cs.po 15.9 KB
Newer Older
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
1 2 3
# zathura - language file (Czech)
# See LICENSE file for license and copyright information
#
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
4 5
# Translators:
# fri, 2016
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
6 7 8
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
9
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
10
"POT-Creation-Date: 2017-06-14 21:53+0200\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
11 12 13
"PO-Revision-Date: 2017-01-04 20:39+0100\n"
"Last-Translator: fri\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/pwmt/zathura/language/cs/)\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
14
"Language: cs\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
15
"MIME-Version: 1.0\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
16
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
17
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
18
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
19

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
20
#: ../zathura/callbacks.c:233
21
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
22
msgid "'%s' must not be 0. Set to 1."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
23
msgstr "'%s' nesmí být 0. Nastaveno na 1."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
24 25 26 27 28 29 30 31 32

#: ../zathura/callbacks.c:315
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Neplatný vstup: %s"

#: ../zathura/callbacks.c:351
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
33
msgstr "Neplatný rejstřík: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
34

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
35
#: ../zathura/callbacks.c:590
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
36 37
#, c-format
msgid "Copied selected text to selection %s: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
38
msgstr "Vybraný text zkopírován do výběru %s: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
39 40 41 42 43

#: ../zathura/commands.c:36 ../zathura/commands.c:76 ../zathura/commands.c:103
#: ../zathura/commands.c:152 ../zathura/commands.c:268
#: ../zathura/commands.c:298 ../zathura/commands.c:324
#: ../zathura/commands.c:423 ../zathura/commands.c:550
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
44 45
#: ../zathura/shortcuts.c:413 ../zathura/shortcuts.c:1222
#: ../zathura/shortcuts.c:1257 ../zathura/shortcuts.c:1284
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
msgid "No document opened."
msgstr "Není otevřený žádný dokument."

#: ../zathura/commands.c:42 ../zathura/commands.c:82 ../zathura/commands.c:109
#: ../zathura/commands.c:428
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Špatný počet argumentů."

#: ../zathura/commands.c:53
#, c-format
msgid "Could not update bookmark: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
57
msgstr "Nepodařilo se vytvořit záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
58 59 60 61

#: ../zathura/commands.c:55
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
62
msgstr "Nepodařilo se vytvořit záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

#: ../zathura/commands.c:60
#, c-format
msgid "Bookmark successfully updated: %s"
msgstr "Záložka úspěšně aktualizována: %s"

#: ../zathura/commands.c:62
#, c-format
msgid "Bookmark successfully created: %s"
msgstr "Záložka úspěšně vytvořena: %s"

#: ../zathura/commands.c:88
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Záložka smazána: %s"

#: ../zathura/commands.c:90
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
82
msgstr "Nepodařilo se smazat záložku: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
83 84 85 86 87 88 89 90

#: ../zathura/commands.c:116
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Záložka neexistuje: %s"

#: ../zathura/commands.c:162
msgid "Title"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
91
msgstr "Název"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
92 93 94

#: ../zathura/commands.c:163
msgid "Author"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
95
msgstr "Autor"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
96 97 98

#: ../zathura/commands.c:164
msgid "Subject"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
99
msgstr "Předmět"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
100 101 102

#: ../zathura/commands.c:165
msgid "Keywords"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
103
msgstr "Klíčová slova"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
104 105 106

#: ../zathura/commands.c:166
msgid "Creator"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
107
msgstr "Tvůrce"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
108 109 110

#: ../zathura/commands.c:167
msgid "Producer"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
111
msgstr "Výrobce"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
112 113 114

#: ../zathura/commands.c:168
msgid "Creation date"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
115
msgstr "Datum vytvoření"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
116 117 118

#: ../zathura/commands.c:169
msgid "Modification date"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
119
msgstr "Datum změny"
120

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
#: ../zathura/commands.c:174 ../zathura/commands.c:196
msgid "No information available."
msgstr "Nejsou dostupné žádné informace."

#: ../zathura/commands.c:234
msgid "Too many arguments."
msgstr "Příliš mnoho argumentů."

#: ../zathura/commands.c:245
msgid "No arguments given."
msgstr "Nezadali jste argumenty."

