cs.po 13.3 KB
Newer Older
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
1 2 3 4 5 6
# zathura - language file (Czech)
# See LICENSE file for license and copyright information
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
7
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
8
"POT-Creation-Date: 2015-12-14 22:03+0100\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
9
"PO-Revision-Date: 2015-10-15 23:09+0200\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
10
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
11 12 13 14 15
"Language-Team: pwmt.org <mail@pwmt.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
16
"X-Generator: Poedit 1.8.5\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
17

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
18
#: ../zathura/callbacks.c:233
19
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
msgid "'%s' must not be 0. Set to 1."
msgstr ""

#: ../zathura/callbacks.c:315
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Neplatný vstup: %s"

#: ../zathura/callbacks.c:351
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Neplatný index: %s"

#: ../zathura/callbacks.c:594
#, c-format
msgid "Copied selected text to selection %s: %s"
msgstr ""

#: ../zathura/commands.c:36 ../zathura/commands.c:76 ../zathura/commands.c:103
#: ../zathura/commands.c:152 ../zathura/commands.c:268
#: ../zathura/commands.c:298 ../zathura/commands.c:324
#: ../zathura/commands.c:423 ../zathura/commands.c:550
#: ../zathura/shortcuts.c:406 ../zathura/shortcuts.c:1216
#: ../zathura/shortcuts.c:1245 ../zathura/shortcuts.c:1272
msgid "No document opened."
msgstr "Není otevřený žádný dokument."

#: ../zathura/commands.c:42 ../zathura/commands.c:82 ../zathura/commands.c:109
#: ../zathura/commands.c:428
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Špatný počet argumentů."

#: ../zathura/commands.c:53
#, c-format
msgid "Could not update bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu vytvořit záložku: %s"

#: ../zathura/commands.c:55
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu vytvořit záložku: %s"

#: ../zathura/commands.c:60
#, c-format
msgid "Bookmark successfully updated: %s"
msgstr "Záložka úspěšně aktualizována: %s"

#: ../zathura/commands.c:62
#, c-format
msgid "Bookmark successfully created: %s"
msgstr "Záložka úspěšně vytvořena: %s"

#: ../zathura/commands.c:88
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Záložka smazána: %s"

#: ../zathura/commands.c:90
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu smazat záložku: %s"

#: ../zathura/commands.c:116
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Záložka neexistuje: %s"

#: ../zathura/commands.c:162
msgid "Title"
msgstr ""

#: ../zathura/commands.c:163
msgid "Author"
msgstr ""

#: ../zathura/commands.c:164
msgid "Subject"
msgstr ""

#: ../zathura/commands.c:165
msgid "Keywords"
msgstr ""

#: ../zathura/commands.c:166
msgid "Creator"
msgstr ""

#: ../zathura/commands.c:167
msgid "Producer"
msgstr ""

#: ../zathura/commands.c:168
msgid "Creation date"
msgstr ""

#: ../zathura/commands.c:169
msgid "Modification date"
117 118
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
#: ../zathura/commands.c:174 ../zathura/commands.c:196
msgid "No information available."
msgstr "Nejsou dostupné žádné informace."

#: ../zathura/commands.c:234
msgid "Too many arguments."
msgstr "Příliš mnoho argumentů."

#: ../zathura/commands.c:245
msgid "No arguments given."
msgstr "Nezadali jste argumenty."

#: ../zathura/commands.c:304 ../zathura/commands.c:330
msgid "Document saved."
msgstr "Dokument uložen."

#: ../zathura/commands.c:306 ../zathura/commands.c:332
msgid "Failed to save document."
msgstr "Nepovedlo se uložit dokument."

#: ../zathura/commands.c:309 ../zathura/commands.c:335
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Špatný počet argumentů."

#: ../zathura/commands.c:447
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat přílohu '%s' do '%s'."

#: ../zathura/commands.c:449
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Příloha '%s' zapsána do '%s'."

#: ../zathura/commands.c:493
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Obrázek '%s' zapsán do '%s'."

#: ../zathura/commands.c:495
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat obrázek '%s' do '%s'."

#: ../zathura/commands.c:502
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Neznámý obrázek '%s'."

#: ../zathura/commands.c:506
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Neznámá příloha nebo obrázek '%s'."

#: ../zathura/commands.c:563
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentem musí být číslo."

#: ../zathura/completion.c:285
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"

#: ../zathura/completion.c:328
msgid "Attachments"
msgstr "Přílohy"

#. add images
#: ../zathura/completion.c:359
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
191
#. zathura settings
192
#: ../zathura/config.c:144
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
193 194 195
msgid "Database backend"
msgstr "Databázový backend"

196
#: ../zathura/config.c:146
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
197 198 199
msgid "Zoom step"
msgstr "Zoom step"

200
#: ../zathura/config.c:148
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
201 202 203
msgid "Padding between pages"
msgstr "Mezery mezi stránkami"

204
#: ../zathura/config.c:150
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
205 206 207
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Počet stránek na řádek"

208
#: ../zathura/config.c:152
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
209
msgid "Column of the first page"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
210 211
msgstr ""

212
#: ../zathura/config.c:154
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
213 214
msgid "Scroll step"
msgstr "Scroll step"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
215

216
#: ../zathura/config.c:156
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
217 218
msgid "Horizontal scroll step"
msgstr ""
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
219

220
#: ../zathura/config.c:158
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
221 222 223
msgid "Full page scroll overlap"
msgstr ""

224
#: ../zathura/config.c:160
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
225 226 227
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Oddálit"

228
#: ../zathura/config.c:162
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
229 230 231
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Přiblížit"

232
#: ../zathura/config.c:164
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
233 234 235
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
msgstr ""

236
#: ../zathura/config.c:166
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
237
msgid "Maximum size in pixels of thumbnails to keep in the cache"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
238 239
msgstr ""

240
#: ../zathura/config.c:168
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
241 242 243
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
msgstr ""

244
#: ../zathura/config.c:170
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
245 246 247
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Přebarvuji do tmava"

248
#: ../zathura/config.c:171
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
249 250 251
msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Přebarvuji do světla"

252
#: ../zathura/config.c:172
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
253 254 255
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Barva zvýrazňovače"

256
#: ../zathura/config.c:174
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
257 258 259
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Barva zvýrazňovače (aktivní)"

260
#: ../zathura/config.c:176
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
261 262 263
msgid "'Loading ...' background color"
msgstr ""

264
#: ../zathura/config.c:178
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
265 266 267
msgid "'Loading ...' foreground color"
msgstr ""

268
#: ../zathura/config.c:181
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
269 270 271
msgid "Index mode foreground color"
msgstr ""

272
#: ../zathura/config.c:182
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
273 274 275
msgid "Index mode background color"
msgstr ""

276
#: ../zathura/config.c:183
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
277 278 279
msgid "Index mode foreground color (active element)"
msgstr ""

280
#: ../zathura/config.c:184
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
281 282 283
msgid "Index mode background color (active element)"
msgstr ""

284
#: ../zathura/config.c:187
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
285 286 287
msgid "Recolor pages"
msgstr "Přebarvit stránky"

288
#: ../zathura/config.c:189
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
289 290 291
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr ""

292
#: ../zathura/config.c:191
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
293 294 295
msgid "When recoloring keep original image colors"
msgstr ""

296
#: ../zathura/config.c:193
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
297 298 299
msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Scrollovat přes konce"

300
#: ../zathura/config.c:195
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
301 302 303
msgid "Page aware scrolling"
msgstr ""

304
#: ../zathura/config.c:197
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
305 306 307
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr ""

308
#: ../zathura/config.c:199
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
309 310 311
msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr ""

312
#: ../zathura/config.c:201
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
313 314 315
msgid "Align link target to the left"
msgstr ""

316
#: ../zathura/config.c:203
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
317 318 319
msgid "Let zoom be changed when following links"
msgstr ""

320
#: ../zathura/config.c:205
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
321 322 323
msgid "Center result horizontally"
msgstr ""

324
#: ../zathura/config.c:207
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
325 326 327
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Průhlednost při zvýrazňování"

328
#: ../zathura/config.c:209
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
329 330 331
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Vypisovat 'Načítám ...'"

332
#: ../zathura/config.c:210
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
333 334 335
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Přiblížení po otevření souboru"

336
#: ../zathura/config.c:212
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
337 338 339
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Zobrazovat skryté soubory"

340
#: ../zathura/config.c:214
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
341 342 343
msgid "Show directories"
msgstr "Zobrazovat adresáře"

344
#: ../zathura/config.c:216
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
345 346 347 348
msgid "Show recent files"
msgstr ""

#: ../zathura/config.c:218
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
349 350 351
msgid "Always open on first page"
msgstr "Vždy otevírat na první straně"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
352
#: ../zathura/config.c:220
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
353 354 355
msgid "Highlight search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
356
#: ../zathura/config.c:223
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
357 358 359
msgid "Enable incremental search"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
360
#: ../zathura/config.c:225
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
361 362 363
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Při abortu smazat výsledky hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
364
#: ../zathura/config.c:227
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
365 366 367
msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
368 369 370 371 372
#: ../zathura/config.c:229
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the window title"
msgstr ""

#: ../zathura/config.c:231
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
373 374 375
msgid "Display the page number in the window title"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
376
#: ../zathura/config.c:233
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
377 378 379
msgid "Use basename of the file in the statusbar"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
380 381 382 383 384
#: ../zathura/config.c:235
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the statusbar"
msgstr ""

#: ../zathura/config.c:237
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
385 386 387
msgid "Enable synctex support"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
388
#: ../zathura/config.c:239
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
389 390 391
msgid "Synctex editor command"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
392
#: ../zathura/config.c:241
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
393 394 395
msgid "Enable D-Bus service"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
396
#: ../zathura/config.c:243
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
397 398 399
msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
400
#: ../zathura/config.c:245
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
401 402 403 404
msgid "Enable notification after selecting text"
msgstr ""

