commands.c:109
#: ../zathura/commands.c:427
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
54 55 56
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Špatný počet argumentů."

57
#: ../zathura/commands.c:53
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
58
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
59 60
msgid "Could not update bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu vytvořit záložku: %s"
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
61

62
#: ../zathura/commands.c:55
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
63
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
64 65 66
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu vytvořit záložku: %s"

67
#: ../zathura/commands.c:60
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
68 69 70 71
#, c-format
msgid "Bookmark successfully updated: %s"
msgstr "Záložka úspěšně aktualizována: %s"

72
#: ../zathura/commands.c:62
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
73 74 75 76
#, c-format
msgid "Bookmark successfully created: %s"
msgstr "Záložka úspěšně vytvořena: %s"

77
#: ../zathura/commands.c:88
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
78 79 80 81
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Záložka smazána: %s"

82
#: ../zathura/commands.c:90
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
83 84 85 86
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu smazat záložku: %s"

87
#: ../zathura/commands.c:116
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
88 89 90 91
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Záložka neexistuje: %s"

92
#: ../zathura/commands.c:162
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
93
msgid "Title"
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
94 95
msgstr ""

96
#: ../zathura/commands.c:163
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
97 98 99
msgid "Author"
msgstr ""

100
#: ../zathura/commands.c:164
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
101
msgid "Subject"
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
102 103
msgstr ""

104
#: ../zathura/commands.c:165
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
105 106 107
msgid "Keywords"
msgstr ""

108
#: ../zathura/commands.c:166
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
109 110 111
msgid "Creator"
msgstr ""

112
#: ../zathura/commands.c:167
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
113 114 115
msgid "Producer"
msgstr ""

116
#: ../zathura/commands.c:168
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
117 118 119
msgid "Creation date"
msgstr ""

120
#: ../zathura/commands.c:169
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
121 122 123
msgid "Modification date"
msgstr ""

124
#: ../zathura/commands.c:174 ../zathura/commands.c:196
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
125 126 127
msgid "No information available."
msgstr "Nejsou dostupné žádné informace."

128
#: ../zathura/commands.c:234
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
129 130 131
msgid "Too many arguments."
msgstr "Příliš mnoho argumentů."

132
#: ../zathura/commands.c:245
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
133 134 135
msgid "No arguments given."
msgstr "Nezadali jste argumenty."

136
#: ../zathura/commands.c:304 ../zathura/commands.c:330
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
137 138 139
msgid "Document saved."
msgstr "Dokument uložen."

140
#: ../zathura/commands.c:306 ../zathura/commands.c:332
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
141 142 143
msgid "Failed to save document."
msgstr "Nepovedlo se uložit dokument."

144
#: ../zathura/commands.c:309 ../zathura/commands.c:335
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
145 146 147
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Špatný počet argumentů."

148
#: ../zathura/commands.c:446
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
149 150 151 152
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat přílohu '%s' do '%s'."

153
#: ../zathura/commands.c:448
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
154 155 156 157
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Příloha '%s' zapsána do '%s'."

158
#: ../zathura/commands.c:492
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
159 160 161 162
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Obrázek '%s' zapsán do '%s'."

163
#: ../zathura/commands.c:494
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
164 165 166 167
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat obrázek '%s' do '%s'."

168
#: ../zathura/commands.c:501
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
169 170 171 172
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Neznámý obrázek '%s'."

173
#: ../zathura/commands.c:505
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
174 175 176 177
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Neznámá příloha nebo obrázek '%s'."

178
#: ../zathura/commands.c:562
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
179 180 181
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentem musí být číslo."

182 183 184
#: ../zathura/page-widget.c:561
msgid "Loading..."
msgstr "Načítám ..."
Benoît Knecht's avatar
Benoît Knecht committed
185

186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
#: ../zathura/page-widget.c:1006
msgid "Copy image"
msgstr "Zkopíruj obrázek"

#: ../zathura/page-widget.c:1007
msgid "Save image as"
msgstr "Ulož obrázek jako"

#: ../zathura/main.c:56
msgid "Reparents to window specified by xid"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
196 197
msgstr ""

198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
#: ../zathura/main.c:58
msgid "Path to the config directory"
msgstr "Cesta k souboru s nastavením"

#: ../zathura/main.c:59
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Cesta k adresáři s daty"

#: ../zathura/main.c:60
msgid "Path to the cache directory"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
208 209
msgstr ""

210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
#: ../zathura/main.c:61
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Cesta k adresářům s pluginy"

#: ../zathura/main.c:62
msgid "Fork into the background"
msgstr "Forknout se na pozadí"

#: ../zathura/main.c:63
msgid "Document password"
msgstr "Heslo"