#: ../zathura/commands.c:304 ../zathura/commands.c:330
msgid "Document saved."
msgstr "Dokument uložen."

#: ../zathura/commands.c:306 ../zathura/commands.c:332
msgid "Failed to save document."
msgstr "Nepovedlo se uložit dokument."

#: ../zathura/commands.c:309 ../zathura/commands.c:335
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Špatný počet argumentů."

#: ../zathura/commands.c:447
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat přílohu '%s' do '%s'."

#: ../zathura/commands.c:449
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Příloha '%s' zapsána do '%s'."

#: ../zathura/commands.c:493
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Obrázek '%s' zapsán do '%s'."

#: ../zathura/commands.c:495
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat obrázek '%s' do '%s'."

#: ../zathura/commands.c:502
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Neznámý obrázek '%s'."

#: ../zathura/commands.c:506
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Neznámá příloha nebo obrázek '%s'."

#: ../zathura/commands.c:563
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentem musí být číslo."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
179
#: ../zathura/completion.c:283
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
180 181 182 183
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
184
#: ../zathura/completion.c:326
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
185 186 187 188
msgid "Attachments"
msgstr "Přílohy"

#. add images
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
189
#: ../zathura/completion.c:357
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
190 191 192
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
193
#. zathura settings
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
194
#: ../zathura/config.c:145
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
195
msgid "Database backend"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
196
msgstr "Databázová vrstva"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
197

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
198
#: ../zathura/config.c:146
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
199 200 201
msgid "File monitor backend"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
202
#: ../zathura/config.c:148
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
203
msgid "Zoom step"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
204
msgstr "Velikost kroku zvětšení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
205

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
206
#: ../zathura/config.c:150
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
207 208 209
msgid "Padding between pages"
msgstr "Mezery mezi stránkami"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
210
#: ../zathura/config.c:152
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
211
msgid "Number of pages per row"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
212
msgstr "Počet stran na řádek"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
213

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
214
#: ../zathura/config.c:154
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
215
msgid "Column of the first page"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
216
msgstr "Sloupec první strany"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
217

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
218
#: ../zathura/config.c:156
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
219
msgid "Scroll step"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
220
msgstr "Velikost kroku posunu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
221

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
222
#: ../zathura/config.c:158
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
223
msgid "Horizontal scroll step"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
224
msgstr "Velikost kroku vodorovného posunu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
225

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
226
#: ../zathura/config.c:160
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
227
msgid "Full page scroll overlap"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
228
msgstr "Překrývání při posunování celých stran"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
229

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
230
#: ../zathura/config.c:162
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
231
msgid "Zoom minimum"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
232
msgstr "Nejmenší stupeň zvětšení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
233

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
234
#: ../zathura/config.c:164
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
235
msgid "Zoom maximum"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
236
msgstr "Největší stupeň zvětšení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
237

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
238
#: ../zathura/config.c:166
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
239
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
240
msgstr "Největší počet stran ve vyrovnávací paměti"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
241

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
242
#: ../zathura/config.c:168
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
243
msgid "Maximum size in pixels of thumbnails to keep in the cache"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
244
msgstr "Největší velikost náhledů v obrazových bodech ve vyrovnávací paměti"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
245

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
246
#: ../zathura/config.c:170
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
247
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
248
msgstr "Počet poloh k uchování v seznamu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
249

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
250
#: ../zathura/config.c:172
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
251
msgid "Recoloring (dark color)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
252
msgstr "Přebarvuje se do tmava"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
253

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
254
#: ../zathura/config.c:173
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
255
msgid "Recoloring (light color)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
256
msgstr "Přebarvuje se do světla"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
257

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
258
#: ../zathura/config.c:174
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
259 260 261
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Barva zvýrazňovače"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
262
#: ../zathura/config.c:176
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
263
msgid "Color for highlighting (active)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
264
msgstr "Barva zvýrazňovače (činná)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
265

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
266
#: ../zathura/config.c:178
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
267
msgid "'Loading ...' background color"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
268
msgstr "Nahrává se barva pozadí..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
269

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
270
#: ../zathura/config.c:180
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
271
msgid "'Loading ...' foreground color"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
272
msgstr "Nahrává se barva popředí..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
273

