cs.po 8.4 KB
Newer Older
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
1 2 3 4 5 6 7
# zathura - language file (Czech)
# See LICENSE file for license and copyright information
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
8
"POT-Creation-Date: 2012-07-03 11:02+0200\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
9 10 11 12 13 14 15 16
"PO-Revision-Date: 2012-06-19 23:59+0200\n"
"Last-Translator: Martin Pelikan <pelikan@storkhole.cz>\n"
"Language-Team: pwmt.org <mail@pwmt.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
17
#: ../callbacks.c:204
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
18 19 20 21
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Neplatný vstup: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
22
#: ../callbacks.c:232
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
23 24 25 26
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Neplatný index: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
27 28
#: ../commands.c:34 ../commands.c:69 ../commands.c:96 ../commands.c:138
#: ../commands.c:252 ../commands.c:282 ../commands.c:308 ../commands.c:397
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
29
#: ../commands.c:497 ../shortcuts.c:449 ../shortcuts.c:913
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
30 31 32
msgid "No document opened."
msgstr "Není otevřený žádný dokument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
33
#: ../commands.c:40 ../commands.c:75 ../commands.c:102 ../commands.c:402
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
34 35 36
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Špatný počet argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
37
#: ../commands.c:48
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
38 39 40 41
#, c-format
msgid "Bookmark successfuly updated: %s"
msgstr "Záložka úspěšně aktualizována: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
42
#: ../commands.c:54
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
43 44 45 46
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu vytvořit záložku: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
47
#: ../commands.c:58
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
48 49 50 51
#, c-format
msgid "Bookmark successfuly created: %s"
msgstr "Záložka úspěšně vytvořena: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
52
#: ../commands.c:81
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
53 54 55 56
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Záložka smazána: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
57
#: ../commands.c:83
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
58 59 60 61
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
msgstr "Nem¿¿u smazat zálo¿ku: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
62
#: ../commands.c:109
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
63 64 65 66
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Záložka neexistuje: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
67
#: ../commands.c:160 ../commands.c:182
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
68 69 70
msgid "No information available."
msgstr "Nejsou dostupné žádné informace."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
71
#: ../commands.c:220
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
72 73 74
msgid "Too many arguments."
msgstr "Příliš mnoho argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
75
#: ../commands.c:229
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
76 77 78
msgid "No arguments given."
msgstr "Nezadali jste argumenty."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
79
#: ../commands.c:288 ../commands.c:314
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
80 81 82
msgid "Document saved."
msgstr "Dokument uložen."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
83
#: ../commands.c:290 ../commands.c:316
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
84 85 86
msgid "Failed to save document."
msgstr "Nepovedlo se uložit dokument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
87
#: ../commands.c:293 ../commands.c:319
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
88 89 90
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Špatný počet argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
91
#: ../commands.c:421
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
92 93 94 95
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat p¿ílohu '%s' do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
96
#: ../commands.c:423
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
97 98 99 100
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Příloha '%s' zapsána do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
101
#: ../commands.c:467
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
102 103 104 105
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Obrázek '%s' zapsán do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
106
#: ../commands.c:469
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
107 108 109 110
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat obrázek '%s' do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
111
#: ../commands.c:476
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
112 113 114 115
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Neznámý obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
116
#: ../commands.c:480
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
117 118 119 120
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Neznámá příloha nebo obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
121
#: ../commands.c:510
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
122 123 124
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentem musí být číslo."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
#: ../completion.c:250
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"

#: ../completion.c:293
msgid "Attachments"
msgstr "Přílohy"

#. add images
#: ../completion.c:324
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
#. zathura settings
#: ../config.c:100
msgid "Database backend"
msgstr "Databázový backend"

#: ../config.c:102
msgid "Zoom step"
msgstr "Zoom step"

#: ../config.c:104
msgid "Padding between pages"
msgstr "Mezery mezi stránkami"

#: ../config.c:106
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Počet stránek na řádek"

#: ../config.c:108
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
157 158 159 160
msgid "Column of the first page"
msgstr ""

#: ../config.c:110
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
161 162 163
msgid "Scroll step"
msgstr "Scroll step"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
164 165 166 167 168
#: ../config.c:112
msgid "Horizontal scroll step"
msgstr ""

