cs.po 8.64 KB
Newer Older
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
1
2
3
4
5
6
7
# zathura - language file (Czech)
# See LICENSE file for license and copyright information
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
8
"POT-Creation-Date: 2012-08-05 15:45+0200\n"
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
9
10
11
12
13
14
15
16
"PO-Revision-Date: 2012-06-19 23:59+0200\n"
"Last-Translator: Martin Pelikan <pelikan@storkhole.cz>\n"
"Language-Team: pwmt.org <mail@pwmt.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
17
#: ../callbacks.c:204
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
18
19
20
21
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Neplatný vstup: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
22
#: ../callbacks.c:232
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
23
24
25
26
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Neplatný index: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
27
28
#: ../commands.c:34 ../commands.c:69 ../commands.c:96 ../commands.c:138
#: ../commands.c:252 ../commands.c:282 ../commands.c:308 ../commands.c:397
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
29
#: ../commands.c:497 ../shortcuts.c:449 ../shortcuts.c:914
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
30
31
32
msgid "No document opened."
msgstr "Není otevřený žádný dokument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
33
#: ../commands.c:40 ../commands.c:75 ../commands.c:102 ../commands.c:402
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
34
35
36
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Špatný počet argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
37
#: ../commands.c:48
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
38
39
40
41
#, c-format
msgid "Bookmark successfuly updated: %s"
msgstr "Záložka úspěšně aktualizována: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
42
#: ../commands.c:54
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
43
44
45
46
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Nemůžu vytvořit záložku: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
47
#: ../commands.c:58
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
48
49
50
51
#, c-format
msgid "Bookmark successfuly created: %s"
msgstr "Záložka úspěšně vytvořena: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
52
#: ../commands.c:81
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
53
54
55
56
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Záložka smazána: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
57
#: ../commands.c:83
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
58
59
60
61
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
msgstr "Nem¿¿u smazat zálo¿ku: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
62
#: ../commands.c:109
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
63
64
65
66
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Záložka neexistuje: %s"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
67
#: ../commands.c:160 ../commands.c:182
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
68
69
70
msgid "No information available."
msgstr "Nejsou dostupné žádné informace."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
71
#: ../commands.c:220
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
72
73
74
msgid "Too many arguments."
msgstr "Příliš mnoho argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
75
#: ../commands.c:229
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
76
77
78
msgid "No arguments given."
msgstr "Nezadali jste argumenty."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
79
#: ../commands.c:288 ../commands.c:314
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
80
81
82
msgid "Document saved."
msgstr "Dokument uložen."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
83
#: ../commands.c:290 ../commands.c:316
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
84
85
86
msgid "Failed to save document."
msgstr "Nepovedlo se uložit dokument."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
87
#: ../commands.c:293 ../commands.c:319
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
88
89
90
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Špatný počet argumentů."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
91
#: ../commands.c:421
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
92
93
94
95
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat p¿ílohu '%s' do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
96
#: ../commands.c:423
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
97
98
99
100
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Příloha '%s' zapsána do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
101
#: ../commands.c:467
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
102
103
104
105
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Obrázek '%s' zapsán do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
106
#: ../commands.c:469
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
107
108
109
110
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Nepovedlo se zapsat obrázek '%s' do '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
111
#: ../commands.c:476
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
112
113
114
115
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Neznámý obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
116
#: ../commands.c:480
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
117
118
119
120
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Neznámá příloha nebo obrázek '%s'."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
121
#: ../commands.c:510
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
122
123
124
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentem musí být číslo."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
#: ../completion.c:250
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"

#: ../completion.c:293
msgid "Attachments"
msgstr "Přílohy"

#. add images
#: ../completion.c:324
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
139
#. zathura settings
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
140
#: ../config.c:105
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
141
142
143
msgid "Database backend"
msgstr "Databázový backend"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
144
#: ../config.c:107
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
145
146
147
msgid "Zoom step"
msgstr "Zoom step"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
148
#: ../config.c:109
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
149
150
151
msgid "Padding between pages"
msgstr "Mezery mezi stránkami"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
152
#: ../config.c:111
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
153
154
155
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Počet stránek na řádek"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
156
#: ../config.c:113
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
157
158
159
msgid "Column of the first page"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
160
#: ../config.c:115
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
161
162
163
msgid "Scroll step"
msgstr "Scroll step"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
164
#: ../config.c:117
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
165
166
167
msgid "Horizontal scroll step"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
168
#: ../config.c:119
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
169
170
171
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Oddálit"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
172
#: ../config.c:121
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
173
174
175
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Přiblížit"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
176
#: ../config.c:123
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
177
178
179
msgid "Life time (in seconds) of a hidden page"
msgstr "Délka života skryté stránky v sekundách"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
180
#: ../config.c:124
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
181
182
183
msgid "Amount of seconds between each cache purge"
msgstr "Počet sekund mezi čištěními cache"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
184
#: ../config.c:126
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
185
186
187
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Přebarvuji do tmava"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
188
#: ../config.c:128
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
189
190
191
msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Přebarvuji do sv¿tla"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
192
#: ../config.c:130
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
193
194
195
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Barva zvýrazňovače"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
196
#: ../config.c:132
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
197
198
199
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Barva zvýrazňovače (aktivní)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
200
#: ../config.c:136
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
201
202
203
msgid "Recolor pages"
msgstr "Přebarvit stránky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
204
205
206
207
208
#: ../config.c:138
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr ""