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
274
#: ../zathura/config.c:183
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
275
msgid "Index mode foreground color"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
276
msgstr "Barva popředí režimu rejstříku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
277

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
278
#: ../zathura/config.c:184
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
279
msgid "Index mode background color"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
280
msgstr "Barva pozadí režimu rejstříku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
281

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
282
#: ../zathura/config.c:185
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
283
msgid "Index mode foreground color (active element)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
284
msgstr "Barva popředí režimu rejstříku (činný prvek)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
285

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
286
#: ../zathura/config.c:186
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
287
msgid "Index mode background color (active element)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
288
msgstr "Barva pozadí režimu rejstříku (činný prvek)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
289

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
290
#: ../zathura/config.c:189
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
291 292 293
msgid "Recolor pages"
msgstr "Přebarvit stránky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
294
#: ../zathura/config.c:191
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
295
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
296
msgstr "Při přebarvování zachovat původní odstín a přizpůsobit pouze světlost"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
297

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
298
#: ../zathura/config.c:193
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
299
msgid "When recoloring keep original image colors"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
300
msgstr "Při přebarvování zachovat původní  barvy obrázku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
301

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
302
#: ../zathura/config.c:195
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
303
msgid "Wrap scrolling"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
304
msgstr "Posunovat přes konce"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
305

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
306
#: ../zathura/config.c:197
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
307
msgid "Page aware scrolling"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
308
msgstr "Posunovat s ohledem na strany"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
309

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
310
#: ../zathura/config.c:199
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
311
msgid "Advance number of pages per row"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
312
msgstr "Pokračovat v počtu stran v jednom řádku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
313

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
314
#: ../zathura/config.c:201
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
315
msgid "Horizontally centered zoom"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
316
msgstr "Vodorovně vystředěné přiblížení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
317

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
318 319 320 321 322
#: ../zathura/config.c:203
msgid "Vertically center pages"
msgstr ""

#: ../zathura/config.c:205
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
323
msgid "Align link target to the left"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
324
msgstr "Zarovnat cíl odkazu nalevo"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
325

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
326
#: ../zathura/config.c:207
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
327
msgid "Let zoom be changed when following links"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
328
msgstr "Při následování odkazů se mění velikost přiblížení"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
329

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
330
#: ../zathura/config.c:209
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
331
msgid "Center result horizontally"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
332
msgstr "Vystředit výsledky vodorovně"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
333

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
334
#: ../zathura/config.c:211
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
335 336 337
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Průhlednost při zvýrazňování"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
338
#: ../zathura/config.c:213
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
339
msgid "Render 'Loading ...'"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
340
msgstr "Vypisovat Nahrává se..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
341

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
342
#: ../zathura/config.c:214
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
343 344 345
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Přiblížení po otevření souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
346
#: ../zathura/config.c:216
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
347 348 349
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Zobrazovat skryté soubory"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
350
#: ../zathura/config.c:218
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
351
msgid "Show directories"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
352
msgstr "Ukázat adresáře"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
353

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
354
#: ../zathura/config.c:220
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
355
msgid "Show recent files"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
356
msgstr "Ukázat nedávné soubory"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
357

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
358
#: ../zathura/config.c:222
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
359 360 361
msgid "Always open on first page"
msgstr "Vždy otevírat na první straně"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
362
#: ../zathura/config.c:224
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
363 364 365
msgid "Highlight search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
366
#: ../zathura/config.c:227
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
367
msgid "Enable incremental search"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
368
msgstr "Povolit přírůstkové hledání"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
369

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
370
#: ../zathura/config.c:229
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
371
msgid "Clear search results on abort"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
372
msgstr "Při přerušení smazat výsledky hledání"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
373

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
374
#: ../zathura/config.c:231
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
375
msgid "Use basename of the file in the window title"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
376
msgstr "Použít základní název souboru v názvu okna"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
377

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
378
#: ../zathura/config.c:233
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
379
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the window title"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
380
msgstr "Použít ~ místo $HOME v souborovém názvu v názvu okna"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
381

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
382
#: ../zathura/config.c:235
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
383
msgid "Display the page number in the window title"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
384
msgstr "Zobrazit číslo strany v názvu okna"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
385

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
386
#: ../zathura/config.c:237
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
387
msgid "Use basename of the file in the statusbar"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
388
msgstr "Použít základní název souboru ve stavovém řádku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
389

