pl.po 14.7 KB
Newer Older
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
1 2
# zathura - language file (Polish)
# See LICENSE file for license and copyright information#
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
3
#
4
# Translators:
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
5
# Łukasz Hryniuk <lukequaint@gmail.com>, 2013
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
6
# p <inactive+poczciwiec@transifex.com>, 2012,2014
7 8 9
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
11
"POT-Creation-Date: 2017-06-14 21:53+0200\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
12
"PO-Revision-Date: 2016-04-18 21:09+0200\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
13
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
14 15 16
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/zathura/language/"
"pl/)\n"
"Language: pl\n"
17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
20 21
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
22
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
23

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
24
#: ../zathura/callbacks.c:233
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
25
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
msgid "'%s' must not be 0. Set to 1."
msgstr ""

#: ../zathura/callbacks.c:315
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Nieprawidłowy argument: %s"

#: ../zathura/callbacks.c:351
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Nieprawidłowy indeks: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
39
#: ../zathura/callbacks.c:590
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
40 41 42 43 44 45 46 47
#, c-format
msgid "Copied selected text to selection %s: %s"
msgstr ""

#: ../zathura/commands.c:36 ../zathura/commands.c:76 ../zathura/commands.c:103
#: ../zathura/commands.c:152 ../zathura/commands.c:268
#: ../zathura/commands.c:298 ../zathura/commands.c:324
#: ../zathura/commands.c:423 ../zathura/commands.c:550
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
48 49
#: ../zathura/shortcuts.c:413 ../zathura/shortcuts.c:1222
#: ../zathura/shortcuts.c:1257 ../zathura/shortcuts.c:1284
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182
msgid "No document opened."
msgstr "Nie otwarto żadnego pliku"

#: ../zathura/commands.c:42 ../zathura/commands.c:82 ../zathura/commands.c:109
#: ../zathura/commands.c:428
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Nieprawidłowa liczba parametrów polecenia"

#: ../zathura/commands.c:53
#, c-format
msgid "Could not update bookmark: %s"
msgstr "Nie można stworzyć zakładki: %s"

#: ../zathura/commands.c:55
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Nie można stworzyć zakładki: %s"

#: ../zathura/commands.c:60
#, c-format
msgid "Bookmark successfully updated: %s"
msgstr "Zaktualizowano zakładkę: %s"

#: ../zathura/commands.c:62
#, c-format
msgid "Bookmark successfully created: %s"
msgstr "Utworzono zakładkę: %s"

#: ../zathura/commands.c:88
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Usunięto zakładkę: %s"

#: ../zathura/commands.c:90
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
msgstr "Nie można usunąć zakładki: %s"

#: ../zathura/commands.c:116
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Nie znaleziono zakładki: %s"

#: ../zathura/commands.c:162
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"

#: ../zathura/commands.c:163
msgid "Author"
msgstr "Autor"

#: ../zathura/commands.c:164
msgid "Subject"
msgstr "Temat"

#: ../zathura/commands.c:165
msgid "Keywords"
msgstr "Słowa kluczowe"

#: ../zathura/commands.c:166
msgid "Creator"
msgstr "Twórca"

#: ../zathura/commands.c:167
msgid "Producer"
msgstr "Producent"

#: ../zathura/commands.c:168
msgid "Creation date"
msgstr "Data utworzenia"

#: ../zathura/commands.c:169
msgid "Modification date"
msgstr "Data modyfikacji"

#: ../zathura/commands.c:174 ../zathura/commands.c:196
msgid "No information available."
msgstr "Brak informacji o pliku"

#: ../zathura/commands.c:234
msgid "Too many arguments."
msgstr "Za dużo parametrów polecenia"

#: ../zathura/commands.c:245
msgid "No arguments given."
msgstr "Nie podano parametrów polecenia"

#: ../zathura/commands.c:304 ../zathura/commands.c:330
msgid "Document saved."
msgstr "Zapisano dokument"

#: ../zathura/commands.c:306 ../zathura/commands.c:332
msgid "Failed to save document."
msgstr "Błąd zapisu"

#: ../zathura/commands.c:309 ../zathura/commands.c:335
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Niewłaściwa liczba parametrów polecenia"

#: ../zathura/commands.c:447
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Nie można dodać załącznika %s do pliku %s"

#: ../zathura/commands.c:449
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Zapisano załącznik %s do pliku %s"

#: ../zathura/commands.c:493
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Obrazek %s zapisano do pliku %s"

#: ../zathura/commands.c:495
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Nie można dodać obrazka %s do pliku %s"

#: ../zathura/commands.c:502
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Nieznany obrazek '%s'."

#: ../zathura/commands.c:506
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Nieznany załącznik lub obrazek '%s'."

#: ../zathura/commands.c:563
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Parametr polecenia musi być liczbą"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
183
#: ../zathura/completion.c:283
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
184 185 186 187
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strona %d"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
188
#: ../zathura/completion.c:326
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
189 190 191 192
msgid "Attachments"
msgstr "Załączniki"

#. add images
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
193
#: ../zathura/completion.c:357
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
194 195
msgid "Images"
msgstr "Obrazki"
196

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
197
#. zathura settings
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
198
#: ../zathura/config.c:145
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
199 200 201
msgid "Database backend"
msgstr "Baza danych"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
202
#: ../zathura/config.c:146
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
203 204 205
msgid "File monitor backend"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
206
#: ../zathura/config.c:148
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
207 208 209
msgid "Zoom step"
msgstr "Skok powiększenia"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
210
#: ../zathura/config.c:150
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
211 212 213
msgid "Padding between pages"
msgstr "Odstęp pomiędzy stronami"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
214
#: ../zathura/config.c:152
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
215 216 217
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Liczba stron w wierszu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
218
#: ../zathura/config.c:154
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
219
msgid "Column of the first page"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
220 221
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
222
#: ../zathura/config.c:156
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
223 224
msgid "Scroll step"
msgstr "Skok przewijania"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
225

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
226
#: ../zathura/config.c:158
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
227 228
msgid "Horizontal scroll step"
msgstr "Skok przewijania poziomego"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
229

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
230
#: ../zathura/config.c:160
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
231 232 233
msgid "Full page scroll overlap"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
234
#: ../zathura/config.c:162
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
235 236 237
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Minimalne powiększenie"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
238
#: ../zathura/config.c:164
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
239 240 241
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Maksymalne powiększenie"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
242
#: ../zathura/config.c:166
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
243 244 245
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
msgstr "Maksymalna liczba stron w pamięci podręcznej"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
246
#: ../zathura/config.c:168
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
247
msgid "Maximum size in pixels of thumbnails to keep in the cache"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
248 249
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
250
#: ../zathura/config.c:170
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
251 252 253
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
254
#: ../zathura/config.c:172
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
255 256 257
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Ciemny kolor negatywu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
258
#: ../zathura/config.c:173
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
259 260 261
msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Jasny kolor negatywu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
262
#: ../zathura/config.c:174
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
263 264 265
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Kolor wyróżnienia"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
266
#: ../zathura/config.c:176
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
267 268 269
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Kolor wyróżnienia bieżącego elementu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
270
#: ../zathura/config.c:178
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
271 272 273
msgid "'Loading ...' background color"
msgstr "Kolor tła komunikatu „Wczytywanie pliku...”"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
274
#: ../zathura/config.c:180
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
275 276 277
msgid "'Loading ...' foreground color"
msgstr "Kolor komunikatu „Wczytywanie pliku...”"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
278
#: ../zathura/config.c:183
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
279 280 281
msgid "Index mode foreground color"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
282
#: ../zathura/config.c:184
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
283 284 285
msgid "Index mode background color"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
286
#: ../zathura/config.c:185
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
287 288 289
msgid "Index mode foreground color (active element)"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
290
#: ../zathura/config.c:186
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
291 292 293
msgid "Index mode background color (active element)"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
294
#: ../zathura/config.c:189
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
295 296 297
msgid "Recolor pages"
msgstr "Negatyw"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
298
#: ../zathura/config.c:191
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
299 300 301
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr "Dla negatywu zachowaj oryginalny odcień i zmień tylko jasność"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
302
#: ../zathura/config.c:193
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
303 304 305
msgid "When recoloring keep original image colors"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
306
#: ../zathura/config.c:195
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
307 308 309
msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Zawijanie dokumentu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
310
#: ../zathura/config.c:197
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
311 312 313
msgid "Page aware scrolling"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
314
#: ../zathura/config.c:199
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
315 316 317
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr "Zwiększ liczbę stron w wierszu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
318
#: ../zathura/config.c:201
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
319 320 321
msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr "Powiększenie względem środka"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
322 323 324 325 326
#: ../zathura/config.c:203
msgid "Vertically center pages"
msgstr ""