#: ../config.c:140
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
209
210
211
msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Scrollovat přes konce"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
212
#: ../config.c:142
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
213
214
215
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
216
#: ../config.c:144
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
217
218
219
msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
220
#: ../config.c:146
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
221
222
223
msgid "Center result horizontally"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
224
#: ../config.c:148
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
225
226
227
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Průhlednost při zvýrazňování"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
228
#: ../config.c:150
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
229
230
231
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Vypisovat 'Načítám ...'"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
232
#: ../config.c:151
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
233
234
235
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Přiblížení po otevření souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
236
#: ../config.c:153
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
237
238
239
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Zobrazovat skryté soubory"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
240
#: ../config.c:155
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
241
242
243
msgid "Show directories"
msgstr "Zobrazovat adresáře"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
244
#: ../config.c:157
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
245
246
247
msgid "Always open on first page"
msgstr "Vždy otevírat na první straně"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
248
#: ../config.c:159
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
249
250
251
msgid "Highlight search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
252
#: ../config.c:161
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
253
254
255
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Při abortu smazat výsledky hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
256
#: ../config.c:163
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
257
258
259
msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
260
#. define default inputbar commands
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
261
#: ../config.c:291
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
262
263
264
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Přidat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
265
#: ../config.c:292
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
266
267
268
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Smazat záložku"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
269
#: ../config.c:293
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
270
271
272
msgid "List all bookmarks"
msgstr "Vypsat záložky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
273
#: ../config.c:294
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
274
275
276
msgid "Close current file"
msgstr "Zavřít tenhle soubor"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
277
#: ../config.c:295
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
278
279
280
msgid "Show file information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
281
#: ../config.c:296
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
282
283
284
msgid "Show help"
msgstr "Zobrazit nápovědu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
285
#: ../config.c:297
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
286
287
288
msgid "Open document"
msgstr "Otevřít dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
289
#: ../config.c:298
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
290
291
292
msgid "Close zathura"
msgstr "Zavřít zathuru"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
293
#: ../config.c:299
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
294
295
296
msgid "Print document"
msgstr "Tisknout dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
297
#: ../config.c:300
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
298
299
300
msgid "Save document"
msgstr "Uložit dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
301
#: ../config.c:301
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
302
303
304
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Uložit a přepsat dokument"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
305
#: ../config.c:302
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
306
307
308
msgid "Save attachments"
msgstr "Uložit přílohy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
309
#: ../config.c:303
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
310
311
312
msgid "Set page offset"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
313
#: ../config.c:304
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
314
315
316
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Označit současnou pozici v dokumentu"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
317
#: ../config.c:305
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
318
319
320
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Smazat vybrané značky"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
321
#: ../config.c:306
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
322
323
324
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Nezvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
325
#: ../config.c:307
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
326
327
328
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky tohoto hledání"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
329
#: ../config.c:308
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
330
331
332
333
334
335
336
msgid "Show version information"
msgstr ""

#: ../links.c:162 ../links.c:219
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Nepovedlo se spustit xdg-open."

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
337
#: ../main.c:51
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
338
339
340
msgid "Reparents to window specified by xid"
msgstr ""

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
341
#: ../main.c:52
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
342
343
344
msgid "Path to the config directory"
msgstr "Cesta k souboru s nastavením"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
345
#: ../main.c:53
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
346
347
348
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Cesta k adresáři s daty"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
349
#: ../main.c:54
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
350
351
352
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Cesta k adresářům s pluginy"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
353
#: ../main.c:55
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
354
355
356
msgid "Fork into the background"
msgstr "Forknout se na pozadí"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
357
#: ../main.c:56
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
358
359
360
msgid "Document password"
msgstr "Heslo"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
361
#: ../main.c:57
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
362
363
364
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Úroveň logování (debug, info, warning, error)"

Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
#: ../main.c:58
msgid "Print version information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"

#: ../main.c:59
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
msgstr ""

#: ../page-widget.c:456
msgid "Loading..."
msgstr "Načítám ..."

#: ../page-widget.c:640
#, c-format
msgid "Copied selected text to clipboard: %s"
msgstr "Vybraný text zkopírován do schránky: %s"

#: ../page-widget.c:738
msgid "Copy image"
msgstr "Zkopíruj obrázek"

#: ../page-widget.c:739
msgid "Save image as"
msgstr "Ulož obrázek jako"

#: ../shortcuts.c:820
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Tenhle dokument neobsahuje žádné indexy"

#: ../zathura.c:179 ../zathura.c:824
Sebastian Ramacher's avatar
Sebastian Ramacher committed
395
396
msgid "[No name]"
msgstr "[Nepojmenovaný]"