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
390
#: ../zathura/config.c:239
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
391
msgid "Use ~ instead of $HOME in the filename in the statusbar"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
392
msgstr "Použít ~ místo $HOME v souborovém názvu ve stavovém řádku"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
393

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
394
#: ../zathura/config.c:241
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
395
msgid "Enable synctex support"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
396
msgstr "Povolit podporu pro synctex"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
397

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
398
#: ../zathura/config.c:243
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
399
msgid "Synctex editor command"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
400
msgstr "Příkaz pro editor Synctex"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
401

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
402
#: ../zathura/config.c:245
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
403
msgid "Enable D-Bus service"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
404
msgstr "Povolit službu D-Bus"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
405

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
406 407 408 409 410
#: ../zathura/config.c:247
msgid "Save history at each page change"
msgstr ""

#: ../zathura/config.c:249
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
411
msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
412
msgstr "Schránka, do níž budou zapsána data vabraná pomocí myši"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
413

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
414
#: ../zathura/config.c:251
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
415
msgid "Enable notification after selecting text"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
416
msgstr "Povolit oznámení po vybrání textu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
417 418

#. define default inputbar commands
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
419
#: ../zathura/config.c:440
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
420 421 422
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Přidat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
423
#: ../zathura/config.c:441
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
424 425 426
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Smazat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
427
#: ../zathura/config.c:442
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
428
msgid "List all bookmarks"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
429
msgstr "Vypsat všechny záložky"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
430

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
431
#: ../zathura/config.c:443
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
432
msgid "Close current file"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
433
msgstr "Zavřít nynější soubor"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
434

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
435
#: ../zathura/config.c:444
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
436
msgid "Show file information"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
437
msgstr "Ukázat informace o souboru"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
438

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
439
#: ../zathura/config.c:445 ../zathura/config.c:446
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
440
msgid "Execute a command"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
441
msgstr "Spustit příkaz"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
442 443

#. like vim
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
444
#: ../zathura/config.c:447
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
445
msgid "Show help"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
446
msgstr "Ukázat nápovědu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
447

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
448
#: ../zathura/config.c:448
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
449 450 451
msgid "Open document"
msgstr "Otevřít dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
452
#: ../zathura/config.c:449
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
453 454 455
msgid "Close zathura"
msgstr "Zavřít zathuru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
456
#: ../zathura/config.c:450
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
457
msgid "Print document"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
458
msgstr "Vytisknout dokument"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
459

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
460
#: ../zathura/config.c:451
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
461 462 463
msgid "Save document"
msgstr "Uložit dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
464
#: ../zathura/config.c:452
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
465
msgid "Save document (and force overwriting)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
466
msgstr "Uložit dokument a vynutit jeho přepsání"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
467

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
468
#: ../zathura/config.c:453
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
469 470 471
msgid "Save attachments"
msgstr "Uložit přílohy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
472
#: ../zathura/config.c:454
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
473
msgid "Set page offset"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
474
msgstr "Nastavit posun strany"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
475

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
476
#: ../zathura/config.c:455
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
477
msgid "Mark current location within the document"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
478
msgstr "Označit současnou polohu v dokumentu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
479

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
480
#: ../zathura/config.c:456
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
481 482 483
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Smazat vybrané značky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
484
#: ../zathura/config.c:457
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
485 486 487
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Nezvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
488
#: ../zathura/config.c:458
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
489 490 491
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
492
#: ../zathura/config.c:459
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
493
msgid "Show version information"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
494
msgstr "Ukázat údaj o verzi"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
495

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
496 497
#: ../zathura/links.c:203 ../zathura/links.c:282
msgid "Failed to run xdg-open."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
498
msgstr "Nepodařilo se spustit xdg-open."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
499

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
500
#: ../zathura/links.c:221
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
501
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
502
msgid "Link: page %d"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
503
msgstr "Odkaz: strana %d"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
504

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
505
#: ../zathura/links.c:228
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
506
#, c-format
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
507
msgid "Link: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
508
msgstr "Odkaz: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
509

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
510 511
#: ../zathura/links.c:232
msgid "Link: Invalid"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
512
msgstr "Odkaz: Neplatný"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
513

