Commit 475871fe authored by Sebastian Ramacher's avatar Sebastian Ramacher
Browse files

Add Norwegian translation


Signed-off-by: Sebastian Ramacher's avatarSebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>
parent d1b4aea0
# zathura - language file (Norwegian)
# See LICENSE file for license and copyright information
#
# Translators:
# maccyber <jonas.enge@gmail.com>, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-31 10:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-17 12:13+0100\n"
"Last-Translator: maccyber <jonas.enge@gmail.com>\n"
"Language-Team: Norwegian (http://www.transifex.com/projects/p/zathura/language/no/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: no\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../callbacks.c:301
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Ugyldig inndata '%s' gitt."
#: ../callbacks.c:337
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Ugyldig index '%s' gitt."
#: ../callbacks.c:550
#, c-format
msgid "Copied selected text to clipboard: %s"
msgstr "Kopierte markert tekst til utklippstavlen: %s"
#: ../commands.c:36 ../commands.c:76 ../commands.c:103 ../commands.c:152
#: ../commands.c:268 ../commands.c:298 ../commands.c:324 ../commands.c:422
#: ../commands.c:543 ../shortcuts.c:403 ../shortcuts.c:1201
#: ../shortcuts.c:1230 ../shortcuts.c:1259
msgid "No document opened."
msgstr "Ingen dokumenter åpnet."
#: ../commands.c:42 ../commands.c:82 ../commands.c:109 ../commands.c:427
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Ugyldig nummer av argumenter gitt."
#: ../commands.c:53
#, c-format
msgid "Could not update bookmark: %s"
msgstr "Kunne ikke oppdatere bokmerke: %s"
#: ../commands.c:55
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Kunne ikke lage bokmerke: %s"
#: ../commands.c:60
#, c-format
msgid "Bookmark successfully updated: %s"
msgstr "Bokmerke er oppdatert: %s"
#: ../commands.c:62
#, c-format
msgid "Bookmark successfully created: %s"
msgstr "Bokmerket er laget: %s"
#: ../commands.c:88
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Fjernet bokmerke: %s"
#: ../commands.c:90
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
msgstr "Kunne ikke fjerne bokmerke: %s"
#: ../commands.c:116
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Bokmerke eksisterer ikke: %s"
#: ../commands.c:162
msgid "Title"
msgstr "Tittel"
#: ../commands.c:163
msgid "Author"
msgstr "Forfatter"
#: ../commands.c:164
msgid "Subject"
msgstr "Subjekt"
#: ../commands.c:165
msgid "Keywords"
msgstr "Nøkkelord"
#: ../commands.c:166
msgid "Creator"
msgstr "Laget av"
#: ../commands.c:167
msgid "Producer"
msgstr "Produsent"
#: ../commands.c:168
msgid "Creation date"
msgstr "Laget dato"
#: ../commands.c:169
msgid "Modification date"
msgstr "Modifisert dato"
#: ../commands.c:174 ../commands.c:196
msgid "No information available."
msgstr "Ingen informasjon tilgjengelig."
#: ../commands.c:234
msgid "Too many arguments."
msgstr "For mange argumenter."
#: ../commands.c:245
msgid "No arguments given."
msgstr "Ingen argumenter gitt."
#: ../commands.c:304 ../commands.c:330
msgid "Document saved."
msgstr "Dokumentet er lagret."
#: ../commands.c:306 ../commands.c:332
msgid "Failed to save document."
msgstr "Kunne ikke lagre dokumentet."
#: ../commands.c:309 ../commands.c:335
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Ugyldig nummer av argumenter."
#: ../commands.c:446
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Kunne ikke skrive vedlegg '%s' til '%s'."
#: ../commands.c:448
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Skrev vedlegg '%s' til '%s'."
#: ../commands.c:492
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Skrev bilde '%s' til '%s'."
#: ../commands.c:494
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Kunne ikke skrive bilde '%s' til '%s'."
#: ../commands.c:501
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Ukjent bilde '%s'."