#: ../zathura/config.c:205
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
327 328 329
msgid "Align link target to the left"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
330
#: ../zathura/config.c:207
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
331 332 333
msgid "Let zoom be changed when following links"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
334
#: ../zathura/config.c:209
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
335 336 337
msgid "Center result horizontally"
msgstr "Poziome wyśrodkowanie wyniku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
338
#: ../zathura/config.c:211
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
339 340 341
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Przezroczystość wyróżnienia"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
342
#: ../zathura/config.c:213
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
343 344 345
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Wyświetlaj: „Wczytywanie pliku...”"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
346
#: ../zathura/config.c:214
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
347 348 349
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Dopasowanie widoku pliku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
350
#: ../zathura/config.c:216
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
351 352 353
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Wyświetl ukryte pliki i katalogi"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
354
#: ../zathura/config.c:218
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
355 356 357
msgid "Show directories"
msgstr "Wyświetl katalogi"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
358
#: ../zathura/config.c:220
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
359 360 361
msgid "Show recent files"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
362
#: ../zathura/config.c:222
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
363 364 365
msgid "Always open on first page"
msgstr "Zawsze otwieraj na pierwszej stronie"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
366
#: ../zathura/config.c:224
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
367 368 369
msgid "Highlight search results"
msgstr "Podświetl wyniki wyszukiwania"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
370
#: ../zathura/config.c:227
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
371 372 373
msgid "Enable incremental search"
msgstr "Włącz wyszukiwanie przyrostowe"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
374
#: ../zathura/config.c:229
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
375 376 377
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Wyczyść wyniki wyszukiwania po przerwaniu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
378
#: ../zathura/config.c:231
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
379 380 381
msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr "Pokaż nazwę pliku w pasku tytułu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
382
#: ../zathura/config.c:233
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
383 384 385
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the window title"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
386
#: ../zathura/config.c:235
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
387 388 389
msgid "Display the page number in the window title"
msgstr "Wyświetl numer strony w pasku tytułu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
390
#: ../zathura/config.c:237
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
391 392 393
msgid "Use basename of the file in the statusbar"
msgstr "Nazwa pliku w pasku stanu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
394
#: ../zathura/config.c:239
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
395 396 397
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the statusbar"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
398
#: ../zathura/config.c:241
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
399 400 401
msgid "Enable synctex support"
msgstr "Włącz synctex"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
402
#: ../zathura/config.c:243
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
403 404 405
msgid "Synctex editor command"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
406
#: ../zathura/config.c:245
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
407 408 409
msgid "Enable D-Bus service"
msgstr "Uruchom serwis D-Bus"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
410 411 412 413 414
#: ../zathura/config.c:247
msgid "Save history at each page change"
msgstr ""

#: ../zathura/config.c:249
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
415 416 417
msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
418
#: ../zathura/config.c:251
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
419 420 421 422
msgid "Enable notification after selecting text"
msgstr ""

#. define default inputbar commands
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
423
#: ../zathura/config.c:440
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
424 425 426
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Dodaj zakładkę"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
427
#: ../zathura/config.c:441
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
428 429 430
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Usuń zakładkę"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
431
#: ../zathura/config.c:442
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
432 433 434
msgid "List all bookmarks"
msgstr "Wyświetl zakładki"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
435
#: ../zathura/config.c:443
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
436 437 438
msgid "Close current file"
msgstr "Zamknij plik"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
439
#: ../zathura/config.c:444
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
440 441 442
msgid "Show file information"
msgstr "Wyświetl informacje o pliku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
443
#: ../zathura/config.c:445 ../zathura/config.c:446
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
444 445 446 447
msgid "Execute a command"
msgstr "Wykonaj polecenie"

#. like vim
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
448
#: ../zathura/config.c:447
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
449 450 451
msgid "Show help"
msgstr "Wyświetl pomoc"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
452
#: ../zathura/config.c:448
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
453 454 455
msgid "Open document"
msgstr "Otwórz plik"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
456
#: ../zathura/config.c:449
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
457 458 459
msgid "Close zathura"
msgstr "Zakończ"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
460
#: ../zathura/config.c:450
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
461 462 463
msgid "Print document"
msgstr "Wydrukuj"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
464
#: ../zathura/config.c:451
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
465 466 467
msgid "Save document"
msgstr "Zapisz"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
468
#: ../zathura/config.c:452
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
469 470 471
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Zapisz (nadpisując istniejący plik)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
472
#: ../zathura/config.c:453
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
473 474 475
msgid "Save attachments"
msgstr "Zapisz załączniki"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
476
#: ../zathura/config.c:454
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
477 478 479
msgid "Set page offset"
msgstr "Ustaw przesunięcie numerów stron"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
480
#: ../zathura/config.c:455
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
481 482 483
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Zaznacz aktualną pozycję w dokumencie"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
484
#: ../zathura/config.c:456
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
485 486 487
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Skasuj określone zakładki"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
488
#: ../zathura/config.c:457
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
489 490 491
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Nie podświetlaj aktualnych wyników wyszukiwania "

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
492
#: ../zathura/config.c:458
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
493 494 495
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Podświetl aktualne wyniki wyszukiwania"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
496
#: ../zathura/config.c:459
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
497 498 499
msgid "Show version information"
msgstr "Wyświetl informacje o wersji"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
500 501 502
#: ../zathura/links.c:203 ../zathura/links.c:282
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Wystąpił problem z uruchomieniem xdg-open"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
503

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
504
#: ../zathura/links.c:221
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
505
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
506 507
msgid "Link: page %d"
msgstr "Link: strona %d"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
508

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
509
#: ../zathura/links.c:228
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
510
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
511 512
msgid "Link: %s"
msgstr "Link: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
513

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
514 515 516
#: ../zathura/links.c:232
msgid "Link: Invalid"
msgstr "Nieprawidłowy link"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
517

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
518
#: ../zathura/main.c:146
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
519 520
msgid "Reparents to window specified by xid (X11)"
msgstr "Przypisz proces do rodzica o danym xid (X11)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
521

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
522
#: ../zathura/main.c:147
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
523 524 525
msgid "Path to the config directory"
msgstr "Położenie katalogu konfiguracyjnego"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
526
#: ../zathura/main.c:148
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
527 528 529
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Położenie katalogu danych"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
530
#: ../zathura/main.c:149
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
531 532 533
msgid "Path to the cache directory"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
534
#: ../zathura/main.c:150
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
535 536 537
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Położenie katalogu wtyczek"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
538
#: ../zathura/main.c:151
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
539 540 541
msgid "Fork into the background"
msgstr "Forkuj w tle"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
542
#: ../zathura/main.c:152
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
543 544 545
msgid "Document password"
msgstr "Hasło dokumentu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
546
#: ../zathura/main.c:153
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
547 548 549
msgid "Page number to go to"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
550
#: ../zathura/main.c:154
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
551 552 553
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Szczegółowość komunikatów (debug, info, warning, error)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
554
#: ../zathura/main.c:155
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
555 556 557
msgid "Print version information"
msgstr "Wyświetl informacje o wersji"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
558
#: ../zathura/main.c:157
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
559 560 561
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
msgstr "Edytor synctex (przekierowanie do komendy synctex)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
562
#: ../zathura/main.c:158
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
563 564 565
msgid "Move to given synctex position"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
566
#: ../zathura/main.c:159
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
567 568 569
msgid "Highlight given position in the given process"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
570
#: ../zathura/main.c:161
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
571 572
msgid "Start in a non-default mode"
msgstr ""
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
573

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
574 575 576
#: ../zathura/page-widget.c:561
msgid "Loading..."
msgstr "Wczytywanie pliku..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
577

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
578
#: ../zathura/page-widget.c:1007
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
579 580
msgid "Copy image"
msgstr "Skopiuj obrazek"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
581

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
582
#: ../zathura/page-widget.c:1008
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
583 584
msgid "Save image as"
msgstr "Zapisz obrazek jako"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
585

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
586
#: ../zathura/print.c:64 ../zathura/print.c:227
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
587 588 589
#, c-format
msgid "Printing failed: %s"
msgstr "Nie można wydrukować: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
590

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
591 592 593 594 595
#: ../zathura/shortcuts.c:105
#, c-format
msgid "Invalid adjust mode: %d"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
596
#: ../zathura/shortcuts.c:1132
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
597 598 599
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Dokument nie zawiera indeksu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
600
#: ../zathura/zathura.c:216 ../zathura/zathura.c:1268
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
601 602 603
msgid "[No name]"
msgstr "[bez nazwy]"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
604
#: ../zathura/zathura.c:645
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
605 606 607
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
608
#: ../zathura/zathura.c:661
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
609 610 611
msgid "Could not read file from GIO and copy it to a temporary file."
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
612
#: ../zathura/zathura.c:750
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
613 614 615
msgid "Enter password:"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
616
#: ../zathura/zathura.c:785
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
617 618 619
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
msgstr "Niewspierany rodzaj pliku. Zainstaluj wymagane wtyczki"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
620
#: ../zathura/zathura.c:795
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
621 622
msgid "Document does not contain any pages"
msgstr "Dokument nie zawiera żadnej strony"