#: ../zathura/main.c:64
msgid "Page number to go to"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
224
msgstr ""
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
225

226 227 228
#: ../zathura/main.c:65
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Úroveň logování (debug, info, warning, error)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
229

230 231 232
#: ../zathura/main.c:66
msgid "Print version information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
233

234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284
#: ../zathura/main.c:67
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
msgstr ""

#: ../zathura/main.c:68
msgid "Move to given synctex position"
msgstr ""

#: ../zathura/main.c:69
msgid "Highlight given position in the given process"
msgstr ""

#: ../zathura/main.c:70
msgid "Start in a non-default mode"
msgstr ""

#: ../zathura/links.c:203 ../zathura/links.c:282
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Nepovedlo se spustit xdg-open."

#: ../zathura/links.c:221
#, c-format
msgid "Link: page %d"
msgstr ""

#: ../zathura/links.c:228
#, c-format
msgid "Link: %s"
msgstr ""

#: ../zathura/links.c:232
msgid "Link: Invalid"
msgstr ""

#: ../zathura/completion.c:250
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"

#: ../zathura/completion.c:293
msgid "Attachments"
msgstr "Přílohy"

#. add images
#: ../zathura/completion.c:324
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"

#: ../zathura/shortcuts.c:1132
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Tenhle dokument neobsahuje žádné indexy"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
285

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
286
#. zathura settings
287
#: ../zathura/config.c:144
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
288 289 290
msgid "Database backend"
msgstr "Databázový backend"

291
#: ../zathura/config.c:146
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
292 293 294
msgid "Zoom step"
msgstr "Zoom step"

295
#: ../zathura/config.c:148
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
296 297 298
msgid "Padding between pages"
msgstr "Mezery mezi stránkami"

299
#: ../zathura/config.c:150
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
300 301 302
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Počet stránek na řádek"

303
#: ../zathura/config.c:152
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
304
msgid "Column of the first page"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
305 306
msgstr ""

307
#: ../zathura/config.c:154
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
308 309
msgid "Scroll step"
msgstr "Scroll step"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
310

311
#: ../zathura/config.c:156
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
312 313
msgid "Horizontal scroll step"
msgstr ""
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
314

315
#: ../zathura/config.c:158
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
316 317 318
msgid "Full page scroll overlap"
msgstr ""

319
#: ../zathura/config.c:160
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
320 321 322
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Oddálit"

323
#: ../zathura/config.c:162
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
324 325 326
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Přiblížit"

327
#: ../zathura/config.c:164
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
328 329 330
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
msgstr ""

331
#: ../zathura/config.c:166
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
332
msgid "Maximum size in pixels of thumbnails to keep in the cache"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
333 334
msgstr ""

335
#: ../zathura/config.c:168
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
336 337 338
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
msgstr ""

339
#: ../zathura/config.c:170
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
340 341 342
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Přebarvuji do tmava"

343
#: ../zathura/config.c:171
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
344 345 346
msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Přebarvuji do světla"

347
#: ../zathura/config.c:172
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
348 349 350
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Barva zvýrazňovače"

351
#: ../zathura/config.c:174
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
352 353 354
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Barva zvýrazňovače (aktivní)"

355
#: ../zathura/config.c:176
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
356 357 358
msgid "'Loading ...' background color"
msgstr ""

359
#: ../zathura/config.c:178
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
360 361 362
msgid "'Loading ...' foreground color"
msgstr ""

363
#: ../zathura/config.c:181
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
364 365 366
msgid "Index mode foreground color"
msgstr ""

367
#: ../zathura/config.c:182
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
368 369 370
msgid "Index mode background color"
msgstr ""

371
#: ../zathura/config.c:183
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
372 373 374
msgid "Index mode foreground color (active element)"
msgstr ""

375
#: ../zathura/config.c:184
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
376 377 378
msgid "Index mode background color (active element)"
msgstr ""

379
#: ../zathura/config.c:187
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
380 381 382
msgid "Recolor pages"
msgstr "Přebarvit stránky"

383
#: ../zathura/config.c:189
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
384 385 386
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr ""

387
#: ../zathura/config.c:191
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
388 389 390
msgid "When recoloring keep original image colors"
msgstr ""

391
#: ../zathura/config.c:193
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
392 393 394
msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Scrollovat přes konce"

395
#: ../zathura/config.c:195
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
396 397 398
msgid "Page aware scrolling"
msgstr ""

399
#: ../zathura/config.c:197
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
400 401 402
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr ""

403
#: ../zathura/config.c:199
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
404 405 406
msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr ""

407
#: ../zathura/config.c:201
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
408 409 410
msgid "Align link target to the left"
msgstr ""

411
#: ../zathura/config.c:203
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
412 413 414
msgid "Let zoom be changed when following links"
msgstr ""

415
#: ../zathura/config.c:205
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
416 417 418
msgid "Center result horizontally"
msgstr ""

419
#: ../zathura/config.c:207
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
420 421 422
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Průhlednost při zvýrazňování"

423
#: ../zathura/config.c:209
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
424 425 426
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Vypisovat 'Načítám ...'"