#: ../commands.c:505
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Ukjent vedlegg eller bilde '%s'."
#: ../commands.c:556
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Argumentet må være et tall."
#: ../completion.c:250
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Side %d"
#: ../completion.c:293
msgid "Attachments"
msgstr "Vedlegg"
#. add images
#: ../completion.c:324
msgid "Images"
msgstr "Bilder"
#. zathura settings
#: ../config.c:136
msgid "Database backend"
msgstr "Database backend"
#: ../config.c:138
msgid "Zoom step"
msgstr "Zoom nivå"
#: ../config.c:140
msgid "Padding between pages"
msgstr "Avstand mellom sider"
#: ../config.c:142
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Nummer av sider per rad"
#: ../config.c:144
msgid "Column of the first page"
msgstr ""
#: ../config.c:146
msgid "Scroll step"
msgstr "Skrolle nivå"
#: ../config.c:148
msgid "Horizontal scroll step"
msgstr ""
#: ../config.c:150
msgid "Full page scroll overlap"
msgstr ""
#: ../config.c:152
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Zoom minimum"
#: ../config.c:154
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Zoom maximum"
#: ../config.c:156
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
msgstr "Maksimum antall sider å holde i mellomlagringen"
#: ../config.c:158
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
msgstr "Antall posisjoner å huske i hopp-til-listen"
#: ../config.c:160
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Om-farger (mørk farge)"
#: ../config.c:161
msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Om-farge (lys farge)"
#: ../config.c:162
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Farge for utheving"
#: ../config.c:164
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Farge for utheving (aktiv)"
#: ../config.c:166
msgid "'Loading ...' background color"
msgstr "'Laster ...' bakgrunnsfarge"
#: ../config.c:168
msgid "'Loading ...' foreground color"
msgstr "'Laster ...' forgrunnsfarge"
#: ../config.c:172
msgid "Recolor pages"
msgstr "Om-farge sider"
#: ../config.c:174
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr ""
#: ../config.c:176
msgid "Wrap scrolling"
msgstr ""
#: ../config.c:178
msgid "Page aware scrolling"
msgstr ""
#: ../config.c:180
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr ""
#: ../config.c:182
msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr "Horisontalsentrert zoom"
#: ../config.c:184
msgid "Align link target to the left"
msgstr ""
#: ../config.c:186
msgid "Let zoom be changed when following links"
msgstr "La zoom bli endret når følgende linker"
#: ../config.c:188
msgid "Center result horizontally"
msgstr "Sentrer resultatene horisontalt"
#: ../config.c:190
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Klarhet for utheving"
#: ../config.c:192
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Render 'Laster ...'"
#: ../config.c:193
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Juster til når du åpner filen"
#: ../config.c:195
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Vis skjulte filer og mapper"
#: ../config.c:197
msgid "Show directories"
msgstr "Vis mapper"
#: ../config.c:199
msgid "Always open on first page"
msgstr "Alltid åpne på første side"
#: ../config.c:201
msgid "Highlight search results"
msgstr "Uthev søkeresultater"
#: ../config.c:204
msgid "Enable incremental search"
msgstr ""
#: ../config.c:206
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Stryk ut søkeresulteter ved avbrytelse"
#: ../config.c:208
msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr ""
#: ../config.c:210
msgid "Display the page number in the window title"
msgstr "Vis nummer av sider i vinduestittelen"
#: ../config.c:212
msgid "Use basename of the file in the statusbar"
msgstr ""
#: ../config.c:214 ../main.c:66
msgid "Enable synctex support"
msgstr ""
#: ../config.c:216
msgid "Enable D-Bus service"
msgstr "Aktiv D-Bus servicen"
#: ../config.c:218
msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written"