#. define default inputbar commands
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
405
#: ../zathura/config.c:435
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
406 407 408
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Přidat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
409
#: ../zathura/config.c:436
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
410 411 412
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Smazat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
413
#: ../zathura/config.c:437
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
414 415 416
msgid "List all bookmarks"
msgstr "Vypsat záložky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
417
#: ../zathura/config.c:438
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
418 419 420
msgid "Close current file"
msgstr "Zavřít tenhle soubor"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
421
#: ../zathura/config.c:439
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
422 423 424
msgid "Show file information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
425
#: ../zathura/config.c:440 ../zathura/config.c:441
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
426 427 428 429
msgid "Execute a command"
msgstr ""

#. like vim
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
430
#: ../zathura/config.c:442
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
431 432 433
msgid "Show help"
msgstr "Zobrazit nápovědu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
434
#: ../zathura/config.c:443
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
435 436 437
msgid "Open document"
msgstr "Otevřít dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
438
#: ../zathura/config.c:444
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
439 440 441
msgid "Close zathura"
msgstr "Zavřít zathuru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
442
#: ../zathura/config.c:445
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
443 444 445
msgid "Print document"
msgstr "Tisknout dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
446
#: ../zathura/config.c:446
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
447 448 449
msgid "Save document"
msgstr "Uložit dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
450
#: ../zathura/config.c:447
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
451 452 453
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Uložit a přepsat dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
454
#: ../zathura/config.c:448
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
455 456 457
msgid "Save attachments"
msgstr "Uložit přílohy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
458
#: ../zathura/config.c:449
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
459 460 461
msgid "Set page offset"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
462
#: ../zathura/config.c:450
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
463 464 465
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Označit současnou pozici v dokumentu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
466
#: ../zathura/config.c:451
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
467 468 469
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Smazat vybrané značky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
470
#: ../zathura/config.c:452
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
471 472 473
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Nezvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
474
#: ../zathura/config.c:453
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
475 476 477
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
478
#: ../zathura/config.c:454
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
479 480 481
msgid "Show version information"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
482 483 484
#: ../zathura/links.c:203 ../zathura/links.c:282
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Nepovedlo se spustit xdg-open."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
485

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
486
#: ../zathura/links.c:221
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
487
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
488
msgid "Link: page %d"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
489 490
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
491
#: ../zathura/links.c:228
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
492
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
493
msgid "Link: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
494 495
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
496 497
#: ../zathura/links.c:232
msgid "Link: Invalid"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
498 499
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
500
#: ../zathura/main.c:155
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
501 502 503
msgid "Reparents to window specified by xid"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
504
#: ../zathura/main.c:157
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
505 506 507
msgid "Path to the config directory"
msgstr "Cesta k souboru s nastavením"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
508
#: ../zathura/main.c:158
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
509 510 511
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Cesta k adresáři s daty"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
512
#: ../zathura/main.c:159
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
513 514 515
msgid "Path to the cache directory"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
516
#: ../zathura/main.c:160
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
517 518 519
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Cesta k adresářům s pluginy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
520
#: ../zathura/main.c:161
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
521 522 523
msgid "Fork into the background"
msgstr "Forknout se na pozadí"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
524
#: ../zathura/main.c:162
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
525 526 527
msgid "Document password"
msgstr "Heslo"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
528
#: ../zathura/main.c:163
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
529 530 531
msgid "Page number to go to"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
532
#: ../zathura/main.c:164
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
533 534 535
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Úroveň logování (debug, info, warning, error)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
536
#: ../zathura/main.c:165
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
537 538 539
msgid "Print version information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
540
#: ../zathura/main.c:167
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
541 542 543
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
544
#: ../zathura/main.c:168
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
545 546 547
msgid "Move to given synctex position"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
548
#: ../zathura/main.c:169
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
549 550 551
msgid "Highlight given position in the given process"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
552
#: ../zathura/main.c:171
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
553 554
msgid "Start in a non-default mode"
msgstr ""
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
555

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
556 557 558
#: ../zathura/page-widget.c:561
msgid "Loading..."
msgstr "Načítám ..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
559

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
560 561 562
#: ../zathura/page-widget.c:1006
msgid "Copy image"
msgstr "Zkopíruj obrázek"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
563

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
564 565 566
#: ../zathura/page-widget.c:1007
msgid "Save image as"
msgstr "Ulož obrázek jako"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
567

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
568 569 570
#: ../zathura/print.c:64 ../zathura/print.c:209
#, c-format
msgid "Printing failed: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
571 572
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
573
#: ../zathura/shortcuts.c:1126
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
574 575 576
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Tenhle dokument neobsahuje žádné indexy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
577
#: ../zathura/zathura.c:218 ../zathura/zathura.c:1224
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
578 579 580
msgid "[No name]"
msgstr "[Nepojmenovaný]"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
581
#: ../zathura/zathura.c:578
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
582 583 584
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
585 586 587 588 589
#: ../zathura/zathura.c:594
msgid "Could not read file from GIO and copy it to a temporary file."
msgstr ""

#: ../zathura/zathura.c:683
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
590 591 592
msgid "Enter password:"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
593
#: ../zathura/zathura.c:719
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
594 595 596
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
597
#: ../zathura/zathura.c:731
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
598 599
msgid "Document does not contain any pages"
msgstr ""