427
#: ../zathura/config.c:210
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
428 429 430
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Přiblížení po otevření souboru"

431
#: ../zathura/config.c:212
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
432 433 434
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Zobrazovat skryté soubory"

435
#: ../zathura/config.c:214
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
436 437 438
msgid "Show directories"
msgstr "Zobrazovat adresáře"

439
#: ../zathura/config.c:216
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
440 441 442
msgid "Always open on first page"
msgstr "Vždy otevírat na první straně"

443
#: ../zathura/config.c:218
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
444 445 446
msgid "Highlight search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky hledání"

447
#: ../zathura/config.c:221
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
448 449 450
msgid "Enable incremental search"
msgstr ""

451
#: ../zathura/config.c:223
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
452 453 454
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Při abortu smazat výsledky hledání"

455
#: ../zathura/config.c:225
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
456 457 458
msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr ""

459
#: ../zathura/config.c:227
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
460 461 462
msgid "Display the page number in the window title"
msgstr ""

463
#: ../zathura/config.c:229
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
464 465 466
msgid "Use basename of the file in the statusbar"
msgstr ""

467
#: ../zathura/config.c:231
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
468 469 470
msgid "Enable synctex support"
msgstr ""

471
#: ../zathura/config.c:233
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
472 473 474
msgid "Synctex editor command"
msgstr ""

475
#: ../zathura/config.c:235
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
476 477 478
msgid "Enable D-Bus service"
msgstr ""

479
#: ../zathura/config.c:237
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
480 481 482
msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written"
msgstr ""

483
#: ../zathura/config.c:239
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
484 485 486 487
msgid "Enable notification after selecting text"
msgstr ""

#. define default inputbar commands
488
#: ../zathura/config.c:425
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
489 490 491
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Přidat záložku"

492
#: ../zathura/config.c:426
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
493 494 495
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Smazat záložku"

496
#: ../zathura/config.c:427
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
497 498 499
msgid "List all bookmarks"
msgstr "Vypsat záložky"

500
#: ../zathura/config.c:428
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
501 502 503
msgid "Close current file"
msgstr "Zavřít tenhle soubor"

504
#: ../zathura/config.c:429
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
505 506 507
msgid "Show file information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"

508
#: ../zathura/config.c:430 ../zathura/config.c:431
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
509 510 511 512
msgid "Execute a command"
msgstr ""

#. like vim
513
#: ../zathura/config.c:432
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
514 515 516
msgid "Show help"
msgstr "Zobrazit nápovědu"

517
#: ../zathura/config.c:433
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
518 519 520
msgid "Open document"
msgstr "Otevřít dokument"

521
#: ../zathura/config.c:434
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
522 523 524
msgid "Close zathura"
msgstr "Zavřít zathuru"

525
#: ../zathura/config.c:435
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
526 527 528
msgid "Print document"
msgstr "Tisknout dokument"

529
#: ../zathura/config.c:436
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
530 531 532
msgid "Save document"
msgstr "Uložit dokument"

533
#: ../zathura/config.c:437
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
534 535 536
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Uložit a přepsat dokument"

537
#: ../zathura/config.c:438
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
538 539 540
msgid "Save attachments"
msgstr "Uložit přílohy"

541
#: ../zathura/config.c:439
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
542 543 544
msgid "Set page offset"
msgstr ""

545
#: ../zathura/config.c:440
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
546 547 548
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Označit současnou pozici v dokumentu"

549
#: ../zathura/config.c:441
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
550 551 552
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Smazat vybrané značky"

553
#: ../zathura/config.c:442
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
554 555 556
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Nezvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

557
#: ../zathura/config.c:443
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
558 559 560
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

561
#: ../zathura/config.c:444
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
562 563 564
msgid "Show version information"
msgstr ""

565 566 567
#: ../zathura/zathura.c:204 ../zathura/zathura.c:1043
msgid "[No name]"
msgstr "[Nepojmenovaný]"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
568

569 570
#: ../zathura/zathura.c:518
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
571 572
msgstr ""

573 574
#: ../zathura/zathura.c:579
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
575 576
msgstr ""

577 578
#: ../zathura/zathura.c:589
msgid "Document does not contain any pages"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
579
msgstr ""