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
514
#: ../zathura/main.c:146
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
515
msgid "Reparents to window specified by xid (X11)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
516
msgstr "Propojí s oknem udaným xid (X11)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
517

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
518
#: ../zathura/main.c:147
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
519
msgid "Path to the config directory"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
520
msgstr "Cesta k adresáři se souborem s nastavením"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
521

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
522
#: ../zathura/main.c:148
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
523 524 525
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Cesta k adresáři s daty"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
526
#: ../zathura/main.c:149
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
527
msgid "Path to the cache directory"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
528
msgstr "Cesta k adresáři s vyrovnávací pamětí"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
529

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
530
#: ../zathura/main.c:150
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
531
msgid "Path to the directories containing plugins"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
532
msgstr "Cesta k adresářům s přídavnými moduly"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
533

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
534
#: ../zathura/main.c:151
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
535 536 537
msgid "Fork into the background"
msgstr "Forknout se na pozadí"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
538
#: ../zathura/main.c:152
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
539
msgid "Document password"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
540
msgstr "Heslo k dokumentu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
541

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
542
#: ../zathura/main.c:153
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
543
msgid "Page number to go to"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
544
msgstr "Číslo strany, na kterou jít"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
545

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
546
#: ../zathura/main.c:154
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
547 548 549
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Úroveň logování (debug, info, warning, error)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
550
#: ../zathura/main.c:155
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
551
msgid "Print version information"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
552
msgstr "Zobrazit údaje o verzi"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
553

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
554
#: ../zathura/main.c:157
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
555
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
556
msgstr "Editor Synctex (předáno příkazu synctex)"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
557

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
558
#: ../zathura/main.c:158
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
559
msgid "Move to given synctex position"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
560
msgstr "Přesunout se na udanou polohu synctex"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
561

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
562
#: ../zathura/main.c:159
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
563
msgid "Highlight given position in the given process"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
564
msgstr "Zvýraznit zadanou polohu v daném procesu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
565

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
566
#: ../zathura/main.c:161
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
567
msgid "Start in a non-default mode"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
568
msgstr "Spustit v ne-výchozím režimu"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
569

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
570 571
#: ../zathura/page-widget.c:561
msgid "Loading..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
572
msgstr "Nahrává se..."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
573

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
574
#: ../zathura/page-widget.c:1007
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
575
msgid "Copy image"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
576
msgstr "Kopírovat obrázek"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
577

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
578
#: ../zathura/page-widget.c:1008
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
579
msgid "Save image as"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
580
msgstr "Uložit obrázek jako"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
581

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
582
#: ../zathura/print.c:64 ../zathura/print.c:227
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
583 584
#, c-format
msgid "Printing failed: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
585
msgstr "Nepodařilo se vytisknout: %s"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
586

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
587 588 589 590 591
#: ../zathura/shortcuts.c:105
#, c-format
msgid "Invalid adjust mode: %d"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
592
#: ../zathura/shortcuts.c:1132
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
593
msgid "This document does not contain any index"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
594
msgstr "Tento dokument neobsahuje žádný rejstřík"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
595

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
596
#: ../zathura/zathura.c:216 ../zathura/zathura.c:1268
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
597 598 599
msgid "[No name]"
msgstr "[Nepojmenovaný]"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
600
#: ../zathura/zathura.c:645
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
601
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
602 603
msgstr ""
"Nepodařilo se přečíst soubor z stdin a zapsat jej do dočasného souboru."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
604

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
605
#: ../zathura/zathura.c:661
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
606
msgid "Could not read file from GIO and copy it to a temporary file."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
607 608
msgstr ""
"Nepodařilo se přečíst soubor z GIO a zkopírovat jej do dočasného souboru."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
609

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
610
#: ../zathura/zathura.c:750
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
611
msgid "Enter password:"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
612
msgstr "Zadat heslo:"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
613

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
614
#: ../zathura/zathura.c:785
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
615
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
616 617
msgstr ""
"Nepodporovaný typ souboru. Nainstalujte, prosím, nezbytný přídavný modul."
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
618

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
619
#: ../zathura/zathura.c:795
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
620
msgid "Document does not contain any pages"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
621
msgstr "Dokument neobsahuje žádné strany"