#: ../config.c:114
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
169 170 171
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Oddálit"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
172
#: ../config.c:116
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
173 174 175
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Přiblížit"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
176
#: ../config.c:118
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
177 178 179
msgid "Life time (in seconds) of a hidden page"
msgstr "Délka života skryté stránky v sekundách"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
180
#: ../config.c:119
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
181 182 183
msgid "Amount of seconds between each cache purge"
msgstr "Počet sekund mezi čištěními cache"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
184
#: ../config.c:121
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
185 186 187
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Přebarvuji do tmava"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
188
#: ../config.c:123
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
189 190 191
msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Přebarvuji do sv¿tla"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
192
#: ../config.c:125
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
193 194 195
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Barva zvýrazňovače"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
196
#: ../config.c:127
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
197 198 199
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Barva zvýrazňovače (aktivní)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
200
#: ../config.c:131
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
201 202 203
msgid "Recolor pages"
msgstr "Přebarvit stránky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
204
#: ../config.c:133
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
205 206 207
msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Scrollovat přes konce"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
208
#: ../config.c:135
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
209 210 211
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
212 213 214 215 216 217 218 219 220
#: ../config.c:137
msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr ""

#: ../config.c:139
msgid "Center result horizontally"
msgstr ""

#: ../config.c:141
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
221 222 223
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Průhlednost při zvýrazňování"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
224
#: ../config.c:143
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
225 226 227
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Vypisovat 'Načítám ...'"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
228
#: ../config.c:144
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
229 230 231
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Přiblížení po otevření souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
232
#: ../config.c:146
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
233 234 235
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Zobrazovat skryté soubory"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
236
#: ../config.c:148
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
237 238 239
msgid "Show directories"
msgstr "Zobrazovat adresáře"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
240
#: ../config.c:150
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
241 242 243
msgid "Always open on first page"
msgstr "Vždy otevírat na první straně"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
244
#: ../config.c:152
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
245 246 247
msgid "Highlight search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
248
#: ../config.c:154
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
249 250 251
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Při abortu smazat výsledky hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
252 253 254 255
#: ../config.c:156
msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
256
#. define default inputbar commands
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
257
#: ../config.c:284
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
258 259 260
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Přidat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
261
#: ../config.c:285
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
262 263 264
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Smazat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
265
#: ../config.c:286
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
266 267 268
msgid "List all bookmarks"
msgstr "Vypsat záložky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
269
#: ../config.c:287
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
270 271 272
msgid "Close current file"
msgstr "Zavřít tenhle soubor"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
273
#: ../config.c:288
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
274 275 276
msgid "Show file information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
277
#: ../config.c:289
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
278 279 280
msgid "Show help"
msgstr "Zobrazit nápovědu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
281
#: ../config.c:290
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
282 283 284
msgid "Open document"
msgstr "Otevřít dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
285
#: ../config.c:291
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
286 287 288
msgid "Close zathura"
msgstr "Zavřít zathuru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
289
#: ../config.c:292
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
290 291 292
msgid "Print document"
msgstr "Tisknout dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
293
#: ../config.c:293
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
294 295 296
msgid "Save document"
msgstr "Uložit dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
297
#: ../config.c:294
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
298 299 300
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Uložit a přepsat dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
301
#: ../config.c:295
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
302 303 304
msgid "Save attachments"
msgstr "Uložit přílohy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
305
#: ../config.c:296
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
306 307 308
msgid "Set page offset"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
309
#: ../config.c:297
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
310 311 312
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Označit současnou pozici v dokumentu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
313
#: ../config.c:298
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
314 315 316
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Smazat vybrané značky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
317
#: ../config.c:299
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
318 319 320
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Nezvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
321
#: ../config.c:300
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
322 323 324
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
325
#: ../config.c:301
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
326 327 328 329 330 331 332 333 334 335
msgid "Show version information"
msgstr ""

#: ../links.c:162 ../links.c:219
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Nepovedlo se spustit xdg-open."

#: ../page-widget.c:455
msgid "Loading..."
msgstr "Načítám ..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
336

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
337
#: ../page-widget.c:631
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
338 339 340 341
#, c-format
msgid "Copied selected text to clipboard: %s"
msgstr "Vybraný text zkopírován do schránky: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
342
#: ../page-widget.c:728
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
343 344 345
msgid "Copy image"
msgstr "Zkopíruj obrázek"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
346
#: ../page-widget.c:729
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
347 348 349
msgid "Save image as"
msgstr "Ulož obrázek jako"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
350
#: ../shortcuts.c:819
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
351 352
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Tenhle dokument neobsahuje žádné indexy"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381

#: ../zathura.c:73
msgid "Reparents to window specified by xid"
msgstr ""

#: ../zathura.c:74
msgid "Path to the config directory"
msgstr "Cesta k souboru s nastavením"

#: ../zathura.c:75
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Cesta k adresáři s daty"

#: ../zathura.c:76
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Cesta k adresářům s pluginy"

#: ../zathura.c:77
msgid "Fork into the background"
msgstr "Forknout se na pozadí"

#: ../zathura.c:78
msgid "Document password"
msgstr "Heslo"

#: ../zathura.c:79
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Úroveň logování (debug, info, warning, error)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
382
#: ../zathura.c:251 ../zathura.c:816
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
383 384
msgid "[No name]"
msgstr "[Nepojmenovaný]"