msgstr ""
#. define default inputbar commands
#: ../config.c:398
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Legg til bokmerke"
#: ../config.c:399
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Slett bokmerke"
#: ../config.c:400
msgid "List all bookmarks"
msgstr "List alle bokmerker"
#: ../config.c:401
msgid "Close current file"
msgstr "Lukk den gjeldende filen"
#: ../config.c:402
msgid "Show file information"
msgstr "Vis filinformasjon"
#: ../config.c:403
msgid "Execute a command"
msgstr "Kjør en kommando"
#: ../config.c:404
msgid "Show help"
msgstr "Vis hjelp"
#: ../config.c:405
msgid "Open document"
msgstr "Åpne dokument"
#: ../config.c:406
msgid "Close zathura"
msgstr "Lukk zathura"
#: ../config.c:407
msgid "Print document"
msgstr "Skriv ut dokument"
#: ../config.c:408
msgid "Save document"
msgstr "Lagre dokument"
#: ../config.c:409
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Lagre dokument (og tving til å skrive over)"
#: ../config.c:410
msgid "Save attachments"
msgstr "Lagre vedlegg"
#: ../config.c:411
msgid "Set page offset"
msgstr ""
#: ../config.c:412
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Marker nåværende lokalasjon i dokumentet"
#: ../config.c:413
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Slett spesifiserte merker"
#: ../config.c:414
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Ikke uthev gjeldende søkeresultater"
#: ../config.c:415
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Uthev følgende søkeresultater"
#: ../config.c:416
msgid "Show version information"
msgstr "Vis versjonsinformasjon"
#: ../links.c:202 ../links.c:281
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Klarte ikke å kjøre xdg-open."
#: ../links.c:220
#, c-format
msgid "Link: page %d"
msgstr "Link: side %d"
#: ../links.c:227
#, c-format
msgid "Link: %s"
msgstr ""
#: ../links.c:231
msgid "Link: Invalid"
msgstr "Link: Ugyldig"
#: ../main.c:57
msgid "Reparents to window specified by xid"
msgstr ""
#: ../main.c:58
msgid "Path to the config directory"
msgstr "Sti til konfigureringsmappe"
#: ../main.c:59
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Sti til data-mappe"
#: ../main.c:60
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Sti til mapper som inneholder plugins"
#: ../main.c:61
msgid "Fork into the background"
msgstr ""
#: ../main.c:62
msgid "Document password"
msgstr "Dokument passord"
#: ../main.c:63
msgid "Page number to go to"
msgstr "Sidetall å gå til"
#: ../main.c:64
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Logg nivå (diagnostisering, info, advarsler, feil)"
#: ../main.c:65
msgid "Print version information"
msgstr "Skriv ut versjonsinformasjon"
#: ../main.c:67
msgid "Synctex editor (forwarded to the synctex command)"
msgstr ""
#: ../main.c:68
msgid "Move to given synctex position"
msgstr ""
#: ../main.c:69
msgid "Highlight given position in the given process"
msgstr ""
#: ../main.c:70
msgid "Start in a non-default mode"
msgstr "Start i ikke-standard modus"
#: ../page-widget.c:493
msgid "Loading..."
msgstr "Laster..."
#: ../page-widget.c:808
msgid "Copy image"
msgstr "Kopier bilde"
#: ../page-widget.c:809
msgid "Save image as"
msgstr "Lagre bilde som"
#: ../print.c:64 ../print.c:211
#, c-format
msgid "Printing failed: %s"
msgstr "Utskrift feilet: %s"
#: ../shortcuts.c:1114
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Dette dokumenetet inneholder ikke noen index"
#: ../zathura.c:192 ../zathura.c:988
msgid "[No name]"
msgstr "[Inget navn]"
#: ../zathura.c:473
msgid "Could not read file from stdin and write it to a temporary file."
msgstr "Kunne ikke lese fil fra stdin og skrive til temporærfil."
#: ../zathura.c:534
msgid "Unsupported file type. Please install the necessary plugin."
msgstr "Usupportert filtype. Vennligst innstaller den nødvendige pluginen."
#: ../zathura.c:544
msgid "Document does not contain any pages"
msgstr "Dokumentet inneholder ingen sider"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment